Aktuality

Významná životní jubilea našich bývalých duchovních správců

Milí farníci,
ve druhé polovině letošního května se sešlo několik významných životních jubileí kněží, kteří působili v naší farnosti:

20. 05. 2020    oslaví 60. narozeniny Mons. Ing. Martin Holík, ředitel Radia  Proglas a farní vikář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1993 - 1995. 

23. 05. 2020    oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Pavel Haluza, rektor kostela Božského Srdce Páně v Rajhradě a duchovní správce sester těšitelek v Rajhradě; v naší farnosti působil mezi lety 2006 - 2015. 

31.05. 2020 oslaví 90. narozeniny Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc., výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1995 - 2006.

Všem bývalým duchovním správcům telefonicky nebo osobně popřeji za celou naši farnost. Prosím, nezapomínejme na ně v modlitbě; jistě je také potěší, když jim zavoláte, napíšete e-mail nebo pošlete pohlednici. Kontakty ze samozřejmých důvodů nebudu zveřejňovat; kdo byste potřeboval znát adresu či telefon, neváhejte se na mne obrátit.

S požehnáním, +P. Jiří.