Aktuality

Získání plnomocných odpustků pro zemřelé v době pandemie COVID 19

Z důvodu pandemie Covid-19 bude možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad, tedy pro české a moravské diecéze od 25.10. do 30.11.2020, a to za těchto podmínek: návštěva kostela nebo kaple a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude otec Jiří soukromě na faře v Žebětíně sloužit tři mše svaté (na zadaný úmysl, za všechny věrné zemřelé, na úmysl svatého otce Františka). Prosím, pokud by se v daný den našel někdo, s kým by se mohl spojit prostřednictvím videohovoru přes Skype, dejte mu vědět; slavení Eucharistie v alespoň virtuálním společenství je pro něj mnohem lepší než slavení zcela soukromé.