Domek Sv. rodiny

https://domek.kaplekohoutovice.cz

Provozní řád (2017)

V listopadu 1994 byl farním úřadem zakoupen dům číslo 40 v ulici Bašného, aby bylo možné scházet se mimo kapli k různým aktivitám.

Domek je místo setkávání společenství dětí i dospělých, sborů, skautů, koná se zde příprava na první sv. přijímání...

V roce 2017 byla dokončena rekonstrukce a přístavba patra, aby prostor vyhovoval současnému provozu.

Díky všem, kdo svým finančním darem přispěli ke koupi a dále přispívají k opravám a provozu Domku Svaté rodiny.