Aktuality

Termíny farních akcí 2020

červen

12.6. Noc kostelů, Žebětín

září

12.-13.9. farní víkend

20. 9. první sv. přijímání