Aktuality

Slovo duchovního správce – život naší farnosti v době nouzového stavu pandemie koronaviru ( 13. 3. 2020)

Milí farníci, sestry a bratři,

obracím se na Vás v situaci, kterou jsme nečekali a která je pro nás všechny velmi obtížná. Jsme zvyklí, že se s Ježíšem můžeme zcela pravidelně setkávat ve svátostech i mezi sebou navzájem jako společenství – a nyní to, zřejmě na dlouhý čas, nebude možné, alespoň ne v obvyklé míře. Naše letošní prožívání postu získalo velmi zvláštní rozměr. Dalo by se téměř říci, že včerejším dnem začala jakási prodloužená Bílá sobota;  je skutečně možné, podle předpokládané doby trvání nouzového stavu, že první veřejná bohoslužba po jeho konci bude letošní Velikonoční vigilie – jak napsal jeden spolubratr kněz na sociální síti.

Zůstanu-li ale u příměru Bílé soboty, pak to není především den smutku z toho, že zažíváme Boží nepřítomnost. Je to den naděje, den modlitby a očekávání. Po každé Bílé sobotě přichází velikonoční noc a ráno; smutek se mění v radost a Život triumfuje nad smrtí.  Každá krize, každá mimořádná situace může být zároveň šance; těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému (Řím 8,28).

V čem tato šance může spočívat vzhledem k tomu, co nyní prožíváme? Třeba v tom, že znovu objevíme rozměr domova a rodiny jako ecclesia domestica, domácí církve.  Můžeme se více společně modlit v rodinách s vědomím, že i zde je Ježíš skutečně přítomen, neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich ( Mt 18,20). Můžeme si také více uvědomit, že Pán je skutečně přítomen rovněž ve slově Písma, skrze individuální a společnou četbu a rozjímání Bible. A konečně, můžeme přijít na to, jak velkou hodnotou jsou pro nás svátosti, a  jakou touhu po nich máme - protože v běžné situaci nám tyto posvátné skutečnosti mohly třeba trochu zevšednět.

Milé sestry a milí bratři, děkuji Vám za pochopení a přijetí všech omezujících opatření, která bylo nutné vyhlásit. Je to mimo jiné výraz zodpovědnosti a výraz respektu a lásky k bližnímu, jímž je pro nás jakýkoli druhý člověk. Ve venkovních vitrínách obou částí farnosti, na žebětínském i  kohoutovickém webu a na svém facebookovém profilu budu pravidelně zveřejňovat aktuální oznámení o tom, jak bude naše farní společenství v době koronavirové krize fungovat. To nejbližší bude zatím na tuto sobotu a neděli (14. a  15.3.); v pondělí 16. 3. se s ostatními brněnskými správci farností sejdeme na děkanství a projednáme další konkrétní kroky.

Odevzdejme se s důvěrou a nadějí dobrému Bohu, přímluvě Panny Marie a svatých a  buďme dobré mysli.               

Ze srdce Vám všem žehnám a myslím v modlitbě, + váš otec Jiří.