Aktuality

Farní dobročinný bazar, říjen 2021

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI CHARITNÍHO NADAČNÍHO FONDU K 31.8.2021

CHARITNÍ NADAČNÍ FOND zajišťuje od r. 2018 distribuci potravinové pomoci osobám v nouzi. Navíc jsme byli v letošním roce zařazeni do projektu MPSV „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“, v rámci kterého jsme obdrželi nejen potraviny, ale i hygienické a drogistické zboží, které vydáváme klientům v sociální nouzi. Pro každé školou povinné dítě jsme obdrželi i balíčky školních potřeb.

Cílovou skupinou jsou osoby v těžké životní situaci, ze kterých většina k nám přichází na základě doporučení odboru sociálních věcí MěÚ Tábor a Úřadu práce – pobočka Tábor. Našimi klienty jsou především matky samoživitelky, které se dostaly do obtížné sociální situace z důvodu exekuce, neplacení výživného jedním z rodičů, převážně tedy nezodpovědným přístupem otců jejich dětí z důvodů závislosti na alkoholu, drogách, gamblerství, dráha zločinu atd. Nepomíjíme tím díl odpovědnosti samotných matek. Vzhledem k péči o malé děti ale nemohou nastoupit
do zaměstnání, potřebují však přežít do doby, než budou moci dát děti do školky. Peněžitá pomoc
v mateřství, dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení, to jsou peníze, které jim vystačí na nájem, elektřinu, teplo, vodu, lékárnu, telefon, dětské pleny, ale máme případy, kdy matce
s dítětem nebo i více dětmi na jídlo a ošacení zbývá na měsíc méně než 1.000,- Kč. V takových případech je potravinová pomoc nebo starší dětské oblečení významnou pomocí. Tyto matky potřebují konkrétní hmotnou pomoc.

Potraviny získáváme především od Potravinové banky Jihočeského kraje, méně pak od drobných dárců. V r. 2018 jsme rozdali celkem 4 304 kg potravin celkem 34 rodinám se 66 dětmi, v r. 2019 jsme distribuovali 14 017 kg potravin 68 rodinám se 168 dětmi, v r. 2020 jsme předali celkem
18 681 kg potravinové pomoci 58 rodinám v nouzi.

V minulém roce uspořádala pro nás Cyrilometodějská církevní škola v Brně sbírku použitých oděvů pro děti. Přivezli jsme 96 velkých igelitových pytlů převážně dětského textilu a postupně vydali rodinám s dětmi. V letošním roce pro nás zajišťuje sbírku dětského oblečení Farnost Brno Žebětín
a navíc dovezeme z této farnosti i dětskou obuv, sportovní potřeby a věci do domácnosti. Výdej tohoto zboží našim klientům předpokládáme koncem října t.r.

V rámci našich možností rozvážíme potravinovou a materiální pomoc i do obcí v ORP Tábor. Nemáme však dobrovolnické kapacity a finanční prostředky na to, abychom zajistili dodávky této pomoci všem potřebným osobám mimo město Tábor. Rovněž sociální poradenství poskytujeme pouze v omezeném rozsahu.

V současné době stoupá počet osob, které se na nás obrací zejména v souvislosti se zvýšením cen potravin a ostatních osobních potřeb. Vzhledem k nedostatku dobrovolných pracovníků však nejsme schopni uspokojit všechny nové žadatele. Pokud by někdy byl ochoten pomoci ať už při příjmu či výdeji potravin či rozvozem mimo město Tábor, velmi ochotně jej rádi přijmeme.

V Táboře 2.9.2021

Josef Civín, předseda správní rady CHNF