Aktuality

Farní oznámení ze dne 22. 10. 2020

Milí farníci, bratři a sestry,

vzhledem ke zpřísnění vládních opatření proti šíření viru COVID-19 se s platností od dnešního dne v naší farnosti ruší pořádání veřejných bohoslužeb a všech dalších společných aktivit.

Mše svaté na zadaný úmysl budu sloužit každý den individuálně na faře. Úmysly mší svatých, které jste si zadali a které nebude možné v daný den odsloužit, přesunu na náhradní termíny. Bližší informaci najdete v této tabulce (klikněte na odkaz a tabulka se vám zobrazí).

Počínaje příštím týdnem bude kaple Svaté rodiny otevřena každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin. Budu v ní přítomen pro individuální udělení svátosti smíření, duchovní rozhovor či podání svatého přijímání. Uvnitř však budou moci být zároveň pouze dvě osoby. Proto prosím: až přijdete do kaple, vyčkejte před vchodem, dokud vás nepozvu dále.

Pokud byste chtěli kapli individuálně navštívit k modlitbě v jiném čase, kontaktujte Petru Doffkovou (mobil 604 240 107)

Pohřeb bude možné uspořádat v maximálním počtu deseti osob.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-zebetin@dieceze.cz) NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH v těchto záležitostech:

-Domluva virtuální účasti na mši svaté prostřednictvím aplikace Skype.

-Domluva individuální návštěvy u vás doma (duchovní mají z tohoto důvodu výjimku ze stávajícího omezení pohybu osob).

-Když byste si chtěli popovídat, společně se pomodlit, potěšit, povzbudit; když byste se cítili osamělí.

-Pokud byste potřebovali pomoci v nějaké praktické záležitosti (nákup seniorům) nebo pokud byste sami nabízeli dobrovolnou pomoc.

-Pokud byste potřebovali pomoci se získáváním informací z Internetu: vyhledat například bohoslužby, ověřit si, na který den byla přesunuta mše svatá s Vaším úmyslem apod…

Volat mi můžete téměř kdykoli, mimo pozdních nočních hodin. Pokud se věc nebude týkat přímo faráře, můžete také volat pastorační asistentku Petru Doffkovou (mobil 604 240 107).

Na farních webových stránkách je zveřejněn rozcestník, prostřednictvím něhož se dozvíte, kde je možné se virtuálně zúčastnit mše svaté či jiné pobožnosti, najít materiály pro domácí katechezi dětí, pastoraci mládeže a mnoho dalšího.

Na podcastové platformě Buzzsprout si můžete poslechnout krátké Slovo do karantény, zamyšlení otce Jiřího většinou nad evangeliem daného dne. Na svůj blog jirkabuzek.blogspot.com bude otec Jiří mimo přepisu nedělních kázání opět vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře

Pokud byste chtěli přispět farnosti darem v době, kdy se nebudou konat kostelní sbírky, učiňte tak nejlépe převodem na číslo účtu 1341791319/0800 (hlavní farní účet) nebo 2901102652/2010 (účet kohoutovické části farnosti). Děkujeme!

Milí farníci, bratři a sestry,

Neztrácejme ani v této těžké době naději a radost. Nevíme, proč Bůh dopustil tuto pandemii, i když se jistě nad jejím smyslem zamýšlíme. Víme ale, že nás miluje, a že za nás Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a je s námi v každé situaci. Jak píší naši biskupové v přiloženém listě věřícím: Nebojme se!

Myslím na Vás všechny v modlitbě a ze srdce žehnám, +P. Jiří.