Aktuality

Složení nově zvolené farní pastorační rady farnosti Žebětín (k 6. 5. 2020)

Část Žebětín

Část Kohoutovice

Členové zvolení:

Jiří Březina

Martin Linduška

Kateřina Pospíšilová

Jiří Roháč

Pavel Trčka

 

Jitka Adolfová

František Brázda

Jiří Doffek

Jakub Sychra

Martin Valeš

Členové z titulu funkce:

Hana Trčková (kostelník)

Jana Holešovská (varhanice)

Filip Šalomon (zástupce skautu)

 

 

Petra Doffková (past. asistentka)

Marie Jírů (katechetka)

Irena Veselá (varhanice)

Ervín Žůrek (kostelník)

 

Členové jmenovaní farářem:

Irena Čornejová

Michaela Gyönyörová

 

 

Pavel Širůček st.

Kateřina Vlachová (zástupce mládeže)