Kontakty

Farář:
P. Mgr. Dr. Jiří Bůžek
Křivánkovo nám. 10
641 00 Brno-Žebětín
tel.: 734 271 856

mail: brno-zebetin@dieceze.cz

Skype: jiri.buzek

www.farnostzebetin.cz

Číslo účtu kohoutovické části farnosti: Fio banka, 2901102652/2010

Číslo účtu žebětínské části farnosti: Česká spořitelna, 1341791319/0800

IČO 64327299

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách.

Kostelník:
František Brázda, tel.: 605 273 084, vdna@volny.cz

Domek Svaté rodiny, Bašného 40, https://domek.kaplekohoutovice.cz

   správce aktivit v Domku - Martin Kyselák
   tel.: 736 788 377, martin.kyselak@kaplekohoutovice.cz

   technický správce Domku - Jan Sychra
   tel.: 603 971 314, jan.sychra@centrum.cz

   koordinace úklidu Domku - Jana Brázdová
   jana.brazdova@kaplekohoutovice.cz

Ekonomická rada farnosti:
   za Žebětín: David Vošmera, Pavel Šalomon
   za Kohoutovice: Jiří Doffek, Jaroslav Suchý
​   (v ekonomických záležitostech se nebojte obrátit na otce Jřího)

Farní pastorační rada: 
   za Kohoutovice:
Jitka Adolfová, František Brázda, Jiří Doffek, Petra Doffková, Marie Jírů, Jakub Sychra, Pavel Širůček st., Martin Valeš, Irena Veselá, Kateřina Vlachová, Ervín Žůrek
   společný mail:fprk@kaplekohoutovice.cz

   za Žebětín:
Jiří Březina, Irena Čornejová, Michaela Gyönyörová, Jana Holešovská, Martin Linduška, Kateřina Pospíšilová, Jiří Roháč, Filip Šalomon, Hana Trčková, Pavel Trčka,
   společný mail: fprz@farnostzebetin.cz

Zápisy ze schůzí zašle na požádání otec Jiří.

Pastorační asistentka
Petra Doffková
tel.: 604 240 107, petra@doffek.cz

Varhaníci:
Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz
Martina Jansová
Ondřej Doffek

Katechetky:
Marie Jírů, marie.jiru@kaplekohoutovice.cz
Hana Strmisková, hana.strmiskova@gmail.com

Ministranti:
Petr Hrabovský, petr.hrabovsky@kaplekohoutovice.cz

Spolčo holek: https://scuky-spolcokohoutovice.webnode.cz/
Kateřina Vlachová, katerina.vlachova@kaplekohoutovice.cz

Mládežácké spolčo
otec Jiří, 734 271 856, brno-zebetin@dieceze.cz

Klub křesťanských seniorů
https://seniori.kaplekohoutovice.cz/
seniori@kaplekohoutovice.cz

Sbory: https://sbor.kaplekohoutovice.cz

   Kůrnice a Sbor mladých
   Petra Doffková, petra@doffek.cz 
   Irena Veselá, irena.vesela@kaplekohoutovice.cz

   Sbor mladých - pouze Vánoční program
   Barbora Valešová, barbora.valesova@kaplekohoutovice.cz
   Markéta Chmelíková, marketa.chmelikova@kaplekohoutovice.cz

Růženec v radiu Proglas:
Františka Doležalová, frantiska.dolezalova@kaplekohoutovice.cz

Modlitby matek:
Milena Spurná, milena.spurna@kaplekohoutovice.cz

Svatoušci (klub rodičů s dětmi):
svatouscikohoutovice@seznam.cz

Živý růženec:
Libuše Brázdová, tel.: 736 177 060

Adopce na dálku:
Filip Münz, filip.munz@kaplekohoutovice.cz

Společenství křesťanské mládeže:
Adam Vošmera, skm@kaplekohoutovice.cz

Skauti a skautkywww.ignisbrno.cz

   Dívčí 26. oddíl -  https://26d.ignisbrno.cz/
   Vůdkyně oddílu Lenti - Lída Švédová, brezilid@gmail.com

   Chlapecký 27. oddílhttps://27.ignisbrno.cz/
   Vůdce oddílu Kanón - Dominik Šalomon, dominik

   Chlapecký 72. oddíl - https://72.ignisbrno.cz/
   Vůdce oddílu Čára - Jiří Březina, brezina.jir@gmail.com

Facebook 

(všechny výše jmenované osoby se zveřejněním údajů souhlasily)