Aktivity a společenství ve farnosti

Vyberte si a přijďte mezi nás!

Adorace
Žebětín
každý pátek 17 - 18h
Kohoutovice 2. čtvrtek v měsíci 19 - 20h

Biblické hodiny
Čtení Bible, modlitba, sdílení, středa 19:30 - 20:30 na faře 1x měsíčně.
Kontakt: otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Klub křesťanských seniorů https://seniori.kaplekohoutovice.cz/
Senioři s trvalým bydlištěm v Kohoutovicích se scházejí každou poslední neděli v měsíci v Domku v 17h v letním čase a v 16h v zimním čase.
Kontakt: seniori@kaplekohoutovice.cz

Lectio Divina
rozjímavá četba Písma svatého, každý čtvrtek v 19h v kapli - kromě 2. čtvrtka v měsíci
Kontakt: Michal Jírů, michal.jiru@kaplekohoutovice.cz

Mariánské večeřadlo se koná každý čtvrtek a každou 1. sobotu v měsíci; 1 hodinu před mší svatou ve farním kostele.

Ministranti Žebětín
15 minut před každou mší sv. v sakristii.
Dovednosti se učíme na schůzkách skautské družiny Puštíků.
Kontakt: Fíša - Filip Šalomon, 736 235 960, filip.sali00@gmail.com

Ministranti Kohoutovice
15 minut před každou mší sv. v sakristii.
Schůzky 2. a 4. úterý v měsíci 18:15 - 19:00 v Domku.
Kontakt: Petr Hrabovský, petr.hrabovsky@kaplekohoutovice.cz  

Mládežácké spolčo
Mládež od 14ti let, 1x za 14 dní v úterý v Domku 19 - 21h.
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz 

Modlitba chval
1. čtvrtek v měsíci ve farním kostele ihned po mši sv.; konec asi v 19:15.

Modlitby matek
Maminky se scházejí k modlitbě každé pondělí v Domku v 19:30.
Kontakt: Milena Spurná, milena.spurna@kaplekohoutovice.cz

Modlitba mužů - společná modlitba mužů vždy 26. den v měsíci.
Kontakt: o. Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Růženec v Radiu Proglas: modlitba růžence v živém vysílání 2. pondělí v měsíci, odjezd v 17:05 ze zastávky Stamicova.
Kontakt: Františka Doležalová, 732 701 045, frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz

Sbory https://sbor.kaplekohoutovice.cz

    Kůrnice
Dospělí, mládež a děti nejméně od 10 let, zkoušky v neděli 19 - 21 v Domku.
Kontakt: Petra Doffková, 604 240 107, petra@doffek.cz
              Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz

    Sbor (nejen) mladých
Děti od 1. třídy a starší, vždy 2. neděle v měsíci od 8:30 v Domku, pak zpíváme při mši sv. v 10:30 v kapli. 
Kontakt: Markéta Chmelíková, marketa.chmelikova@kaplekohoutovice.cz
              Barbora Valešová, barbora.valesova@kaplekohoutovice.cz

    Dětský sboreček
Předškolní a mladší školní děti, každou středu v 16:00 na faře, pak zpíváme při dětské mši sv. v 16:30. 
Kontakt: Barbara Gyönyör, barbara.gyonyor@gmail.com

Skaut - Středisko Ignis https://ignisbrno.cz/

    72. katolický oddíl Junáka Brno
Kontakt: Čára - Jiří Březina, 730 521 639, brezina.jir@gmail.com

    26. katolický oddíl skautek Brno
Kontakt: Lenti - Ludmila Švédová, 724 604 519 brezilid@gmail.com

Spolčo holek https://scuky-spolcokohoutovice.webnode.cz/

    Mladší: 1. - 5. třída, čtvrtek 17:00 - 18:30 v Domku
Kontakt: Kateřina Vlachová, katerina.vlachova@kaplekohoutovice.cz

    Starší: 6. - 9. třída, čtvrtek 18:30 - 20:00 v Domku
Kontakt: Veronika Horáková, veronika.hrabovska@kaplekohoutovice.cz

Svatoušci (klub rodičů s dětmi): setkání úterý 1x za 14 dní 9:30 - 11:30  v Domku
Kontakt: svatouscikohoutovice@seznam.cz

Živý růženec
Kontakt Žebětín: Marie Černá, přihlašovací formulář zde: http://www.farnostzebetin.cz/spolecenstvi-ve-farnosti/spolecenstvi-ziveho-ruzence/

Kontakt Kohoutovice: Libuše Brázdová, 736 177 060