Pokud chcete nedělní ohlášky dostávat pravidelně e-mailem,
pište na petra@doffek.cz

Ohlášky

Římskokatolická farnost Brno-Žebětín
Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích

Kázání o. Jiřího

28. listopadu 2021                                                               1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    30. listopadu  17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, snachu a syna
Neděle   5. prosince     7:30  za rodiče Kozlovy a syna, za Růženu Závodskou, prarodiče, a živou rodinu
                                   10:30  za zemřelého bratra Jaroslava, jeho rodiče a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek sv. Ondřeje, apoštola;
V pátek je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Příští neděle je druhá adventní.

Jakékoli změny podle aktuálně platných proticovidových opatření vyhrazeny!

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Biblická hodina se koná ve středu 1. prosince v 19:00 na faře.

Pátek 3. prosince:
-
je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
- jste zváni na rorátní mši sv. v 6:00 do farního kostela. Autobus č. 52 jede od hájenky v 5:49. V kapli bude rorátní mše sv. sloužena v pátek 10. prosince
- je také mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Adventní duchovní obnova s P. Ignácem Majvaldem, OFM se koná v sobotu 4. prosince, a to prezenčně i s možností ji sledovat online. Zájemci (i ti, kteří budou chtít obnovu sledovat online) nechť se dopředu přihlásí Petře Doffkové.

Sv. Mikuláš zve děti na neděli 5. prosince v 16:30 do farního kostela.

Farní synodní skupinka se sejde na faře v neděli 12. prosince v 16:30.

Jsou k dispozici kalendáře na rok 2022. Příspěvek vložte prosím do kasičky.

Aplikace Průvodce adventem 2021 nabízí inspirativní pohledy pro adventní dny.
V letošním roce je možné ji stáhnout i v plné verzi pro iOS. Zdarma na Google Play nebo App Store. https://www.biskupstvi.cz/2021-11-26-aplikace-pruvodce-adventem

Knihy do farní knihovny, případně charitativního knižního antikvariátu Moravské zemské knihovny můžete nechat v Domku nejpozději dnes.


21. listopadu 2021                                               Slavnost Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    23. listopadu 17:30  za zemřelou Marii Žmolíkovou
Neděle 28. listopadu   7:30  za zemřelého Eduarda Valeše
                                  10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
ve středu je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Příští neděle je první adventní; začíná nový liturgický rok.

Středa 24. 11. je vzpomínkový den na všechny, kteří ve světě trpí a jsou pronásledování pro svou víru. K iniciativě Red Wednesday - Červená středa se připojíme v její předvečer ihned po mši svaté v kapli krátkou adorací s prosbou za všechny pronásledované pro víru a za náboženskou svobodu ve světě. Červenou středu si připomeneme také při dětské mši svaté ve středu v Žebětíně. Zapojit se do této iniciativy se můžete také při modlitbě v rodině nebo při soukromé modlitbě, inspiraci najdete například zde: https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday.

Večer milosrdenství se koná v sobotu 27. listopadu od 18h ve farním kostele.

Žehnání adventních věnců proběhne o 1. neděli adventní 28. listopadu při všech mších sv. ve farnosti.

Pokud chcete věnovat knihy do farní knihovny, můžete je nechat v Domku nejpozději v neděli 28. listopadu. Knihy, které v naší knihovně nevyužijeme, budou poskytnuty do adventního charitativního knižního antikvariátu Moravské zemské knihovny. Výtěžek putuje na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Prostředky z prodeje darovaných knih budou využity na provoz ubytovny pro rodiče nemocných dětí. Informace ZDE.

Vedoucí aktivit a společenství v naší farnosti, a také jednotlivci a manželské páry, které projevily zájem, byli osloveni a povzbuzeni koordinátorkou synodálního procesu v naší farnosti paní Irenou Čornejovou k vytvoření synodálních skupinek. Otec Jiří ze srdce děkuje za Vaši angažovanost a ochotu k dialogu!

Adventní duchovní obnova se koná v sobotu 4. prosince od 16h v Domku. Podle aktuální epidemiologické situace a opatření, která budou k tomuto datu vydána, se bude konat buď klasicky prezenčně, formou online přenosu nebo oběma způsoby zároveň – příští neděli bude upřesněno.

Oznámení křtu: v sobotu 27. listopadu bude v kostele sv. Bartoloměje pokřtěn David Čápek.

Prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi


14. listopadu 2021                                                          33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    16. listopadu   mše sv. nebude
Neděle 21. listopadu   7:30  za zemřelého tatínka
                                  10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Příští neděle je slavnost Ježíše Krista Krále.

Po mši sv. jste zváni před kaplí k žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Do pátku 19. listopadu bude o. Jiří na exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří vám pak zavolá zpět.
Od 15. do 18. listopadu se ve farnosti mše sv. nekonají.
Výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího se nekoná.

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit do Domku v sobotu 20. listopadu mezi 14 a 17h. Více na webu a nástěnce. V případě zhoršené epidemické situace se akce nekoná.

Večer milosrdenství se koná v sobotu 27. listopadu od 18h ve farním kostele.

Pokud chcete věnovat knihy do farní knihovny, můžete je nechat v Domku nejpozději v neděli 28. listopadu. Knihy, které v naší knihovně nevyužijeme, budou poskytnuty do adventního charitativního knižního antikvariátu Moravské zemské knihovny. Výtěžek putuje na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Prostředky z prodeje darovaných knih budou využity na provoz ubytovny pro rodiče nemocných dětí. Informace ZDE.

Vedoucí aktivit a společenství v naší farnosti, a také jednotlivci a manželské páry, které projevily zájem, budou osloveni a povzbuzeni koordinátorkou synodálního procesu v naší farnosti paní Irenou Čornejovou k vytvoření synodálních skupinek, a to prostřednictvím e-mailu, ve kterém budou podrobnější informace. Otec Jiří ze srdce děkuje za Vaši angažovanost a ochotu k dialogu!

Oznámení křtu: v sobotu 20. listopadu bude ve farním kostele pokřtěn Antonín Václav Živna.


7. listopadu 2021                                                            32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. listopadu  17:30  úmysl zatím volný
Neděle 14. listopadu    7:30  za prarodiče Plškovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                   10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek Posvěcení Lateránské baziliky;
ve středu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve;
ve čtvrtek je památka sv. Martina, biskupa;
v pátek je památka sv. Josefata Kunceviče, biskupa a mučedníka;
v sobotu je památka sv. Anežky České, panny.
Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnes v 15:30 se koná pobožnost na hřbitově v Žebětíně.
Na ni od 16:30 navazuje mimořádná farní kavárna spojená s prvním farním setkáním k celocírkevní synodě. Budeme prosit Ducha svatého o Jeho pomoc a vedení a budou představeny okruhy témat otázky, o nichž budeme diskutovat. Nebojte se přijít a vyjádřit to, co Vám leží na srdci!

Farní knihovna v Domku je otevřena dnes po obou mších sv.

V pondělí 8. listopadu se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:03.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 11. listopadu od 19 do 20h.

Od 11. do 13. listopadu bude o. Jiří mimo Brno; mše sv. ve čtvrtek bude již v 8:00, v pátek mše sv. nebude, v sobotu v obvyklý čas – zástup. Od neděle 14. do pátku 19. listopadu bude o. Jiří na exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří pak zavolá zpět. Mše sv. od 15. do 18. listopadu se nekonají.

Sbor (nejen) mladých zkouší v neděli 14. listopadu od 8:30 v Domku. Společně pak zazpíváme při mši sv. v kapli v 10:30. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Příští neděli 14. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit do Domku v sobotu 20. listopadu mezi 14 a 17h. Více na webu a nástěnce. V případě zhoršené epidemické situace se akce nekoná.

Večer milosrdenství se koná v sobotu 27. listopadu od 18h ve farním kostele.


31. října 2021                                                                 31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. listopadu  17:00  za zemřelé, na které nikdo nepamatuje
Neděle 7. listopadu    7:30  na určitý úmysl
                                 10:30  za Eduarda Krásu k jeho 80. narozeninám, za jeho zesnulé rodiče a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Všech svatých – doporučený svátek;
v úterý je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
ve čtvrtek je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 40 340,- Kč a příspěvky za Misijní koláč 6100,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary!

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu bude mše sv. pouze ve farním kostele v 18:00, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 18:30, v kapli již v 17:00.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 7. listopadu v 15:30.
Téhož dne v 16:30 bude na faře mimořádně farní kavárna spojená s prvním farním setkáním k celocírkevní synodě. Budeme prosit Ducha svatého o Jeho pomoc a vedení a budou představeny otázky, o nichž budeme diskutovat. Nebojte se přijít a vyjádřit to, co Vám leží na srdci!
Farní kavárna po ranní mši svaté v Žebětíně nebude.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých, ve dnech dušičkového oktávu a nově po celý listopad získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. mimořádně až do 30. listopadu (na základě nového rozhodnutí Apoštolské penitenciárie) navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

F-klub se zítra nekoná.

Biblická hodina se koná ve středu 3. listopadu v 19:00 na faře.

Pátek 5. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní knihovna v Domku bude otevřena opět za týden 7. listopadu po obou mších sv.

Nové číslo farního občasníku je u východu z kaple a na webu.

Kdo by vyřazoval vánoční ozdoby - i poškozené, ozvěte se, prosíme Petře Doffkové. Ozdoby použijeme pro výrobu adventních věnců.

Oznámení křtů: dne 6. listopadu budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Vojtěch Štěpán Šenberger a Samuel Hubač.


24. října 2021                                                                 30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. října  17:30  za Annu Boháčkovou a rodinu
Neděle  31. října    7:30  za farníky
                            10:30  za Šárku Frydrychovou a Stanislava Pernicu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
v pátek je památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.
Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na misie. Před kaplí probíhá v rámci celosvětového misijního dne sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla.

K modlitbě růžence jste zváni do kaple každý říjnový čtvrtek od 18:30.

Úterý 26. října je pro Žebětínskou část farnosti adoračním dnem farnosti a Dnem společných modliteb s Arcibiskupským seminářem Olomouc.

Půjčování knih v kohoutovické části farní knihovny bude zahájeno dnes po obou mších sv. Seznam knih bude dostupný online na internetových stránkách kaple a v tištěné podobě přímo v Domku. Vybrané knihy si od příští neděle můžete zapůjčit poté, co se zapíšete do knihy výpůjček, kde na sebe necháte kontakt. Po přečtení prosím vracejte knihy službě, která bude v domku přítomna jedenkrát za 14 dní, vždy v neděli po každé mši sv. Těší se na vás tým farní knihovny.

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu bude mše sv. pouze ve farním kostele v 18:00, v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 18:30, v kapli již v 17:00.
Pobožnost
 na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 7. listopadu v 15:30.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie mohou věřící v naší vlasti, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v době dušičkového oktávu, získat plnomocné odpustky již v týdnu od 25. října.

Oznámení křtů: v sobotu 30. října budou ve farním kostele v Žebětíně pokřtěny tyto děti: Tobiáš Plch a Pavel Čermák.


17. října 2021                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. října  17:30  na určitý úmysl
Neděle  24. října    7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                            10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle a výtěžek farního dobročinného bazaru činí 25.750 Kč.
6.500 Kč poslouží pro vzdělání Louise z Haiti, kterou naše farnost podporuje v projektu Adopce na dálku; zbylých 19.250 Kč bylo odesláno na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem. Oblečení a domácí potřeby navíc pomohou potřebným rodinám na Táborsku. Všem dárcům a spolupracovníkům děkujeme!

Příští neděli 24. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv.do Domku. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku.

V pondělí 18.10. se po večerní mši svaté koná na faře mimořádně F-klub, shlédneme druhou část filmu Terrence Malincka o blahoslaveném Franzi Jägerstätterovi.

Modlitba růžence bude v kapli každý říjnový čtvrtek od 18:30.

Záznam přednášky P. Aleše Opatrného „Milosrdenství v širší rodině“ s následnou diskusí se koná 20. října v 19 v Domku. Zájemce prosíme přihlášení o. Jiřímu nejpozději dnes.

Uvedení nových akolytů do služby v neděli 24.10. při mši sv. v 10:30

Oznámení křtů: v sobotu 23. října budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Anna Gavlíková a Adéla Havlíčková.

Manželské ohlášky: dne 28. 10. hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství slečna Lucie Gyönyörová z naší farnosti a pan Martin Staněk.

Úterý 26.10. je pro Žebětínskou část farnosti adoračním dnem farnosti a Dnem společných modliteb s Arcibiskupským seminářem Olomouc.

Půjčování knih v kohoutovické části farní knihovny bude zahájeno příští neděli 24. října po obou mších sv. Seznam knih bude dostupný online na internetových stránkách kaple a v tištěné podobě přímo v Domku. Vybrané knihy si od příští neděle můžete zapůjčit poté, co se zapíšete do knihy výpůjček, kde na sebe necháte kontakt. Po přečtení prosím vracejte knihy službě, která bude v domku přítomna jedenkrát za 14 dní, vždy v neděli po každé mši sv. Těší se na vás tým farní knihovny.


10. října 2021                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. října    17:30  na určitý úmysl
Neděle 17. října      7:30  za zemřelé rodiče, manžele Kramářovy a Františku a Františka Mokrých
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Příští neděle je 29. v mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na pomoc naší adoptivní dceři Louise z Haiti. Vybere-li se více než 6500,- Kč, pošleme zbytek prostřednictvím Diecézní charity Brno na pomoc postiženým tornádem.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit dnes po mších sv.

V pondělí 11. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:03.

V pondělí se po večerní mši svaté koná na faře F-klub.

Svatoušci – setkání klubu dětí s rodiči se konají 1x za 14 dní v úterý, poprvé 12. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Modlitba růžence bude v kapli každý říjnový čtvrtek od 18:30.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 14. října od 19 do 20h.

Záznam přednášky P. Aleše Opatrného „Milosrdenství v širší rodině“ s následnou diskusí se koná 20. října v 19 v Domku. Zájemce prosíme přihlášení o. Jiřímu nejpozději do neděle 17. října.

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu


3. října 2021                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. října  17:30  na určitý úmysl
Neděle 10. října    7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy, sourozence a dceru
                           10:30  za novomanžele Javůrkovy

Svátky v tomto týdnu: 
V pondělí je památka sv. Františka z Assisi;
ve čtvrtek je památka Panny Marie Růžencové.
Příští neděle je 28. v mezidobí.

Sbor Kůrnice začíná pravidelně zkoušet dnes od 18.45 v Domku. Kdo rádi zpíváte, přijďte mezi nás.

Biblická hodina se koná ve středu 6. října v 19:00 na faře.

V pátek 8. října o. Jiří navštíví nemocné.

Sbor (nejen) mladých zkouší v neděli 10. října od 8:30 v Domku. Společně pak zazpíváme při mši sv. v kapli v 10:30. Více na www.sbor.kaplekohoutovice.cz. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. S dětmi mohou přijít i rodiče.

Farní dobročinný bazar se koná 8. - 10. října. Informace jsou na lístcích u východu z kaple, na vývěsce a webu. 10. října zároveň proběhne na tento účel i nedělní sbírka. Vybere-li se více než 6.500 Kč, odešleme peníze na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem.
Prosíme o pomoc při chystání a úklidu bazaru; hlaste se Petře Doffkové.

V pondělí 11. října se po večerní mši svaté koná na faře F-klub.

Svatoušci – setkání klubu dětí s rodiči se konají 1x za 14 dní v úterý, poprvé 12. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Oznámení křtů: v sobotu 9. října bude v kapli Sv. rodiny pokřtěn Matěj Stuchlík a v neděli 10. října ve farním kostele Alexander Odendaal.


26. září 2021                                                                   26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    28. září Slavnost sv. Václava 7:30  za zemřelého Václava Gabriela, sourozence a zesnulé rodiče
Neděle   3. října 7:30  za Jana a Marii Adolfovy
                        10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Vincence z Paula, kněze;
v úterý je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek;
ve středu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;
ve čtvrtek je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;
v pátek je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;
v sobotu je památka sv. andělů strážných.
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

O slavnosti sv. Václava 28. září bude mše sv. v kapli v 7:30, ve farním kostele v 9:00.

O. Jiří bude od 30. září do 3. října na dovolené. Nemocné navštíví až v pátek 8. října.
Změny pořadu mší sv. a zástupy: čtvrtek 30. září v 7:30; pátek 1. října mše sv. nebude;
v sobotu v 8:00 slouží P. Tomáš Marada. Všechny nedělní mše sv. slouží P. Petr Košák, SDB.

Příští neděli 3. října jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny.

V pondělí 11. 10. se po večerní mši svaté koná na faře F-klub.

Farní dobročinný bazar na podporu studia naší adoptivní dcery Louise Gerline z Haiti se koná o víkendu 8. - 10. října. Informace jsou na lístcích u východu z kaple/kostela, na vývěsce a webu. 10. října zároveň proběhne na tento účel i nedělní sbírka. Vybere-li se více než 6.500 Kč, odešleme peníze na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem. Prosíme o pomoc při chystání a úklidu bazaru; hlaste se Petře Doffkové.

Sbor (nejen) mladých se koná 2. neděli v měsíci. První setkání bude 10. října od 8:30 v Domku. Společně pak zazpíváme při mši sv. v kapli v 10:30. Více na www.sbor.kaplekohoutovice.cz. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. S dětmi mohou přijít i rodiče.

Svatoušci – setkání klubu dětí s rodiči se konají 1x za 14 dní v úterý, poprvé 12. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Manželské ohlášky: dne 9. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Lenka Pirklová a pan Damián Bariš, oba z farnosti Brno - Královo Pole.

POZVÁNÍ K DONÁTORSTVÍ

Milé sestry, milí bratři,

na konci června zasáhlo část jižní Moravy ničivé tornádo. Tato událost vyvolala nečekanou vlnu solidarity a díky ní se postupně daří následky této živelné pohromy zmenšovat. Chci vám všem poděkovat za vaše soucítění s těmi, kdo byli tornádem postiženi a vykořeněni ze svých domovů, které se projevilo nejrůznějšími formami vaší pomoci – modlitbami, osobním dobrovolnickým nasazením nebo finančními dary. Sbírka vyhlášená na pomoc postiženým touto přírodní katastrofou – po zapo­čtení zaslaných darů přes portál donátor.cz – vynesla dokonce přes 19,2 milionu korun. Věřím, že ve spolupráci s Diecézní charitou budou vaše dary proměněny
v účinnou pomoc.

Další velkou zkouškou vzájemné solidarity bylo období pandemie koronaviru covid-19. Proto bych nyní rád vyjádřil svou vděčnost také všem věřícím, kteří během tohoto období pomáhali svým kněžím, zvláště s přípravou on-line přenosů bohoslužeb, výukou náboženství či jakýmkoliv jiným způsobem. Chci poděkovat
i těm, kteří po dobu omezení bohoslužeb, kdy se nekonaly ani kostelní sbírky, pod­porovali svou farnost zasíláním bezhotovostních darů, a to i přes určitou nejistotu, kterou jsme všichni prožívali.

Jsou to již dva roky, co byla pravidelná zářijová sbírka na účely fondu PULS, tedy na podporu kněží a pastorace, zrušena s důvěrou, že se najde dostatek dárců,
kteří svými dary pomohou. Mám radost, že tato důvěra nebyla zklamána a že stále roste počet těch, kteří svým přihlášením se k donátorstvím dávají najevo, že jim na budoucnosti naší diecéze záleží.

Jen v loňském roce činily dary donátorů téměř 15 milionů korun a jejich počet se blíží sedmi tisícům. Budu velmi vděčný, když myšlenka „velké rodiny malých dárců“, na které je podpora kněží a pastorace naší diecéze postavena, najde v diecézi co největší odezvu. Proto vás chci do donátorské rodiny znovu pozvat. Děkuji všem, kteří se již donátory stali, a děkuji těm, kteří přijmou dnešní pozvání.

Rád bych zopakoval starou moudrost, která praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Děkuji tedy každému
z vás, kdo svými modlitbami, pravdivým křesťanským životem a svými dary přispí­váte k životu a rozkvětu naší diecéze.

Ze srdce každému z vás žehnám.

Vás biskup Vojtěch


19. září 2021                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý    21. září   17:30  za rodinu Sedláčkovu
Neděle 26. září     7:30  za Miluši Kremplovou, dvoje zemřelé rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
                           10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,   mučedníků;
v úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
ve čtvrtek je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního dne.

Máte-li zájem o nahrávku přednášky z farního dne (P. Pavel Kafka: Proměna farnosti), ozvěte se mailem Petře Doffkové.

Výuka náboženství v Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská začíná v pondělí 20. září., stejně tak na faře pro 6. – 9. třídu.

Záznam přednášky P. Aleš Opatrného „Milosrdenství v širší rodině“ s následnou diskusí se koná 22. září v 19 v Domku. Zájemce prosíme o přihlášení do úterka 21. září o. Jiřímu.

Pohřeb pana Eduarda Valeše se koná ve čtvrtek 23. září ve 12:30 ve farním kostele. V tento den nebude večerní mše sv.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte Adamovi Vošmerovi (606109402 vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (cmelda.vales@gmail.com 603220501).

Biblické hodiny budou od října vždy 1. středu v měsíci

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. - 10. října. Podrobné informace jsou na vývěsce, webu a lístcích u východu z kaple/kostela. 10. října se také uskuteční kostelní sbírka na podporu naší adoptivní dcery Louise Gerline Devilus z Haiti. Vybereme-li více, než je roční příspěvek, odešleme zbytek přes účet Diecézní Charity Brno na pomoc postiženým tornádem.

Svatoušci – setkání klubu dětí s rodiči se konají 1x za 14 dní v úterý, poprvé 12. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Manželské ohlášky: dne 2. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Helena Palátová z naší farnosti a pan František Javůrek z farnosti Ústí nad Orlicí.

Děti mají na nástěnce připravenou celoroční hru.


12. září 2021                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    14. září   17:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu
Neděle 19. září     7:30  za farníky
                            10:30  za Jiřího Doležala, rodinu Svěrákovu, Doležalovu a duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;
v úterý je svátek Povýšení svatého kříže;
ve středu je památka Panny Marie Bolestné;
ve čtvrtek oslavíme (na Moravě nezávaznou) památku sv. Ludmily, mučednice.
Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Farní den začíná dnes ve 14:30 požehnáním, následuje přednáška P. Kafky „Proměna farnosti“. V době přednášky (od 15h) je zajištěn program pro děti (stolní hry).
Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00.
Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h.

V pondělí 14. září se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je v 17:03.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 13. září.  V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 20. září., stejně tak pro  6. - 9. třídu na faře. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 14. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Biblická hodina se koná ve středu 15. září v 19:00 na faře.

Přednáška s diskusí bude 22. září v 19 v Domku, zájemce prosíme o přihlášení zájemců do úterka 21. září o. Jiřímu.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte Adamovi Vošmerovi (606109402 vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (cmelda.vales@gmail.com 603220501).

Sboreček před středeční dětskou mší sv. se v letošním školním roce nekoná; středeční dětská bude začínat až v 16:45.
Sbor
Kůrnice začíná zkoušet 3. října, Sbor mladých 10. října. Více na www.sbor.kaplekohoutovice.cz.

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. - 10. října. Podrobné informace jsou na vývěsce, webu a lístcích u východu z kaple/kostela.

Hledáme kostelníka ke službě v kapli Sv. rodiny. Zájemci potřebují mít pouze dobrou vůli se zaučit a čas ke službě. Zájemci, hlaste se prosím otci Jiřímu.

Děti mají na nástěnce připravenou celoroční hru.


5. září 2021                                                                                           23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý       7. září   17:30   za těžce nemocnou osobu
Neděle  12. září     7:30   úmysl zatím volný
                            10:30   za živé a zemřelé rodiče a prarodiče Brázdovy a Gabrielovy

Svátky v tomto týdnu:
ve středu je svátek Narození Panny Marie.
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí

Dnes jste zváni do farní kavárny po mši sv. v Žebětíně.

Schůzky ministrantů se budou konat 1x za 14 dní v úterý od 18:15 do 19h. První setkání bude 7. září.

První letošní dětská mše sv. bude slavena ve středu 8. září v 16:30 ve farním kostele.

Pravidelné schůzky spolča děvčat začínají 9. září: v 17:00 mladší, v 18:30 starší.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 9. září od 19 do 20h.

Podrobné informace o farním víkendu jsou na webu, nástěnkách a v novém čísle farního občasníku.

Farní pouť: v sobotu 11. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. Zapisujte se prosím do autobusu (platba až na místě) a ke společnému obědu (platba do 5. září Petře Doffkové).

Nabídka pěší /běžecké pouti: pěšky lze jít ze Žebětína, z Kohoutovic a Lelekovic. Více na nástěnce a ve farním občasníku.

Rychlou chůzí/pomalým během (případně na koloběžce) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h. Je možné se připojit i v průběhu (po domluvě místa a času připojení se k běhu).

Farní den začíná v neděli 12. září ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit).

V době přednášky (od 15h) bude zajištěn program pro děti s paní katechetkou Marií Jírů (stolní hry).

Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 13. září. V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 20. září., stejně tak pro 7. – 9. třídu na faře. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 14. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Členové živého růžence si mohou na nástěnce pod kůrem ověřit svůj desátek pro daný týden.

Přehled farních aktivit je na webu a nástěnce.

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte Adamovi Vošmerovi (606109402 vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (cmelda.vales@gmail.com 603220501).

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. – 10. října.


29. srpna 2021                                                                22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  5. září    7:30  za farníky
                         10:30  za rodinu Širůčkovu a Skalickou a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
v pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Pátek 3. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 4. září srdečně zveme na výlet do okolí Oslavan. Sraz v 11:30 na autobusovém nádraží v Oslavanech. Trasa cca 13 km vhodná pro zdatnější turisty. Prosíme, aby se zájemci ozvali na mail jiri@doffek.cz zejména kvůli organizaci dopravy a případnému zrušení z důvodu počasí.

Příští neděli 5. září jste zváni do farní kavárny po mši sv. v Žebětíně.

Schůzky ministrantů se budou konat 1x za 14 dní v úterý od 18:15 do 19h. První setkání bude 7. září.

První letošní dětská mše sv. bude slavena ve středu 8. září v 16:30 ve farním kostele.

Spolčo děvčat se začne scházet od 9. září: v 17:00 mladší, v 18:30 starší.

Podrobné informace o farním víkendu jsou na webu, nástěnkách a v novém čísle farního občasníku.

Farní pouť: v sobotu 11. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. Zapisujte se prosím do autobusu (platba až na místě) a ke společnému obědu (platba do 5. září Petře Doffkové).
Nabídka pěší /běžecké pouti: pěšky lze jít ze Žebětína, z Kohoutovic a Lelekovic. Více na nástěnce a ve farním občasníku.
Rychlou chůzí/pomalým během (případně na koloběžce) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h. Je možné se připojit i v průběhu (po domluvě místa a času připojení se k běhu).

Farní den začíná v neděli 12. září ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit).
V době přednášky (od 15h) bude zajištěn program pro děti s paní katechetkou Marií Jírů (stolní hry). Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 13. září. 
V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 20. září. 
Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 14. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Členové živého růžence si mohou na nástěnce pod kůrem ověřit svůj desátek pro daný týden.

Přehled farních aktivit je na webu a nástěnce.

Oznámení křtu: dne 4. září bude ve farním kostele pokřtěna Adéla Havlíčková.


22. srpna 2021                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle   29. srpna  7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je v naší farnosti slavnost sv. Bartoloměje, patrona farního kostela;
ve čtvrtek je slavnost 98. výročí posvěcení farního kostela;
v pátek je památka sv. Moniky;
v sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

Slavnost sv. Bartoloměje a slavnost 98. výročí posvěcení našeho farního kostela oslavíme v úterý a čtvrtek ve farním kostele vždy v 18:00.

Žehnání aktovek a školních pomůcek se uskuteční příští neděli 29. srpna při obou mších svatých v naší farnosti (nedělní mše sv. v 10:30 v Kohoutovicích začnou až v září).

První dětská mše sv. ve farním kostele se koná až ve středu 8. září.

Příští neděli 29. srpna srdečně zveme na výlet do okolí Oslavan. Výlet je vhodný pro zdatnější turisty. Sraz v 11:30 na autobusovém nádraží v Oslavanech. Trasa cca 13 km. Z Oslavan popojedeme autobusem do Senorad. Podíváme se na údolí Oslavy zejména shora, navštívíme pár studánek a vrátíme se do Oslavan, kde si můžeme na závěr projít obnovenou zámeckou zahradu. Prosíme, aby se zájemci ozvali Jiřímu Doffkovi, zejména kvůli organizaci dopravy (jiri@doffek.cz, 603 170 766).

Oznámení křtu: V sobotu 28. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Karolina Anna Madzia.


15. srpna 2021                                  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   22. srpna  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata a učitele církve;
v sobotu je památka sv. Pia X, papeže.
Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

17. diecézní pouť rodin s bohatým duchovním i doprovodným programem proběhne 28. srpna 2021 od 10.00 do 16.00 hodin v areálu zámku ve Žďáru nad Sázavou. Připomeneme si při ní i 1100 výročí mučednické smrti sv. Ludmily.

Tradiční požehnání Bartolomějským hodům v Žebětíně se uskuteční 21. srpna v 15:30 v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně. Hodovníkům požehná otec František Koutný, farář v Troubsku; otec Jiří má ve stejném čase přednášku na Velehradě.

Změny časů mší svatých ve farním kostele v Žebětíně v příštím týdnu: v pondělí 16. 8. v 8:00, ve středu 18. 8. mše svatá není, v sobotu 21. 8. v 7:00.

Manželské ohlášky: dne 28. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Jitka Křečková a pan David Konečný, oba z naší farnosti.

 


8. srpna 2021                                                                  19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   15. srpna  7:30  za živou a zemřelou rodinu Valešovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;
v úterý je svátek sv. Vavřince, jáhna;
ve středu je památka sv. Kláry, panny;
v sobotu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.
Příští neděli oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Tradiční požehnání Bartolomějským hodům v Žebětíně se uskuteční 21. srpna v 15:30 v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně. Hodovníkům požehná otec František Koutný, farář     v Troubsku; otec Jiří má ve stejném čase přednášku na Velehradě.

Oznámení křtu: v sobotu 14. srpna bude v kostele sv. Bartoloměje pokřtěn Václav Albert Cink.


1. srpna 2021                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   8. srpna  7:30 za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze;
v pátek je svátek Proměnění Páně.
Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

O. Jiří bude do pátku na dovolené, v případě potřeby můžete volat, telefon má u sebe. V týdnu budou slaveny v naší farnosti pouze dvě mše svaté, a to výjimečně v úterý 3. 8, v 8:00 ve farním kostele a pravidelná sobotní 7. 8. v 8:00, rovněž ve farním kostele.


25. července 2021                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   1. srpna   7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy, prarodiče Lahodovy a celou zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;
v úterý je v moravské církevní provincii závazná památka sv. Gorazda a druhů;
ve čtvrtek je památka sv. Marty;
v sobotu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

O prvním pátku v srpnu bude otec Jiří mimo farnost; pravidelná návštěva nemocných se proto uskuteční již tento pátek 30. 7.

Oznámení křtů: ve farním kostele bude dne 31. července pokřtěna Daniela Mia Vítková a dne 1. srpna Zuzana Volfová.

Manželské ohlášky: dne 7. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Eliška Vedrová a pan František Bejvl, oba z naší farnosti.


18. července 2021                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   25. července    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény;
v pátek je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy.
Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Ve středu 21. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánky, kterou pořádá ostrovačická farnost.

Papež František vyhlásil na příští neděli první světový den prarodičů a seniorů. Při jeho příležitosti bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci, a to strávením přiměřeného množství času návštěvou či virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi či v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy: ti ať obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu a oslav tohoto světového dne - zejména papežské liturgie přenášené médii - nechť se zúčastní duchovně.

Mše svatá ve farním kostele v pátek 23. července bude mimořádně v 8:00 ráno.

Oznámení křtů: dne 24. července budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Adam Vladimír Jan Szathmáry a Nina Dubšová.


11. července 2021                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   18. července    7:30  na poděkování za 80 let života

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na bohoslovce činila 20.000 Kč. Pán ať odplatí všechny vaše dary.

V pondělí 12. a v pátek 16. července nebudou ve farnosti mše sv., o. Jiří je na táboře a poté na kněžské pouti v kostelním Vydří.

Úterý 13. července je pro kohoutovickou část farnosti adorační den farnosti a Den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Ve středu 21. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny Studánky, kterou pořádá ostrovačická farnost.


4. července 2021                                                             14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   11. července    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy – doporučený svátek.
Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Dnes se koná sbírka na bohoslovce.
Sbírka z minulé neděle na pomoc Jižní Moravě činila 68.500 Kč. Pán ať odplatí všechny vaše dary.

V pondělí o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje se v naší farnosti koná mše svatá v 18:00 ve farním kostele, slouží P. Jiří Paleček.

Úterý 13. července je pro kohoutovickou část farnosti adoračním dnem a dnem vzájemných modliteb s AKS Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Prázdninové změny bohoslužeb:
Žebětín: středa v 16:30 zůstává, nebude však dětská; sobota v 8:00.
Kohoutovice: pouze v neděli v 7:30.

Oznámení křtů:
v sobotu 10. července budou pokřtěny tyto děti: v kapli Sv. rodiny Matyáš Sychra, ve farním kostele Veronika Magdalena Lanči a Robin Fojtů.


27. června 2021                                                              13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. června     17:30  za obyvatele všech obcí na Hodonínsku a Břeclavsku postižených živelnou katastrofou
Neděle   4. července   7:30  za zemřelého manžela a bratra

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka;
v úterý je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek;
v pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na urgentní pomoc obyvatelům obcí na Hodonínsku a Břeclavsku, postiženým přírodní katastrofou. Původně avizovaná sbírka na bohoslovce proběhne příští neděli. Pán ať odplatí vaše dary. Prosím, nezapomínejme na tento úmysl také v modlitbě.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Od pondělí do pátku příštího týdne přijímáme vždy od 16:30 do 19:30 materiální pomoc pro postižené obce, a to v Domku Svaté rodiny v Kohoutovicích. Prosíme pouze o věci, které jsou v seznamu na plakátku na webu a na nástěnkách; tj. pouze stavební, technický a zdravotnický materiál! Upřednostňována je finanční pomoc převodem na některé z charitativních kont.

Ve středu 30. 6. bude v Žebětíně poslední dětská mše svatá v tomto školním roce. Po ní jsou všechny děti zvány na farní zahradu na malé letní občerstvení. (Za nepříznivého počasí se koná ve skautské klubovně).

Pátek 2. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. ve farním kostele bude bývat opět v sobotu ráno v 8:00.
V červenci a srpnu bude v kapli v Kohoutovicích sloužena pouze jedna mše sv. v týdnu,
a to v neděli v 7:30.
Středeční mše sv. ve farním kostele nebude dětská, čas 16:30 zůstává.

Zápisy ze dvou posledních jednání farní pastorační rady jsou na vnitřní nástěnce.

Rozvrh výuky náboženství a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok 2021/22 jsou na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple; prosíme podepsané (sken/foto) odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Oznámení křtu: Dne 3. 7. budou ve farním kostele pokřtěni sourozenci Andrej a Anna Kobzíkovi.


20. června 2021                                                              12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    22. června  17:30  za P. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenberga a rodinu
Neděle 27. června    7:30  na poděkování za 40 let společného života
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka;
ve čtvrtek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Sbírka příští neděle 27. června je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.

Svátost biřmování bude udílet o. biskup Pavel příští neděli 27. června ve 14h ve farním kostele. Prosíme o modlitbu za biřmovance.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple; prosíme podepsané (sken/foto) odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. ve farním kostele bude bývat opět v sobotu ráno.

Oznámení křtu: dne 26.června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Marek Pelikán.


13. června 2021                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. června  17:30  za zemřelého bratra a rodiče
Neděle 20. června    7:30 úmysl zatím volný
                               10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V tomto týdnu žádné svátky ani závazné památky nejsou.
Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 14. června se opět půjdeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd trolejbusu ze zastávky Stamicova je v 16:40 hod.

Zasedání farní pastorační rady pro obě části farnosti se koná ve čtvrtek 17. 6. od 19:00 na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni.

V neděli 20. června bude při obou mších sv. v kapli prezentace charitativního díla Maryʼs Meals. Plakát na webu a nástěnce.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června ve 14h ve farním kostele.

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. ve farním kostele bude bývat opět v sobotu ráno.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple; prosíme podepsané (sken/foto) odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Zplatnění manželství: dne 26. června hodlají ve farním kostele církevně zplatnit civilní manželství Marián a Michaela Labudovi, oba z naší farnosti.


6. června 2021                                                                                      10. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. června   17:30   na určitý úmysl
Neděle 13. června     7:30   za Jana, Karla a Františka Plškovy, jejich rodiče a prarodiče Navrátilovy
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
v sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 10. června od 19 do 20h.

Mladé hody budou letos v omezené formě. Požehnání se však konat bude, a to v sobotu 12. června ve 14h v kapli Svaté rodiny.  

V neděli 20. června bude při obou mších sv. v kapli prezentace charitativního díla Maryʼs Meals. Plakát na webu a nástěnce.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. ve farním kostele bude bývat opět v sobotu ráno.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple; prosíme podepsané (sken/foto) odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Oznámení křtu: dne 12. června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Liliana Širůčková.

Manželské ohlášky: dne 19. června hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Hana Obrovská a pan Tomáš Pospíšil, oba z naší farnosti.

Součástí těchto ohlášek je také výzva našich biskupů vzhledem k plánovanému Eucharistickému kongresu v Budapešti:

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti
(seznamte s textem věřící v závěru bohoslužeb buď v den slavnosti Těla a Krve Páně nebo v neděli 6. června)

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme.
Je to eucharistický kongres.

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů
v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě - za předepsaných hygienických podmínek - bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové.


30. května 2021                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    1. června 17:30  za živou a zemřelou rodinu Chmelíkovu a Vávrovu
Neděle 6. června   7:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek Navštívení Panny Marie;
v úterý je památka sv. Justina, mučedníka;
ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – doporučený svátek;
v sobotu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na charitativní účely vynesla v celé farnosti 25.600 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Zítra v 19h jste zváni na poslední májovou pobožnost.

Ve čtvrtek je slavnost těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Po mši sv. v 18h ve farním kostele bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem.

Pátek 4. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele koná slavnost 1. svatého přijímání. V kapli se z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší. Prosíme o modlitbu za prvokomunikanty a biřmovance.

Letošní farní víkend se koná 11. a 12. září.

Oznámení křtu: dne 5. června bude ve farním kostele pokřtěn Antonín Dominik Žváček.

Manželské ohlášky: dne 11. června hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Šárka Dofková a pan Ondřej Tauš, oba z naší farnosti.


23. května 2021                                              Slavnost seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    25. května  17:30  na poděkování za dar života a víry a za zesnulé rodiče
Neděle 30. května    7:30  za Annu a Františka Brázdovy, rodiče a sourozence

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve;
ve středu je památka sv. Filipa Neriho, kněze;
ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
V neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán ať odplatí všechny vaše dary.

V pátek 28. května se v kapli koná Noc kostelů. Páteční mše sv. ve farním kostele se přesouvá na 9:00, výstav Nejsvětější svátosti tento pátek není. Díky všem, kdo se zapojili do přípravy programu.

Výuka náboženství na všech ZŠ již probíhá podle běžného rozvrhu.
Výuka na faře pro 2. stupeň začíná v pondělí 24. května v 16:00.

Od 24. května se v Domku může setkávat až 10 lidí - bez testů, ale s respirátory.

Májové pobožnosti se konají v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00. Poslední májová bude v pondělí 31.května.

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. svatého přijímání. V tyto dny se v kapli z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší. Prosíme o modlitbu za prvokomunikanty a biřmovance.

Na neděli 30. května od 17h je plánováno v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Oznámení křtu: v sobotu 29. května bude ve farním kostele pokřtěn Vít Kubíček.


16. května 2021                                       7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     18. května  17:30  za rodinu Házovu, rodiče Holíkovy a na určitý úmysl
Neděle  23. května             Slavnost seslání Ducha Svatého
                                  7:30  úmysl zatím volný
                                10:30  za Ladislava Mejzlíka a rodiny Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze;
v pátek je v naší diecézi svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla.
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého; končí velikonoční doba.

Sbírka z minulé neděle ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě vynesla v celé farnosti 13 300,- Kč. Sbírka příští neděle 23. května je určena na charitativní účely. Pán ať odplatí všechny vaše dary.

Výuka náboženství:
Na obou zdejších ZŠ probíhá výuka náboženství již pro všechny děti z prvního stupně, neboť končí rotační výuka.
Ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská (4. - 6. třída) se bude již vyučovat každý týden.
Výuka na faře pro 2. stupeň začíná v pondělí 24. května v 16:00

Májové pobožnosti se konají v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00.

Středeční mše sv. ve farním kostele jsou opět v 16:30 dětské.

Srdečně zveme k modlitbě svatodušní novény; denně od 20:30h v kapli až do soboty 22. května.

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. svatého přijímání. V tyto dny se v kapli z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.

Oznámení křtů: V sobotu 22. května budou v kapli Svaté rodiny pokřtěni Jan a Marie Procházkovi; v neděli 23. května rovněž v kapli Václav Nečas.


9. května 2021                                                                6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. května  17:30  za Františku Žůrkovou, Františka Klímu a na určitý úmysl
Neděle 16. května  10:30 za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený svátek;
v pátek je svátek sv. Matěje, apoštola.
Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnešní sbírka je určena ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě. Pán ať odplatí vaše dary. Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany a také Den matek.

Dnes mezi 15 a 18h jste srdečně zváni na farní zahradu oslavit 50. narozeniny o. Jiřího.

Májové pobožnosti se konají v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00.

Výuka náboženství:
Na obou zdejších ZŠ probíhá výuka náboženství pro děti, které jsou v daný týden ve škole.
Výuka na faře pro 2. stupeň začne pravděpodobně v pondělí 17. května.

Od 12. května budou středeční mše sv. opět v 16:30 dětské.

Ve čtvrtek 13. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně, bude ve farním kostele sloužena mše sv. výjimečně už v 9h.

V neděli 16. května bude z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího sloužena v kapli mše sv. pouze v 10:30.

Svatodušní Novénu se budeme modlit v kapli od pátku 14. do soboty 22. května vždy od 20:30h. Nejpozději do středy 12. května se prosím přihlaste P. Doffkové vy, kdo jste ochotní moderovat některý z večerů.

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května v Kohoutovicích.

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. svatého přijímání. V tyto dny se v kapli z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.


2. května 2021                                                                5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    4. května   17:30  na úmysl celebranta
Neděle 9. května     7:30  za Ludmilu Štipskou a živou a zemřelou rodinu
                              10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
ve čtvrtek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Příští neděle je 6. velikonoční.

Májové pobožnosti se konají v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00.

Výuka náboženství:
Na ZŠ Chalabalova budou mít náboženství děti z 2. a 3. třídy.

Na ZŠ Pavlovská ve skupině otce Jiřího (pro 4.-5. třídu) bude v úterý 4. 5.
Výuka na faře pro 2. stupeň se zatím nekoná.

V tomto týdnu se otec Jiří domluví s rodiči na případném restartu dětských mší svatých ve farním kostele ve středu; mše sv. tuto středu bude ještě v 18:00 a nebude dětská.

Pátek 7. května je první v měsíci. Po předchozí telefonické domluvě navštívím nemocné. Adorace Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření bude ve farním kostele od 17:00.

V sobotu 8. května bude v kapli pokřtěn Lukáš Hladůvka.

Příští neděli 9. května vykonáme sbírku ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě. Příští neděle je rovněž Den matekDen modliteb za pronásledované křesťany.

V neděli 9. května mezi 15 a 18h jste srdečně zváni na farní zahradu (při zachování hygienických nařízení) oslavit 50. narozeniny o. Jiřího.

V neděli 16. května bude z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího sloužena v kapli mše sv. pouze v 10:30.

Svatodušní novénu se budeme modlit v kapli od pátku 14. do soboty 22. května vždy od 20:30h. Nejpozději do středy 12. května se prosím přihlaste P. Doffkové vy, kdo jste ochotní moderovat některý z večerů.

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května v Kohoutovicích.

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. svatého přijímání. V tyto dny se v kapli z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší.

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.


25. dubna 2021                                                               4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     27. dubna   17:30  na určitý úmysl
Neděle    2. května    7:30  za Emílii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy.
Příští neděle je 5. velikonoční.

Česká biskupská konference vydala v pátek večer na svém oficiálním webu zprávu, že podle mimořádného nařízení vlády ČR dochází od 26. dubna ke změně pravidel pro návštěvníky bohoslužeb; nově je možné se zúčastnit mše svaté pouze za dodržení těchto podmínek: ochrana nosu a úst respirátorem, dezinfekce rukou a dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužby, nejsou-li z jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Ostatní omezení od tohoto data přestávají platit.

Počínaje pondělím 26. 4. tedy ruším tabulky na zapisování na mše svaté; středeční mše svatá však příští týden ještě zůstane v 18:00 a nebude dětská, mše svatá v sobotu bude nadále v 18:00 a s nedělní platností. Podávání svatého přijímání ve farním kostele v neděli v 16:00 se od příští neděle ruší.

Prosím, abyste vaši účast na mších svatých v sobotu večer a v neděli ráno důkladně zvážili. Do odvolání bude v Žebětíně v sobotu večer a v neděli ráno při bohoslužbách i nadále vyveden zvuk reproduktorem. Pokud bychom nebyli v neděli schopni dodržet dvoumetrové rozestupy, poprosil bych některé z účastníků bohoslužby, aby se odebrali ven.

Májové pobožnosti se budou konat v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00. První májová bude mimořádně v sobotu 1. května v 19:00.

Na ZŠ Chalabalova byla znovu zahájena výuka náboženství; v následujícím týdnu budou mít náboženství děti z 1. a 4. tříd a z 5.B.  

Výuka náboženství na ZŠ Pavlovská ve skupině otce Jiřího (pro 4.-5. třídu) začala v úterý 20. 4. a bude jen 1x za 14 dní, příště tedy v úterý 4. 5. Výuka na faře pro 2. stupeň se zatím nekoná.

V sobotu 1. května bude ve farním kostele pokřtěna Mia Koudelková.

Otec Jiří oslaví v květnu padesát let života. Pokud situace dovolí, jste srdečně zváni to oslavit, a sice v neděli 9. května mezi 15 a 18h na farní zahradu.


18. dubna 2021                                                               3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. dubna  17:30  na určitý úmysl
Neděle 25. dubna    7:30  za kmotru Marii, Růženu a Tomáše Strmiskovy a živé rodiny
                               10:30  za všechny naše nemocné a trpící farníky

Svátky v tomto týdnu:
v pátek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
v sobotu je nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka.
Příští neděle je 4. velikonoční, tzv. neděle Dobrého Pastýře, den modliteb za duchovní povolání.

V postních pokladničkách, odevzdaných v naší farnosti, bylo celkem 3411 Kč; částku zjistila pracovnice Diecézní charity Brno při odevzdání postniček. Všem dárcům, zvlášť dětem, upřímné Pán Bůh zaplať! Děkujeme také za všechny dary pro farní bazar – sbírku oblečení pro potřebné.

Na ZŠ Chalabalova byla znovu zahájena výuka náboženství; v následujícím týdnu od 19. dubna budou mít náboženství děti ze 2. a 3. třídy.

Výuka náboženství na ZŠ Pavlovská ve skupině otce Jiřího (pro 4.-5. třídu) začíná v úterý 20. 4. a bude jen 1x za 14 dní. (Kvůli jinému způsobu rotace výuky na Pavlovské bylo z dětí, které náboženství navštěvují, v minulém týdnu přítomno pouze jedno.) Otec Jiří bude předem otestován na COVID-19.
Výuka na faře pro 2. stupeň se zatím nekoná.

Otec Jiří oslaví v květnu padesát let života. Pokud situace dovolí, jste srdečně zváni to oslavit, a sice v neděli 9. května odpoledne na farní zahradu. Podrobnější informace budou včas zveřejněny.

Připomínáme inovovaný systém zapisování do tabulky na mše svaté:

-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky,
má povinnost službu lektora vykonat. (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.)
-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím, kdy zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.
-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.
-V Žebětíně bude při mších sv. v sobotu a v neděli do odvolání vyveden zvuk reproduktorem    na prostranství vedle sakristie.
-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:
   Žebětín: PO, ST - PÁ: do 18:50, SO do 19:15, NE do 10:00.
   Kohoutovice: ÚT do 18:15, NE pouze po druhé mši, do 12:00.
-Možnost podání sv. přijímání bude ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli v 16:00 odpoledne. Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden dříve v ohláškách.


11. dubna 2021                                                                                     2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. dubna   17:30   úmysl zatím volný
Neděle 18. dubna     7:30   s prosbou za Boží požehnaní a Dary Ducha svatého pro živou rodinu
                               10:30   za farníky 

Svátky v tomto týdnu:
V týdnu slavíme pondělí až sobotu po 2. neděli velikonoční.
Příští neděle je 3. velikonoční.

Výuka náboženství na ZŠ Chalabalova bude znovu zahájena takto:
v pondělí 12. dubna 1. třídy, ve čtvrtek 15. dubna 4. třídy a 5. B.
v následujícím týdnu od 19. dubna to budou 2. a 3. třídy.
Výuka náboženství na ZŠ Pavlovská pro 4.-6. třídu bude takto:
od 13. 4. každé úterý v 15:00 pro děti, které budou daný týden ve škole.
Otec Jiří bude předem otestován na COVID-19

Velkopáteční sbírka ‚Boží hrob‘ určená na pomoc křesťanům ve Svaté zemi vynesla v naší farnosti 8500,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Farní dobročinný bazar se letos koná pouze formou sbírky věcí. Do Domku můžete přinést věci od pondělí 12. do pátku 16. dubna vždy od 16 do 19h. Co můžeme přijmout, najdete na vývěsce a webu. Podporu vzdělání adoptované Louise vyřešíme později na podzimním bazaru, nebo kostelní sbírkou.

Připomínáme inovovaný systém zapisování do tabulky na mše svaté:
- Jedna osoba se může zapsat jak do Žebětína, tak do Kohoutovic maximálně dvakrát za každý kalendářní týden.
-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky, má povinnost službu lektora vykonat! (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.)
-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím, kdy  zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.
-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.
-V Žebětíně bude při mších sv. v sobotu a v neděli do odvolání vyveden zvuk reproduktorem na prostranství vedle sakristie.
-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:
   Žebětín: PO, ST - PÁ: do 18:50, SO do 19:15, NE do 10:00.
   Kohoutovice: ÚT do 18:15, NE pouze po druhé mši, do 12:00.
-Možnost podání sv. přijímání bude ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli v 16:00 odpoledne. Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden dříve v ohláškách.


4. dubna 2021                                                                     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  5. dubna  10:30   za Ludmilu Bučkovou
Úterý     6. dubna   17:30   za Jaroslava Žmolíka
Nedě   11. du           7:30   za Josefa a Jaroslavu Gábrovy
                              10:30   na poděkování za dar života a za živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Slavíme Velikonoční oktáv. Příští neděle je 2. velikonoční, tzv. neděle Božího milosrdenství.

V pondělí Velikonočního oktávu je mše svatá v Kohoutovicích pouze v 10.30.

Žehnání pokrmů se letos v kostele nekoná; modlitba k žehnání v rodinách je ke stažení na webu.

Farní dobročinný bazar se letos koná pouze formou sbírky věcí. V Domku bude služba vždy od 16 do 19h od 12. do 16. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu a facebooku. Podporu vzdělání adoptované Louise vyřešíme později na podzimním bazaru, nebo kostelní sbírkou.

Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie do neděle 11. dubna.

Děkujeme všem, kdo ve velikonočním triduu pomohli udržet tradici klapání.

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně po dopolední mši svaté (od 10 hodin) pronese papež František požehnání Urbi et Orbi. V pondělí ve Velikonočním oktávu se pak obrátí k věřícím při polední mariánské modlitbě z knihovny Apoštolského paláce.

____________________________________________________________________________________

Dosavadní systém zapisování do tabulky na mše sv. a jeho využívání bylo, žel Bohu, zejména ve Svatém týdnu zdrojem velkých sporů a rozdělení ve farnosti, a systém trpěl i jinými problémy (omylem smazané záhlaví tabulky, psaní více lidí do jedné kolonky…) Původně jsem - po vzoru jiných farností – zvažoval úplnou změnu systému, tj. že by tabulka byla neveřejná a účast na mši svatou by byla možná pouze rezervací SMS, mailem nebo zavoláním. Nakonec jsem se rozhodl, že zapisování do tabulky zůstane veřejné, ovšem za následujících podmínek:

- Jedna osoba se může zapsat jak do Žebětína, tak do Kohoutovic maximálně dvakrát za každý kalendářní týden.

-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky, má povinnost službu lektora vykonat! (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.)

-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím, kdy zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.

-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.

-V Žebětíně při mších svatých bude v sobotu večer a v neděli ráno do odvolání vyveden zvuk reproduktorem.

-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:
Žebětín: PO, ST - PÁ: do 18:50, SO do 19:15, NE do 10:00.
Kohoutovice: ÚT do 18:15, NE pouze po druhé mši, do 12:00.

-Možnost podání sv. přijímání bude počínaje dneškem ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli v 16:00 odpoledne. Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden dříve v ohláškách.

Pokud by ani tyto změny nevyřešily výše zmíněné problémy a dále by trval nouzový stav v té podobě, jaká je nyní, veřejnou webovou tabulku zruším a naše farnost přejde na systém zápisu přes SMS/mail/telefon.  


28. března 2021                                                                         Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý   30. března    17:30  za rodiče Rudolfa a Boženu Plškovy a za manžela Karla Komárka
Neděle   4. dubna              Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
                                   7:30 za farníky
                                 10:30 za Stanislava Kyseláka

Svátky v tomto týdnu:
Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Příležitost ke svátosti smíření: dnes 28. 3. od 15:00 do 17:00 hodin farní kostel Žebětín. Můžete rovněž využít stálou zpovědní službu v centru Brna v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů).

Skautky z 26D oddílu připravily křížovou cestu pro rodiny s dětmi, kterou je možné si projít ještě dnes. Návod s mapou najdete na webu kaple.

Ve středu 31. března bude od 16:00 velikonoční úklid kaple.

Velikonoční klapání od čtvrtka do soboty proběhne stejně jako loni z našich domovů. Podrobné informace jsou na webu.

Zapisování na mše svaté a na křížové cesty zůstává beze změn v tabulce; o Velkém pátku a na Velikonoční vigilii se navíc mohou zapsat další osoby ke službě lektorů. Zapisovat se bude možné po této neděli. Obřady Velikonočního tridua bude také možné sledovat na prostranství vedle kostela, kam bude vyveden reproduktor. Pro návštěvu obřadů o triduu platí výjimka z nočního zákazu vycházení.

Po celý svatý týden si můžete v časech kolem bohoslužeb vzít u vstupu do kaple posvěcené jívové ratolesti. Prosíme, používejte při tom důsledně dezinfekci na ruce.

Ve středu je ve farním kostele pouze pohřební mše svatá ve 13:00, vyhrazená pro pozůstalé. Mše sv. v 16:30 nebude.

Na Velký pátek se v 17:20 naposledy pomodlíme ve farním kostele křížovou cestu. Velkopáteční sbírka bude tzv. ‚Boží hrob‘, tedy na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Pro zapsané účastníky bohoslužeb Zeleného čtvrtku a Velkého Pátku bude následně možnost půlhodinové tiché adorace v Getsemane a u Božího hrobu takto: uvnitř boční kaple maximálně 5 osob, ostatní zůstanou v hlavní lodi kostela (dveře do boční kaple zůstanou otevřeny). Možnost tiché modlitby u Božího hrobu bude také na Bílou sobotu od 9:00 do 12:00; po celou tuto dobu bude v kostele přítomen otec Jiří a ještě bude možné přijmout svátost smíření.

O neděli Zmrtvýchvstání Páně samozřejmě nebude z hygienických důvodů možné tradiční žehnání pokrmů. Zveřejníme však na obou webových stránkách farnosti modlitbu k jejich domácímu požehnání.

Farní dobročinný bazar se koná od 12. do 16. dubna pouze formou sbírky věcí, které pak dále poslouží potřebným. Bližší informace budou v týdnu na webu a nástěnkách. Finanční sbírka na podporu adoptované Louise z Haiti se nyní nekoná.


21. března 2021                                                                      5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     23. března  17:30  za Josefa a Marii Krškovy
Neděle  28. března    7:30  za Růženu Závodskou, rodinu Kozlovu, prarodiče, a živou rodinu
                                 10:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně.
Příští neděle je Květná (Pašijová); začíná Svatý týden.

Zapisování na mše svaté a na křížové cesty zůstává beze změn zde; o Květné neděli se navíc na každou mši svatou mohou zapsat dvě osoby ke službě lektora pašijí (postavy mimo Ježíše/lid; vypravěč).

19. března o slavnosti Svatého Josefa začal v církvi Rok rodiny a manželství - rok Amoris Laetitia, který se uzavře v červnu 2022 při 10. světovém setkání rodin v Římě.

Dnes jste zváni na farní zahradu na křížovou cestu pod širým nebem. Zahrada bude od 13 do 18h volně přístupná. Není třeba se přihlašovat, jen prosíme o dodržení opatření (skupiny po dvou nebo rodina ve společné domácnosti, respirátory, rozestupy 2m). K jednotlivým zastavením budou na místě obrázky a texty k meditaci; jsou vhodné spíše pro rodiny s dětmi, ale srdečně zváni jste všichni. Křížová cesta v kostele ve 14.30 se tentokrát nekoná.

V pondělí 22. března 2021 v době od 12:00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s nemocí COVID-19 a jako vyjádření podpory pozůstalým.

Ve čtvrtek 25. 3. proběhne od 19:30 online setkání farní pastorační rady k letošní Noci kostelů, která se koná v kapli v Kohoutovicích. Kdokoli z farníků je na setkání vítán jako host. Pokud se chcete připojit, napište nebo zavolejte Petře Doffkové a pošle vám odkaz, na kterém bude možné se připojit.

V pátek 26.3. vykonám předvelikonoční návštěvu nemocných (1. pátek v dubnu je zároveň Velký pátek), kterým předem zavolám a budu také předem otestován na nepřítomnost COVID-19.

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření v naší farnosti bude takto: sobota 27. 3. Domek Svaté rodiny Kohoutovice, 15:00 – 17:00, neděle 28. 3. 15:00 – 17:00 farní kostel Žebětín. Můžete rovněž využít stálou zpovědní službu v centru Brna v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů).

Velikonoční klapání proběhne jako loni z našich domovů. Na požádání vám klapače v průběhu Svatého týdne dopravíme domů. Ve smluvenou dobu pak budeme společně z okna / balkónu / dveří / vrat svého domu vždy 2 minuty silně klapat: 1. dubna na Zelený čtvrtek v 17:50; 2. dubna na Velký pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00, v 17:50; 3. dubna na Bílou sobotu v 7:00 a naposledy ve 12:00. Čas 17:50 je zvolen kvůli začátku přenosu bohoslužeb na TV Noe od 18:00. Kontakt: Petr Hrabovský-Seno: hrab.petr@gmail.com | 608851825.

Česká biskupská konference prosí všechny věřící, aby se v nadcházejícím sčítání lidu přihlásili ke katolické církvi odpovídajícím vyplněním kolonky náboženství (B10). Další informace jsou ve výzvě biskupů, který si můžete přečíst na obou webových stránkách farnosti.

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021


14. března 2021                                                                       4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    16. března   17:30  na určitý úmysl
Neděle 21. března     7:30  za rodiče Štipských a za živou a zesnulou rodinu
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek.
Příští neděle je 5. postní.  

Pravidla pro účast na bohoslužbách se od 1. března nemění - platí tedy dále farní oznámení ze dne 23. 12. - s tím, že bohoslužeb v naší farnosti se může zúčastnit pouze ten, kdo se trvale zdržuje na území okresu Brno – město a Brno- venkov.  

Modlitbu křížové cesty se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30.

K účasti na mších sv. a křížových cestách uvnitř kaple/kostela se zapisujte do tabulky. Kdo se zapsáním potřebujete pomoci, volejte pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).
Pro účast na mši sv. venku před kaplí Sv. rodiny se nepřihlašujte, ale je třeba splnit tyto podmínky: skupiny max. po 2 osobách (případně rodina z jedné domácnosti) a mezi jednotlivými skupiny dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Připomínáme možnost sv. přijímání v neděli: po mši svaté v 9:00 ve farním kostele a v 10:30 v kapli je možnost přijmout venku (na prostranství vedle kostela, před kaplí) svaté přijímání - pro ty, kteří předtím sledovali mši svatou v médiích. Prosím, aby ti, kdo tuto možnost využijí ve farním kostele, se dostavili nejpozději v 9:45 – musím pak hned odjet do Kohoutovic.

Na naši farnost se obrátil pan Petr Šimara, provozovatel autobusové dopravy, jehož služeb naše farnost v minulosti často využívala pro poutě a zájezdy. Prosí nás o podporu autobusových dopravců v době pandemie, protože autobusová doprava patří k nejvíce existenčně ohroženým živnostem. Otec Jiří jako farář podepsal za celou farnost internetovou petici určenou pro organizace využívající služeb autodopravců. Pokud byste chtěli vyjádřit podporu jako jednotlivci, můžete tak učinit na webu https://petice.zaautobusy.cz/.

Dopis pro klienty


7. března 2021                                                                         3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. března   17:30  za Eduarda Hudečka ke 150. výročí narození a za rodinu Hudečkovu a Veselých
Neděle 14. března     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                 10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V následujícím týdnu žádné svátky ani závazné památky nejsou;
v sobotu je výroční den zvolení papeže Františka.
Příští neděle je 4. postní – tzv. Radostná (Laetare).

Pravidla pro účast na bohoslužbách se od 1. března nemění - platí tedy dále farní oznámení ze dne 23. 12. - s tím, že bohoslužeb v naší farnosti se může zúčastnit pouze ten, kdo se trvale zdržuje na území okresu Brno – město a Brno- venkov.  

Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit stále pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Pro účast na mši sv. venku před kaplí Sv. rodiny se nepřihlašujte, ale je třeba splnit tyto podmínky: skupiny max. po 2 osobách (případně rodina z jedné domácnosti) a mezi jednotlivými skupiny dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Modlitbu křížové cesty se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se zapisujte do tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.

 „Farní ples jinak“ vynesl 20.000 Kč. Děkujeme všem dárcům! Sbírka na výstavbu dětského hospice Dům pro Julii pokračuje. Informace na www.dumprojulii.com.

Ve čtvrtek 11.3. bude v kapli od 19 do 20 h tichá adorace.

Pátek 12. března bude mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se
k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti, za potřeby farníků a za brzké ukončení pandemie.

Farní dobročinný bazar se letos zřejmě uskuteční pouze formou odevzdání nenošených věcí k dalšímu použití (charitního sběru); plánujeme jej po Velikonocích, datum upřesníme později.


28. února 2021                                                                         2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. března  17:30  za Libuši a Jana Adolfovy
Neděle 7. března    7:30  za farníky
                             10:30  za Jiřího a Tomáše Gabrielovy a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V následujícím týdnu žádné svátky ani závazné památky nejsou.
Příští neděle je 3. postní.

Pravidla pro účast na bohoslužbách se od 1. března nemění - platí tedy dále farní oznámení ze dne 23. 12. - s tím, že bohoslužeb v naší farnosti se může zúčastnit pouze ten, kdo se trvale zdržuje na území okresu Brno - město.  

Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit stále pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Modlitbu křížové cesty se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se zapisujte do tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.

Pro účast na mši sv. venku před kaplí Sv. rodiny se nepřihlašujte, ale je třeba splnit tyto podmínky: skupiny max. po 2 osobách (případně rodina z jedné domácnosti) a mezi jednotlivými skupiny dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Sbírka Svatopetrský haléř vynesla v celé farnosti celkem 8700,- Kč. Za všechny Vaše dary srdečné Pán Bůh zaplať!

Tento pátek je první v měsíci. Po předchozí telefonické domluvě navštívím nemocné. Adorace Eucharistie bude ve farním kostele od 17:00 do 17:20, pak ihned navazuje křížová cesta. Litanie k Božskému srdci Páně a svátostné požehnání budou bezprostředně přede mší svatou v 18:00.

„Farní ples jinak“ sice již skončil, ale projekt výstavby dětského hospice Dům pro Julii můžete podpořit i nadále – do kasičky v sakristii můžete přispět naposled dnes.


21. února 2021                                                                         1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     23. února  17:30  za rodiče Žůrkovy, bratra a na určitý úmysl
Neděle  28. února    7:30 za rodinu Chovancovu
                               10:30 za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu, Jandíkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek Stolce sv. apoštola Petra.
Příští neděle je druhá postní.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit stále pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Modlitbu křížové cesty se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se zapisujte do tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.

Pro účast na mši sv. venku před kaplí Sv. rodiny se nepřihlašujte, ale je třeba splnit tyto podmínky: skupiny max. po 2 osobách (případně rodina z jedné domácnosti) a mezi jednotlivými skupiny dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Na poličce u vchodu si můžete vzít brožuru Malý průvodce postní dobou – prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky. Je také k dispozici zdarma prostřednictvím služby Google Play jako aplikace do mobilních zařízení. V poličce pod kůrem jsou k dispozici postničky.

„Farní ples jinak“ sice již skončil, ale projekt výstavby dětského hospice Dům pro Julii můžete podpořit i nadále - kasičky na hotovost budou v sakristii kostela do neděle 28. února.


14. února 2021                                                                 6. neděle v mezidobí
Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    16. února       17:30  na úmysl dárce
Středa  17. února                  Popeleční středa
                                  17:00  na určitý úmysl
Neděle   21. února       7:30  za Vlastu a Jana Ječmínkovy a celou rodinu
                                   10:30  za farníky 

Svátky v tomto týdnu:
Středa 17. února je Popeleční, je to den přísného postu, začíná postní doba.
Příští neděle je první postní. 

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Změní-li se v souvislosti s koncem nouzového stavu v ČR pravidla pro návštěvy bohoslužeb,  o. Jiří vás včas informuje.

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat
do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách
a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to,
že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. Poprvé se křížovou cestu pomodlíme ve farním kostele ve středu, rovněž 40 minut přede mší svatou, tj. v 17:50. K účasti na křížových cestách se můžete zapsat do tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky.  

Děkujeme všem, kdo jste se účastnili „farního plesu jinak na podporu výstavby dětského hospice Dům pro Julii. (Celkovou částku, kterou jsme jako farnost přispěli, se dozvíme později – je to závislé na rozpečetění pokladniček notářem.)

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou telefonicky nebo mailem.


7. února 2021                                                                   5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. února  17:30  za prarodiče Plškovy a Audyovy a za Albínu Vikovou
Neděle 14. února    7:30  za zemřelé rodiče Gabrielovy a Plškovy
                              10:30  za uzdravení

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Scholastiky, panny;
ve čtvrtek je nezávazná památka Panny Marie Lurdské; zároveň slavíme Světový den nemocných.
Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

Od 8. do 14. února probíhá 15. ročník Národního týdne manželství. Více na  http://www.tydenmanzelstvi.cz/ Mše sv. v kapli 9. února bude z formuláře za rodiny.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

10. farní ples se koná formou sbírky na vybudování dětského hospice v Brně „Dům pro Julii“. Příspěvky nejlépe bankovním převodem; kdo nemůže, lze nechat hotovost v zapečetěné kasičce kapli/kostele. Chcete-li být zařazeni do slosování (spíše symbolické) tomboly, pište na petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, nebo vložte lístek s kontaktem zde v kapli do označené krabičky. Losování tomboly bude zaznamenáno na video a zpřístupněno na webu. Podrobné informace jsou na nástěnce a webu.

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou telefonicky nebo mailem.


31. ledna 2021                                                                4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     2. února  17:30  na určitý úmysl
Neděle  7. února    7:30  za farníky
                             10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy, prarodiče Lahodovy a Pávkovy a celou živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice;
v pátek je památka sv. Agáty, panny a mučednice;
v sobotu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Pátek 5. února je první v měsíci; otec Jiří navštíví nemocné a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace Eucharistie
a příležitost ke svátosti smíření.

10. farní ples se koná formou sbírky na vybudování dětského hospice v Brně „Dům pro Julii“. Příspěvky nejlépe bankovním převodem; kdo nemůže, lze nechat hotovost v zapečetěné kasičce kapli/kostele. Chcete-li být zařazeni do slosování (spíše symbolické) tomboly, pište na petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, nebo vložte lístek s kontaktem zde v kapli do označené krabičky. Losování tomboly bude zaznamenáno na video a zpřístupněno na webu. Podrobné informace jsou na nástěnce a webu.

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou telefonicky nebo mailem.

Součástí těchto ohlášek je dopis biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství:

Milé sestry a bratři, 
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.  
                                                                                                                                         Váš biskup Vojtěch


24. ledna 2021                                                                  3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    26. ledna   17:30  za manžele Ingrovy
Neděle 31. ledna     7:30  za vážně nemocnou osobu
                              10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola;
v úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů;
ve čtvrtek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou telefonicky nebo mailem.

Součástí těchto ohlášek je dopis kardinála Dominika Duky ke dnešní neděli Božího slova:

Vážení přátelé,
apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Lk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla biblickedilo.cz.

Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu biblického apoštolátu. Sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu 1015502075/5500). Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok.

S vděčností Vám žehná
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský


17. ledna 2021                                                                2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. ledna   17:30  za rodinu Veselých
Neděle  24. ledna     7:30  za Jana a Vlastu Ječmínkovy a celou rodinu
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;
ve čtvrtek je památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice.
Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Letošní Tříkrálová sbírka se bude konat pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.

Dnes budou tři (ve skutečnosti dva, kvůli hygienickým opatřením) králové vybírat do Tříkrálové sbírky před kaplí po obou mších svatých (tj. asi od 8:15 a od 11:15) a pak ještě odpoledne mezi 13:00 a 17:00.

Celý následující týden 18.- 24. ledna je týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Vzhledem k současné situaci se tradiční ekumenická bohoslužba v kohoutovické kapli letos nekoná; místo ní bude v úterý v Kohoutovicích mše svatá z formuláře Za jednotu křesťanů. V Žebětíně budeme pamatovat zejména v pondělí při oslavě památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Na následujícím odkazu se dozvíte další informace; můžete si tam také stáhnout oficiální texty modliteb za jednotu křesťanů, které letos připravily sestry z ekumenické komunity ve švýcarském Grandchamp.

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou telefonicky nebo mailem.


10. ledna 2021                                                                          svátek Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. ledna   17:30  na určitý úmysl a za nemocnou osobu
Neděle 17. ledna     7:30  za rodiče Jarmilu a Františka Plškovy a tři syny
                              10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Následující týden je první v liturgickém mezidobí; žádné svátky ani závazné památky v něm neslavíme.
Příští neděle je druhá v liturgickém mezidobí.

Platí farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Letošní Tříkrálová sbírka se bude konat pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.  

Příští neděli 17.1. budou tři (ve skutečnosti dva, kvůli hygienickým opatřením) králové vybírat do Tříkrálové sbírky před kaplí Svaté rodiny v Kohoutovicích, a to po obou mších svatých (tj. asi od 8:15 a od 11:15) a pak ještě odpoledne mezi 13:00 a 17:00.


3. ledna 2021                            přesunutá slavnost Zjevení Páně – Tři králové

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       5. ledna    17:30  za zemřelého tatínka k nedožitým osmdesátinám
Neděle   10. ledna     7:30  za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V následujícím týdnu, vzhledem k přesunutí slavnosti Zjevení Páně, budeme liturgicky slavit pondělí až pátek po Zjevení Páně.
Příští neděli je svátek Křtu Páně – končí vánoční doba.

Platí nové farní oznámení ze dne 23. 12. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se smí účastnit pouze 6 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat
do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách
a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to,
že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Dnes při všech mších svatých ve farnosti požehnám vodu, kadidlo a křídu. Požehnanou křídu si můžete vzít domů bezprostředně po každé mši svaté.

V pátek 8.1. se uskuteční návštěva nemocných; od 17:00 bude ve farním kostele výstav Eucharistie a možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Letošní Tříkrálová sbírka se bude konat pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.  

Papež František vyhlásil při modlitbě Anděl Páně o svátku Svaté rodiny, že příští rok bude zvláště věnován rodině. Tento Rok rodiny se bude konat společně s již dříve vyhlášeným Rokem svatého Josefa. Bude věnován úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při obtížích partnerského života. Začne 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. června 2022 desátým Světovým setkáním rodin v Římě.

 

Součásti těchto ohlášek je také krátká statistika života naší farnosti v uplynulém roce a poděkování:

Výroční zpráva o farnosti 2020 (přečteno 1. a 3. 1. 2021)

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 25 křtů dětí: 21 z nich bylo uděleno dětem ve věku do jednoho roku, 3 dětem ve věku jednoho roku a 1 dítěti ve věku 10 let. Byly také uděleny 2 křty dospělým osobám, kvůli pandemii Covid-19 mimořádně mimo velikonoční vigilii.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 20 dětí.

Plánované udílení svátosti biřmování v naší farnosti se loni vinou pandemie koronaviru neuskutečnilo, ani nedošla žádná oznámení o biřmování našich farníků v jiných farnostech. 11 mladých lidí z naší farnosti, kteří byli připravováni, se těší na náhradní termín v letošním roce.

V loňském roce se uskutečnilo v naší farnosti 12 sňatků.

Uskutečnilo se celkem 26 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 14 rozloučení ke kremaci.

Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 95 dětí od první do deváté třídy. Výuka probíhala v osmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se scházela na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.

V seznamu nemocných, které navštěvuji na první pátky, je nyní celkem 15 osob, 9 v Žebětíně
a 6 v Kohoutovicích. Pravidelně jednou za měsíc navštěvuji asi 13 z nich.

V celé farnosti funguje celkem asi 20 společenství. Celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství. Letos se vinou pandemie společenství téměř nescházela.

 
   

Bilance příjmů a výdajů farnosti za období 1.12.2019 až 1.12.2020 je celkem + 174 396 Kč; z toho v části Žebětín + 59 473 Kč a v části Kohoutovice + 114 923 Kč. Podrobnější informace o hospodaření farnosti budou k dispozici po dokončení účetní uzávěrky roku 2020, tj. někdy ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Poděkování 2021:

Vzhledem k loňskému zvláštnímu a náročnému roku bych chtěl především ze srdce poděkovat Vám všem, kteří jste setrvali v trpělivosti a křesťanské naději. Chtěl bych také poděkovat za všechny Vaše modlitby, za všechna slova povzbuzení a zájmu a za přátelství. Velké díky Vám, kteří jste věrně vykonávali služby ve farnosti tam, kde to nouzový stav alespoň trochu umožnil. Zvláštní díky našim skautům a jejich rodinám za to, že i přes všechny těžkosti se loni podařilo dokončit rekonstrukci exteriéru klubovny na faře v Žebětíně.  


27. prosince 2020                             svátek Svaté rodiny; titulární slavnost kohoutovické kaple

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. prosince   17:30  za živou a zemřelou rodinu a na určitý úmysl
Čtvrtek  31. prosince  16:00  za rodiče a přátele
Pátek      1. ledna         7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                   10:30  za rodinu Hrabovských
Neděle    3. ledna         7:30  na určitý úmysl
                                   10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Dětí betlémských, mučedníků;
ve čtvrtek budeme slavit mši svatou na poděkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2021;
v pátek je slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek;
v sobotu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Na příští neděli jsem v naší farnosti přeložil slavnost Zjevení Páně.  

Platí nové farní oznámení ze dne 23. prosince. Mše svaté uvnitř kaple Svaté rodiny se nově smí účastnit pouze 6 osob.

Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 2 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Prosím, berme ohled na to, že shromažďování většího počtu lidí před kaplí s minimálním rozestupem by mohlo mít efekt pohoršení pro obyvatele okolních domů. Vytrvejme v ohleduplnosti vůči všem.

Na poličce u vchodu si můžete vzít tradiční Slovo na rok a rovněž Modlitbu k Dítěti Ježíši, kterou se ve vánoční době můžete modlit v rodině, například u domácího betléma.

Prvního ledna 2021 - o slavnosti Matky Boží Panny Marie - přečtu po mši svaté krátkou zprávu
o životě farnosti v roce 2020.

Na příští neděli 3. ledna jsem přeložil slavnost Zjevení Páně – Tři krále. V sobotu 2. ledna bude ve farním kostele v Žebětíně v 18:00 slavena vigilie této slavnosti. Při všech mších svatých ve farnosti požehnám vodu, kadidlo a křídu. Téhož dne také oznámím informace o formě letošní Tříkrálové sbírky.

Papež František zveřejnil dne 8.prosince apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“, u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavený papež Pius IX. Papež František počínaje dnem vydání apoštolského listu Patris corde vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi - rok sv. Josefa.


20. prosince 2020                                                               4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     22. prosince  17:30  za zemřelou Janu Mottlovou a její živou rodinu
Čtvrtek  24. prosince  16:30  za rodiče Stuchlíkovy a za uzdravení syna Lukáše
Pátek    25. prosince    7:30  za prarodiče Křížovy, žijící a zemřelou rodinu
                                   10:30  za živou a zemřelou rodinu a na poděkování
Sobota  26. prosince  10:30  za Stanislava Kyseláka, rodinu Vondráškovu a Kyselákovu
Neděle  27. prosince    7:30  za farníky
                                   10:30  dosud volná

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek slavíme vigilii Narození Páně;
v pátek je slavnost Narození Páně;
v sobotu je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka;
Příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - titulární slavnost kohoutovické kaple; za obvyklých podmínek lze získat plnomocné odpustky. Po všech mších sv. proběhne žehnání manželům.

Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856). Je pravděpodobné, že maximální povolený počet účastníků mše svaté se v brzké době ještě sníží. Prosím, před zapsáním svou účast na mši svaté důkladně zvažte, aby pak nebylo třeba některá přihlášení smazat.

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku před kaplí Sv. rodiny, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: lze stát ve skupinách maximálně po 6 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Podávání sv. přijímání pro ty, kdo předtím mši svatou sledovali v médiích, bude v kapli vždy po mších sv. v 10:30 – tedy asi od 11:20 do 12:00. Na Štědrý den od asi 17:20 do 18:00.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnkách, na webových stránkách a na www.krestanskevanoce.cz.

Od soboty 19. 12. do odvolání se sobotní mše sv. ve farním kostele přesouvá z 8:00 na 18:00 a bude s nedělní platností. (Jen kvůli umožnění více lidem přijít na mši osobně, dispens samozřejmě platí dál. Výjimkou je příští neděle - svátek Sv. rodiny, který navazuje bezprostředně na svátek sv. Štěpána).

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny před každou mší sv. ve farnosti.
Mimořádný termín dnes v Domku od 16:00 do 18:00.
Dále lze využít stálou zpovědní službu v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů). Vstup pouze v roušce.
K tématu předvánočních zpovědí ještě přidávám vzkaz o. Jaroslava Čupra, moderátora stálé zpovědní služby v Brně: Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními svátky posílena, jak tomu bylo v předchozích letech, protože není možné připustit větší koncentraci osob v kostele. Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti. Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.

Ve středu 23. prosince o. Jiří navštíví nemocné.

Ve středu 23. prosince se také koná od 14:30 vánoční úklid kaple.

Rozdávání Betlémského světla:
V Žebětíně jej budou rozdávat 24. prosince skauti v kostele sv. Bartoloměje od 16.15 do 17.00. Pokud okolnosti nedovolí shromažďování pod střechou, světlo bude k dispozici u kostela. Doporučuje se vlastní lucernička kvůli již tradičnímu větrnému počasí. Každopádně v záloze bude pár čajových svíček na rozdání.

V Kohoutovicích jej budou rozdávat skauti před kaplí Sv. rodiny 24. prosince od 17:30 do 18:00 a 25. prosince od 8:30 do 9:00. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

V pátek o slavnosti Narození Páně:
- ve 12:00 vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.                         
- od 15:00 bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17:00 pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

Betlém ve farním kostele pak bude možné si prohlédnout ještě v sobotu 26. 12 a v neděli 27. 12. vždy od 16:00 do 17:50; vstup bude bočním vchodem do staré části kostela a uvnitř nesmí být zároveň více než 6 osob.

Možnost prohlídky betléma v kapli Svaté rodiny bude 26. 12. od 14:00 do 16:00.

Za oknem Domku si od dnešního večera můžete prohlédnout betlémskou scénu z biblických postaviček. Prosíme při tom o ohleduplné chování vzhledem k obyvatelům sousedních domů.

K dispozici jsou ještě kalendáře na příští rok „Jak se staví kostel“. Jejich zakoupením přispějete na vnitřní vybavení nového kostela v Brně-Lesné.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali o. Jiřímu nebo paním katechetkám kvůli průběhu přípravy.


13. prosince 2020                             3. neděle adventní – Radostná (Gaudete)

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. prosince   17:30  na poděkování za 80 let života s prosbou o další pomoc
Čtvrtek 17. prosince     6:00  za usmíření v rodině
Neděle   20. prosince     7:30  za živou a zesnulou rodinu Valešovu
                   10:30  za živou a zesnulou rodinu Chovancovu

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je památka sv. Jana od Kříže, kněze;
ve čtvrtek začíná předvánoční oktáv.
Příští neděle je čtvrtá adventní.

Nadále platí farní oznámení ze dne 1. 12. Prosím, zapisujte se do tabulky. Je pravděpodobné, že v pondělí bude vyhlášen přechod do 4. stupně protiepidemického systému PES, což by znamenalo další redukci počtu účastníků bohoslužeb na maximálně dvacetiprocentní obsazenost všech míst k sezení. Tabulku podle situace příslušným způsobem upravím; prosím, zatím se raději nezapisujte, aby nebylo třeba některé přihlášené znovu smazat.
Pokud byste přišli mši svatou do kaple bez předchozího přihlášení, zůstaňte prosím venku. V neděli po mši svaté v 10:30 bude možnost přijmout svaté přijímání pro ty, kteří předtím sledovali mši svatou na Radiu Proglas, TV Noe nebo na internetu.

Ve středu 16. prosince jste zváni na faru na biblickou hodinu; začátek v 19:30.

Ve čtvrtek 17. prosince budou mimořádně v kapli Svaté rodiny ranní roráty v 6:00.

Další setkání Lectio Divina v kapli se budou pravděpodobně konat až na jaře.

Od soboty 19. 12. do odvolání se sobotní mše sv. ve farním kostele přesouvá z 8:00 na 18:00 a bude s nedělní platností. Toto opatření jsem zvolil jen z důvodu umožnění účasti na mši svaté více farníkům. Dispens od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě platí samozřejmě i nadále.

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny před každou mší sv. ve farnosti
a v těchto mimořádných termínech:
Žebětín - sobota 19. prosince od 16:00 do 17:50 v boční kapli. V 18:00 pak navazuje mše sv.
s nedělní platností.
Kohoutovice - neděle 20. prosince od 16:00 do 18:00 v Domku.

K tématu předvánočních zpovědí ještě přidávám vzkaz o. Jaroslava Čupra, moderátora stálé zpovědní služby v Brně: Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje stálá zpovědní služba v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže                     (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními svátky posílena, jak tomu bylo v předchozích letech, protože není možné připustit větší koncentraci osob v kostele. Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili přímo s duchovním správcem ve vlastní farnosti. Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří    z vážných důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.

Ve středu 23. prosince bude možnost návštěvy nemocných, otec Jiří je den předem obvolá.

Pořad vánočních bohoslužeb je na webu a nástěnce. Vzhledem k současné situaci se otec Jiří rozhodl sloužit 24. 12. pouze jednu ‚půlnoční‘ mši svatou ve farním kostele ve 23:00.

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali o. Jiřímu nebo paním katechetkám kvůli průběhu přípravy. 

Radio Proglas od 8. 12. vysílá z nových studií na Olomoucké ulici. Více zde.


6. prosince 2020                                                                  2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. prosince  17:30  za hudebního skladatele Bohuslava Martinů, jeho manželku Charlotte
                                             a na poděkování za dar uzdravení
Neděle 13. prosince    7:30  za farníky
                                  10:30  za  rodinu Fialovu, Braunovu a Horskou

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
v úterý je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Příští neděle je 3. adventní, tzv. Radostná – Gaudete.

Platí nové farní oznámení ze dne 1. 12. Nejvyšší povolený počet osob na mši svaté je ve farním kostele 50 a v kapli svaté Rodiny v Kohoutovicích 20; prosím, zapisujte se do tabulky (klikněte na odkaz ve webové verzi ohlášek nebo načtěte mobilním zařízením příslušný QR kód na nástěnce, a tabulka se vám zobrazí). Tabulku budu průběžně aktualizovat a přidávat další dny.

Na mše svaté do Kohoutovic bude třeba se zapisovat i na úterý; ve farním kostele se zapisujte pouze na neděle. Prosím, při zapisování myslete na to, že by se rádi zúčastnili i farníci, kteří si tabulku zobrazili nebo zobrazí později než vy. Pokud byste si chtěli zapsat úmysl mše svaté na příští rok, ale nebudete mít možnost se v dohledné době účastnit mše svaté, zavolejte prosím paní Vladimíře Žůrkové (776 071 960).

Pokud byste přišli na úterní či nedělní mši svatou do kaple bez předchozího přihlášení, zůstaňte prosím venku. Po mši svaté v 10:30 bude možnost přijmout svaté přijímání pro ty, kteří předtím sledovali mši svatou na Radiu Proglas, TV Noe nebo na internetu.

Při mši svaté je povolen zpěv pouze deseti osob. Vezměte si prosím vzadu v kapli lístek ‚ZPĚV‘; pokud se na vás již nedostane, nezpívejte. Lístek pokud možno vraťte zpět. Omlouvám se za mírnou absurditu tohoto oznámení…

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 10. prosince od 19 do 20h.

V pátek 11. prosince ve farním kostele budou ranní roráty, v 6:00. Další ranní roráty budou ve čtvrtek 17. prosince v kapli v Kohoutovicích.

Při aktivitách uvnitř jedné místnosti se může ve 3. stupni systému PES setkávat maximálně 10 lidí. V Domku Svaté rodiny jsme zahájili topnou sezónu a mohou se tedy konat všechny aktivity, při kterých toto pravidlo dodržíme. Prosím všechny koordinátory akcí v Domku, aby na to dohlédli.

Možnost svátosti smíření před slavností Narození Páně bude o víkendu 19. a 20. prosince. Podrobnější informace budou v ohláškách příští neděle.

V týdnu od pondělí 7. prosince se koná výuka náboženství pro 1. až 5. třídu na ZŠ Otevřená a Chalabalova, nikoli však na ZŠ Pavlovská.

Ve farním kostele i v kapli Svaté rodiny jsou k dispozici kalendáře na rok 2021 a Průvodce adventem, vydávaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Příspěvek za kalendáře i za Průvodce vložte prosím do kasiček.


29. listopadu 2020                                                                                     1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      1. prosince   17:30   za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče
Neděle   6. prosince     7:30   za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                                   10:30   na úmysl celebranta

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Ondřeje, apoštola;
ve čtvrtek je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Příští neděle je 2. adventní.

Nadále platí nové farní oznámení ze dne 19. 11. Nejvyšší povolený počet osob na mši svaté je 20; prosím, zapisujte se do tabulky (klikněte na odkaz ve webové verzi ohlášek nebo načtěte mobilním zařízením příslušný QR kód na nástěnce, a tabulka se vám zobrazí). Tabulku budu průběžně aktualizovat a přidávat další dny. Prosím, při zapisování myslete na to, že by se rádi zúčastnili i farníci, kteří si tabulku zobrazili nebo zobrazí později než vy. Pokud byste si chtěli zapsat úmysl mše svaté na příští rok, ale  nebudete mít možnost se v dohledné době účastnit mše svaté, zavolejte prosím paní Vladimíře Žůrkové (776 071 960).

V minulém týdnu probíhal v obou částech farnosti dobročinný prodej adventních věnců. Částku 23734 Kč odesíláme Charitě ČR na pomoc Arménům, kteří museli opustit své domovy v oblasti Náhorního Karabachu. Dobrý Pán ať odplatí Vaši štědrost!

Od pondělí 30. 11. začíná opět výuka náboženství pro 1. až 5. třídu na ZŠ Otevřená a Chalabalova, nikoli však na ZŠ Pavlovská.

Mše svatá ve čtvrtek 3. prosince ve farním kostele je rorátní, v 6:00 ráno.
Večerní modlitba chval se nekoná.
O letošním adventu plánuji ještě jedny ranní roráty, a to o třetím adventním čtvrtku 17. prosince v kapli v Kohoutovicích.

Pátek 4. prosince je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Ve farním kostele i v kapli Svaté rodiny jsou k dispozici kalendáře na rok 2021 a Průvodce adventem, vydávaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Příspěvek za kalendáře i za Průvodce vložte prosím do kasiček.

Prosba o pomoc od sester cyrilek: Pokud máte oblečení, které chcete věnovat (dětské i pro dospělé, nejlépe zimní, ale v podstatě jakékoli), nebo hračky a školní potřeby pro děti (pouze nové), je možné je nechat na vrátnici CMCZŠ Lerchova 65. Odtud je 3. 12. 2020 odvezeme dětem se zanedbanou péčí u Bruntálu a chudým rodinám na Berounsku. Kontakt: s. Edita Navrátilová, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, tel. 736 291 287.

Protože se letos nebude moci konat dětská mše svatá s návštěvou sv. Mikuláše, nabízí tento svatý biskup s doprovodem návštěvu u zájemců doma. Časy možné návštěvy jsou v tomto rozvrhu (na webových stránkách pouze k nahlédnutí, nikoli k vepisování). Pokud budete chtít, aby vás sv. Mikuláš navštívil, kontaktujte pastorační asistentku a dočasnou biskupskou sekretářku Petru Doffkovou. Poznamená si Vaši adresu, počet dětí, den a čas a ‚váš‘ termín v rozvrhu označí červenou barvou. Pokud by byl velký zájem, sv. Mikuláš prodlouží svou misi v Žebětíně a Kohoutovicích ještě přes pondělí 7. 12.

Oznámení křtu: v sobotu 5. 12. bude ve farním kostele pokřtěna Hana Anežka Flídrová.


22. listopadu 2020                                                                  Slavnost Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     24. listopadu   17:30  za prarodiče Plškovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                               (přesunutý úmysl z 15. 11.)
Neděle  29. listopadu     7:30  za farníky
                                     10:30  za Šárku Frydrychovou a Stanislava Pernicu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Příští neděle je první adventní, začíná nový liturgický rok.

Nadále platí nové farní oznámení ze dne 19. 11. Nejvyšší povolený počet osob na mši svaté je 20; prosím, zapisujte se do tabulky (klikněte na odkaz ve webové verzi ohlášek nebo načtěte mobilním zařízením příslušný QR kód na nástěnce,
a tabulka se vám zobrazí). Můžete se zapisovat na mše svaté až do první neděle adventní; tabulku budu průběžně aktualizovat a přidávat další dny. Prosím, při zapisování myslete na to, že by se rádi zúčastnili i farníci, kteří si tabulku zobrazili nebo zobrazí později než vy.

Od pondělí 23. 11. začíná opět výuka náboženství pro 1. a 2. třídu na ZŠ Otevřená a Chalabalova, nikoli však na ZŠ Pavlovská. V dalším týdnu by měly nastoupit do školy i další ročníky prvního stupně ZŠ; o zahájení výuky náboženství pro děti z 3.-5. třídy vás budeme informovat v příštích ohláškách.

Středa 25. 11. je vzpomínkový den na všechny, kteří ve světě trpí a jsou pronásledování pro svou víru. K iniciativě Red Wednesday - Červená středa se připojíme ve středu při mši svaté. Připojit se můžete také při modlitbě v rodině nebo při soukromé modlitbě, inspiraci najdete například zde: https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday.

Ve farním kostele i v kapli Svaté rodiny jsou k dispozici kalendáře na rok 2021 a nově také Průvodce adventem, vydávaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Příspěvek za kalendáře i za Průvodce vložte prosím do kasiček.

Prosba o pomoc od sester cyrilek: Pokud máte oblečení, které chcete věnovat (dětské i pro dospělé, nejlépe zimní, ale v podstatě jakékoli), nebo hračky a školní potřeby pro děti (pouze nové), je možné je nechat na vrátnici CMCZŠ Lerchova 65. Odtud je 3. 12. 2020 odvezeme dětem se zanedbanou péčí u Bruntálu a chudým rodinám na Berounsku.
Kontakt: s. Edita Navrátilová, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, tel. 736 291 287.

Protože letos společně nelze vyrábět adventní věnce, nabízíme hotové věnce za dobrovolný příspěvek, a to na faře po 23., st 25. a pá 27. 11. od 17:00 do 19:00, v Domku Sv. rodiny denně od pondělí 23. 11. do soboty 28. 11. od 17:00 do 18:00. Výtěžek odešleme přes Charitu ČR Arménské Charitě na pomoc lidem z Náhorního Karabachu, kteří museli opustit své domovy a zůstat v Arménii. (kontakt: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, tel. 604 240 107).

V sobotu 28. 11. bude ve farním kostele v Žebětíně pokřtěn David Costea.

Srdečně Pán Bůh zaplať, ať již komukoli, za vrácení i zbývajících dvou nádob na teplé nápoje. :-)


15. listopadu 2020                                                                               33. neděle v mezidobí

Mše svaté v následujícím týdnu s úmysly zadanými v Kohoutovicích - všechny budou slouženy soukromě na faře:
Úterý       17. listopadu                 za naši farnost
Sobota    21. listopadu                 na určitý úmysl (přesunutý úmysl z neděle 8.11.)

Svátky v tomto týdnu:
Dnes si připomínáme Den Bible.
V úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice; připomínáme si též Den boje za svobodu a demokracii;
v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle letošního liturgického roku.

Nadále platí Farní oznámení z 22. října, které najdete na webových stránkách a na vývěsce vedle kaple Svaté rodiny.

Mše svaté budou v příštím týdnu i nadále slaveny soukromě na faře. Pokud byste se chtěli k jakékoli mši svaté připojit v aplikaci Skype nebo na jiné platformě umožňující videohovory, neváhejte otci Jiřímu zavolat. Můžete zavolat, rovněž pokud byste jen chtěli znát čas slavení, abyste se mohli připojit v modlitbě. Úmysly nedělních mší svatých, které budou odslouženy v náhradních termínech, jsou v této tabulce (načtete kliknutím na odkaz ve webové verzi ohlášek). Můžete také mobilním zařízením naskenovat QR kód na nástěnce u kaple a tabulka se vám zobrazí.
Kaple Svaté rodiny bude otevřena v úterý a čtvrtek od 18:00 do 19:00 k osobní modlitbě; bude možné přistoupit ke svatému přijímání a svátosti smíření. V kapli bude také možnost si pořídit kalendář na rok 2021.  

Otec Jiří také nabízí pomoc (konzultace) při domácí výuce chemie a biologie pro děti z druhého stupně ZŠ a pro středoškoláky - formou videohovoru. Pokud byste o něco takového měli zájem, neváhejte mu zavolat.

V příštím týdnu se děti z prvních a druhých tříd ZŠ vrací k prezenční výuce. V příštích ohláškách bude informace o případném novém zahájení výuky náboženství pro tyto děti. Podle posledních informací by mohla být výuka zahájena od 23.11. na ZŠ Otevřená v Žebětíně, ale nikoli na ZŠ Pavlovská; informaci o ZŠ Chalabalova zatím nemám.   

Prosba o pomoc od sester cyrilek: Pokud máte oblečení, které chcete věnovat (dětské i pro dospělé, nejlépe zimní, ale v podstatě jakékoli), nebo hračky a školní potřeby pro děti (pouze nové), je možné je nechat na vrátnici CMCZŠ Lerchova 65. Odtud je 11. 12. 2020 odvezeme dětem se zanedbanou péčí u Bruntálu a chudým rodinám na Berounsku. Kontakt: s. Edita Navrátilová, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, tel. 736 291 287.

Protože letos společně nelze vyrábět adventní věnce, nabízíme hotové věnce za dobrovolný příspěvek, a to na faře po 23., st 25. a pá 27.11. od 17:00 do 19:00, v Domku Sv. rodiny denně od pondělí 23. 11. do soboty 28. 11. od 17:00 do 18:00. Výtěžek odešleme přes Charitu ČR Arménské Charitě na pomoc lidem z Náhorního Karabachu, kteří museli opustit své domovy a zůstat v Arménii. (kontakt: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, tel. 604 240 107).

Česká biskupská konference vyzvala farnosti, aby se dne 17. listopadu v 17:11 rozezněly kostelní zvony jako připomínka Dne boje za svobodu a demokracii. Budeme zvonit jak ve farním kostele, tak v kapli v Kohoutovicích.

Manželské ohlášky: dne 28.11. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Barbora Beranová a pan Roman Cink, oba z naší farnosti.

Součástí těchto ohlášek je i dopis Společenství křesťanské mládeže týkající se chalupy Karolinka.


8. listopadu 2020                                      32. neděle v liturgickém mezidobí

Mše svaté v následujícím týdnu s úmysly zadanými v Kohoutovicích - všechny budou slouženy soukromě na faře
Úterý     10. listopadu za zesnulou rodinu Mikulíčkovu a Sedlaříkovu
Neděle  15. listopadu za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek Posvěcení lateránské baziliky;
v úterý je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve;
ve středu je památka sv. Martina, biskupa;
ve čtvrtek je památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka;
v pátek je památka sv. Anežky České, panny.
Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Nadále platí Farní oznámení z 22. října, které najdete na webových stránkách a na vývěsce vedle kaple Svaté rodiny.

Mše svaté budou v příštím týdnu i nadále slaveny soukromě na faře. Pokud byste se chtěli ke jakékoli mši svaté připojit v aplikaci Skype nebo na jiné platformě umožňující videohovory, neváhejte otci Jiřímu zavolat. Můžete zavolat, rovněž pokud byste jen chtěli znát čas slavení, abyste se mohli připojit v modlitbě. Úmysly nedělních mší svatých, které budou odslouženy v náhradních termínech, jsou v této tabulce (načtete kliknutím na odkaz ve webové verzi ohlášek). Můžete také mobilním zařízením naskenovat QR kód na nástěnce u kaple a tabulka se vám zobrazí.

Otec Jiří také nabízí pomoc (konzultace) při domácí výuce chemie a biologie pro děti z druhého stupně ZŠ a pro středoškoláky - formou videohovoru. Pokud byste o něco takového měli zájem, neváhejte mu zavolat.

Kaple Svaté rodiny bude otevřena v úterý a čtvrtek od 18:00 do 19:00 k soukromé modlitbě, přijetí sv. přijímání nebo svátosti smíření. Uvnitř může být mimo kněze zároveň pouze jedna osoba, výjimka platí pro členy jedné rodiny. V ostatní dny je ve stejném čase a režimu otevřen farní kostel v Žebětíně.

V Kohoutovicích i v Žebětíně bude také možnost si během večerní návštěvy kostela
i kaple koupit kalendář na rok 2021. Ve farním kostele je rovněž vystavena nová kolekce pohlednic, obrázků a brožur od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou – zejména k nadcházejícím Vánocům. Oboje najdete vzadu v kapli či kostele.

Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad: Prosme
o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu.

Součástí těchto ohlášek je i výzva o. biskupa Vojtěcha k dobrovolnému postu proti pandemii:

VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE
Milé sestry, milí bratři,

už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti. I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame.

Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše modlitby a za všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a možná i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími, ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla je o tři kapitoly dále věta: „pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“. Možná prožíváme tuto zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také děkovali za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může přinést požehnání.

Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid-19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe.

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše stále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí.

S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná
Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský


1. listopadu 2020                                                                             Slavnost Všech svatých

Mše svaté v následujícím týdnu s úmysly zadanými v Kohoutovicích a úmysly pro Dušičkový oktáv (všechny budou slaveny soukromě na faře v Žebětíně):
Pondělí   2. listopadu    za nemocnou osobu (9:00); na úmysl sv. otce Františka (12:00); za všechny věrné zemřelé (17:00)
Sobota    7. listopadu    za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Neděle    8. listopadu    za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé;
ve středu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa;
Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí

Nadále platí Farní oznámení z 22. října, které najdete na webových stránkách a na vývěsce vedle kaple Svaté rodiny.

V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude otec Jiří soukromě na faře v Žebětíně sloužit tři mše svaté (na zadaný úmysl, na úmysl svatého otce Františka, za všechny věrné zemřelé). Prosím, pokud by se v daný den našel někdo, s kým by se mohl spojit prostřednictvím videohovoru přes Skype při mši svaté v 9:00 nebo 12:00, dejte mu vědět; slavení Eucharistie v alespoň virtuálním společenství je pro něj mnohem lepší než slavení zcela soukromé.

Pokud byste se chtěli ke jakékoli jiné mši svaté připojit prostřednictvím videohovoru, nebo pokud byste jen chtěli znát čas slavení, abyste se mohli připojit v modlitbě, neváhejte otci Jiřímu zavolat.

Otec Jiří také nabízí pomoc (konzultace) při domácí výuce chemie a biologie pro děti z druhého stupně ZŠ a pro středoškoláky - formou videohovoru. Pokud byste o něco takového měli zájem, neváhejte mu zavolat.

Z důvodu pandemie Covid-19 bude možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad, a to za těchto podmínek: návštěva kostela nebo kaple a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. V neděli 8. 11. v 15 hodin přijde otec Jiří na žebětínský hřbitov požehnat hroby a pomodlit se za zemřelé. Nepůjde o běžnou bohoslužbu na hřbitově v dušičkovém oktávu. Prosím, abychom se neshlukovali jako obvykle u hlavního kříže, můžete však jednotlivě zůstat u hrobu Vašich blízkých.

Pátek 6. listopadu je první v měsíci; z důvodu pandemie Covid-19 navštíví otec Jiří pouze ty nemocné, kteří mu dají souhlas po předchozím zavolání. Kostel bude otevřen jako jiné dny večer od 18 do 19 hodin.

Součástí těchto ohlášek je i nový pastýřský list o. biskupa Vojtěcha ke slavnosti Všech svatých:

PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA: „VŠICHNI JSME NA CESTĚ KE SVATOSTI“

Milé sestry, milí bratři,
dnešní neděle je slavností Všech svatých.
Kdo je to svatý? Zjednodušeně se dá říct, že je to člověk, který je zcela odevzdán do Boží vůle. S Ježíšem Kristem se obrací k Otci, hledá, co se mu líbí, a podle toho jedná. Bůh v osobě Ježíše Krista k sobě v průběhu novozákonních dějin přitahoval a stále přitahuje lidi, kteří se tak, jako on, stávají jeho viditelnou tváří. Je to obdivuhodně rostoucí strom, jehož kořeny sahají od svatých osob Starého zákona až k Panně Marii a k jehož kmenu patří všichni, které si dnes připomínáme. Včetně těch, které si pamatujeme z nedávné minulosti, jako svatého papeže Jana Pavla II., Matku Terezu z Kalkaty a další. Tito lidé jsou s Bohem důvěrněji spojeni nejen blízkostí, ale i starostí o nás a tvoří s námi jednu rodinu, jedno společenství.

Naši předkové stavěli podél cest sochy světců – a mělo to pro jejich život velký význam. Obdivovali Boží působení v lidech, kteří dokázali žít s Bohem a s jeho pomocí zvládat své životní situace. Dnes nás obklopují nepřehlédnutelné reklamy, které radí, jakou si vybrat značku auta, jaký počítač, jakou vůni, v jakých botách chodit a co si obléknout, abychom byli in… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Svatí se nikdy nevznášeli v oblacích, ale žili v každodenní tvrdé realitě. Často jim šlo nejen o zdraví, ale také o život. My občas sami sebe přesvědčujeme, nebo nás o tom přesvědčují druzí, v jak těžké situaci a nepřízni doby žijeme – a tím nemyslím jen aktuální koronavirovou. Svědkové víry takto neuvažovali. Naopak. Ve všech životních situacích, nejen těch dobrých či úspěšných, ale i obdobích moru, hladu, válek, rozvratů a nejrůznějších ohrožení a krizí se v úzkém společenství s Kristem stávali pro druhé světlem, které díky okolním temnotám víc vynikalo. Odkazují nám nepochybnou zkušenost, že řešení jakýkoliv životních situací je nám vždycky tak vzdálené, jak jsme my sami vzdáleni od Boha.

Přejeme si být zdraví, úspěšní, milovaní. Kolik z nás dnes touží stát se svatým?

Bůh ke svatosti nevolá vznešené, nehřešící, nejšikovnější, nejpilnější. On si volá obyčejné lidi, kteří znají svou slabost a omezenost, aby zahanbil ty, „kteří smýšlejí pyšně“ (Lk 1,51), kteří se domnívají, že jsou něco víc, že mají dobré pracovní postavení, politickou či jinou moc, dobré finanční a materiální zajištění. Světci si přáli jediné – žít v úzkém přátelství s Ježíšem Kristem.  Nesnažili se Boha pochopit, ale prostě s ním žili. A protože s ním žili, mohli lépe chápat, co se mu líbí. Každý z nás má možnost je následovat v tom nejniternějším – v jejich bezvýhradném odevzdání se Kristu.  A to je vrcholné umění života. „Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš,“ radil Filipanům sv. Pavel. (Flp 2,5) Vyjdeme-li na tuto cestu, octneme se bez ohledu na věk a na všechno, co jsme dosud prožili, na prahu velkého dobrodružství. Nebudeme vědět, co nás čeká zítra, za měsíc, za rok. Přesto bude naše srdce - v pokoře a důvěře obrácené k Ježíši - zakoušet mír a jistotu.

Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. Nebýt právě našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, žádný světec by nevyrostl. A to skýtá šanci pro každého z nás. Nebojme se mít odvahu odpovědět s izraelskou dívkou Marií na Boží pozvání: „Jsem tvá služebnice, jsem tvůj služebník. I já chci to, co chceš ty, můj Pane.“ (srv. Lk 1,38) A skrze takový postoj člověka přichází do našeho světa Ježíš Kristus.

Přál bych si, aby osobní svědectví života každého z nás bylo věrohodné. Abychom dokázali svědčit, že nás na našich cestách vede Ježíš Kristus. Kde to tak není, jsou všechna slova zbytečná. A jak už jsem uvedl – viny, zklamání, bezmoc, zkoušky a jakákoliv myslitelná noc se mohou stát prostorem, ve kterém zazáří díky Vzkříšenému Kristu světlo.  V tomto světle zahlédneme nejen nesmírnou lásku Boha Otce a jeho Syna, ale pocítíme i moc Ducha Svatého, který z nás tvoří „svědky“. Modleme se a jednejme tak, abychom se v dnešním nejistém a v mnoha ohledech nemocném světě stali znamením naděje a svědky jistoty, po které lidé touží.

Milé sestry, milí bratři, doby krizí a přerodů byly vždy dobami světců. Také dnešní doba je prostorem a výzvou ke svatosti. K opravdovosti života a věrnosti evangeliu. Bůh od nás nepožaduje úspěch. Požaduje od nás jenom upřímnou snahu. I v naší době je žeň hojná, i dnes je mnoho hladovějících a žíznících po živém Bohu, ale dělníků je málo! Staňme se těmito dělníky i my. (Mt 9,37; Lk 10,2) Na každém z nás nesmírně záleží.

Kéž bychom mohli spolu se svatým Pavlem radostně zvolat: „Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus!“ (Gal 2,20)

K tomu každému z vás žehnám.                                                          Váš biskup Vojtěch


25. října 2020                                                                 30. neděle v mezidobí

Mše svaté v následujícím týdnu s úmysly zadanými v Kohoutovicích
(všechny budou slaveny soukromě na faře v Žebětíně):
Úterý     27. října         za Boží ochranu
Neděle    1. listopadu  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
ve čtvrtek je v naší diecézi památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Příští neděli oslavíme Slavnost všech svatých.

Nadále platí Farní oznámení z 22. října, které najdete na webových stránkách a na vývěsce vedle kaple Svaté rodiny.

Pokud byste se chtěli ke mši svaté připojit prostřednictvím videohovoru, nebo pokud byste jen chtěli znát čas slavení, abyste se mohli připojit v modlitbě, neváhejte otci Jiřímu zavolat.

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na tento web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti.

Z důvodu pandemie Covid-19 bude možnost získání plnomocných odpustků pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad, tedy pro české a moravské diecéze od 25.10. do 30.11.2020, a to za těchto podmínek: návštěva kostela nebo kaple a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.

V den vzpomínky na všechny věrné zemřelé 2. listopadu bude otec Jiří soukromě na faře v Žebětíně sloužit tři mše svaté (na zadaný úmysl, za všechny věrné zemřelé, na úmysl svatého otce Františka). Prosím, pokud by se v daný den našel někdo, s kým by se mohl spojit prostřednictvím videohovoru přes Skype, dejte mu vědět; slavení Eucharistie v alespoň virtuálním společenství je pro něj mnohem lepší než slavení zcela soukromé.


18. října 2020                                                                 29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. října   17:30  za Annu Boháčkovou a rodiče
Neděle 25. října     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                            10:30  za Šárku Frydrychovou a Stanislava Pernicu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Pavla II, papeže.
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

Na internetu je i nadále interaktivní tabulka Google pro zapisováni účasti na mších svatých, do které se můžete zapisovat zde. (Otevřete si ji kliknutím na odkaz v ohláškách na webu, nebo můžete mobilním zařízením načíst QR kód, který bude umístěn na venkovní nástěnce). Můžete také zavolat na číslo 604 240 107 (Petra Doffková) či 734 271 856 (P. Jiří) a do tabulky vás zapíšeme.

Vzhledem k uzavření obou stupňů základních škol se do odvolání ruší výuka náboženství.

Pro ostatní aktivity a společenství v naší farnosti (modlitba růžence, Lectio Divina, modlitby matek…) platí, že počet jejich účastníků nesmí přesáhnout 6 osob v jednom odděleném prostoru. Prosím ty, kteří jsou za vedení těchto společenství zodpovědní, aby na to dbali.

P. Jiří původně plánoval v následujícím týdnu jet na duchovní cvičení, která však byla zrušena. Chtěl by proto čas omezené aktivity života ve farnosti v příštím týdnu využít ke ztišení a intenzívnější modlitbě doma na faře. Proto Vás, milí farníci, prosí, abyste mu od neděle odpoledne do čtvrtečních 15:00 volali (mimo nutných případů, jako oznámení úmrtí) pouze v době mezi 19:00 a 21:00, a při komunikaci dali přednost textovým zprávám nebo e-mailům. V těchto třech večerních hodinách mu však neváhejte zavolat, i pokud byste si chtěli jen popovídat, cítili byste se osamělí nebo potřebovali povzbudit. Od čtvrtečních 15:00 (začátek úředních hodin) již mu můžete volat kdykoli mimo časů bohoslužeb a velmi pozdních nočních hodin.

Využijme, prosím, všech možností k účasti na mši svaté, ke čtení či slyšení Božího slova a k modlitbě, i když nebudeme moci být fyzicky přítomni.  Na podcastové platformě Buzzsprout (https://www.buzzsprout.com/949204) bude znovu možné si vyslechnout krátké Slovo do karantény. Na svůj blog jirkabuzek.blogspot.com bude otec Jiří mimo pravidelných nedělních kázání opět vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře.  

Nabízíme v kapli možnost adorace pro nejvýše šest lidí jako na jaře; v pondělí, středu a pátek od 18 do 19 hodin. Zapisovat se můžete do této tabulky. (Otevřete ji kliknutím na odkaz na webových ohláškách nebo mobilním zařízením přes QR kód na venkovní nástěnce).

Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo projekt Náš společný domov, který souvisí s právě probíhajícím rokem Laudato Si´, vyhlášeným papežem Františkem. Cílem projektu je proměnit náš vztah k Bohu a k jeho stvoření. Začíná 24. 10. 2020 a končí s rokem Laudato si´ 24. 5. 2021. Zapojit se do něj může kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci. Účastníci budou plnit úkoly a mohou nám v určených termínech poslat fotografie dokumentující jejich snahu. Tím budou zahrnuti do slosování a mohou získat drobné věcné odměny. Informace a potřebné podklady je možno nalézt na našem webu <kc.biskupstvi.cz>. K projektu jsme založili i facebookové stránky Náš společný domov, kde budeme postupně publikovat různé podněty k tématu. Informace je i na venkovní nástěnce.
 


11. října 2020                                                               28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. října   17:30  na určitý úmysl
Neděle  18. října     7:30  za zesnulé rodiče, manžele Kramářovy a Františka a Františku Mokrých
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu: 
Ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve;
v sobotu je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

S platností od pondělí 12.10. do odvolání je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob uvnitř a dvaceti ve venkovním prostoru, včetně kněze a přisluhujících. Otec biskup Vojtěch proto uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté.

Toto omezení se v životě naší farnosti projeví takto:

-Na internetu najdete interaktivní tabulku Google pro zapisováni účasti na mších svatých od 12.10. do neděle 25.10., do které se můžete zapisovat zde. (Otevřete si ji kliknutím na odkaz v ohláškách na webu, nebo můžete mobilním zařízením načíst QR kód, který bude umístěn na venkovní nástěnce). Můžete také zavolat na číslo 604 240 107 (Petra Doffková) či 734 271 856 (P. Jiří) a do tabulky vás zapíšeme.

-P. Jiřímu můžete rovněž kdykoli (mimo pozdních nočních hodin) zavolat, pokud byste si chtěli popovídat, cítili byste se osamělí nebo potřebovali povzbudit.

-Výuka náboženství bude zatím pokračovat beze změny, tak jak bylo avizováno; v naší farnosti je výuka náboženství (na školách či na faře) vedena jako nepovinný školní předmět a omezení počtu osob se ho netýká.

-Pro všechny ostatní aktivity a společenství v naší farnosti (modlitba růžence, Lectio Divina, modlitby matek…) platí, že počet jejich účastníků nesmí přesáhnout 10 osob. Prosím ty, kteří jsou za vedení těchto společenství zodpovědní, aby na to dbali.

-Využijme, prosím, všech možností k účasti na mši svaté, ke čtení či slyšení Božího slova a k modlitbě, i když nebudeme moci být fyzicky přítomni.  
Na podcastové platformě Buzzsprout (https://www.buzzsprout.com/949204) bude znovu možné si vyslechnout krátké Slovo do karantény.
Na svůj blog jirkabuzek.blogspot.com
bude otec Jiří mimo pravidelných nedělních kázání opět vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře.  

Při farním bazaru se vybralo celkem 12.800Kč, z toho 6.500 umožní další rok vzdělávání adoptované Louise a 6.300 bylo odesláno organizaci Mary's Meals. Všem, kteří přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať! Za přibližně 30 pytlů oblečení a obuvi děkuje dárcům Diakonie Broumov.

V pondělí 12. října je v Proglase místo růžence sloužena mše svatá. V době nouzového stavu bude Radio Proglas vysílat mimořádně mši svatou každý všední den od 18:00. V neděli je bohoslužba přenášena vždy od 9:00.

Tradiční sbírka na misie, která byla plánována na příští neděli 18. října, se uskuteční v náhradním termínu. Nebude se konat ani akce Misijní koláč.

Biblická hodina se koná ve středu 14.října v 19:30 na faře.

Modlitba růžence o všech říjnových čtvrtcích začíná vždy v 18:15 v kapli. Tento čtvrtek na ni naváže v 19h Lectio Divina.

Děkujeme za vrácení dvou termosek do Domku a prosíme o vrácení ještě zbylých dvou.

Nabízíme v kapli možnost adorace pro nejvýše deset lidí jako na jaře; v pondělí, středu a pátek od 18 do 19 hodin. Zapisovat se můžete do této tabulky. (Otevřete ji kliknutím na odkaz na webových ohláškách nebo mobilním zařízením přes QR kód na venkovní nástěnce).

Oznámení křtů: v sobotu 17. 10. budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Daniel Šuráň a Elisabeth Křížová.


4. října 2020                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. října   17:30  za živou a zesnulou rodinu Vávrovu a Chmelíkovu
Neděle  11. října    7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                            10:30  za  rodinu Matyáškovu.

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památky Panny Marie Růžencové.
Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Sbírka minulé neděle na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně vynesla celkem 20 500 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Dnes slavíme 112. výročí posvěcení kaple Svaté rodiny. Po mši svaté v Žebětíně se dnes koná farní kavárna, kam jste srdečně zváni; bude také ještě možnost do 12.30 navštívit farní bazar. Prosíme o pomoc při úklidu.

O půlnoci na pondělí začíná v ČR nouzový stav. Farností se budou týkat tato opatření:
-Počet osob na bohoslužbách (mše svaté, obřady beze mše a společné modlitby v kostele/kapli) je nejvýše 100; bohoslužby se budou konat beze zpěvu - jak lidu, tak předsedajícího či varhaníka; varhanní doprovod je však možný.
-Výuka náboženství bude pokračovat beze změny, tak jak bylo avizováno; v naší farnosti je výuka náboženství (na školách či na faře) vedena jako nepovinný školní předmět a omezení počtu osob se ho netýká.  
- Ostatní setkání ve farnosti (společenství, biblické hodiny, přípravy ke svátostem) se mohou konta v maximálním počtu 10 osob (případně 20, konají-li se tato setkání pod širým nebem).

Otec biskup Vojtěch udělil dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté:

  • věřícím, kteří patří vzhledem k pandemii COVID-19 do rizikových skupin (senioři, osoby s oslabenou imunitou)
  • věřícím, kteří navštěvují bohoslužby ve farnostech s nedělní účastí přesahující 100 osob na jedné bohoslužbě, či tam, kde by nebylo možné udržovat bezpečné rozestupy.

Modlitba růžence o všech říjnových čtvrtcích začíná vždy v 18:15 v kapli. Tento čtvrtek 8. října navazuje tichá adorace do 20h.

V pondělí 5.října plánujeme v rámci F-klubu na faře v Žebětíně po večerní mši svaté promítnout italsko-francouzský film Habemus Papam. V pátek 9. října v 16:00 také zveme větší děti na promítání filmu Cesta do školy, rovněž na faře v Žebětíně.

Po dobu nouzového stavu neprobíhají zkoušky Kůrnic ani Sboreček. Sbor mladých 11. října zrušen.
Klub dětí Svatoušci 6. a 20.10. zrušen.

V sobotu 10. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn František Horák.


27. září 2020                                                                 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí 28. září    17:00  za Václava Gabriela, sourozence a jejich rodiče
Úterý     29. září    17:30  na určitý úmysl
Neděle   4. října      7:30  za Jana a Marii Adolfovy a živou a zemřelou rodinu
                             10:30  za  farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa-doporučený svátek;
v úterý je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;
ve středu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;
ve čtvrtek je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;
v pátek je památka sv. andělů strážných.
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. Téhož dne slavíme 112. výročí posvěcení kaple Svaté rodiny.

U všech dnešních oznámení je možná změna nebo zrušení, podle situace s pandemií Covid-19. Prosím, sledujte aktuální oznámení na webových stránkách.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

K modlitbě chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 1. října.

Modlitba růžence o všech říjnových čtvrtcích začíná vždy v 18:15 v kapli. Po něm od 19h Lectio Divina. 8. října bude pouze tichá adorace.

Pátek 2. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

2. – 4. října se koná farní dobročinný bazar. Vybrané peníze umožní Louise z Haiti další rok vzdělávání. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.

Příští neděli bude v Žebětíně po mši svaté farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V neděli 4. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Magdaléna Zrnečková.

Z Domku Svaté rodiny se ztratily čtyři termosky. Kdo si je vypůjčil, ať je prosím vrátí.

V pondělí 5. října plánujeme v rámci F-klubu na faře v Žebětíně promítnout film italsko-francouzský film Habemus Papam. V pátek 9. října v 16:00 také zveme větší děti na promítání filmu Cesta do školy, rovněž na faře v Žebětíně. Podrobnější informace budou v ohláškách příští neděle.


20. září 2020                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    22. září   17:30  za rodiče Sedláčkovy a zemřelého bratra Emericha
Neděle 27. září     7:30  úmysl zatím volný
                           10:30  za Jiřího Doležala a duše v očistci.

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
ve středu je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace uděluje otec biskup Vojtěch pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.

Dnes se při mši sv. v 9h ve farním kostele koná slavnost 1. svatého přijímání.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob vynesla celkem 13 934 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Sbírka příští neděle bude určena na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně.

Výuka náboženství v Žebětíně a ve skupině  pro 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská začíná od 21. září. Pro 4. a 5. třídy na ZŠ Chalabalova začíná od čtvrtka 24. září.

Ve středu 23. září jste zváni od 19:30 do Domku na záznam přednášky Pavla Streža „Život na bojišti“. 

Ve čtvrtek 24. září se koná setkání Lectio divina – rozjímavé četby Písma Svatého. Začátek v 19h v kapli.

Dne 26. září bude ve farním kostele pokřtěn Teo Mičian.

Příští neděli 27. září bude všechny mše sv. ve farnosti sloužit P. Jiří Cajzl. O. Jiří je na víkendu se společenstvím mládeže.

O prodlouženém víkendu 25. - 28. září se koná brigáda na Karolince. Přihlašovací formulář najdete na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz. Bližší informace u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

2. – 4. října se v Domku koná farní dobročinný bazar na podporu vzdělání naší Louise (Adopce na dálku). Podrobné informace na lístcích u kropenky, nástěnce a webu. Prosíme o pomoc při chystání ve čtvrtek 30. září od 18h a úklidu v neděli 4. října odpoledne, přihlaste se Petře Doffkové.

Manželské ohlášky: dne 3. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Petra Marie Buchtová z farnosti Brno – sv. Tomáš a pan Pavel Černý z naší farnosti.
Téhož dne hodlají tamtéž uzavřít manželství pan Ján Segéň a slečna Júlia Murínová, oba z farnosti Brno - Královo Pole.

Srdečně zveme děti s rodiči do klubu Svatoušci. V letošním školním roce budeme začínat od října v úterý 6. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Na poličce s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasičky u vchodu.


13. září 2020                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. září    17:30  na určitý úmysl
Neděle 20. září      7:30  za rodinu Kozlovu, rodinu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je svátek Povýšení svatého kříže;
v úterý je památka Panny Marie Bolestné;
ve středu oslavíme v naší farnosti (na Moravě nezávaznou) památku sv. Ludmily, mučednice.
Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob.

Dnes odpoledne jste zváni na farní den: chystání v 13:30, ve 14:30 požehnání, dále dle programu na nástěnce, úklid v 19h. Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohou.

V pondělí 14. září se nekoná ve farním kostele mše sv. v 18h, ale již v 11:30h, a to svatební.

V pondělí 14. září se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 14. září. Pro 4. a 5. třídy na ZŠ Chalabalova začíná až od čtvrtka 24. září. V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 21. září. 

Biblická hodina se koná ve středu 16. září v 19:30 na faře.

Ve čtvrtek 17. září se koná úvodní setkání Lectio divina – rozjímavé četby Písma Svatého. Začátek v 19h v kapli.

V pátek 18. září se mše sv. ve farním kostele uskuteční mimořádně v 16:00. Při ní obnoví manželský slib Lucie a Adam Vošmerovi.

V neděli 20. září bude ve farním kostele pokřtěn Augustin Šalanda.

Manželské ohlášky: dne 26. září hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Karel Šimoník z farnosti Brno - Starý Lískovec a slečna Daniela Zrnová.

O prodlouženém víkendu 25. - 28. září se koná brigáda na Karolince. Přihlašovací formulář najdete na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz. Bližší informace u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

Srdečně zveme všechny maminky, tatínky a hlavně děti do klubu Svatoušci. V letošním školním roce budeme začínat od října v úterý 6. října. Bližší informace najdete na nástěnce a na FB skupině "Svatoušci kaple Kohoutovice".

Na poličce s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasičky u vchodu.


6. září 2020                                                                    23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. září  17:30  za živé a zemřelé členy rodiny Holíkovy
Neděle 13. září    7:30  za zemřelé rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                           10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek Narození Panny Marie.
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Na poličce s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasičky u vchodu.

Příští neděli vykonáme sbírku na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob, která se kvůli pandemii koronaviru nemohla konat o letošním Velkém pátku.

Schůzky ministrantů se budou konat vždy 2. a 4. úterý v měsíci po mši sv. do 19h. První setkání bude 8. září.

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 8. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 10. září od 19 do 20h.

Spolčo děvčat se začne scházet v obvyklých časech od 10. září.

Farní pouť: v sobotu 12. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00.

Zapisujte se prosím do autobusu (arch na poličce), cena 70Kč/os, platba na místě. Odjezd v sobotu 12. září ve 10:30 od kostela v Žebětíně, 10:45 od hájenky v Kohoutovicích.

Ke společnému obědu (120Kč/os) se lze přihlásit už jen dnes v sakristii.
Nabídka: pěšky z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km, kočárky spodní cestou): sraz na zastávce Lelekovice, náves v 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz.
Rychlá chůze/pomalý běh (případně koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den: v neděli 13. září, od 14:30 požehnání, dále dle programu na nástěnce, občasníku, webu. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Děkujeme.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 14. září. Pro 4. a 5. třídy na ZŠ Chalabalova začíná až od čtvrtka 24. září. V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 21. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Modlitba růžence v Radiu Proglas se koná dále 2. pondělí v měsíci, tedy 14. září. Minimálně do Vánoc budeme jezdit na Barvičovu jako dosud. Sraz na zastávce Stamicova je 17:05.

O prodlouženém víkendu 25. - 28. září se koná brigáda na Karolince. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

Manželské ohlášky: dne 18. září hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Ivana Černá z naší farnosti a pan Michal Riziky.


30. srpna 2020                                                                22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    1. září   17:30  za žáky a studenty
Neděle 6. září     7:30  za farníky
                         10:30  za rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl.

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;
v sobotu oslavíme ve farním kostele nezávaznou památku sv. Matky Terezy z Kalkaty, řeholnice.
Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

První letošní dětská mše sv. bude slavena ve středu 2. září v 16:30 ve farním kostele. Po ní bude další možnost nechat si požehnat školní aktovky a pomůcky.

K modlitbě chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 3. září po mši svaté.

Pátek 4. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 6. září bude v rámci mše sv. ve farním kostele pokřtěna Magdalena GyönyörováMši sv. v 10:30 zde bude sloužit  P. Pavel Fatěna. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Schůzky ministrantů se budou konat vždy 2. a 4. úterý v měsíci po mši sv. do 19h. První setkání bude 8. září.

Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 8. září v Domku od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Spolčo děvčat se začne scházet v obvyklých časech od 10. září.

Farní pouť: v sobotu 12. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. Zapisujte se prosím do autobusu (arch na poličce), cena 70Kč/os, platba na místě. Odjezd v sobotu 12. září ve 10:30 od kostela v Žebětíně, 10:45 od hájenky v Kohoutovicích. Společný oběd: 120Kč/os, přihlášky a platba v sakristii.
Nabídka: pěšky z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km, kočárky spodní cestou): sraz na zastávce Lelekovice, náves v 8:30. Kontakt: jiri@doffek.cz.
Rychlá chůze/pomalý běh (případně koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den: v neděli 13. září, od 14:30 požehnání, dále dle programu na nástěnce, občasníku, webu. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Kasička na příspěvky na náklady spojené s farním dnem bude jako vždy u občerstvení. Děkujeme.

Výuka náboženství začíná v Kohoutovicích v týdnu od 14. září. V Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská v týdnu od 21. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.

Manželské ohlášky: Dne 5. září hodlají v naší farnosti – pravděpodobně v kapli Svaté rodiny – uzavřít manželství slečna Anna Hrazdírová a pan Filip Životský, oba z naší farnosti. Dne 14. září hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Andrea Křížová z naší farnosti a pan Andrej Nemec.


23. srpna 2020                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle 30. srpna  7:30  za Evu a Josefa Krejčovy

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí oslavíme v naší farnosti slavnost sv. Bartoloměje, apoštola, patrona našeho farního kostela;
v úterý oslavíme slavnost 97. výročí posvěcení farního kostela;
ve čtvrtek je památka sv. Moniky;
v pátek je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;
v sobotu je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí.

O prodlouženém víkendu 25. - 28. září se koná brigáda na Karolince. Bližší informace a přihlášení u Lukáše Nečase (lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com).

Ve středu 26. srpna pořádá Klub křesťanských seniorů poutní zájezd do Jednova a Brodku. Odjezd v 7 hodin od "hájenky", návrat kolem 17 hodiny. Prosím, nezapomeňte si roušky.
Pravidelná středeční mše svatá tento týden ve farním kostele nebude.

V neděli 30. srpna budou při všech mších svatých požehnány školní aktovky a pomůcky. Další možnost nechat si je požehnat bude ve středu 2. září v Žebětíně při první dětské mši svaté v novém školním roce, která bude sloužena za děti, které jdou do školy, zvlášť za prvňáčky.

Víkend týmu kurzu Alfa se koná 4.-6. září v Horní Bečvě. V naší farnosti je plánován další kurz Alfa od ledna 2021; zveme proto k účasti i ty z vás, kteří by chtěli při jeho organizaci jakkoli spolupracovat. Bližší informace do příští neděle 30. srpna u Petry Doffkové; kontakty na webu a nástěnce.


16. srpna 2020                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  23. srpna  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;
v pátek je památka sv. Pia X, papeže;
v sobotu je památka Panny Marie Královny.
Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí.

V sobotu 22. 8. v 15:30 bude ve farním kostele slavnostní požehnání žebětínským hodům. Otec Jiří se rozhodl nepřesouvat titulární slavnost farního kostela na neděli, ale ponechat ji na pondělí 24. 8., kdy si svatého Bartoloměje apoštola připomínáme s celou církví. O den později, v úterý 25. 8., budeme ve farním kostele slavit slavnost 97. výročí jeho posvěcení. Obě slavnostní mše svaté budou v 18:00. Ve vlastní výroční den posvěcení kostela, 26.8., bude otec Jiří na pouti s našimi seniory; mše svatá ve farnosti se nekoná. Bližší informace budou v ohláškách příští neděle.

V sobotu 22. srpna budou v naší farnosti pokřtěny tyto děti: ve farním kostele Nina Filipová a v kapli sv. Rodiny Anežka Makešová a Iva Magdaléna Šašová.

Manželské ohlášky: dne 29. srpna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Jiří Březina a slečna Štěpánka Cvrkalová, oba z naší farnosti.


9. srpna 2020                                                                  19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  16. srpna  7:30  za živou a zemřelou rodinu Valešovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;
v úterý je památka sv. Kláry, panny;
v pátek je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;
v sobotu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie - je to doporučený svátek.
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí

Otec Jiří bude do středy čerpat zbytek své dovolené, pak již bude ve farnosti. Bohoslužby od pondělí do středy v naší farnosti nejsou. V případě jakékoli potřeby neváhejte otce Jiřího kontaktovat telefonicky.

Bratři augustiniáni ze Starého Brna srdečně zvou k účasti na Starobrněnské pouti k Panně Marii Svatotomské o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna. Bude jí předcházet triduum ve dnech 12. - 14. srpna; více informací na plakátu ve venkovní vitríně. Slavnostní mše svatá bude na Starém Brně v sobotu 15. 8. v 18:00 hodin, v naší farnosti budeme slavit mši svatou v 8:00 ve farním kostele.

V sobotu 15. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Lia Anna Bartošová.


2. srpna 2020                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   9. srpna  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze;
ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně;
v sobotu je památka sv. Dominika, kněze.
Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je do soboty na dovolené; bude k zastižení na telefonu 734271856. Mše svaté ve všední dny příštího týdne se v naší farnosti nekonají; s výjimkou pohřební mše v pondělí 3. srpna ve farním kostele ve 13.30 – celebruje P. Jaroslav Rašovský, farář v Brně-Lískovci.

Bratři augustiniáni ze Starého Brna srdečně zvou k účasti na Starobrněnské pouti k Panně Marii Svatotomské o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 15. srpna. Bude jí předcházet triduum ve dnech 12. - 14. srpna; více informací na plakátu ve venkovní vitríně.


26. července 2020                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   2. srpna    7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy a prarodiče Lahodovy

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je v moravské církevní provincii památka sv. Gorazda a druhů;
ve středu je památka svaté Marty;
v pátek je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
v sobotu je památka sv. Alfonsa Maria z Liguori, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

Od včerejška platí povinné nošení roušek při vnitřních akcích, při nichž se shromáždí 100 a více lidí. Toto opatření tedy bude platit do odvolání v naší farnosti při nedělních bohoslužbách ve farním kostele v Žebětíně.

O prvním pátku v srpnu bude otec Jiří na dovolené; nemocné proto navštívím již
tento pátek 31.7. Všem se telefonicky ozvu ve čtvrtek.

V kostele v Žebětíně bude v pátek od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti zakončená litaniemi k Božskému Srdci Páně.


19. července 2020                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   26. července   7:30  za farnost

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je svátek sv. Maří Magdaleny;
v pátek je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
v sobotu je svátek sv. Jakuba, apoštola.
Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Od pondělí do středy v naší farnosti nebudou bohoslužby; otec Jiří je na táboře. Obě nedělní mše svaté v naší farnosti bude sloužit P. Jindřich Kotvrda, farní vikář ve farnosti Brno – Řečkovice.                            

Mše sv. u Helenčiny studánky se koná zítra - v pondělí 20. července v 16h.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání nejpozději dnes.

Ve středu 22. července 2020 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce kostela a k tiché modlitbě, od 17.00 hodin následuje adorace se zpěvy z Taizé a v 18.00 hodin bude sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik stavebních investic brněnského děkanství Ing. Libor Kubíček, aby informoval o průběhu oprav kostela.

Manželské ohlášky: dne 1. srpna hodlají ve farnosti Brno - Žabovřesky uzavřít manželství pan Pavel Palát z naší farnosti a slečna Zuzana Nováková z farnosti Pelhřimov.


12. července 2020                                                           15. neděle v mezidobí
Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   19. července    7:30  za rodinu Adolfovu a Košákovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 13. července je adorační den farnosti a Den společných modliteb s arcib. seminářem Olomouc. Kaple bude otevřena od 13 do 19h. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Mše sv. u Helenčiny studánky se letos koná v pondělí 20. července v 16h.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání se prodlužuje do 19.7.

Příští neděli 19. 7. bude v kapli Svaté rodiny pokřtěn Jakub Hruška ml.


5. července 2020                                              Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   12. července    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V sobotu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na bohoslovce vynesla v celé farnosti 21 130,-  Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

V pondělí 13. července je adorační den farnosti a Den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Kaple bude otevřena od 13 do 19h. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

V pátek 10. července bude ve farním kostele pokřtěna Veronika Margarita Anna Hudcová.

Manželské ohlášky: Dne 18. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Pavel Šiler z farnosti Brno - Bystrc a slečna Iva Kolářová.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev: žlutá je varianta cesty autobusem s příslušnými informacemi a předběžnou cenou; bílá je varianta cesty letadlem, informace jsou na letáku zvlášť. Původně ohlášená vlaková pouť byla cestovní kanceláří zrušena. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky. Termín odevzdání se prodlužuje do 19.7.

Lurdy letadlem

Lurdy autobusem


28. června 2020                                                              13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   5. července   7:30  za zesnulého manžela, bratra a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze; je to doporučený svátek;
v pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola.
Příští neděli oslavíme slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa; patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Sbírka z minulé neděle na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně vynesla v celé farnosti 34.870Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Pokud byste chtěli stavbu klubovny podpořit individuálním darem, obraťte se na Jiřího Březinu, tel: 775 958 899, email: brezina.jir@gmail.com

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Dnes v 19h budou ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Pátek 3. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V pondělí 13. července je adorační den kohoutovické části farnosti a Den společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Kaple bude otevřena od 13 do 19h. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020.

Na základě dekretu papeže Františka se do modlitby Loretánských litanií vkládají tři nové invokace. O. Jiří vytvořil leták s novým zněním litanií, který vám na požádání poskytne v papírové či elektronické formě.

Manželské ohlášky: Dne 11. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Michael Pokorný z farnosti Vyškov a slečna Hana Polonyiová z Církve československé husitské.

V sobotu 20. června byli v naší diecézi vysvěceni 4 novokněží. Prosíme, provázejte je modlitbou.

Požehnané prázdniny :-)


21. června 2020                                                            12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu: 
Úterý     23. června    17:30  za P. Ladislava Vybírala a za rodinu Házovu
Neděle  28. června      7:30  za farníky
                                  10:30  za rodiny Braunovu, Fialovu a Horskou (přesunutý úmysl z neděle 26.4.)

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je slavnost Narození svatého Jana Křtitele.
Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně.

Příští neděli 28. června je sbírka určena na bohoslovce.

Biblická hodina se ve středu 24. června nekoná, o. Jiří zastupuje v Bystrci.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Na květen 2021 plánujeme pouť do Lurd. Proto bychom Vás, milí farníci, prosili o průzkum zájmu. Vzadu v poličce s tiskem jsou archy dvou barev – žlutá je varianta cesty autobusem, bílá je varianta cesty vlakem, s příslušnými informacemi a předběžnou cenou. Zájemci se prosím napište na lístek společně s kontaktem (mail, telefon), odtrhněte a vložte do krabičky, nejpozději do 5. července 2020

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Příští týden, nejspíše v pátek, půjdu na Charitu odevzdat postničky. Pokud ještě nějakou máte doma, dejte mi vědět.


14. června 2020                                                            11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý         16. června 17:30  za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu (přesunutý úmysl z 19.4.)
Neděle      21. června   7:30  za Emilii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence (přesunutý úmysl z 26.4.)
                                   10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
v sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Sbírka příští neděle 21. 6. je na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně.

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 9:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 16h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V sobotu 20. června bude ve farním kostele pokřtěna Stela Dagmar Jelínková; v neděli 21. června (odpoledne) bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Valešová.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita a Lucie.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu. Přihlášku je třeba vyplnit zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.


7. června 2020                                                      Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. června  17:30  za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl (přesunutý úmysl ze 13.4.)
Neděle  14. června   7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy, rodiče a prarodiče Navrátilovy
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek;
v sobotu je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na charitativní účely vynesla v celé farnosti 16 000 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Růženec v radiu Proglas se budeme modlit až v září.

Povolený počet účastníků bohoslužeb je od příštího pondělí 500 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Příští sobotu již bude mše svatá ve farním kostele v obvyklý čas v 8:00, tj. nebude další mše svatá s nedělní platností. Bude však stále možné sledovat mši svatou na prostranství vedle kostela, kam bude vyveden zvuk.

Setkání kohoutovických ministrantů bude v úterý 9. a 23. června po mši svaté.

Zasedání farní pastorační rady pro obě části farnosti se koná ve středu 10. 6. od 19:30
na faře v Žebětíně.
Uvítáme nové členy FPR a budeme přemýšlet o životě farnosti v novém školním roce 2020/2021 a o výhledu do budoucna. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek je slavnost těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Mše svatá ve farním kostele začne již v 17:00, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 11. června od 19 do 20h.

Otevřené společenství se koná v mimořádném termínu taktéž ve čtvrtek 11. června od 20h v Domku.

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 12. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu farnosti a na odkazu: https://nockostelu.cz/kostel/2030/. Začátek páteční mše svaté ve farním kostele se přesouvá na 17:30, výstav Nejsvětější svátosti tento pátek není.

Na farní cyklovýlet do Rajhradu jste zváni v sobotu 20. června. Sraz v 10:30 buď v Kohoutovicích u ZŠ Pavlovská, nebo v Žebětíně u kostela – podle domluvy. Bližší informace podá P. Doffková. Předpokládaný návrat do 18h. Celkem 40 km, nenáročný terén. Při dešti se nekoná.

V neděli 28. června budou v 19h ve farním kostele pokřtěny naše katechumenky Edita
a Lucie.

20. číslo farního občasníku je vzadu u vchodu a na webu.

 


31. května 2020                                              Slavnost Seslání Ducha svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     2. června   17:30  za živou a zemřelou rodinu (přesunutý úmysl z 12.4.)
Neděle  7. června     7:30  úmysl zatím volný
                               10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve;
ve středu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků;
ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
v pátek je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes končí velikonoční doba; dnešní sbírka je určena na charitativní účely.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h v kapli na májové pobožnosti.

Na večer chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 4. června.

Pátek 5. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Letošní farní víkend plánujeme na 12. a 13. září.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Václav Slouk. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna. Bude pod širým nebem na farní zahradě, za nepříznivého počasí se nekoná. Jste srdečně zváni.  

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Díky za podpis na přání k významným životním jubileím kněží, kteří v naší farnosti působili, můžete podepsat v poličce pod kůrem: P. Martin Holík a P. Pavel Haluza se v květnu dožívají 60 let a P. Radomil Kaláb právě dnes 90 let.

Manželské ohlášky: dne 13. června hodlají uzavřít manželství ve farnosti Brno – Líšeň pan Michal Palát z naší farnosti a slečna Mia De Diana Boro z farnosti Líšeň.

Příští neděli bude k dispozici nové číslo farního občasníku.


24. května 2020                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    26. května  17:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy (přesunutý úmysl z 12.4.)
Neděle 31. května            Slavnost Seslání Ducha svatého
                                 7:30  úmysl zatím volný
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Filipa Neri, kněze;
v sobotu je památka sv. Zdislavy.
Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého; končí velikonoční doba.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé naší farnosti celkem 11 520 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Sbírka příští neděle je určena na charitativní účely.

Moc také děkuji Vám všem, kteří jste v době zrušených veřejných bohoslužeb přispěli na chod farnosti převodem na účet. Rád Vám v prvním čtvrtletí příštího roku na požádání vystavím potvrzení o daru.

Májové pobožnosti se budou konat v kapli Svaté rodiny do konce května v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00.

Od pátku 22.5 do soboty 30. 5. se budeme v kapli rovněž modlit novénu k Duchu svatému vždy od 20:30.

Od zítřka se povolený počet účastníků bohoslužeb navyšuje na 300 osob. Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí.

Nadále budu sloužit ve farním kostele sobotní mši svatou večer a s nedělní platností, bude také možnost sledovat bohoslužbu z prostranství vedle kostela, kam bude přenášen zvuk.
Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.

Poslední Slovo do karanténySlůvko s obrázkem pro děti umístím na web o Slavnosti seslání Ducha svatého, s koncem května a zároveň velikonoční doby.

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Přání k významným životním jubileím kněží, kteří v naší farnosti působili, budete moci v kapli svaté Rodiny podepsat příští týden při obou mších svatých (bude-li na přání ještě místo): P. Martin Holík a P. Pavel Haluza se v květnu dožívají 60 let a P. Radomil Kaláb 90 let.

Nové termíny slavností letošního prvního svatého přijímání a biřmování v naší farnosti jsou 20. 9. (první svaté přijímání, pro všechny děti ve farním kostele) a 25. 10. (biřmování, svátost udělí pomocný biskup Pavel).

Hospic svaté Alžběty v areálu kláštera sester Alžbětinek pod Červeným kopcem prosí o pomoc pro rekonstrukci a dostavbu. Informaci najdete na videu v tomto odkazu. https://www.youtube.com/watch?v=QETA0bzHusE

Manželské ohlášky: Dne 6. června hodlají ve farnosti Choryně (arcidiecéze Olomouc) uzavřít manželství pan František Brázda z naší farnosti a slečna Eliška Grygaříková z farnosti Choryně.


17. května 2020                                         6. neděle velikonoční, Den modliteb za pronásledované křesťany

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    19. května    17:30  za rodiče Holíkovy a živou rodinu
Neděle   24. května    7:30  za za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                                 10:30  za Ladislava Mejzlíka a rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze;
ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně.
Příští neděle je 7. velikonoční. 

Dnešní sbírka je určena pronásledovaným křesťanům v zemích Blízkého východu.

Májové pobožnosti se budou konat v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00.

Od pátku 22. května do soboty 30. května se budeme v kapli rovněž modlit novénu k Duchu svatému, vždy od 20:30.

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob, od 25. května se tento počet navyšuje na 300 osob.
Je však i nadále nutné zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí. Opatření, která v naší farnosti začala platit od minulého týdne, zůstávají tedy do odvolání v platnosti, včetně přesunu sobotní bohoslužby na večer a s formulářem z následující neděle.

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách. 
Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích.
Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu - odkazy najdete na obou farních webových stránkách.
Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce a na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady. V pondělí 18. května se v 19:30 koná na faře první zasedání její žebětínské části, zejména k Noci kostelů, která se bude konat 12. června. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni.

Tento čtvrtek se již budou konat úřední hodiny na faře; začíná také znovu fungovat stálá zpovědní služba v centru Brna, zatím v zahradách pod Diecézním muzeem (vchod z ulice Petrská 1).

Papež František vyzval katolická společenství po celém světě, aby od 16. do 24. května slavila týden věnovaný chvále a ochraně stvoření u příležitosti pátého výročí vydání encykliky Laudato Sí. Prosím, pamatujme v modlitbě - možná zejména a nejvíce prosme Pána stvoření za dostatek vody v krajině.


10. května 2020                                                              5. neděle velikonoční, Den matek

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     12. května 17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle  17. května   7:30  za farníky
                               10:30  za Stanislava Kyseláka (přesunutý úmysl z 5.4.)

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je nezávazná památka Panny Marie Fatimské;
ve čtvrtek je svátek sv. Matěje, apoštola;
v sobotu je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je 6. velikonoční; je to také den modliteb za pronásledované křesťany. 

Maximální počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR od 11. 5. stanoven na 100 osob. Je nicméně nutné i nadále zachovat stávající hygienická opatření, mezi která patří i dvoumetrové odstupy mezi osobami, které nejsou členy jedné rodiny nebo spolu nebydlí.
Proto pro naši farnost na příští týden vyhlašuji tento režim:

  • časy bohoslužeb se vrací k normálnímu stavu a k účasti již není třeba se zapisovat do online tabulky.
  • Mše svaté s nedělní platností ze 6. neděle velikonoční budou v naší farnosti čtyři, jedna v sobotu 16. 5. v 18:00 a tři v neděli 17. 5. podle obvyklého pořadu.  Zejména mladší kohoutovické farníky prosím, aby se, pokud možno, účastnili nedělních bohoslužeb ve farním kostele. Protože prostor kohoutovické kaple je malý, dejme prosím přednost kohoutovickým farníkům, pro které by přesun do Žebětína byl problematický.
  • V Žebětíně bude v neděli 17. 5. zajištěna možnost přenášet zvuk na prostranství vedle kostela.

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále, tedy po dobu jakéhokoli omezení počtu osob na bohoslužbách.  Dále také trvá široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Do odvolání budu pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách.

Ve čtvrtek 14. 5. se již budou konat na faře úřední hodiny a postupně budeme obnovovat i další farní aktivity - sledujte prosím další ohlášky a informace na webu.

Tabulka s definitivními daty přesunů úmyslů mší svatých je na nástěnce nástěnce a na tomto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Se9t5OyKqVtg_1lA2CBaN3Fkc1DJVWTjo-UMhXbIXj8/edit#gid=1095156799

Sbírka ‚Postní almužna‘ nebyla zrušena; máte-li ještě doma postní pokladničky, přineste je prosím nejpozději do konce června do sakristie farního kostela či kohoutovické kaple.

Na obou farních webech a na nástěnce u vchodu je vyvěšen seznam členů nové farní pastorační rady.


3. května 2020                                                                                      4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       5. května   18:00 za Petra, Vladimíra a Jana Fialovy a rodiče Styborovy (přesunutý úmysl z 29.3.)
Neděle  10. května   10:30 za Ludmilu Štipskou a živou a zemřelou rodinu (přesunutý úmysl z téhož dne v 7:30)

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Příští neděle 10. května je 5. velikonoční.
Dnes je takzvaná neděle Dobrého pastýře, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Prosím, pamatujme na tento úmysl v osobní modlitbě i v modlitbě v rodinách.

Počet účastníků veřejné bohoslužby je v souladu s nařízením vlády ČR omezen na celkem 15 osob, včetně celebrujícího kněze; v kapli v Kohoutovicích je tento počet ještě snížen na 12 osob. Webová tabulka k zapisování je na odkazu, přístupném z tohoto odkazu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0. V době psaní těchto ohlášek (neděle 26. 4. dopoledne) byla již téměř všechna místa až do 10. 5. obsazena. Sledujte však, prosím, průběžně tabulku – stává se, že se některý farník z účasti odhlásí.

Čas úterní mše svaté v kapli svaté Rodiny bude po dobu omezení počtu účastníků 18:00.
Nedělní mše svatá v Kohoutovicích bude v 10:30.
Jednu hodinu přede mší svatou bude v kapli možnost individuální tiché modlitby, nebo se můžete připojit k modlitbě růžence.
V úterý budu také k dispozici od 17:00 v Domku k rozhovoru a svátosti smíření.

Od pondělí 11. května se povolený počet účastníků bohoslužby zvyšuje na 100 osob. Nadále se již tedy nebude třeba zapisovat do tabulky. Prosím, přečtěte si přiložený doplněk k ohláškám.

Dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté samozřejmě trvá i nadále, stejně jako široká škála možností, jak bohoslužby sledovat v médiích. Budu také pokračovat v publikování audionahrávek Slova do karantény a v příspěvcích na svém blogu – odkazy najdete na obou farních webových stránkách.

Ostatní aktivity ve farnosti (katecheze, přípravy k prvnímu svatému přijímání a biřmování) se nekonají. Neuskuteční se zatím ani návštěva nemocných na první pátek. Slavnosti prvního svatého přijímání i biřmování se letos budou nejpravděpodobněji konat v podzimních termínech.

Telefonicky na čísle 734 271 856 si již můžeme domlouvat individuální schůzky například ohledně plánování sňatků nebo křtů. Nebojte se mi, prosím, zavolat i tehdy, pokud byste potřebovali duchovní rozhovor nebo jen slovo povzbuzení.

Milí farníci, myslím na Vás i nadále v modlitbě, a těším se, až se s Vámi všemi zase budu moci osobně potkat. Vzkříšený Pán ať vás naplní svou radostí; jeho Matka, královna máje, ať se za Vás přimlouvá.
Žehnám, +Váš otec Jiří.

Doplněk k ohláškám ze čtvrté neděle velikonoční  - 3. 5. 2020

Milí farníci, bratři a sestry,

Dne 30. 4. bylo vydáno nové nařízení o počtu účastníků bohoslužeb, jímž se od pondělí 11. května zvyšuje maximální počet osob na 100. Ve zveřejněných ohláškách se ještě počítalo s původním plánem rozvolňování karantény, který byl pozvolnější a od 11. května stanovoval počet osob na 30. Dispens od účasti na nedělní mši svaté trvá i nadále; bude trvat tak dlouho, dokud bude existovat jakékoli omezení počtu návštěvníků bohoslužeb.

Ve všedních dnech od pondělí 11. 5. do soboty 16. 5. můžete tedy přijít na mši svatou bez předchozího přihlášení; s tím, že všechna ostatní hygienická opatření zůstanou i po tomto uvolnění v platnosti. Nadále je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužby (pokud se nejedná o členy rodiny či osoby bydlící ve společné domácnosti) a použít dezinfekci a roušky.

Pokud jde o neděli 17. 5.: způsob, jakým ji ve farnosti budeme slavit, ještě musím promyslet. I když dispens od povinné nedělní účasti na mši svaté stále trvá, dá se čekat, že přijde mnohem víc lidí než ve všední den. O běžné neděli se nás na třech mších svatých sejde kolem 400; udržet při tomto počtu lidí dvoumetrové rozestupy by bylo v Žebětíně obtížné a v kapli v Kohoutovicích zhola nemožné. Oznámení o tom, jak jsem se ohledně této neděle rozhodl, bude nejpozději v ohláškách o předchozí neděli, tedy 10. 5.

Ze srdce žehnám
+váš otec Jiří


Zveřejňování ohlášek je dočasně pozastaveno. Vše potřebné najdete na úvodní stránce.


15. března 2020, 3. neděle postní

Nouzový stav - žádné bohoslužby ani jiné farní aktivity se nekonají.

Dokud nebude znovu možné slavit nedělní Eucharistii ve farním společenství,
bude o. Jiří na svém blogu publikovat krátká zamyšlení nad evangeliem dané neděle

V neděli 15. 3. mezi 14 a 18 bude o. Jiří k dispozici na faře. Bude i možnost přijmout Eucharistii; prosí však o respektování nařízení, že nemůže být na jednom místě zároveň více než 30 osob.

Oznámení otce Jiřího na sobotu 14.3 a neděli 15.3.

Eucharistii budu oba dny slavit soukromě na faře.

Přizvání dalších účastníků ke mši svaté do budoucna nevylučuji, stejně jako slavení Eucharistie u někoho doma; pokud se k tomu však rozhodnu, nesmí to samozřejmě vyznít jako signál, že někomu z farníků dávám přednost před přibližně čtyřmi sty ostatních. Ještě jsem úplně nevymyslel, jak to zařídit :-). Prosím proto o pochopení, že teď budu slavit sám (což je docela těžké i pro mne).

Mše svatá v sobotu bude sloužena na přijatý úmysl (na úmysl dárce), mše svatá v neděli bude sloužena za farnost.
Úmysly mší svatých, které měly být slouženy v neděli v Kohoutovicích (za Boženu a  Františka Dalerovy; na určitý úmysl) budou odslouženy v náhradním termínu.

Plánovaná postní duchovní obnova v Žebětíně se ruší, stejně tak sobotní mariánské večeřadlo, nedělní křížová cesta a nedělní křest v Kohoutovicích. Prosím, modleme se v malých společenstvích nebo individuálně doma. 

V pondělí, po setkání farářů brněnského děkanství, bude na tomto místě k dispozici další oznámení pro následující týden.

Rád Vás navštívím u Vás doma nebo Vás přijmu na faře - po předchozí telefonické domluvě. Během neděle 15. 3. cca od 16:00 do 18:00 si také můžete přijít na faru vyzvednout nový Katolický týdeník a časopis Světlo.

Nedělní mši svatou je možné poslouchat či sledovat na Radiu ProglasTV Noe nebo slovenské TV Lux podle programu; případně si vyhledat přenos mše svaté na webu pomocí rozcestníku mseonline.cz.

NEBOJTE SE MNE KONTAKTOVAT S ČÍMKOLI A KDYKOLI 
(MIMO HLUBOKÉ NOCI, POKUD NEPŮJDE O ZAOPATŘENÍ)
NA ČÍSLE 734 271 856.


8. března 2020                                                                         2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    10. března   17:30  za rodiče
Neděle 15. března     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je 3. postní

Výsledky voleb do farní pastorační rady jsou na nástěnce u vchodu. Do FPR byli zvoleni tito kandidáti: 
za část Žebětín Jiří Roháč, Martin Linduška, Kateřina Pospíšilová, Jiří Březina a Pavel Trčka; 
za část Kohoutovice Jiří Doffek, Martin Valeš, Jitka Adolfová, František Brázda a Jakub Sychra.

V pondělí 9. března se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 12. března od 19 do 20h.

Postní duchovní obnova se koná v sobotu 14. března od 16h do asi 19h v Katolickém domě v Žebětíně. 50 Kč na režii vložte do kasičky u východu z kaple. Děkujeme. 

V neděli 15. března bude při všech mších sv. ve farnosti prezentace charitativního díla Maryʼs Meals. Plakát na webu a nástěnce.

V neděli 15. března bude v kapli pokřtěna Zuzana Valešová.

O 4. neděli postní 22. března bude při všech mších sv. ve farnosti hromadně udělována svátost pomazání nemocných.

Ve středu 25. března jste zváni v 19:30 do Domku na záznam přednášky Pavla Streža „Život na bojišti“, která zazněla na Katolická charismatické konferenci 2018.

Farní dobročinný bazar  na podporu adoptované Louise z Haiti se koná 27. - 29. března. Sbíráme zároveň batůžky pro projekt Maryʼs Meals.
Prosíme o batůžky/aktovky alespoň částečně naplněné podle instrukcí na kartičkách u kropenky a webu. Stále ještě hledáme pomocníky. Hlaste se, prosíme, Petře Doffkové. 

V sobotu 4. dubna se bude konat jarní farní výlet do Bohutic. Bližší informace budou k dispozici v průběhu příštího týdne.

Jarní farní pouť bude 25. dubna do Mikulčic. Informace jsou na webu a nástěnce. Můžete se začít přihlašovat do objednaného autobusu. Zájemcům o cyklopouť podá informace Martin Valeš, kontakt na webu a nástěnce.

V sobotu 14. 3. zahájíme na faře práci na rekonstrukci skautské klubovny vyklízecí brigádou. Sraz v 8:30 (po mši svaté) na faře. Zájemci se mohou předem hlásit Jiřímu Březinovi nebo faráři.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. března 2020                                                                         1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    3. března   17:30  za pronásledované a vězně nacistického a komunistického režimu
Neděle 8. března     7:30  za farníky
                               10:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého

Svátky v tomto týdnu: příští neděle je 2. postní.

Sbírka z minulé neděle Haléř sv. Petra vynesla v celé farnosti 29 100 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Křížovou cestu se v postě modlíme v kapli v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30; ve farním kostele v pátek v 17:20 a v neděli ve 14:30.

V pondělí 2. března po mši svaté (začátek mše sv. v 18h) bude na faře v rámci F-klubu přednáška o encyklice papeže Františka Laudato Sí.

Biblická hodina se koná ve středu 4. března v 19:30 na faře.

Na večer chval ve farním kostele jste zváni ve čtvrtek 5. března.

Pátek 6. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
Zároveň je tento den mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V sobotu 7. března jste zváni na výlet s cílem v Porta Coeli. Pořádá tým kurzu alfa. Kontakt: jiri@doffek.cz.

Sbor mladých zkouší příští neděli 8. března od 8:30 v Domku a zpívá při mši sv. v kapli v 10:30.

Postní duchovní obnova je plánovaná na sobotu 14. března od 16h do asi 19h v Katolickém domě v Žebětíně. Dnes naposledy se můžete přihlásit do archu v poličce. V průběhu března vložte do kasičky u východu z kostela 50Kč na režii.

Farní dobročinný bazar bude 27. - 29. března; prosíme o pomoc s chystáním, bazarovou službou a především s nedělním úklidem, který z technických důvodů musí tentokrát začít již mezi 12:30 a 14h a trvá asi 2h. Hledáme proto 8 ochotných lidí. Hlaste se co nejdříve Petře Doffkové.

Postničky jsou v poličce pod kůrem, nový občasníkpostní průvodce
u kropenky. Za průvodce prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. února 2020                                                                 7. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    25. února    17:30  za živou a zemřelou rodinu Žůrkovu
Středa  26. února    Popeleční středa
                                17:00  na určitý úmysl
Sobota  29. února   15:00  za Rozálii Annu Bílkovou (s udělením svátosti křtu)
Neděle    1. března   7:30  za Libuši a Jana Adolfovy a rodiče
                               10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Středa 26. února je Popeleční, je to den přísného postu, začíná postní doba.
Příští neděle je první postní. 

Dnešní sbírka je na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná od 16h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30;
a ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. Poprvé se křížovou cestu pomodlíme ve farním kostele ve středu, rovněž 40 minut přede mší svatou, tj. v 17:50.

V sobotu 29. února bude v kapli pokřtěna Rozálie Anna Bílková.

V neděli 1. března bude v Žebětíně farní kavárna, kam jste srdečně zváni.

Zároveň 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů. Kdo 1. března nebude zde a chtěl by volit, ozvěte se Petře Doffkové.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky.  Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem.

Tamtéž a nejpozději 1. března se přihlaste na postní duchovní obnovu, která je plánována na sobotu 14. března od 16h do asi 19h v Katolickém domě v Žebětíně.

V pondělí 2. března bude po mši svaté, tj. asi v 19:15 na faře F-klub – přednáška o encyklice papeže Františka Laudato Sí.

Farní dobročinný bazar bude 27. - 29. března – prosíme o pomoc s chystáním, bazarovou službou a především s nedělním úklidem, který z technických důvodů musí tentokrát začít již mezi 12:30  a 14h a trvá asi 2h. Hledáme proto 8 ochotných lidí. Hlaste se co nejdříve Petře Doffkové.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. února 2020                                                                 6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   23. února      7:30  za farníky
                                  10:30  za rodinu Chovancovu

Svátky v tomto týdnu:
V sobotu je svátek Stolce svatého apoštola Petra.
Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: v pondělí ve 13h v Žebětíně pohřební mše sv., od úterý do čtvrtka se bohoslužby ve farnosti nekonají. V pátek 21. února bude v Žebětíně rovněž pohřební mše svatá ve 13h, večerní adorace ani mše svatá nebude.

Otec Jiří je od pondělního odpoledne do čtvrtečního večera mimo Brno, v případě nutnosti je možné mu zavolat.

Ve středu 19. února jste zváni od 19:30 do Domku na Otevřené společenství.

Příští neděli 23. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16h do asi 19h v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu v poličce.

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce u východu z kostela je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

Manželské ohlášky: v sobotu 29. února hodlají ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství pan Vojtěch Foltýn a slečna Kristýna Fuchsová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. února 2020                                                                   5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. února   17:30  na úmysl dárce
Neděle 16. února     7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                               10:30  na poděkování za dar života

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Scholastiky, panny;
v úterý je nezávazná památka Panny Marie Lurdské.
Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 10. února se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Od 10. do 16. února probíhá 14. ročník Národního týdne manželství http://www.tydenmanzelstvi.cz/
Mše sv. v kapli 11. února bude z formuláře za rodiny.

Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v úterý 11. února v 17h přednášku jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“.

Večer chval se koná v kapli ve středu 12. února v 18:30. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. února od 19 do 20h.

Postní duchovní obnova je plánována na sobotu 14. března od 16h do asi 19h v Katolickém domě v Žebětíně. Přihlašujte se, prosíme, do konce února do archu v poličce.

V neděli 1. března proběhnou volby do farní pastorační rady. Na nástěnce vzadu je prezentace kandidátů; z nich bude do farní rady jmenováno 5 s nejvyšším počtem hlasů.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. února 2020                                                                   4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    4. února  17:30  na určitý úmysl
Neděle 9. února    7:30  za Vlastu a Jana Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
ve středu je památka sv. Agáty, panny a mučednice;
ve čtvrtek je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 3 února se po mši svaté koná na faře F-klub.

Biblická hodina se koná ve středu 5. února v 19:30 na faře.

Na večer chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 6. února. V rámci večera bude také možnost přijmout přímluvnou modlitbu.

Pátek 7. února je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Sbor mladých zkouší příští neděli 9. února od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Od 10. do 16. února probíhá 14. ročník Národního týdne manželství http://www.tydenmanzelstvi.cz/. Mše sv. v kapli 11. února bude z formuláře za rodiny.

Brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá v rámci Národního týdne manželství v úterý 11. února v 17h přednášku jáhna Mgr. Jana Špilara „Manželství v síti“ - Jak ochránit naši partnerskou komunikaci před vlivy internetu a sociálních sítí. Jak vybudovat ochranou síť v našem manželství a ve vztazích. Modlitba srdce, a jak nám pomáhá ke sjednocení s Bohem a s partnerem. https://www.crsp.cz/manzelstvi-v-siti/ Vstupné je dobrovolné.  

V sobotu 8. února bude ve farním kostele pokřtěn Josef Čermák.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji ještě dnes po mších sv. v Domku. Případné dary do tomboly doneste, prosíme, do Domku nejpozději v úterý 4. února po mši svaté. Prosíme také o pomoc při balení v pátek 7. února v 18h v domku a při úklidu sálu v neděli 9. února v 10h. Děkujeme za všechny dary i za pomoc!

Večer chval se koná v kapli ve středu 12. února v 18:30. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. ledna 2020                                                                  3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý   28. ledna  17:30  za manžele Ingrovy
Neděle  2. února    7:30  za rodinu Širůčkovu
                             10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve;
v pátek je památka sv. Jana Boska, kněze.
Příští neděle je svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Příští týden v Žebětíně po mši svaté v 9:00 bude farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Večer chval se koná v kapli ve středu 12. února v 18:30. Povede jej společenství Modlitba tancem, která působí pod záštitou Pastoračního střediska brněnské diecéze. Můžete se připojit k modlitbě zpěvem, ale i gesty a tancem.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji v Domku dnes a 2. února po obou mších sv. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;  můžete je nezabalené donést do Domku po mších sv. nejpozději v úterý 4. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu. Informace u P. Doffkové.

V sobotu 1. února bude ve farním kostele pokřtěna Barbora Kateřina Kocandová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. ledna 2020                                                                  2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    21. ledna  17:30  ekumenická bohoslužba
Neděle 26. ledna    7:30  za farníky
                             10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;
v pátek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;
v sobotu je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí; papež František tuto neděli vyhlásil nedělí Božího slova a začíná jí rok Božího slova.

Ve Tříkrálové sbírce se na území celé naší farnosti vybralo celkem 155 420 Kč; v Žebětíně 92 796 Kč a v Kohoutovicích 61 354 Kč do kasiček a 1 270 prostřednictvím platebního terminálu. Děkujeme všem organizátorům a přispěvatelům.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji v Domku 26. ledna a 2. února po obou mších sv. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;  můžete je nezabalené donést do Domku po mších sv. nejpozději v úterý 4. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu.  Informace u P. Doffkové.

Do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů
V úterý 21. ledna se v 17:30 v kapli koná ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.
Schůzka ministrantů se výjimečně nekoná, sejdeme se až 4. února.

Do otevřeného společenství přijďte ve středu 22. ledna v 19:30 do Domku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. ledna 2020                                                                   Slavnost Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    14. ledna   17:30  za tragicky zesnulého syna Pavla a oběti silničních nehod
Neděle 19. ledna     7:30  za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
                              10:30  za rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Dnes je svátek Křtu Páně; končí vánoční doba.
V pátek je památka sv. Antonína, biskupa;
v sobotu je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Příští neděle je 2. v mezidobí.

V pondělí 13. ledna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná 14. ledna v Žebětíně a 16. ledna v Kohoutovicích. Po dobu konání (do půli května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16h.

Farní ples se koná 8. února. Vstupenky budou v prodeji v Domku 26. ledna a 2. února po obou mších sv. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly;  můžete je nezabalené donést do Domku po mších sv. do úterý 4. února. Přivítáme i dárkové tašky, košíky, krabičky na víno apod. Prosíme také o pomoc při organizaci plesu.  Informace u P. Doffkové.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do příští neděle. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo formulářem na webu. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Od 18. do 25. ledna se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý 21. ledna se v 17:30 v kapli koná ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.  

V sobotu 18. ledna budou ve farním kostele pokřtěny Anna Terezie Hudcová a Sofie Malá.

V sobotu 25. ledna hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ronald-Tomáš Janíček z farnosti Brno - Bystrc a slečna Michaela Krychtálková z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. ledna 2020                                                         Slavnost Zjevení Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      7. ledna   17:30  za rodinu Hudečkovu a Veselých
Neděle 12. ledna     7:30  za Jana a Vlastu Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je svátek Křtu Páně, končí vánoční doba.

Dnes jste zváni na 18 h do farního kostela na vánoční koncert žebětínského chrámového sboru.

Tříkrálová sbírka v Kohoutovicích bude organizována takto: ve všední dny od 6. ledna budou chodit skupinky koledníků po domech; v neděli 12. ledna bude možnost přispět do kasičky před kaplí po obou mších svatých. Sbírka v kapli je pro potřeby farnosti.

V úterý 7. ledna se v rámci dětského klubu Svatoušci koná přednáška o první pomoci u dětí (a nejen o ní). Začátek v 9:30 v Domku. Prosíme, dejte nám vědět, že přijdete, na naší facebookové stránce nebo mailem: svatousci@kaplekohoutovice.cz.

Ve středu 8. ledna není v Žebětíně dětská mše svatá, místo ní bude mše svatá v 11:00 s rozloučením ke kremaci.
Od 19:30 se na faře koná biblická hodina.

Otec Jiří je od čtvrtka 9. 1. odpoledne do soboty 11. 1. v Beskydech. Nekonají se úřední hodiny na faře, pravidelné bohoslužby v Žebětíně ani čtvrteční adorace v kapli v Kohoutovicích. Avizovaný večer chval po čtvrteční mši sv. ve farním kostele s přímluvnou modlitbou se přesouvá na únor, definitivní informace bude v některých příštích ohláškách.

V sobotu 11. ledna bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Eliška Krsková.

Sbor mladých zkouší 12. ledna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná 14. ledna v Žebětíně a 16. ledna v Kohoutovicích.

V úterý 21. ledna bude v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužena v  17:30 v kapli ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese Luboš Raus z Církve bratrské.

V poličce pod kůrem je nové číslo farního občasníku, k dispozici je také na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje

Statistika farnosti a poděkování


29. prosince 2019                                                          Slavnost Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    31. prosince   16:00  za rodiče a přátele
Středa    1. ledna         7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                  10:30  za mír ve světě a za pronásledované bratry a sestry ve víře
Neděle   5. ledna         7:30  za rodiče Jarmilu a Františka Plškovy a jejich tři syny
                                  10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je sedmý den v oktávu Narození Páně, při odpolední mši použijeme formulář Na začátku občanského roku;
ve středu je slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek, je to také světový den modliteb za mír;
ve čtvrtek je památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Příští neděli oslavíme v naší farnosti slavnost Zjevení Páně - Tři krále. Při všech mších svatých požehnáme vodu, kadidlo a křídu.

V pondělí 30. prosince pořádá klub křesťanských seniorů vánoční posezení s pohoštěním. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

Na silvestrovskou vycházku k rozhledně Chvalovka jste zváni v úterý 31. prosince, trasa 4 nebo 8km, sraz v 9:50 u Žebětínského rybníka (autobus č. 52 jede z  Kohoutovic od hájenky v 9:33).

O slavnosti Matky Boží, Panny Marie 1. ledna přečtu krátkou zprávu o životě farnosti za uplynulý rok 2019.

Pátek 3. ledna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Tříkráloví koledníci budou chodit v Žebětíně v sobotu 4.1. Požehnání koledníkům téhož dne cca v 8:45 (po mši svaté) ve farním kostele. Možnost přispět do Tříkrálové sbírky bude též v neděli 5. 1. po mši sv. v Žebětíně a 12. 1. v Kohoutovicích. Po domech budou koledníci v Kohoutovicích chodit v týdnu od 6. ledna.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Václav Slouk. V Žebětíně bude po mši sv. farní kavárna, jste srdečně zváni.

Vánoční koncert ve farním kostele se koná v neděli 5. ledna v 18h, zpívá chrámový sbor Žebětín.

Rádi bychom pozvali všechny rodiče na přednášku o první pomocí u dětí (a nejen o ní), která se uskuteční v rámci dětského klubu Svatoušci v úterý 7. ledna v Domku Sv. rodiny od 9:30. Pokud byste chtěli přijít a ještě za námi do Svatoušků nechodíte, dejte nám prosím z kapacitních důvodů vědět na FB stránce "Svatoušci kaple Kohoutovice" nebo na mail: svatousci@kaplekohoutovice.cz. Těšíme se na vás a vaše děti.

Večer chval se ve farním kostele koná ve čtvrtek 9. ledna ihned po mši sv. v 18h. V rámci večera bude možnost přímluvné modlitby.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. prosince 2019                                                                4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     24. prosince   vigilie Narození Páně     
                                    16:00  za děti a mládež ( slouží P. Martin Holík)
                                    21:30  za Annu a Jana Stuchlíkovy
Středa   25. prosince   Slavnost Narození Páně 
                                      7:30  za prarodiče Křížovy, žijící a zesnulou rodinu
                                    10:30  za úmysl zatím volný
Čtvrtek  26. prosince   Svátek sv. Štěpána
                                    10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
                                    Slavnost Svaté rodiny
Neděle  29. prosince     7:30  za farníky
                                    10:30  za Danuši a Františka Hrabovských a rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý slavíme vigilii Narození Páně;
ve středu je slavnost Narození Páně;
ve čtvrtek je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka;
v pátek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
v sobotu je svátek sv. dětí betlémských, mučedníků.
Příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa - titulární slavnost kohoutovické kaple; za obvyklých podmínek lze získat plnomocné odpustky. Po všech mších sv. proběhne žehnání manželům.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalšího dění ve farnosti je na nástěnkách, v občasníku č. 17, na webu a na www.krestanskevanoce.cz;
data zkoušek Sboru mladých najdete na venkovní vývěsce a webu.

V pondělí 23. prosince proběhne návštěva nemocných a od 15h vánoční úklid kaple.

24. a 25. prosince po všech mších svatých bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve středu o slavnosti Narození Páně:
- ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky;
- od 15h bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17h pak následuje Te Deum a svátostné požehnání;
- po druhé mši sv. asi od 11:45 si v Domku společně zazpíváme koledy; můžete si také prohlédnout betlémskou scénu z biblických postaviček
- betlém v kapli Sv. rodiny i ve farním kostele si můžete prohlédnout ½ hodiny před každou mší sv. až do 12. ledna;
- mimořádná možnost prohlídky betléma ve farním kostele 26. prosince od 14 do 16h.

V sobotu 28. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Filip Havelka.

V pondělí 30. prosince pořádá klub křesťanských seniorů vánoční posezení s pohoštěním. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

Vánoční koncerty ve farním kostele:
sobota 28. prosince v17h Trio od sv. Jakuba;
neděle 5. ledna v 18h chrámový sbor Žebětín.

Kalendáře s historickými fotografiemi Kohoutovic 95 Kč/ks jsou k zakoupení v poličce pod kůrem. Peníze, prosíme, vložte do kasičky vedle; kdo nemá u sebe dostatečnou hotovost, může uhradit později. Totéž platí pro všechny příspěvky za cokoli.

Povolání ke kněžství

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. prosince 2019                                                                3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. prosince   17:30  za Miroslava Hotárka, manželku a syna
Neděle  22. prosince     7:30  za prarodiče a rodiče Valešovy
                                    10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V úterý 17. prosince začíná předvánoční týden.
Příští neděle je čtvrtá adventní.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:

dnes v Žebětíně v kostele zpovídá o. Jiří od 14 do 15:15, potom ho vystřídá P. Pavel Fatěna do 17h.

K účasti na Otevřeném společenství jste zváni do Domku ve středu 18. prosince od 19:30 do cca 21h.

Návštěva nemocných proběhne v pondělí 23. prosince.

Vánoční úklid kaple bude v pondělí 23. prosince od 15h.

Termíny zkoušek Sboru mladých jsou na nástěnce a na webu sborů.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalšího dění ve farnosti je na nástěnkách, v občasníku č. 17, na webu a na www.krestanskevanoce.cz.

Přijďte si zazpívat koledy a prohlédnout betlémskou scénu 25. prosince po druhé mši sv. do Domku.

Kalendáře s historickými fotografiemi Kohoutovic 95 Kč/ks jsou k zakoupení v poličce pod kůrem. Peníze, prosíme, vložte do kasičky vedle; kdo nemá u sebe dostatečnou hotovost, může uhradit později. Totéž platí pro všechny příspěvky za cokoli.  

Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.

Milí rodiče, rádi bychom vás pozvali na přednášku o první pomocí u dětí (a nejen o ní), která se uskuteční v rámci dětského klubu Svatoušci v úterý 7. ledna v Domku v 9:30. Pokud byste chtěli přijít a ještě za námi do Svatoušků nechodíte, dejte nám prosím z kapacitních důvodů vědět na FB stránce "Svatoušci kaple Kohoutovice" nebo na mail: svatousci@kaplekohoutovice.cz. Těšíme se na vás a vaše děti.

Farní ples se koná 8. února 2020.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. prosince 2019                                                                  2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    10. prosince  17:30  za zemřelé Emericha, Růženu, Tomáše a Karla Sedláčkovy, za uzdravení vnuka Tomáše
                                             a za živou rodinu Sedláčkovu
Neděle 15. prosince    7:30  za farníky
                                  10:30  za rodinu Fialovu a Braunovu a na poděkování za uplynulý rok.

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek;
v pátek je památka sv. Lucie, panny a mučednice;                                                                       
v sobotu je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. adventní, tzv. Radostná - Gaudete.

Sbírka z minulé neděle na církevní školství vynesla v celé farnosti 17.000 Kč. Pán Bůh zaplať     za všechny vaše dary.

Za adventní věnce odesíláme do Sýrie 10 840,- Kč. Děkujeme všem dárcům!

Dnes jste zváni od 14h do Katolického domu na mikulášskou besídku skautských oddílů.

V pondělí 9. prosince je místo růžence v Radiu Proglas přenášena mše sv. z kostela Panny Marie Sněžné v Praze (přesunutá slavnost z 8.12.).

V úterý 10. prosince zazpívají v kapli při mši sv. děti z MŠ Bellova.

Ve středu 11. prosince končí kurz alfa. Ze srdce děkujeme především celému týmu, ale zároveň všem ostatním, kteří se za kurz Alfa modlili nebo jej jinak podpořili.

Ve čtvrtek 12. prosince se v kapli koná od 19 do 20h tichá adorace.

Pátek 13. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se
k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.
Tentýž den jste zváni na rorátní mši sv. v 6:00 do farního kostela. Autobus č. 52 jede od hájenky v 5:53.

V sobotu 14. prosince bude ve farním kostele pokřtěn Matěj Smejkal.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice - sobota 14. prosince; v Domku zpovídá o. Jiří od 14 do 17h.
Žebětín - neděle 15. prosince; v kostele zpovídá o. Jiří od 14 do 15:15, potom ho vystřídá P. Pavel Fatěna do 17h.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. prosince 2019                                                                 1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu: 
Úterý    3. prosince  17:30 za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle 8. prosince    7:30 na určitý úmysl
                                10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie
                                          pro celou rodinu Chovancovu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Františka Xaverského, kněze;
v sobotu je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je druhá adventní. 

Dnes začíná Rok Bible vyhlášený papežem Františkem.

Dnes se koná v brněnské diecézi sbírka na církevní školství.  Pán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Dnes po mších sv. si naposledy můžete za dobrovolný příspěvek pořídit adventní věnec. Vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.

Komentované promítání fotek „30 let života farnosti ve svobodě“ se koná dnes v 17:30 v Domku.

V pondělí 2. prosince se po mši svaté koná na faře F-klub.  

Ve středu 4. prosince přijde sv. Mikuláš na dětskou mši ve farním kostele v 16:30.

Večer chval se ve farním kostele koná ve čtvrtek 5. prosince ihned po mši sv. v 18h.

Pátek 6. prosince je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Adventní duchovní obnova se koná v sobotu 7. prosince od 16h v Domku.

V neděli 8. prosince:
- zkouší Sbor mladých 
od 8:30 v Domku, zpívá v 10:30 při mši sv. v kapli. Na webu sborů jsou již zveřejněna data vánočních zkoušek.
- od 14h se koná v Katolickém domě mikulášská besídka skautských oddílů.

Společenství křesťanské mládeže děkuje vše dárcům a také těm, kteří přiložili ruku k dílu za pomoc při zvládnutí první úspěšné sezóny na naší chalupě Karolinka. Po mši sv. jsou pro zájemce u východu připraveny podrobnější informace.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice - sobota 14. prosince; v Domku zpovídá o. Jiří od 14 do 17h.
Žebětín - neděle 15. prosince; v kostele zpovídá o. Jiří od 14 do 15:15, potom ho vystřídá P. Pavel Fatěna do 17h.

Pátek 13. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. listopadu 2019                                                          33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. listopadu  17:30  za Jarmilu Čučkovou a Františku Herzánovou
Neděle    1. prosince     7:30  za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                                    10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
v sobotu je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Příští neděle je první adventní.

Sbírka z minulé neděle na Den Bible vynesla v celé farnosti 15050 Kč. Z této částky pošleme 11 287 Kč na podporu České biblické společnosti a zbylých 3763 Kč na podporu Českého katolického biblického díla.

Příští neděli bude v celé diecézi sbírka na církevní školstvíPán Bůh zaplať za všechny vaše dary.

Zápis z jednání FPR-Ž je k nahlédnutí na nástěnce u vchodu.

Dnes v 16:00 bude schůze klubu křesťanských seniorů v Domku Sv. rodiny. Všichni, nejen členové klubu, jsou zváni na představení divadla malých forem “Hospůdka U podkovy pro štěstí“ autora Václava Baura. Jde o hodinovou hru o smyslu života, která nepostrádá prvky humoru. Vstupné dobrovolné.

Dnes po mších sv. a ještě příští neděli si můžete za dobrovolný příspěvek pořídit adventní věnec. Vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.
Žehnání adventních věnců proběhne příští týden o 1. neděli adventní při všech mších sv. ve farnosti.

Mši sv. v 10:30 o první neděli adventní slouží brněnský děkan P. Václav Slouk, v Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Příští neděli 1. prosince přijďte v 17:30 do Domku na komentované promítání fotek „30 let života farnosti ve svobodě“.

Adventní duchovní obnova se koná v sobotu 7. prosince od 16h v Domku.

Společenství křesťanské mládeže děkuje vše dárcům a také těm, kteří přiložili ruku k dílu za pomoc při zvládnutí první úspěšné sezóny na naší chalupě Karolinka. Po mši sv. jsou pro zájemce u východu připraveny podrobnější informace.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. listopadu 2019                                                          33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. listopadu  17:30  za živou a zesnulou rodinu Chmelíkovu
Neděle  24. listopadu    7:30  za živou a zemřelou rodinu a na určitý úmysl
                                    10:30  za Jarmilu Sobotkovou a celou rodinu Sobotkovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;
V pátek je památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále; je to poslední neděle tohoto liturgického roku 

Dnes celá církev slaví Den Bible; připojujeme se dobrovolnou sbírkou, z níž jde ¼ na České katolické biblické dílo a ¾  České biblické společnosti. Obě organizace se zabývají vydáváním Písma a mnoha materiálů pro práci s ním, pořádají přednášky, výrobu biblických postaviček apod.

Dnes jste po obou mších sv. zváni na žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná v pondělí 18. listopadu v 19h na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou velmi vítáni.

Vše o letošní výrobě adventních věnců 23. listopadu je na nástěnce a na webu. Prosíme, přihlaste se do středy 20. listopadu. Letos můžete vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12. po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.

V neděli 1. prosince přijďte v 17:30 do Domku na komentované promítání fotek „30 let života farnosti ve svobodě“.

V sobotu 23. listopadu budou v kapli Svaté rodiny pokřtěni František Nesvadba a Sára Zachová.

Příští neděli 24. listopadu v 16:00 bude schůze klubu křesťanských seniorů v Domku Sv. rodiny. Všichni, nejen členové klubu, jsou zváni na představení divadla malých forem “Hospůdka U podkovy pro štěstí“ autora Václava Baura. Jde o hodinovou hru o smyslu života, která nepostrádá prvky humoru. Vstupné dobrovolné.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. listopadu 2019                                                          32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     12. listopadu  17:30  za zesnulou rodinu Vávrovu a Mikulíčkovu
Neděle  17. listopadu    7:30  za farníky
                                    10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Martina, biskupa;
v úterý je památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka;
ve středu je památka svaté Anežky České, panny.
Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 11 listopadu se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V úterý 12. listopadu se v 9:30 v Domku koná první setkání klubu dětí „Svatoušci“. Podrobné informace na webu, facebooku a venkovní nástěnce.

Ve čtvrtek 14. listopadu se koná:
v mimořádném termínu večer chval po mši sv. ve farním kostele;
tichá adorace 19 - 20h v kapli.

V sobotu 16. listopadu bude ve farním kostele pokřtěn Petr Gajdoš.

Příští neděli 17. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Vše o letošní výrobě adventních věnců 23. listopadu je na nástěnce a na webu. Letos můžete kromě věnce pro sebe vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12. po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. listopadu 2019                                                            31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     5. listopadu   12:00  za zesnulou Annu Boháčkovou 
                                   17:30  na určitý úmysl
Neděle 10. listopadu    7:30  za prarodiče Plškovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                   10:30  za zemřelou Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, Marii Velanovou a celou zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Karla Boromejského, biskupa;
v sobotu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně se koná dnes v 15:30. 

V pondělí 4. listopadu se po mši svaté koná na faře F-klub.

V úterý 5. listopadu se ve 12:00 kapli koná mše sv. s rozloučením ke kremaci - paní Anna Boháčková.

Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat až příští čtvrtek 14. listopadu.

Sbor mladých zkouší 10. listopadu od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.

Milí rodiče, srdečně vás a vaše děti zveme na společná dopolední setkání v klubu dětí pořádaného při kapli Sv. rodiny „Svatoušci“. Začínáme v úterý 12. listopadu 2019. Potkávat se budeme každý sudý týden v Domku Sv. rodiny. Bližší informace najdete na nástěnce, na webu kaple nebo na facebookové stránce Svatoušci kaple Kohoutovice. Těšíme se na vás: Alena Pintešová, Anna Zrnečková, Anna Hudcová.

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku v sobotu 23. listopadu od 14 do 19h. Letos můžete kromě věnce pro sebe vyrobit i „dobročinné“ věnce, které budou 24. 11. a 1. 12. po mších sv. v kapli a farním kostele nabízeny za dobrovolný příspěvek; vybranou částku odešleme na pomoc Sýrii přes účet Charity ČR.

U vchodu si můžete vzít nové číslo farního občasníku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. října 2019                                                                 30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     29. října         17:30  za Boženu Sychrovou a za živou a zemřelou rodinu
Pátek      1. listopadu  17:00  úmysl zatím volný
Sobota    2. listopadu    7:30  na úmysl celebranta
Neděle    3. listopadu    7:30  za farníky
                                    10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
v úterý je v naší diecézi památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice;
v pátek je slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek, začíná také oktáv modliteb za naše drahé zemřelé;
v sobotu je památka na všechny věrné zemřelé.

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 26 212 Kč a příspěvky za Misijní koláč 15 138 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Ve středu 30. října se koná biblická hodina na faře v 19:30.

Říjnový růženec se v kapli letos naposledy pomodlíme ve čtvrtek 31. října v 19h.

Pátek 1. listopadu je první v měsíci a zároveň o slavnost Všech svatých. Uskuteční se návštěva nemocných, eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření však nebude.
Mše sv. budou o slavnosti Všech svatých a o památce na věrné zemřelé slouženy takto:
V pátek 1. listopadu 17:00 v Kohoutovicích, 18:30 v Žebětíně.
V sobotu 2. listopadu: mše sv. v 7:30 v Kohoutovicích, v 9:00 a 10:30 v Žebětíně.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 3. listopadu v 15:30. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřeléPlnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry;
od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky - svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Příští neděli 3. listopadu jste zváni do farní kavárny na faru.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. října 2019                                                                 29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  27. října   7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                           10:30  za Petra Fialu, rodinu Fialovu a duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
V příštím týdnu neslavíme žádné svátky ani závazné památky.
V úterý je nezávazná památka sv. Jana Pavla II, papeže.
Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 7245Kč a 12 batůžků pro Mary´s Meals. Všem dárcům velmi děkujeme. Obnos byl odeslán Diecézní charitě Brno.

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč po všech mších svatých ve farnosti. Výtěžek sbírky před kostelem/kaplí poputuje na Papežská misijní díla, kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.

Od neděle 20. října odpoledne do pátku 25. října dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá výuka náboženství v jeho skupinách na ZŠ Otevřená a Pavlovská (pouze náboženství 7. - 9. tříd na faře bude), ve všední dny od pondělí do čtvrtka se nekonají pravidelné bohoslužby. Ve čtvrtek se však můžete ve farním kostele ve 20:00 zúčastnit mše svaté na závěr pouti Vysokoškolského katolického hnutí, slouží P. Ladislav Nosek SJ.

Říjnový růženec se v kapli pomodlíme opět ve čtvrtek 24. října v 19h.

V sobotu 26. října je adorační den žebětínské části farnosti. Kostel bude otevřen po mši sv. v 8.00 do 18:00. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl. (do seznamu přestávka 10:30 – 12:00). Týž den ve farním kostele v 11:00 přijmou křest Jonáš Sapák a Bernard Kryštof Vlk.  V době konání křtu (mezi 10:30 - 12:00) bude Eucharistie deponována do svatostánku.

Milé maminky a milí tatínci, srdečně vás a vaše děti zveme na společná dopolední setkání v klubu dětí pořádaného při kapli Sv. rodiny "Svatoušci". Začínáme v úterý 12. listopadu 2019. Potkávat se budeme každý sudý týden v Domku Sv. rodiny. Bližší informace najdete na nástěnce, na webu kaple nebo na facebookové stránce Svatoušci kaple Kohoutovice. Těšíme se na vás: Alena Pintešová, Anna Zrnečková, Anna Hudcová.

Zápis z jednání kohoutovické části FPR je na nástěnce u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. října 2019                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. října    17:30  za uzdravení vztahů v rodině
Neděle  20. října      7:30  za zesnulé rodiče Františka a Františku Mokrých a manžele Kramářovy
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve;
ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka;
v pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Zároveň je to misijní neděle, připomeneme si rovněž letošní mimořádný misijní měsíc.

Příští neděli 20. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku. Děkujeme také skautským oddílům za personální zajištění akce. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku. Za všechny příspěvky děkujeme.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit ještě dnes do 12:30 a prosíme o pomoc s úklidem dnes v 17h.

V pondělí 14. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V sobotu 19. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Edita Vránová.

Od neděle 20. října odpoledne do pátku 25. října dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá výuka náboženství v jeho skupinách na ZŠ Otevřená a Pavlovská (pouze náboženství 7. - 9. tříd na faře bude), ve všední dny se nekonají bohoslužby.

Milé maminky a milí tatínci, srdečně vás a vaše děti zveme na společná dopolední setkání v klubu dětí pořádaného při kapli Sv. rodiny "Svatoušci". Začínáme v úterý 12. listopadu 2019. Potkávat se budeme každý sudý týden v Domku Sv. rodiny. Bližší informace najdete na nástěnce, na webu kaple nebo na facebookové stránce Svatoušci kaple Kohoutovice. Těšíme se na vás: Alena Pintešová, Anna Zrnečková a Anna Hudcová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. října 2019                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. října    17:30  za Annu Ševelovou, manžela a živou rodinu
Neděle 13. října      7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                             10:30  za živou a zesnulou rodinu Širůčkovu, Skalickou a Jandíkovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie Růžencové.
Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Příští týden se nekoná výuka náboženství ve skupinách otce Jiřího v Žebětíně a na ZŠ Pavlovská, výuka v ostatních skupinách se konat bude. Nebude také dětský sboreček před dětskou mší svatou v Žebětíně; dětská mše svatá bude v obvyklý čas 16:30.

Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat ve čtvrtek 10. října.

Ve čtvrtek 10. října bude v kapli výjimečně říjnový růženec již v 18:30, po něm následuje od 19h adorace. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 7. října se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

Sbor mladých se bude scházet 2. neděli v měsíci, změny na webu sborů
a v ohláškách. Poprvé v tomto školním roce 13. října; v 8:30 zkouška v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.

11.-13. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžkem bude diecézní charita Brno financovat spodní prádlo pro potřebné. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.

V neděli 13. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Mariana Gricová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. září 2019                                                                   26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       1. října         17:30  na určitý úmysl
Neděle    6. října           7:30  za Jana a Marii Adolfovy, syna a živou rodinu
                                   10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;
v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;
ve středu je památka svatých andělů strážných;
v pátek je památka sv. Františka z Assisi.
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS vynesla v celé farnosti 17 221,- Kč. Pán ať odplatí každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Biblická hodina se koná ve středu 2. října v 19:30 na faře.

Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat až příští čtvrtek 10. října.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple. Pouze 10. října bude růženec již v 18:30, po něm následuje od 19h adorace.

Pátek 4. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 6. října se koná v Žebětíně po mši svaté v 9:00 farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Sbor mladých se bude scházet 2. neděli v měsíci, změny na webu sborů a v ohláškách. Poprvé v tomto školním roce 13. října; v 8:30 zkouška v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.

V pondělí 7. října se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

11.-13. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžkem bude diecézní charita Brno financovat spodní prádlo pro potřebné. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.

Příští neděli bude ve farním kostele pokřtěna Tamara Barbora Křížová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. září 2019                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     24. září    17:30  za rodiny Benešovu, Maděrovu a Sedlaříkovu
Sobota  28. září      7:30  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle  29. září      7:30  za manžele Braunovy
                             10:30  za Jiřího Doležala a duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze;
v pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze;
v sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - je to doporučený svátek.
Příští neděle je 26. v mezidobí.

Dnešní sbírka je na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. 

Ve středu 25. září začíná kurz Alfa; hosté se mohou připojit ještě 4. večer - tedy nejpozději 23. října. Děkujeme za vaše modlitby.

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 11. - 13. října. Bližší informace na plakátě, webu a lístcích u východu z kostela.

7.10. se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

Pastorační středisko brněnské diecéze pořádá od října kurz tajemství partnerských vztahů více na nástěnce a webu.

Manželské ohlášky: dne 5. října hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Pavel Širůček a slečna Viktorie Reichová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. září 2019                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. září   17:30  za syna Davida, rodinu Čejkovu a Jiřínu Vernerovou
Neděle  22. září     7:30  za rodinu Lízalovu, Pernicovu a Šárku Frydrychovou
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je v moravských diecézích nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice;
v pátek je památka sv. Ondřeje Kim-Taegona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků;
v sobotu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Příští neděli 22. září se koná sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz. Příští neděli také v souvislosti se sbírkou přečteme slovo otce biskupa Vojtěcha.

Farní den dnes začne požehnáním ve 14:30 ve farním kostele. Prosíme o pomoc při chystání od 13h a úklidu od 19h.

Zítra 16. září začíná výuka náboženství.

V úterý 17. září po mši sv. bude v Domku první schůzka ministrantů.
V 19h začíná příprava na biřmování. Prosíme o modlitbu.

Ve středu 18. září jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 19. září se koná první letošní společenství děvčat.  

Na základě výzvy ČBK si v sobotu 21. září připomeneme Mezinárodní den míru zvoněním na kostelní zvony v 18h.

Kurz alfa začíná ve středu 25. září, pozvěte své hledající příbuzné a známé. Děkujeme za modlitbu za požehnání pro hosty i sloužící.

11. – 13. října se koná farní dobročinný bazar. Více na webu, nástěnce a lístcích u východu z kostela.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. září 2019                                                                    23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       10. září    17:30   za Františka Holíka, manželku a živou rodinu
Neděle    15. září      7:30   za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                                10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
v pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;
v sobotu je svátek Povýšení sv. Kříže.
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 9. září se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V úterý 10. září se opět sejde v Domku v 19h Mládežácké spolčo. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Ve středu 11. září v 19:30 pokračují na faře v Žebětíně Biblické hodiny.

Ve čtvrtek 12. září se koná v mimořádném termínu večer chval po mši sv. ve farním kostele;
téhož dne tichá adorace 19 – 20h v kapli.

Biřmovanci se začnou připravovat v Domku v 19h každé druhé úterý od 17. září. Prosíme o modlitbu.

Výuka náboženství začne od 16. září. Definitivní rozvrh výuky náboženství je vzadu na nástěnce a na webových stránkách.

V 16. čísle farního občasníku - a rovněž na webových stránkách - je seznam všech farních aktivit a společenství, včetně dne a času konání.

Farní víkend:
Pouť: Jsou stále ještě volná místa v autobusu, seznam je v poličce. Odjezd v sobotu 14. září ve 14:30 od kostela v Žebětíně, 14:40 od hájenky v Kohoutovicích.
Nabídka pro pěší pouť:
z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km): sraz na zastávce Lelekovice, náves, ve 12:30.Kontakt: jiri@doffek.cz. Rychlá chůze/pomalý běh (případně kolo, koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz ve 12:00 u kaple. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den v neděli 15. září: prosíme o pomoc při chystání od 13h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Kasička na příspěvky na náklady spojené s farním dnem bude jako vždy u občerstvení. Děkujeme. 

Kurz alfa začíná 25. září. Děkujeme za modlitbu za požehnání pro hosty i sloužící.

Manželské ohlášky: dne 21. září hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Štěpán Fojtík z farnosti Brno - Křenová a slečna Petra Bakalová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. září 2019                                                                    22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     3. září    17:30  za školáky a studenty
Neděle  8. září      7:30  za farníky
                           10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Marii

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;
ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty.
Příští neděle je 23. v mezidobí.

Na dnešek vyhlásil papež František Den modliteb za péči o stvoření – prosím, pamatujte také ve svých modlitbách.

Večer chval ve farním kostele se přesouvá na příští týden, tedy 12. září.

Pátek 6. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:

Pouť na Vranov - sobota 14. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je vzadu na poličce. Hledáme ještě někoho, kdo by „vedl pouť“ z Útěchova (asi 2km). Místo a čas srazu bude v ohláškách 8.9.

Farní den v neděli 15. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Hostem farního dne bude P. Martin Holík, který pohovoří o tzv. fake news - poplašných zprávách. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

U vchodu si můžete vzít nové číslo farního občasníku, s přehledem pravidelných aktivit a společenství. Tamtéž si můžete vzít vizitky s pozváním na kurz Alfa.

Od tohoto týdne dochází ke změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele:
dětské mše svaté budou ve středu v 16:30 v Žebětíně;
dětský sboreček zkouší na faře od 16:00.
Pondělní mše svatá bude v 18:00.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 16. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.
Na ZŠ Pavlovská bude hodina náboženství ve 14:00 sloučena pro 1., 2. a 3. třídu, původně plánovaná samostatná hodina pro třetí třídu se ruší.
Začátek hodiny pro 4. až 6. třídu bude buď v 15:00  nebo až v 15:45, podle informace rodičů.

V sobotu 7. září bude ve farním kostele pokřtěn Jonatán Mečkovský.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. srpna 2019                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   1. září   7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a celou rodinu
                         10:30  za živou a zesnulou rodinu Bednaříkovu a Jančíkovu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Moniky;
ve středu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;
ve čtvrtek je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Od příští neděle 1. září budou v kapli opět dvě mše sv.
Téhož dne 1. září budou při všech bohoslužbách ve farnosti dětem požehnány aktovky a školní pomůcky.

V Žebětíně po mši svaté v 9:00 bude farní kavárna, kam jste všichni srdečně zváni.

Všichni jste rovněž srdečně zváni na farní víkend:
Pouť na Vranov - sobota 14. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je vzadu na poličce. Hledáme 2 lidi, kteří by „vedli pouť“ přes Babí lom (asi 6km) a z Útěchova (asi 2km). Místo a čas srazu bude v ohláškách 8.9. Kdo by byl ochotný, ať se přihlásí Petře Doffkové.

Farní den v neděli 15. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Hostem farního dne bude P. Martin Holík, který pohovoří o tzv. fake news - poplašných zprávách. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

Manželské ohlášky: dne 7. září hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Tomáš Živna z farnosti Líšeň a slečna Michaela Pernicová.
Téhož dne hodlají v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici uzavřít manželství pan Jiří Horák a slečna Veronika Hrabovská, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. srpna 2019                                                                20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   25. srpna          7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;
ve středu je památka sv. Pia X, papeže;
ve čtvrtek je památka Panny Marie Královny;
v sobotu je v naší farnosti titulární slavnost sv. Bartoloměje, apoštola.
Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí; ve farním kostele oslavíme slavnost výročí jeho posvěcení

V sobotu 24. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude v 15:30 požehnání chase a poté Česká a Moravská beseda pod májou. Od 20 h v Katolickém domě hodová zábava.

Vzadu jsou ještě k dispozici puzzle - kus za 200 Kč. Peníze prosím vložte do kasičky u vchodu

Na základě žádosti některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

Manželské ohlášky: dne 31. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Švéda a slečna Ludmila Březinová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. srpna 2019                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   18. srpna          7:30  za prarodiče a rodiče Valešovy a syna

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;
ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – je to doporučený svátek.
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“. Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: www.crsp.cz

Otcové augustiniáni srdečně zvou do starobrněnské baziliky na hlavní pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 15. srpna v 18:00 hod, hlavní celebrant a kazatel bude o. biskup Pavel Konzbul. Pouti budou předcházet již tradiční dny přípravy - triduum od pondělí 12. srpna do středy 14. srpna, s hudbou a slovem otce Pavla Opatřila. Více informací na webu  https://www.opatstvibrno.cz/

Manželské ohlášky: dne 24. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Makeš a slečna Terezie Adolfová, oba z naší farnosti.
Téhož dne hodlají ve farním kostele v Troubsku uzavřít manželství pan Roman Gutter z naší farnosti a slečna Erika Ullmannová žijící ve farnosti Brno-sv. Jakub.

V sobotu 17. srpna bude ve farním kostele pokřtěná Edita Vránová.

V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. srpna 2019                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   11. srpna          7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek Proměnění Páně;
ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze;
v pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;
v sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. července 2019                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle     4. srpna          7:30  za rodiče Pávkovy a Drápalovy a prarodiče Lahodovy, Drápalovy a Jelínkovy

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Marty;
ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí

Návštěva nemocných se výjimečně uskuteční již ve čtvrtek 1. srpna.
V pátek 2. srpna bude ve farním kostele jako obvykle od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 3. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Julie Beranová.

Manželské ohlášky: dne 10. 8. hodlají ve farním kostele u zavřít manželství pan Tomáš Lorenc z farnosti Modřice a slečna Markéta Pokorná z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. července 2019                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   28. července     7:30 za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény;
v úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy;
ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola;
v pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;
v sobotu je památka sv, Gorazda a druhů.
Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17h.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Kontakty jsou na webu venkovní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. července 2019                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  21. července  7:30 na poděkování za dar života a s prosbou o dary Ducha svatého

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Bonaventury z Bagnoreggia, biskupa a učitele církve;
V úterý je nezávazná památka Panny Marie Karmelské.
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího i paní kostelnice se případné pohřby ve farním kostele budu moci konat až od 21. července.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17h.

Manželské ohlášky: dne 27. 7. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Josef Baldr a slečna Sandra Krausová, oba z naší farnosti.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy J kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. července 2019                                                             14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   14. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

V pondělí se v Žebětíně nekoná pravidelná večerní mše svatá a ve středu bude mše svatá již ve 14:00, s rozloučením ke kremaci; večerní mše rovněž nebude.

Od 10. do 14. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

V sobotu 13. července bude v kapli pokřtěn Antonín František Vrbka.
Zároveň se koná adorační den farnosti a den vzájemných modliteb s AKS Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Koncem září začíná v naší farnosti další běh kurzu alfa. Prosíme o modlitební podporu; budeme rádi, když dáte týmu vědět, že na něj pamatujete.
V poličce jsou k dispozici pozvánky a vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Informace o kurzu poskytne Irena Veselá a Petra Doffková.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy J kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. června 2019                                                              13. neděle v mezidobí

Pátek        5. července  7:30  za novokněze naší diecéze
Neděle      7. července  7:30  za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola;
V pátek je slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy - doporučený svátek;
V sobotu bude v Žebětíně slavena sobotní památka Panny Marie.
Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla v obou částech farnosti 16.700Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Naše diecéze má od soboty 22. června dva novokněze: Štěpána Trčku a Miroslava Kulifaje. Prosíme, provázejte je modlitbou.

Dnes jste po mši svaté v 9:00 v Žebětíně zváni na mimořádnou farní kavárnu na zahradě s grilováním.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje a zároveň je první v měsíci. Mše sv. budou v 7:30 v kapli, v 9:00 ve farním kostele. Poté se uskuteční návštěva nemocných, eucharistická adorace večer v Žebětíně nebude,
o. Jiří zpovídá v Řečkovicích.

Od 10. do 14. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Koncem září začíná v naší farnosti další běh kurzu alfa. Prosíme o modlitební podporu; budeme rádi, když dáte týmu vědět, že na něj pamatujete.
V poličce jsou k dispozici pozvánky a vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.
Informace o kurzu poskytne Irena Veselá a Petra Doffková.

Proběhla aktualizace adoračních dnů farností a spojení s dnem vzájemných modliteb s AKS Olomouc: v Žebětíně zůstává 26. října, pro Kohoutovice byl nově určen termín 13. července, který letos vychází na sobotu. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy :-) kus za 200 Kč.
Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. června 2019                                                              12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    25. června  14:00  za zesnulou Zdenku Šmerdovou (mše svatá  s rozloučením ke kremaci)
Neděle 30. června    7:30  za zemřelého manžela a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Příští neděle je 13. v mezidobí. 

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.

Zítra bude v Žebětíně poslední dětská mše svatá.

V pátek 28. června o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně bude sloužena ve farním kostele mše sv. už v 8:00, před ní bude krátký výstav Eucharistie a litanie. Od příští neděle 30. června až do konce srpna bude v kapli pouze nedělní mše sv. v 7:30, druhá ani úterní se nekoná. Od 1. září budou již opět dvě mše sv., v úterý i v neděli.

V sobotu 29. června bude ve farním kostele pokřtěn Marek Pelc.

V neděli 30. června jste po mši svaté v 9:00 v Žebětíně zváni na mimořádnou farní kavárnu na zahradě s grilováním.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Ještě stále hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodiny v Kohoutovicích Měli by to být dva lidé, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se najdou, může být knihovna zkušebně otevřena  již o letních prázdninách, a to každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá.

K podzimnímu kurzu alfa se můžete aktivně připojit i nabídnutím jednorázové pomoci. Budeme velmi rádi, dáte-li nám vědět, že na tým pamatujete v modlitbě. Můžete být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů - tzv. ohlédnutí.  Pro více informací se obracejte na Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Proběhla aktualizace adoračních dnů farností a spojení s dnem vzájemných modliteb s AKS Olomouc: v Žebětíně zůstává 26. října, pro Kohoutovice byl nově určen termín 13. července, který letos vychází na sobotu. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. června 2019                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     18. června   17:30  za P. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenberga, manželku a dvoje rodiče
Neděle  23. června     7:30  úmysl zatím volný
                                 10:30  za živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek;
V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Sbírka na Charitu z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.700 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

V úterý 18. června jste zváni od 18:30 do farního kostela na koncert žáků ZUŠ Františka Jílka.

Ve středu 19. června jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 20. června bude mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně ve farním kostele již v 17.30, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem.

V pátek 21. června se koná v 19h na faře schůze ekonomické rady farnosti, hosté jsou srdečně zváni.

V sobotu 22. června budou pokřtěny tyto děti: František Ondřej Žváček a Martin Křivánek.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodiny. Měli by být dva, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se najdou, může být knihovna otevřena ve zkušebním režimu již o letních prázdninách, a to (předběžně) každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá irena.vesela@kaplekohoutovice.cz.

K podzimnímu kurzu alfa se můžete aktivně připojit nabídnutím „i jen“ jednorázové pomoci nebo modlitbou. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že na tým pamatujete v modlitbě.

Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). Informace o přesunu bohoslužeb a stálé zpovědní služby je na venkovní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. června 2019                                               Slavnost seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     11. června      17:30  na poděkování za 30 let společného života
Neděle  16. června        7:30  za farníky
                                    10:30  za živou a zemřelou rodinu Slovákovu, Fuskovu a Kubíčkovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve;
v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola;
ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na Charitu.

V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

V pondělí 10. června se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. června od 19 do 20h.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 14. září (pouť na Vranov) a v neděli 15. září (farní den); prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích. Hostem farního dne bude P. Martin Holík.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. června 2019                                                                7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     4. června   17:30  úmysl zatím volný
Neděle  9. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                               10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Příští neděle je slavnost  Seslání Ducha svatého, končí doba velikonoční.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé farnosti 35.000 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21h v kapli.

Přípravná schůzka na kurz alfa se koná v pondělí 3. června v 18:30 v Domku

Biblická hodina bude ve středu 5. června od 19:30 na faře.

Ve čtvrtek 6. června se po večerní mši sv. ve farním kostele koná večer chval.

Pátek 7. června je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Mladé hody začnou v sobotu 8. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 16:30 Moravskou besedou pod májou.

V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

V sobotu 8. června bude ve farním kostele pokřtěn Maxmilián Lukáš Korbel.

Manželské ohlášky: dne 15. června hodlají v kostele svatého Bartoloměje uzavřít manželství pan Michal Čápek a slečna Kristýna Kalabzová, oba žijící na území naší farnosti.

Hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodin+y v Kohoutovicích – tj. půjčovat knihy, evidovat vypůjčené a vrácené knihy, upomínat opozdilce, starat se o správné zařazení knih a průběžně revidovat stav knihovny. Měli by to být dva lidé, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se tito najdou, může být knihovna otevřena ve zkušebním režimu již o letních prázdninách, a to (předběžně) každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá.
Zároveň prosíme ty z vás, kteří jste si v domku vypůjčili Youcaty, abyste je co nejdříve přinesli Ireně Veselé, neboť je třeba jim nalepit na hřbety štítky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. května 2019                                                               6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    28. května   17:30  na úmysl celebranta
Neděle   2. června     7:30  za farníky
                                10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně;
v pátek je svátek Navštívení Panny Marie;
v sobotu je památka sv. Justina, mučedníka.
Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnešní sbírku vyhlásila ČBK na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h v kapli na hudební májové pobožnosti.

V následujícím týdnu (od 27. 5.) odpadá výuka náboženství ve skupinách p. katechetky Strmiskové na ZŠ Chalabalova a Pavlovská.
V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme od pátku 31. května do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21h v kapli.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Dnes naposled se můžete závazně přihlásit do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých. Odjezd autobusů je v 5:30 od kostela v Žebětíně a od hájenky v Kohoutovicích. Telefon v případě nenadálých změn: paní Irena Čornejová xxx xxx xxx.

Příští neděli bude v Žebětíně farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Přípravná schůzka na kurz alfa se koná v pondělí 3. června v 18:30 v Domku.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci  ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

V neděli 2. června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Judita Šmídková.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. května 2019                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. května   17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle  26. května     7:30  za Aloise a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                                 10:30  za rodinu Švarcovu a Kočích, na poděkování za dar života a určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze;                                       
v úterý je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
Příští neděle je 6. velikonoční.

Příští neděli 26. 5. bude sbírka ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě.

Ve středu 22. května jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

V neděli 26. května při mši sv. v 9:00 se ve farním kostele koná slavnost 1. svatého přijímání.

Potřebujeme vaši pomoc s organizací letošní Noci kostelů, která se koná v pátek 24. května. Bližší informace u P. Doffkové.

Svatodušní novéna by měla probíhat od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Nejpozději do pátku 24. května se prosím přihlaste P. Doffkové vy, kdo jste ochotní moderovat některý z večerů.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května - tedy do příští neděle - se závazně přihlašujte do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. května 2019                                                               4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     14. května   17:30  za zemřelého Jeana Vaniera
Neděle  19. května     7:30  za farníky
                                 10:30  za prvokomunikanty

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Fatimské;
v úterý je svátek sv. Matěje, apoštola;
ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je pátá velikonoční.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

V pondělí 13. května se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V neděli 19. května při mši sv. v 10:30 se koná slavnost 1. svatého přijímání.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 19. května, zkouška v pátek 17.5. od 15.30 do cca 17:30 a v neděli od 8.30 v Domku. Prosíme o dochvilnost.

Potřebujeme pomoci s organizací letošní Noci kostelů, která se koná v pátek 24. května. Prosíme, hlaste se P. Doffkové.

Svatodušní novénu se budeme modlit  od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Do pátku 24. května se prosím přihlaste P. Doffkové.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd – do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších sv.

Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok je k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. května 2019                                                                3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      7. května  17:30  za zemřelého Františka Dobeše a duše v očistci
Neděle 12. května    7:30  za rodiče Adolfovy, syna a jejich rodiče
                               10:30   za Ladislava Mejzlíka a živou a zesnulou rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka;
ve středu je nezávazná památka Panny Marie, prostřednice všech milostí.
Příští neděle je 4. velikonoční – tzv. neděle Dobrého pastýře; den modliteb za duchovní povolání.

Minulý týden jsme na farním dobročinném bazaru vybrali 10.150Kč. Všem dárcům a pomocníkům velmi děkujeme! 6.500Kč zajistí na rok vzdělání Louise, zbylých 3.650Kč bylo odesláno Mary´s Meals.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

V úterý 7. května zazpívají při mši sv. děti z MŠ Bellova.

Biblická hodina na faře se koná ve středu 8. května od 19:30.

Adorace s písněmi z Taizé se koná v kapli ve čtvrtek 9. května od 19 do 20h.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří chtějí jednotlivé večery moderovat, aby se nejpozději do pátku 24. května přihlásili Petře Doffkové.
Petře se hlaste, prosíme, i vy, kteří byste rádi pomohli s organizací letošní Noci kostelů 24.5. (vítání návštěvníků, informace apod.)

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte po první mši sv. p. Libuši Brázdové a po druhé Petře Doffkové.

V sobotu 11. května budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Tomáš Kofroň a Helena Havlíčková.

Manželské ohlášky: dne 18. května hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství slečna Anna Balšíková z naší farnosti a pan Vlastimil Čech.

Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok bude k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. dubna 2019                                                               2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. dubna   17:30   úmysl zatím volný
Neděle    5. května    7:30    za farníky
                                10:30    za rodiny Házovu, Holíkovu a určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy;
ve čtvrtek je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve;
v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Příští neděle je 3. velikonoční.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit ještě dnes po mši sv.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý,

v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

Ve čtvrtek 2. května se po večerní mši sv. ve farním kostele koná večer chval.

Pátek 3. května je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které se účastnily letošního klapání ve velikonočním triduu a pomohly tím udržet tuhle krásnou tradici. Zároveň vás rodiče prosíme o zpětnou vazbu, co se vám líbilo, co ne, a co bychom mohli zlepšit.
V poličce pod kůrem je krabička a papírky, kam své nápady můžete anonymně vhodit. Zároveň na papírky prosím napište jména dětí, které nedostaly odměnu za klapání. Za společenství křesťanské mládeže děkuje Pavel Zrnečko.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte od 5. května po první mši sv. p. Libuši Brázdové a po druhé Petře Doffkové.

U kropenky je 15. číslo farního občasníku; k dispozici je rovněž na webu.

Příští neděli přečtu v ohláškách zprávu o hospodaření farnosti za loňský rok.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. dubna 2019                                                Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  22. dubna    7:30  za + Marii a Eduarda Krásovy
Úterý     23. dubna   17:30  za Alexandra a Boženu Chmelíkovy
Neděle  28. dubna     7:30  za Emilii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                                 10:30  za rodiny Braunovu, Fialovu a Horskou

Svátky v tomto týdnu:
Slavíme Velikonoční oktáv; příští neděle je druhá velikonoční,  tzv. neděle Božího milosrdenství.

Dobrovolná sbírka Boží hrob pro křesťany ve Svaté zemi, která se konala na Velký pátek, vynesla 8100 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

V úterý 23. dubna se nekoná výuka náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.

Ve středu 24. dubna jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Farní dobročinný bazar se koná od pátku 26. do neděle 28. dubna. Věci můžete přinést ve středu a čtvrtek od 18 do 20h do Domku. Bližší informace jsou na vývěsce, na lístcích u kropenky, webu a facebooku. Vybrané peníze umožní Louise z Haiti další rok vzdělávání.

V sobotu 27. dubna se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu, podrobné informace na http://pochodprozivot.cz/

Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie příští neděli 28. dubna.

Manželské ohlášky:
Dne 30. dubna hodlají v kapli Svaté rodiny církevně zplatnit svoje civilní manželství paní Hana Suchá a pan Jaroslav Suchý.
Dne 4. května hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít sňatek slečna Jana Šmídková z farnosti Brno-Žabovřesky a pan Pavel Gric.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které se účastnily letošního klapaní ve velikonočním triduu a pomohly tím udržet tuhle krásnou tradici. Zároveň vás rodiče prosíme o zpětnou vazbu, co se vám líbilo, co ne, a co bychom mohli zlepšit. V poličce pod kůrem je krabička a papírky, kam své nápady můžete anonymně vhodit.
Zároveň na papírky prosím napište jména dětí, které nedostaly odměnu za klapání. Za společenství křesťanské mládeže děkuje Pavel Zrnečko.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. dubna 2019                                                                          Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     16. dubna   17:30  na určitý úmysl
Neděle  21. dubna             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
                                  7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Poslední nedělní křížová cesta dnes ve 14.30 ve farním kostele bude opět dětská.

Svátost smíření: dnes v Domku zpovídá o. Jiří od 15:00 do 17:00.

Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je na venkovní nástěnce, webu a ve farním občasníku.

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi.

Ve středu 17. dubna bude od 16:30 velikonoční úklid kaple.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se uskuteční 26. - 28. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

Manželské ohlášky: dne 27. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Jaroslav Šuráň a slečna Kateřina Vedrová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. dubna 2019                                                                          5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. dubna   17:30  za mládež nejen z naší farnosti
Neděle 14. dubna     7:30  za dar Ducha svatého pro živou rodinu
                                10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je tzv. Pašijová (Květná), přede mší svatou bude žehnání ratolestí.

Dnes se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.
Koná se rovněž pravidelná křížová cesta ve farním kostele ve 14.30.

V pondělí 8. dubna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V úterý v rámci společenství mládeže povypráví otec Zdeněk Drštka o letošním světovém setkání mládeže v Panamě. Začátek v 19:00 v Domku svaté Rodiny.

Biblická hodina bude ve středu 10. dubna na faře – pozor, začátek až ve 20:00.

Ve čtvrtek 11. dubna se ve 13:00 ve farním kostele rozloučíme s panem ing. Stanislavem Kyselákem. Nekoná se výuka náboženství pro 4. a 5. ročník na ZŠ Chalabalova a večerní mše svatá v Žebětíně. Nebudou ani avizované chvály s komunitou Emmanuel.

Rovněž ve čtvrtek 11. dubna bude v kapli adorace s litaniemi.

Týden před Květnou nedělí 8. – 13. 4. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež.
V sobotu 13. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi:
Žebětín - sobota 13. 4. v kostele od 14:45 do 16:00 Jakub Tůma, na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00.
Kohoutovice  - neděle 14. 4. o. Jiří 15:00 - 17:00.

Poslední nedělní křížová cesta bude na Květnou neděli ve 14.30 ve farním kostele, bude opět dětská.

Farníkům, kteří mají zájem podívat se příští víkend na chalupu Karolinka, připomínáme, aby o sobě dali vědět co nejdříve Ondrovi nebo Martinovi Valešovým, nebo Petře Doffkové. Informační letáky ohledně chalupy z prezentace před 14 dny, jsou ještě k rozebrání u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


31. března 2019                                                                       4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. dubna   17:30  za  zemřelou sestru Sebaldu Vávrovou
Neděle 7. dubna     7:30  za farníky
                             10:30  za nápravu zdraví

Svátky v tomto týdnu: Příští neděle je 5. postní.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

Večer chval ve farním kostele bude v dubnu až 11. 4.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede po obřadech od 21h asi po půl hodinách. Pro vás, kterým by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, nabízíme možnost svézt se s někým autem. Kontaktujte, prosíme Petru Doffkovou.

Pátek 5. dubna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Křížová cesta se v pátek 5. dubna koná mimořádně již od 18h. Po ní jste zváni do Domku na setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Na dnešní křížovou cestu do Žebětína opět srdečně zveme všechny děti. Podobně jako minulý týden se děti budou moci  zapojit buď čtením nebo nesením lehkého kříže. Sraz všech dětí bude ve 14:20 v sakristii, tj. 10 min před začátkem.
V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na skautskou křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.

Týden před Květnou nedělí 8. – 13. 4. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež.
V sobotu 13. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi:
Žebětín - sobota 13. 4. v kostele od 14:45 do 16:00 Jakub Tůma, na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00.
Kohoutovice  - neděle 14. 4. o. Jiří 15:00 - 17:00.

Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných proběhne v neděli 7. dubna při všech mších sv. v naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. března 2019                                                                       3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. března   17:30  za Miladu Hanákovou, rodiče a na určitý úmysl
Neděle  31. března     7:30  za živou a zesnulou rodinu a dar zdraví pro kamarádku
                                 10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Zvěstování Páně.
Příští neděle je 4. postní, tzv. Laetare - Radostná.

Křížovou cestu se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.
Ve farním kostele se křížová cesta koná vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30.

V pondělí 25. března v 17:30 bude ve farním kostele mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně. Dětský sboreček se tentokrát nekoná.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka.

Ve středu 27. března jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Pátek 29. března vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V pátek 5. dubna se v Domku od 18:30 koná setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli. Křížová cesta v kapli začne mimořádně již v 18h.

V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi: Kohoutovice - sobota 13. 4. 15:30 - 17:00 v Domku, Žebětín - neděle 14. 4. 15:00 - 17:00 v kostele.

Informace o farním dobročinném bazaru jsou na lístcích u kropenky, na webu a nástěnce.

Pastýřský list - Počatý život

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. března 2019                                                                       2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    19. března   17:30  na určitý úmysl
Neděle 24. března     7:30  za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu
                                 10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
Příští neděle je 3. postní.

Křížovou cestu se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30. Ve farním kostele se křížová cesta koná vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. Příští neděli 24.3. srdečně zveme do farního kostela k modlitbě křížové cesty všechny děti.

Dětský sboreček zkouší v pondělí od 17h na faře a zpívá při mši sv. v 17:30.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Domku.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka.

V pátek 5. dubna jste zváni na setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Začátek v 18:30 v Domku, malé občerstvení bude na místě, večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli. Křížová cesta v kapli začne mimořádně
již v 18h.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se koná v Domku 26.-28. dubna. Více na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


Ohlášky

10. března 2019                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. března  17:30  na určitý úmysl
Neděle 17. března    7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                10:30 za Petra Vladimíra a Janu Fialovy a manžele Styborovy

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je výroční den zvolení papeže Františka.
Příští neděle je 2. postní.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Ve farním kostele se modlíme modlitbu křížové cesty vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30.

V pondělí 11. března se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru do dětského sborečku. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 19:30 v Domku.

V úterý 12. března se koná od 19h v Domku poslední setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Mám v knihovně Bibli, co s ní?“

Ve středu 13. března jste zváni na faru, kde od 19:30 bude biblická hodina.

Ve čtvrtek 14. března se od 19 do 20h koná v kapli tichá adorace a modlitba týmu alfa.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Domku.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka. Všichni velmi vřele vítáni.

Ve středu 27. března jste zváni od 19:30 do Domku k účasti na Otevřeném společenství.

V poličce pod kůrem je posledních několik výtisků 14. číslo farního občasníku; k dispozici je také na webu.

Malý průvodce postní dobou v papírové verzi je již rozebrán. Zájemci mají možnost stáhnout si do svých mobilních zařízení (mobilů, tabletů apod.) aplikaci Malý průvodce postní dobou. Stažení prostřednictvím služby Google Play je zdarma.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. března 2019                                                                 8. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. března    17:30  za pronásledované a vězněné v době protektorátu a totalitního režimu
Středa    6. března               Popeleční středa
                                  17:00  na úmysl dárce
Neděle 10. března       7:30  za farníky
                                  10:30  za Marii Peroutovou, Zdeňka Luckého a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Středa je Popeleční, začíná postní doba.
Příští neděle je 1. postní.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru do dětského sborečku. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

V úterý 5. března se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Křesťan a hudba“, lektor P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského semináře v Olomouci.

Středa 6. března je Popeleční, den přísného postu, začíná postní doba. Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky.

Ve čtvrtek 7. března na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

V poličce pod kůrem je nové 14. číslo farního občasníku, k dispozici je také na webu.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice. Bližší informace na nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. února 2019                                                                 7. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    26. února    17:30  na určitý úmysl
Neděle   3. března    7:30  za Libuši Adolfovou a rodiče
                                10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V následujícím týdnu nejsou žádné svátky ani závazné památky.
Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

Sbírka z minulé neděle - Haléř sv. Petra – vynesla v celé farnosti 30.000Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru, kde opět začne dětský sboreček. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

V úterý 26. února odpadá hodina náboženství ve skupinách o. Jiřího na Pavlovské. Příprava prvokomunikantů na faře se však bude konat.

V úterý 26. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Komunikace aneb Umíme spolu mluvit?“, lektoři Hana a Martin Cvrkalovi

Ve středu 27. února jste zváni od 19:30 do Domku k účasti na Otevřeném společenství.

Ve čtvrtek 28. února se koná setkání žebětínské části farní pastorační rady.

Pátek 1. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 bude v kostele sv. Bartoloměje výstav Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude v Žebětíně po mši svaté farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

V poličce s tiskem se můžete dnes naposled předběžně přihlásit na farní pouť do Neratova 1. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. února 2019                                                                 6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. února   17:30  na určitý úmysl
Neděle  24. února     7:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna, prarodiče a živou rodinu
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:  
v pátek je Svátek Stolce sv. apoštola Petra;
v sobotu je památka sv. Polykarpa ze Smyrny, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Dnes končí Národní týden manželství. Dnes při mších sv. v 7:30 a 9h bude uděleno manželům hromadné požehnání; individuální požehnání po mši sv. v 10:30.

V úterý 19. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“. MUDr. Maria Fridrichová, lektorka ostravského Centra pro rodinu, se bude věnovat tématu „Čistota – středověký přežitek?“

Ve středu 20. února se od 19:30 koná na faře biblická hodina.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji dnes po mši sv. Domku. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly. Můžete je nezabalené donést do Domku dnes po mších sv., případně v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

V úterý 26. února odpadá hodina náboženství ve skupinách o. Jiřího v Žebětíně a na Pavlovské. Příprava prvokomunikantů se však bude konat.

27. února se od 19:30 v Domku koná další setkání Otevřeného společenství.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 19:30 v Domku.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice. Čas odjezdu a návratu bude upřesněn.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. února 2019                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  17. února  7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                             10:30  za Františku Žůrkovou a Aloise Žůrka

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Lurdské; zároveň je Světový den nemocných.
Příští neděle je šestá v liturgickém mezidobí.

Příští neděli 17. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: pondělí 11. února mše sv. v Žebětíně už v 8:00, út a st mše sv. není, ani společenství mládeže. Biblická hodina se přesouvá na středu 20. 2. v 19h.

V pondělí 11. února není v Proglase růženec, ale mše svatá.

Zítra začíná Národní týden manželství. Naše farnost se k němu připojí příští neděli 17. února při mších sv. v 7:30 a 9h hromadným požehnáním manželům a individuálním požehnáním po mši sv. v 10:30. V úterý 12. února v rámci týdne manželství přednáší od 17:30 do 19h v Centru naděje a pomoci Mgr. Antonín Brtník na téma Co zraňuje a zabíjí manželství? Vstupné dobrovolné, ​rezervace na webu www.cenap.cz nutná.

Ve čtvrtek 14. února se koná tichá adorace a modlitba týmu alfa v kapli 19-20h.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji vždy po mši sv. Domku dnes a 17. února. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku po mších dnes a 17. února nebo nejpozději v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 18:30 v Domku.

Postní duchovní obnova s brněnským děkanem P. Václavem Sloukem se koná v sobotu 23. března od 16h v Katolickém domě v Žebětíně.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V poličce pod kůrem je nová kolekce materiálů k Velikonocům od sester trapistek z Poličan.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. února 2019                                                                   4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. února  17:30  za  zesnulou Boženu Chmelíkovou
Neděle 10. února    7:30  za  Vlastu a Jana Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                              10:30  za  farníky

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice;
ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V pondělí 4. února bude na Vranově u Brna uveden do úřadu nový generální vikář - biskup Pavel Konzbul. V Žebětíně nebude náboženství pro starší děti na faře a dětská mše svatá.

V úterý 5. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“. P. Jiří Jeniš, vedoucí DCŽM, pohovoří o vstupu do křesťanské dospělosti.

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku. Prosíme, přijďte všichni, kdo jste ochotni se zapojit do programu – Noc kostelů se koná v pátek 24. května.

Ve čtvrtek 7. února na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: pondělí 11. února mše sv. v Ž už v 8:00, út a st mše sv. není. Biblická hodina se přesouvá na středu 20. 2. v 19h.

Farní ples se koná 23. února. Vstupenky budou v prodeji v Domku 10. a 17. února po obou mších sv. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku po mších sv. 10. a 17. února nebo nejpozději v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V poličce pod kůrem je nová kolekce materiálů k Velikonocům od sester trapistek z Poličan.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. ledna 2019                                                                  3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. ledna  17:30  za manžele Ingrovy
Neděle   3. února    7:30  úmysl zatím volný
                             10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu.

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve;
ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze
v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

V úterý 29. ledna začíná v 19h v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“. MUDr. Ilona Burdová bude hovořit na téma Opravdová vnitřní svoboda - a jak nám ji berou nezdravé závislosti.

První setkání Otevřeného společenství se uskuteční ve středu 30. ledna od 19:30 v Domku.

Pátek 1.2. je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 bude v kostele sv. Bartoloměje výstav Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna.  

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku. Prosíme, přijďte všichni, kdo jste ochotni se zapojit do programu – Noc kostelů se koná v pátek 24. května.

Farní ples se koná 23. února v Katolickém domě v Žebětíně. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly. Informace u Petry Doffkové. Vstupenky budou v prodeji 10. a 17. února po všech mších sv. ve farnosti.

Příští pondělí 4. února bude na Vranově u Brna uveden do úřadu nový generální vikář - biskup Pavel Konzbul. V Žebětíně nebude náboženství pro starší děti na faře a dětská mše svatá.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. ledna 2019                                                                  2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    22. ledna  17:30   intence není (ekumenická bohoslužba slova)
Neděle 27. ledna    7:30   za farníky
                             10:30   za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;
ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;
v pátek je svátek Obrácení svatého Pavla;
v sobotu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Při letošní Tříkrálové sbírce se v Kohoutovicích vybralo celkem 40 938 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 22. ledna v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Alexandra Jacobea, farářka z Českobratrské církve evangelické.

Příští neděli 27.1. při mši svaté v 10.30 zpívá dětský sboreček, všechny děti jsou srdečně zvány. Zkouška od 8:30 v Domku.

29. ledna začíná v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19h dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.

První setkání Otevřeného společenství se uskuteční ve středu 30. ledna od 19:30 v Domku.   

Od 25. do 27. ledna proběhne v Letohradu víkendovka kohoutovických ministrantů.

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku.

Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16h.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli nejpozději do konce ledna. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo papír do ruky J. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Příští neděli budou podány podrobné informace o naší farní pouti (1. 6. do Neratova v Orlických horách).  Bude také již možné se přihlásit a objednat si oběd.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. ledna 2019                                                                   Slavnost Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. ledna   17:30  za rodiny Veselých a Hudečkovu
Neděle 20. ledna     7:30  za Jana a Vlastu Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                              10:30  za rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata;
v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Příští neděle je druhá v liturgickém mezidobí

V pondělí 14. ledna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Ve středu 16. ledna se v 19:30 koná biblická hodina  na faře v Žebětíně

Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání (10. ledna – 16. května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16h.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 22. ledna v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Alexandra Jacobea, farářka z Českobratrské církve evangelické.

Farní ples se koná 23. února v Katolickém domě v Žebětíně. Prosíme o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz). Informace o sponzorských darech a darech do tomboly budou sděleny později.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli nejpozději do konce ledna. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo papír do ruky J. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. ledna 2019                                                                 Slavnost Zjevení Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. ledna   17:30  za zesnulé rodiče Hudlíkovy a Josefu Roušovou
Neděle 13. ledna     7:30  za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Tento týden neslavíme žádné svátky ani závazné památky.
Příští neděle je svátek Křtu Páně; končí doba vánoční.

Po mši sv. je možnost přispět na Tříkrálovou sbírku před kaplí. Koledníci chodí po Kohoutovicích v následujícím týdnu.

Dnes se v 18 h ve farním kostele koná vánoční koncert žebětínského chrámového sboru.

V úterý 8. 1. 2019 odpadá výuka náboženství na Pavlovské pro 1. -3. třídy. Výuka náboženství pro 4. -  6. třídu ve skupině o. Jiřího se koná.

 Příprava na 1. sv. přijímání začíná 8. ledna v Žebětíně na faře ve 13:25 a 10. ledna v Domku ve 14:40.

Ve čtvrtek 10. ledna se koná ve farním kostele po mši sv. - přibližně v 18.30 - večer chval. V kapli bude od 19 do 20h adorace se čtením z Písma a modlitba týmu Alfy.

V úterý 22. ledna bude v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužena v  17:30 v kapli ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese farářka Českobratrské církve evangelické Alexandra Jacobea.

29. ledna začíná v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19h dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.

23. února se koná farní ples, vstupenky budou v prodeji dvě neděle před plesem. Prosíme též o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz).

Poděkování farníkům

Statistika farnosti

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. prosince 2018                                                                         Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí 31. prosince   16:00  za rodiče a přátele
Úterý       1. ledna         7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                   10:30  za Františka Hrabovského
Neděle     6. ledna        7:30  za rodiče Plškovy a jejich tři syny
                                   10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie;
ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Příští neděli je slavnost Zjevení Páně.

Zítra, 31. prosince, poděkujeme za celý uplynulý rok a poprosíme o Boží milost a pomoc do nového roku 2019.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2018. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku. Po mši svaté v 9:00 ve farním kostele se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie jako připomínku loňského zasvěcení naší farnosti.

2. ledna ve 14:30 se v katedrále sv. Petra a Pavla koná pontifikální mše sv. s požehnáním tříkrálovým koledníkům.

Večer chval s komunitou Emmanuel se bude ve farním kostele konat až druhý čtvrtek v lednu, tedy 10. ledna.

Pátek 4. ledna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli, o slavnosti Zjevení Páně, zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni. Při všech mších svatých se uskuteční žehnání vody, kadidla a křídy.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 6. ledna v 18h.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne po všech mších sv. 6. ledna před kostelem/kaplí (sbírka v kostele/kapli součástí Tříkrálové sbírky není). V Žebětíně budou chodit koledníci v sobotu 5. ledna, v Kohoutovicích v týdnu od 7. ledna.

V poličce pod kůrem je nové 13. číslo farního občasníku, k dispozici také na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. prosince 2018                                                                4. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   24. prosince  16:00   za děti a mládež
                                     22:30   za Annu a Jana Stuchlíkovy
Úterý      25. prosince     7:30   na poděkování za 85 let života a za živou rodinu
                                     10:30   úmysl zatím volný
Středa    26. prosince   10:30   za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
Neděle   30. prosince     7:30   za živou a zesnulou rodinu, za všechny přátele a známé
                                     10:30   za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je slavnost Narození Páně;
ve středu je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka;
ve čtvrtek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
v pátek je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – titulární slavnost kohoutovické kaple.

Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní vývěsce a webu.

Na Hod Boží ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.

Od 15h bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17h pak následuje Te Deum a svátostné požehnání. Betlém v kapli sv. rodiny si můžete prohlédnout ½ hodiny před každou mší svatou. Na Boží hod po druhé mši sv. si můžete také prohlédnout v patře Domku betlémskou scénu z biblických postaviček a zazpívat si koledy.

24. a 25. prosince po všech mších svatých, bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve čtvrtek 27. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O svátku Svaté rodiny v neděli 30. prosince je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky. Po všech mších sv. proběhne žehnání manželům.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 6. ledna v 18h.

Farní pouť v příštím roce se bude konat 1. června na poutní místo Neratov v Orlických horách. Nejbližší podrobnější informace se dozvíte v lednovém čísle farního občasníku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. prosince 2018                                                                3. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    18. prosince   17:30  za zemřelou Danuši Hrabovskou
Neděle 23. prosince     7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu
                                   10:30  za živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví pro onkologicky nemocné

Svátky v tomto týdnu:
Příští týden je předvánoční, příští neděle je čtvrtá adventní.

Dnes odpoledne bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
v Žebětíně od 15:00 do 18:00, zpovídá o. Jiří.

Biblická hodina se koná ve středu 19.12. v 19:30 v Domku.

V sobotu 22. 12. otec Jiří mimořádně navštíví nemocné.

Termíny zkoušek Sboru mladých jsou na nástěnce a na webu sborů.

Vánoční úklid kaple bude v sobotu 22. prosince od 14 do asi 15:30. Předem děkujeme za pomoc.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalších aktivit ve farnosti je na nástěnce, v občasníku č. 12, na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.

Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. prosince 2018                                                                  2. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. prosince  17:30  za Annu Ševelovou, manžela a živou rodinu
Neděle 16. prosince    7:30  za farníky
                                  10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy, Ludmilu, Jana a Marii Braunovy a poděkování za celý
                                             uplynulý rok

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice;
V pátek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. adventní, tzv. Radostná (Gaudete).

Sbírka z minulé neděle na stavbu kostela v Brně-Lesné vynesla v celé farnosti 29 204 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V pondělí 10. prosince:
- odpadá na ZŠ Chalabalova výuka náboženství;
-
přijde sv. Mikuláš na dětskou mši ve farním kostele v 17:30;
- kohoutovické společenství se jede modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05;
Z důvodu změny programového schématu vysílání končí modlitba růžence žebětínského společenství.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. prosince od 19 do 20h.

Termíny zkoušek Sboru mladých jsou na nástěnce a na webu sborů.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice SO 15. 12. Domek 16 - 17:30, zpovídá P. Jan Pacner
Žebětín         NE 16. 12. 15:00 - 18:00, zpovídá o. Jiří
Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou v Domku a ve farním kostele.
Ve všední dny od 9 do 17h je možnost využít stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény.

Pátek 14. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. prosince 2018                                                                  1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     4. prosince  17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle  9. prosince    7:30  za Kláru Synkovou a celou rodinu Synkovu a Sobotkovu
                                 10:30  za živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví pro kamarádku

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze;
v pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
v sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek.
Příští neděle je druhá adventní.

Dnešní sbírkou přispějeme na stavbu kostela v Brně-Lesné.

Dnes od 14h do asi 16:30 jste zváni do Katolického domu na mikulášskou besídku skautských oddílů.

Ve středu 5. prosince biblická hodina nebude, otec Jiří přednáší na kurzu Alfa.

Ve čtvrtek 6. prosince na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

Pátek 7. prosince je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 8. prosince přijďte v 16h do Domku na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku. Předpokládaný konec asi v 19h.

Příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice SO 8. 12. Domek, kaple 14 - 15:45, zpovídá o. Jiří a P. Fr. Koutný
                      SO 15. 12. Domek 16 - 17:30, zpovídá P. Jan Pacner
Žebětín         NE 16. 12. 15:00 - 18:00, zpovídá o. Jiří
Ve všední dny od 9 do 17h je možnost využít stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

V pondělí 10. prosince přijde sv. Mikuláš na dětskou mši ve farním kostele v 17:30.

Pátek 14. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

U kropenky najdete Průvodce adventem, cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. listopadu 2018                                                              Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. listopadu  17:30  za těžce nemocného chlapce
Neděle   2. prosince     7:30  za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou  rodinu
                                   10:30  za  farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Příští neděle je první adventní.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku.

Zítra 26. listopadu bude v Žebětíně ve 14:00 pohřební mše svatá; výuka náboženství v Žebětíně na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná. Dětská mše svatá v 17:30 rovněž odpadá.

Kohoutovičtí žáci ZUŠ Veveří zvou na flétnový koncert v úterý 27. listopadu po mši sv. v 18:15 v Domku.

Ve středu se v Žebětíně připojíme k iniciativě Červená středa – formulář mše svaté v 18:00 bude za pronásledované křesťany ve světě.

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku v sobotu 1. prosince mezi 14 a 17h. Od 18:30 bude pak otec Jiří promítat fotky z letošní cesty na Island. Bližší informace o obou akcích jsou na vývěsce a webu.
V neděli 2. prosince pak bude žehnání adventních věnců na všech mších sv. ve farnosti.

Sbor mladých zkouší v neděli 2. prosince od 8:30 v Domku, zpívá při mši sv. v kapli v 10:30.
Tentýž den se také koná od 14h do asi 16:30 v Katolickém domě mikulášská besídka skautských oddílů.

V sobotu 8. prosince se v Domku koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku.

Zápis ze zasedání farní pastorační rady je na nástěnce.

Sbírkou příští neděle přispějeme na stavbu kostela v Brně-Lesné.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. listopadu 2018                                                          33. neděle v mezidob

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. listopadu  17.30  za Marii a Miroslava Hotárkovy a syna Jaroslava
Neděle 25. listopadu    7:30  za Jiřího a Jaroslava Vetrákovy
                                   10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
Středa  21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;
Čtvrtek 22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
Sobota 24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dúng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

Vezměte prosím na vědomí změnu v pořadu bohoslužeb ve farním kostele: ve středu bude mše svatá již v 8:00 ráno - otec Jiří má večer zástup ve farnosti Zábrdovice - a v sobotu bude zádušní mše svatá až ve 13:00 odpoledne.

Dnes oslavíme Den Bible - od 16 čteme v kapli ze Skutků apoštolů, od 17:45 navazuje v Domku přednáška dr. Pavla Černušky na téma Latina v Bibli a církvi.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

V pondělí 26.11. bude velmi pravděpodobně v odpoledních hodinách pohřební mše svatá; výuka náboženství v Žebětíně na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná.

Kohoutovičtí žáci ZUŠ Veveří zvou na flétnový koncert v úterý 27. listopadu po mši sv. v 18:15 v Domku.

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku v sobotu 1. prosince mezi 14 a 17h. Od 18:30 bude pak otec Jiří promítat fotky z Islandu. Bližší informace o obou akcích jsou na vývěsce a webu.

V sobotu 8. prosince se v Domku koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. listopadu 2018                                                          32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. listopadu 17.30  úmysl zatím volný
Neděle  18. listopadu   7:30  za farníky
                                   10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  12. listopadu    památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka
Úterý      13. listopadu   památka sv. Anežky české, panny
Sobota   17. listopadu    památka sv. Anežky české, panny
Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnes jste po obou mších sv. zváni na žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Dnes ve 13:30 se v Žebětíně rozezní zvony jako připomínka konce první světové války.
V 16h se pak v Žebětíně koná koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

Růženec do Radia Proglas se pojede kohoutovické společenství modlit v pondělí 12. listopadu, sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a žebětínské společenství v sobotu 17. listopadu, sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Příští neděli 18. listopadu zde bude mši svatou v 10:30 slavit P. Pavel Hověz, farář farnosti Brno-Lesná, který vás rovněž bude informovat o průběhu stavby nového kostela na Lesné a o možnostech, jak ji podpořit.
Příští neděli rovněž oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška v Domku na téma Latina v Bibli a církvi. Prosíme, zapište se na čtení z Písma do formuláře pod kůrem.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h
na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. listopadu 2018                                                            31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. listopadu  17:30  na určitý úmysl
Neděle 11. listopadu     7:30  za prarodiče Plškovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                    10:30  za zemřelou rodinu Lízalovu, Pernicovu a zesnulou dceru Šárku

Svátky v tomto týdnu:
Pátek      9. listopadu    svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota  10. listopadu    památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude dnes v 15:30. 

Děti z MŠ Bellova zazpívají při mši sv. v úterý 6. listopadu.

Biblická hodina se koná na faře v Žebětíně ve středu 7. listopadu v 19:30.

Adorace s písněmi z Taizé se v kapli koná ve čtvrtek 8. listopadu od 19 do 20h.

V neděli 11. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.
Téhož dne jste na 16h zváni do Žebětína na koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

V neděli 18. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška "Latina v Bibli a církvi". Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Na čtení z Písma je možné se přihlásit ve formuláři pod kůrem.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h
na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Sbor mladých v listopadu nezpívá, sejdeme se až o první neděli adventní
2. prosince.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. října 2018                                                                 30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    30. října         17:30  za zemřelého Petra Fialu a duše v očistci
Čtvrtek   1. listopadu  17:00  za zesnulé dobrodince naší farnosti
Pátek     2. listopadu  17:00  dosud volná
Neděl     4. listopadu    7:30  za farníky
                                   10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, Marii Velanovou a celou živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:

Pondělí 29. října            v naší diecézi památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Čtvrtek    1. listopadu    slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek
Pátek      2. listopadu    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Dušičky.
Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

O minulé „misijní“ neděli se v celé farnosti vybralo v kostelní sbírce 22.100 Kč a při akci Misijní koláč 8300 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Díky také všem, kdo se podíleli na přípravě Misijního koláče. Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, odtud na účet Papežských misijních děl; výnos z Misijního koláče pošleme přímo na PMD.

1. a 2. listopadu budou v kapli mše sv. již v 17:00, ve farním kostele pak oba dny v 18:30 a 2. listopadu ještě v 8:00 ráno. Úřední hodiny v Žebětíně 1. 11. nebudou.

Pátek 2. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření však nebude.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 4. listopadu v 15:30. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Ve čtvrtek 1. listopadu bude od 16h v Domku úvodní schůzka kohoutovických ministrantů.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu poslední letošní farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V neděli 11. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou. Téhož dne jste na 16h zváni do Žebětína na koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

12. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V neděli 18. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška Latina v Bibli a církvi. Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Na čtení z Písma je možné se přihlásit ve formuláři pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. října 2018                                                                 29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle   28. října  7:30  za Boženu a Františka Dalerovy;
                           10:30  za Danu Spoustovou a Rudolfa Dostála.

Svátky v tomto týdnu:
V příštím týdnu nejsou žádné svátky ani závazné památky.
Pondělí  22. října   nezávazná památka sv. Jana Pavla II, papeže
Úterý     23. října   nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč. Ochutnat a přispět můžete po obou mších svatých před kaplí. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.

Poslední čtvrteční říjnový růženec v kapli začíná v 19h.

Od dnešního večera do pátku 26.10 dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních na Vranově. Odpadá náboženství v jeho skupinách (22. a 23. října) a všechny mše sv. od pondělí do čtvrtka. V případě nutné potřeby lze napsat SMS, otec zavolá zpět. 

V pátek 26. října je adorační den farnosti. Adorace bude v Žebětíně od 12 do 18h, v Kohoutovicích od 13 do 19h. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele/kapli po celý tento čas někdo byl. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v dušičkovém oktávu, mohou z rozhodnutí Svatého Stolce získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od 25. října za splnění obvyklých podmínek.

Ve čtvrtek 1. listopadu od 16:00 se bude v domku Sv. Rodiny konat první schůzka ministrantů kohoutovické části farnosti. V neděli  4. 11. pak proběhne při mši sv. v 9:00 v Žebětíně uvedení do služby nových žebětínských ministrantů.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. října 2018                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    16. října   17.30  na úmysl dárce
Neděle 21. října     7:30  za zemřelé rodiče, manžele Mokrých a Kramářovy
                             10:30  za farníky
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 15. října   památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa   17. října   památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek  18. října   svátek sv. Lukáše, evangelisty
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 14.500Kč a 20 batůžků. Všem dárcům a pomocníkům děkujeme. Po zkompletování všech batůžků odvezeme na brněnskou pobočku Mary´s Meals. Z peněz bude jíst 32 dětí celý rok.

Čtvrteční říjnový růženec v kapli začíná v 19h.

V sobotu 20. října se pojede (žebětínské společenství) modlit růženec do Radia Proglas. Sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Příští neděli 21. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku. Za všechny příspěvky děkujeme.

Sbor mladých zkouší v neděli 21. října od 8.30 v Domku, zpívá při mši sv. v kapli v 10:30.

V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2019.

Od neděle 21.10 odpoledne do pátku 26.10 dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních na Vranově. Odpadá náboženství v jeho skupinách (22. a 23. října) a úterní mše sv. v kapli (23. října). V případě nutné potřeby lze napsat SMS, otec zavolá zpět. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. října 2018                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. října   17.30  za děti v programu adopce na dálku a za zemřelou osobu
Neděle 14. října     7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                            10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V tomto týdnu nejsou žádné závazné památky.
Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže.
Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Po mši sv. navštivte farní dobročinný bazar; výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 8. října, sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve středu 10. října biblická hodina na faře nebude, otec Jiří přednáší na kurzu Alfa.

Ve čtvrtek 11. října jste zváni v 18.30 do kaple k modlitbě růžence a od 19h navazuje eucharistická adorace se čtením z Písma; konec ve 20h.

V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2019.

Sbor mladých bude zkoušet a zpívat až 21. října.

Manželské ohlášky: v sobotu 20. října hodlají ve farnosti Brno – sv. Augustin uzavřít manželství pan Václav Trčka z naší farnosti a slečna Ivona Dvořáčková.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. září 2018                                                                   26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     2. října    17:30  na určitý úmysl
Neděle  7. října      7:30  za rodiče Jana a Marii Adolfovy a živou rodinu
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 1. října   památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), panny a učitelky církve
Úterý     2. října   památka sv. Andělů strážných
Čtvrtek  4. října   památka sv. Františka z Assisi
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS vynesla v celé farnosti 16300,- Kč. Pán ať odplatí každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple.

Změna času bohoslužeb: od středy 3. října budou ve farním kostele večerní mše sv. vždy v 18:00. Pondělní dětské zůstávají v 17:30.

Pátek 5. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne, přihlaste se Petře Doffkové.

V úterý 2. října oslavíme 110. výročí posvěcení kaple. Bude sloužena mše svatá ze Slavnosti posvěcení kostela/kaple.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce -  obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Srdečně Vás zveme na další ročník Manželských večerů, která začínají v aule Martina Středy na Mozartově 5 (u presbytáře jezuitského kostela) 12. října. Další informace na plakátu u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. září 2018                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     25. září    17:30  na určitý úmysl
Pátek    28. září      8:00  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle  30. září      7:30  za těžce nemocné z naší farnosti
                              10:30  za zesnulé Jiřího Doležala, sourozence a rodiče Doležalovy a Svěrákovy a za kněze, kteří nás
                                        vedli cestou víry, naděje a lásky k Bohu                           

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  27. září     památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek    28. září     slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek
Sobota  29. září    svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Dnešní sbírka je na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Ve středu 26. září začíná kurz Alfa. Hosté se mohou připojit nejpozději do 4. večera. Prosíme o modlitbu za požehnání pro hosty a tým.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne, přihlaste se Petře Doffkové.

Petici na podporu manželství lze podepsat v poličce pod kůrem nejpozději v úterý 25. září (Žebětín pondělí 24. září). 

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce-obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Změna času bohoslužeb: od středy 3. října budou ve farním kostele večerní mše sv. vždy v 18:00. Pondělní dětské zůstávají v 17:30.

Manželské ohlášky: v sobotu 6. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Barbara Bartoňková a pan Jakub Gyönyör, oba z naší farnosti.

Srdečně Vás zveme na další ročník Manželských večerů, která začínají v aule Martina Středy na Mozartově 5 (u presbytáře jezuitského kostela) 12. 10., další informace na plakátu u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. září 2018                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    18. září    17.30  na určitý úmysl
Neděle  23. září     7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  20. září    památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských  mučedníků
Pátek    21. září    svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ze srdce děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci farního dne.

Na farním dnu se vybralo 15.920, částkou jsme pokryli náklady farního dne, příspěvek na Domek žel žádný nebude.

Příští neděli 23. září se koná sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Dnes v 19h začínají pravidelné zkoušky sboru. Zveme nové členy.

Pravidelná výuka náboženství začíná zítra 17. září.

Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu od 18h v Domku.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne.

Petici na podporu manželství lze podepsat v poličce pod kůrem, předpokládáme její odeslání koncem září. 

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce-obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Manželské ohlášky: v pátek 28.9.  hodlají ve farnosti Brno- dóm uzavřít manželství slečna Denisa Chytilová z naší farnosti a pan Steven Odendaal z Jihoafrické republiky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. září 2018                                                                    23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. září   17:30  za zesnulé rodiny Vávrovu, Michalíčkovu, Sedlaříkovu a Chmelíkovu
Neděle 16. září     7:30  za dar zdraví
                            10:30  za rodinu Matyáškovu a na poděkování za 70 let života

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  13. září   památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek    14. září   svátek Povýšení svatého kříže
Sobota  15. září   památka Panny Marie Bolestné
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Pondělní mše sv. v 17:30 v Žebětíně nebude dětská.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 10. září, sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 15. září, sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Zveme všechny čtrnáctileté a starší do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19h v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. září.

Biblická hodina se koná na faře v Žebětíně ve středu 12. září v 19:30.

Ve čtvrtek 13. září:
- budou úřední hodiny pouze od 15:00 do 16:45
- se koná první spolčo holek: v 17h mladší (1. - 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.)
- eucharistická adorace
v kapli začne ve 20, končí v 21h

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 16. září v 19h v Domku.

Výuka náboženství začíná 17. září, rozvrh na webu a nástěnkách. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte.

Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. září 2018                                                                    22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    4. září   17:30  za školáky a studenty
Neděle 9. září     7:30  za farníky
                         10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka, dceru Marii a Boží ochranu pro živou rodinu  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  3. září   památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele  církve
Sobota   8. září   svátek narození Panny Marie

Farní kavárna po mši sv. v 9:00 v Žebětíně se nekoná.

Ve středu bude v Žebětíně pouze pohřební mše svatá v 11:00, večerní mše sv. se nekoná.

V pondělí 3. 9. začnou znovu dětské mše svaté v 17:30 v Žebětíně.

Pátek 7. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 9. září, při oslavě farního dne, zároveň oslavíme při mši sv. v 9:00 v Žebětíně devadesáté páté výročí posvěcení farního kostela a desáté výročí vysvěcení nového oltáře.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:

Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele. Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice, náves ve 12:26h – příjezd autobusu. Za velmi nepříznivého počasí se pěší pouť nebude konat. Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17h jsou zvány děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je potřeba viditelně označit).

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. září. Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme v Domku 13. září: v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Kateřinu Vlachovou.

Biblické hodiny pokračují na faře v Žebětíně ve středu 12.9. v 19:30, v Kohoutovicích se sejdeme až v prosinci – ve středy probíhá kurz alfa, který začíná 26. září.

V kapli pokračují každý 2. čtvrtek v měsíci od 20 do 21h (19 - 20 v zimním čase) eucharistické adorace, nejbližší bude 13. září. Případné změny budou v ohláškách.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 16. září v 19h v Domku. Rádi přivítáme nové členy. Sbor mladých se sejde až 21.října, prosíme sledujte web sborů. Do Sboru mladých mohou přijít s dětmi zpívat i rodiče

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 17. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte, aby bylo jasné, kolik dětí bude ve třídách.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. srpna 2018                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   2. září    7:30  za zemřelého tatínka
                          10:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  27. srpna       památka sv. Moniky
Úterý     28. srpna       památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa   29. srpna       památka Umučení sv. Jana Křtitele

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Od příští neděle 2. září budou v kapli opět dvě mše sv. Při všech bohoslužbách ve farnosti budou dětem požehnány aktovky a školní pomůcky.

Taktéž v neděli 2. září zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:
Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele.
Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice, náves asi ve 12h, bude upřesněno v ohláškách.
Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17h jsou zvány děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je potřeba viditelně označit).

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. srpna 2018                                                                20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle     26. srpna     7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    20. srpna     památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata a učitele církve
Úterý        21. srpna     památka sv. Pia X, papeže
Středa      22. srpna     památka Panny Marie Královny
Pátek       24. srpna     v naší farnosti titulární slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

V poličce pod kůrem a na webu je k dispozici nové číslo farního občasníku.

Tamtéž můžete podepsat petici na podporu manželství a přihlásit se do autobusu na farní pouť na Vranov.

V sobotu 25. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude v 15:30 požehnání chase a poté Česká a Moravská beseda pod májou. Od 20 h v Katolickém domě hodová zábava.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 1. září 2018 do Žďáru nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

V neděli 2. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky.

V úterý 21. srpna si v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a v přilehlém areálu Petrova připomeneme 50. výročí událostí roku 1968. Akce má název Svoboda – velký dar 1968 - 2018. Podrobnosti jsou na webových stránkách www.biskupstvi.cz.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. srpna 2018                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   19. srpna    7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče  

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     14. srpna    památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
Středa   15. srpna    slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná ve středu 15. srpna v 18:00.  Informace o pouti a přípravném triduu jsou na nástěnce.

V pondělí 20. srpna mše sv. ve farním kostele nebude.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. srpna 2018                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   12. srpna    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    6. srpna    svátek Proměnění Páně
Středa     8. srpna     památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek    9. srpna     svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy
Pátek      10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota    11. srpna   památka sv. Kláry, panny

Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná ve středu 15. srpna v 18:00. Informace o pouti a přípravném triduu jsou na nástěnce.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 1. září 2018 do Žďáru nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 8. a 9. září.sobotu 8. září v 16h mše sv. na Vranově, v neděli 9. září fotbal a florbal na ZŠ Otevřená už od 13:30, požehnání v kostele v 15:30, koncert Pavla Helana na zahradě v 16:00, v 17h divadlo pro děti a všeobecné veselí. Při dešti se program koná v Katolickém domě.

Manželské ohlášky: dne 18. 8. hodlají v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku uzavřít manželství slečna Monika Smutná z farnosti Doubravník a pan Jakub Hudec z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. července 2018                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   5. srpna   7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    31. července   památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa    1. srpna         památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Sobota   4. srpna         památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

Pátek 3. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 8. a 9. září.sobotu 8. září v 16h mše sv. na Vranově, v neděli 9. září fotbal a florbal na ZŠ Otevřená už od 13:30, požehnání v kostele v 15:30, koncert Pavla Helana na zahradě v 16:00, v 17h divadlo pro děti a všeobecné veselí. Při dešti se program koná v Katolickém domě.

U kropenky jsou již k dispozici vizitky a letáčky A6 k rozebrání jako pozvánka na kurz alfa.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. července 2018                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   29. července   7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   23. července  svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice a patronky Evropy
Středa    25. července   svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek   26. července   památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek     27. července   památka sv. Gorazda a druhů

Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 25. července v 17h.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. července 2018                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   22. července   7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy a rodiče Lahodovy

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 16. července             nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc, případně farnost Brno-Starý Lískovec.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v sobotu 21. července (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

Termín tradiční mše svaté u Helenčiny Studánky se do napsání těchto ohlášek nepodařilo zjistit; sledujte prosím webové stránky ostrovačické farnosti www.orik.cz.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. července 2018                                                           14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Dnes         8. července  7:30  na určitý úmysl
Neděle    15. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa     11. července  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc, případně Brno-Starý Lískovec. Bližší informace budou na venkovní nástěnce.

Od 11. do 15. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. 

Upozorňujeme na mimořádnou příležitost: v pondělí 23. července se v kostele Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici v Praze koná přednáška P. Richarda Rohra, Spiritualita pro obě poloviny života. Richard Rohr je americký kněz, františkán, mezinárodně uznávaný kazatel, učitel kontemplace a spisovatel. Pořádá přednášky a duchovní cvičení po celém světě, je autorem řady knih. U nás vyšla například Cesta divokého muže, Pád vzhůru a v roce 2017 kniha Na prahu proměny. Jedním z Richardových stěžejních programů je Iniciace MROP (Men´s Rites of Passage), v češtině známá pod názvem Rituál přechodu do zralé dospělosti. Richardovou životní prací s muži se v ČR již přes dvacet let inspiruje hnutí Chlapi. Přednáška bude v angličtině s tlumočením do češtiny. Vstup volný, bez rezervace. Plakát na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. července 2018                                                             13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  8. července   7:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     3. července  svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek  5. července  slavnost sv. Cyrila, mnicha, a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy;
                                  doporučený svátek

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla v obou částech farnosti 13.200Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Mše sv. ve farním kostele ve středu 4. července začne až v 19:00h.

Pátek 6. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Od 11. do 15. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, může být zařazen mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Kdyby se někdo ještě chtěl informovat, co je to alfa, chtěl se přidat atpod., nechť se spojí s Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. června 2018                                        Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. června      17:30  za Helenu Drápalovou, prarodiče Jelínkovy a Drápalovy
Neděle    1. července    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   28. července   památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek     29. července   slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek

Příští neděle je třináctá v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pondělí 25. června bude sloužena ve farním kostele poslední dětská mše sv., sboreček není. O prázdninách pondělní mše budou, ale ne dětské.

V úterý 26. června jste zváni od 18:15 do Domku na přednášku o charitním díle Mary’s Meals (Mariina jídla).

Ve čtvrtek 28. června se nekonají úřední hodiny.

Od příští neděle až do konce srpna bude v kapli pouze nedělní mše sv. v 7:30, druhá ani úterní se nekoná. 2. září budou již opět dvě mše sv.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, může být zařazen mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Kdyby se někdo ještě chtěl informovat, co je to alfa, chtěl se přidat atpod., nechť se spojí s Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. června 2018                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. června   17:30  za P. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenberga, manželku a dvoje rodiče
Neděle  24. června     7:30  na poděkování za dar života a za duše v očistci
                                 10:30  za rodinu Rajtoralovu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce.

Ve středu 20. června se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 21. června od 20 do 21h.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Příští neděli 24. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „vitrážové okno“.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

V úterý 26. 6. se po mši sv. uskuteční v Domku přednáška o projektu Mary´s Meals.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu - kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, nebo se chtěl ještě informovat, přidat se do týmu apod., může se přihlásit Petře Doffkové či Ireně Veselé. Ti, kdo se za kurz Alfa modlí, mohou být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů - tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. června 2018                                                              10. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. června   17:30  za uzdravení kamarádky
Neděle 17. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  11. června   památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa   13. června   památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 11. června (sraz na zastávce Stamicova v 17:05) a v sobotu 16. června (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

V pondělí 11. června nebude ve farním kostele mše sv.

Na setkání farní pastorační rady (žebětínská část) jste zváni na faru ve středu 13. června od 19:30.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Kohoutovická část farní knihovny bude k dispozici v Domku Svaté rodiny do konce prázdnin. Připomínáme, že je stále možné si půjčovat knihy z farní knihovny v kostele v Žebětíně.

V neděli 24. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „vitrážové okno“.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. června 2018                                                                  9. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. června   17:30  za uzdravení kamarádky
Neděle 10. června     7:30  na určitý úmysl
                                10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     5. června     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek    8. června     slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota  9. června     památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Mladé hody začnou v sobotu 9. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený Moravskou besedou v 16:30 na prostranství před poliklinikou Libušina třída.

Ve středu 6. června se od 19:30 na faře koná biblická hodina.

V sobotu 9. června přijme ve farním kostele křest Filip Mráz.

Manželské ohlášky: 16. června hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství kostele slečna Klára Soukeníková z farnosti Nivnice a pan Vít Musela. Tentýž den hodlají ve farním kostele sv. Vavřince v Komíně uzavřít manželství slečna Jana Pinkavová z naší farnosti a pan Patrik Toman.

Kohoutovická část farní knihovny bude k dispozici v Domku Svaté rodiny do konce prázdnin. Připomínáme, že je stále možné si půjčovat knihy z farní knihovny v kostele v Žebětíně.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. května 2018                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. května  17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle   3. června    7:30  za farníky
                               10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa  30. května   památka sv. Zdislavy z Lemberka
Čtvrtek 31. května   slavnost Těla a Krve Páně
Pátek     1. června   památka sv. Justina, mučedníka
Příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.

Výtěžek sbírky na charitu z minulé neděle činí v celé farnosti 14.500,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h na slavnostní májovou pobožnost v kapli.

Ve čtvrtek 31. května o svátku Těla a Krve Páně bude ve farním kostele sloužena mše sv. v 18:00. Po ní bude eucharistický průvod kostelem; před kostelem pak požehnáme Nejsvětější svátostí celé naší farnosti a všem jejím obyvatelům.

Setkání kohoutovické části farní pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 19:30 v Domku. Budeme projednávat mimo jiné vedení ministrantů a provoz v Domku Svaté rodiny. Hosté jsou srdečně zváni.

Pátek 1. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 3. června proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání.

Příští neděli zde bude sloužit mši sv. v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude první svaté přijímání dětí, farní kavárna se nekoná.

Konec výuky náboženství v tomto školním roce: všechna v Žebětíně - pondělí 4. června, ZŠ Pavlovská - úterý 5. června, ZŠ Chalabalova o týden později - čtvrtek 14. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. května 2018                                              Slavnost Seslání Ducha svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     22. května  17:30  za dar víry a určitý úmysl
Neděle  27. května    7:30  za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                                10:30  za prvokomunikanty
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  21. května  v brněnské diecézi svátek posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
                                 v ostatních diecézích památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek  24. května   svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota  26. května   památka sv. Filipa Neriho, kněze
Příští neděle 27.5. je slavnost Nejsvětější Trojice.                   

Dnešní sbírka je určena na Charitu.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv. a v neděli v 17h.

Zítra (tedy v pondělí po neděli Seslání Ducha Svatého) bude nově v celé církvi slavena památka Panny Marie, Matky církve. V brněnské diecézi však slavíme tento den svátek posvěcení katedrály.

Ve středu 23. května se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 27. května, zkouška od 8.30 v Domku. Prosíme o dochvilnost. Zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají, i dospělé.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 8. září (pouť na Vranov) a v neděli 9. září (farní den); prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích. Hostem farního dne bude „vlídný písničkář“ Pavel Helan.

V sobotu 26. května přijmou ve farním kostele křest Ondřej Hájek a Filip Holešovský.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. května 2018                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. května  17:30  za dar víry a duše v očistci
Neděle  20. května    7:30  za rodiče Adolfovy, syna a jejich rodiče
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 14. května   svátek sv. Matěje, apoštola
Středa  16. května   svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého. Končí velikonoční doba.

Sbírka příští neděle je určena na Charitu.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 14. května (sraz na zastávce Stamicova v 17:05) a v sobotu 19. května (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

Májové pobožnosti se v kapli modlíme denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv. a v neděli v 17h.

Adorace v kapli v květnu nebude, 17. května je v 19.00 májová pobožnost a ve 20.30 Svatodušní novéna. Novénu se v kapli modlíme denně ve 20:30 do soboty 19.května.

Přednáška MUDr. Marie Fridrichové se koná už toto úterý 17. května od 18:30 v Domku. Je určena především pro manžele a snoubence, ostatní mohou přijít také. Téma tohoto večera: Zvládnou i naše děti manželství? Co a jak předat další generaci, aby ji minula současná krize rodiny a hodnot.

V pondělí po neděli Seslání Ducha Svatého (21.5.)  bude v celé církvi slavena památka Panny Marie, Matky církve.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. května 2018                                                                6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       8. května  17:30  za dar zdraví pro nemocnou kamarádku
Neděle  13. května    7:30  úmysl zatím volný
                                10:30  za Ladislava Mejzlíka, živou a zemřelou rodinu   Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  10. května   slavnost Nanebevstoupení Páně; doporučený svátek

Májové pobožnosti se budeme v kapli modlit po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv., v neděli již v 17h.

V pondělí 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebude dětská. Příprava dětí na první svaté přijímání se příští týden koná pouze ve čtvrtek v Kohoutovicích.

Ve čtvrtek 10. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Svatodušní novénu se začínáme modlit v pátek 11. května ve 20:30 v kapli.

Odjezd na farní pouť na Svatou Horu tuto sobotu: Klub křesťanských seniorů odjíždí od hájenky v Kohoutovicích v 6:00, ostatní odjíždějí od hájenky v 7:00 a ze Žebětína (před Žeb. dvorem) v 7:10.  

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo jste ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru. Biblická hodina se nekoná.

Manželské ohlášky: dne 19. 5. hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství slečna Barbora Palátová a pan Michal Bílek, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. dubna 2018                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     1. května   17:30  za dar zdraví pro nemocnou kamarádku
Neděle  6. května     7:30  za farníky
                               10:30  za rodinu Házovu, Holíkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Příští neděle je 6. velikonoční.
Druhou mši svatou bude v Kohoutovicích sloužit P. Jan Pacner, v Žebětíně se koná farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 7.450Kč. Všem dárcům děkujeme. 6.500Kč odešleme na vzdělání Louise a zbývajících 950Kč použijeme na Domek.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pátek 4. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Májové pobožnosti se budeme v kapli modlit po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv., v neděli  již v 17h.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 11. května do soboty 19. května od 20:30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou ještě dnes a zítra přihlásit u Petry Doffkové.

V pondělí 30. dubna odpadá výuka náboženství na ZŠ Chalabalova.

Oba pondělky 30. dubna a 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebudou dětské.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.

Sbor mladých bude v květnu zpívat až při 1. sv. přijímání 27. května.

10. číslo farního občasníku je u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. dubna 2018                                                               4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    24. dubna    17:30   za živou a zemřelou rodinu Wolfovu
Neděle 29. dubna      7:30   za Emilii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                                10:30   za rodinu Fialovu a Horskou

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 23. dubna    svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Úterý    24. dubna    nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka
Středa  25. dubna    svátek sv. Marka, evangelisty

Mimořádná sbírka z minulé neděle na repatriaci uprchlíků na Blízkém Východě vynesla v celé farnosti 32.400 Kč. Pán ať odplatí za vaše dary. Ještě dnes je možné odevzdat postní pokladničky.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit dnes do 12:30. Úklid proběhne dnes od 13h.

Na úterní mši sv. 24. dubna zpívají děti z MŠ Bellova.

Ve středu 25. dubna se od 19:30 koná biblická hodina v Domku.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet do Lednice nejen pro děti. Sraz v 9:45 na Zámecké náměstí v Lednici, trasu a program výletu určíme na místě podle věku a kondice výletníků. Předpokládaný konec v 16h. V zámeckém parku (prostor okolo Zámeckého rybníku) je zákaz jízdy na kole a dětských odrážedlech. Vše je na plakátu a na webových stránkách. Cesta tam (a zpět): vlak 8:36 Brno hl.n. (do Podivína), autobus 9:20 Podivín (do Lednice). Pojedete-li vlastním vozem, je třeba počítat s poplatkem za parkování (centrální parkoviště Lednice 50 Kč/den, na Zámeckém náměstí 25 Kč/hod). Předpokládaný konec kolem 16h (autobus z Lednice do Podivína 16:32 a navazující vlak do Brna) nebo si Vás automobilisté rozeberou :-).

Sbor mladých zpívá příští neděli 29. dubna při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.
Zveme také děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček, sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Oba pondělky 30.4. a 7.5. z důvodu ředitelského volna odpadá veškerá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 11. května do soboty 19. května od 20:30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou do konce dubna přihlásit u Petry Doffkové.

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. dubna 2018                                                               3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      17. dubna   17:30  na určitý úmysl
Neděle   22. dubna     7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy
                                 10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je 4. velikonoční, tzv. Neděle Dobrého pastýře. Je to zároveň den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Dnešní mimořádná sbírka je určena na repatriaci uprchlíků na Blízkém Východě. Pán Bůh zaplať za každý dar. Pokud máte ještě doma zapomenuté postní pokladničky, doneste je nejpozději příští neděli, tj. 22. dubna. V následujícím týdnu je již odevzdám na Charitu.

Přednáška MUDr. Marie Fridrichové se koná už toto úterý 17. dubna od 18:30 v Domku. Je určena především pro manžele a snoubence, ostatním (od 14 let) je vstup vřele doporučen. Téma tohoto večera: Manželství je cesta… Boží plán a naše realita. O člověku, lásce, manželství z Božího pohledu, ale i prakticky pro náš život.

Adorace se čtením z Písma bude v kapli ve čtvrtek 19. dubna od 20 do 21h.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit v sobotu 21. dubna od 9 do 12h a v neděli 22. dubna od 8.30 do 12.30h. Pokud chcete věnovat oblečení nebo obuv, přineste je do Domku ve čtvrtek 19. dubna mezi 17 a 19h nebo v pátek 20. dubna mezi 17 a 18h. Vše najdete na lístcích u kropenky a na webu.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v sobotu 21. dubna. Sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet do Lednice nejen pro děti. Informace o srazu a průběhu výletu budou v ohláškách příští neděle, na plakátu a na webových stránkách.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 28.4. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Lukáš Lesonický z farnosti Moravský Krumlov a slečna Věra Bělehrádková z pravoslavné církve.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. dubna 2018                                                                 2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     10. dubna  17:30  na určitý úmysl
Neděle  15. dubna    7:30  úmysl zatím volný
                               10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Na pondělí 9. 4. byla letos přesunuta slavnost Zvěstování Páně. Je to také den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Ve středu je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 3. velikonoční.

Dnes je pro děti tzv. „milosrdná neděle“ – po mši sv. si mohou děti doplnit chybějící vitrážová „sklíčka“.

V pondělí 9. 4. je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. v Žebětíně nebude dětská. Na radiu Proglas bude přenos mše sv., proto se modlit růženec do radia Proglas nejdeme.

Ve čtvrtek 12. dubna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Biblická hodina na faře bude mimořádně až v pátek 13. dubna v obvyklém čase 19:30.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet nejen pro děti.

Sbor mladých bude zkoušet zpívat až 29. dubna.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. dubna 2018                                                  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí 2. dubna     7:30  úmysl zatím volný
Úterý     3. dubna  17:30  za zemřelé přátele a duše v očistci
Neděle  8. dubna    7:30  za farníky
                              10:30  úmysl zatím volný
Svátky v tomto týdnu:
Slavíme Velikonoční oktáv; příští neděle je druhá velikonoční,  tzv. neděle Božího milosrdenství.

V úterý se nekoná výuka náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná ve středu 4. dubna v 19:30 na faře. Budeme projednávat zejména program Noci kostelů, která se letos koná v Žebětíně.  Hosté jsou srdečně zváni.

Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie v neděli 8. dubna.

Pátek 6. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Podrobné informace jsou na lístcích u kropenky.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet nejen pro děti.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 14. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje  v Žebětíně uzavřít manželství slečna Lucie Kellnerová a pan Robert Flachs, oba z farnosti Brno – Starý Lískovec.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. března 2018                                                                        Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. března  17:30  za Miladu Hanákovou a rodiče
Neděle   1. dubna     7:30  na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání a dary Ducha svatého
                               10:30  za rodinu Chovancovu

Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Dnes jste zváni na křížovou cestu se skauty. Sraz v 15 hodin nad zastávkou MHD Libušina třída (trolej. 37 směr Kohoutovice). Předpokládaný konec kolem 17h v Jundrově. Cesta je zpevněná, vhodná i pro kočárky.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Poslední setkání se uskuteční v úterý 27. března v 19:00 v Domku Svaté rodiny. 

Ve středu 28. března bude od 16h velikonoční úklid kaple.

Ve středu 28. března bude od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je vyvěšen na venkovní nástěnce a najdete jej také ve farním občasníku.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Můžete se zapsat se na arch v poličce. Taktéž prosíme o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

neděli 8. 4. bude tzv. „milosrdná neděle“ – po všech bohoslužbách ve farnosti si mohou děti doplnit chybějící vitrážová „sklíčka“.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 7. dubna 2018 hodlají v kostele sv. Augustina v Brně uzavřít manželství slečna Tereza Chmelíková z naší farnosti a pan Marek Tuček z farnosti Brno - sv. Augustin.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. března 2018                                                                      5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. března  17:30  za zemřelé rodiče Dušákovy a živou rodinu
Neděle 25. března    7:30  za zemřelé rodiče a živou a zemřelou rodinu
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       19. března  slavnost sv. Josefa
Příští neděle je Květná, začíná Svatý týden.

Srdečně zveme všechny děti a mládež na křížovou cestu, která proběhne dnes od 14:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všechny děti se budou moci aktivně zapojit, čtením nových textů křížové cesty i nesením kříže. Sraz budeme mít ve 14:15 v sakristii, kde se všechny děti i čtenáři dozví, jak bude modlitba probíhat a odtud společně vyrazíme. Celá křížová cesta se bude konat uvnitř kostela.

V neděli 25. března jste pak zváni na křížovou cestu se skauty. Sraz v 15 hodin nad zastávkou MHD Libušina třída (trolej. 37 směr Kohoutovice). Předpokládaný konec kolem 17h v Jundrově. Cesta je zpevněná, vhodná i pro kočárky.

V pondělí 19. března je slavnost sv. Josefa, mše sv. v Žebětíně nebude ‚dětská‘, nekoná se ani nácvik zpěvu pro děti.

V pátek 23. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Od 18. 3. se můžete zapsat na arch v kostele. Taktéž prosíme o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (mimo běžných časů přede mší sv.):
Kohoutovice: sobota 24. 3., Domek sv. Rodiny, 14:00-16:00 P. Jiří a P. Josef Beneš.
Žebětín: neděle 25. 3., farní kostel, začátek po Křížové cestě (15:00) ca do 17:00; P. Jiří.

V sakristii se již můžete přihlašovat na farní pouť 12.5.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. března 2018                                                                      4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. března   17:30  na určitý úmysl
Neděle  18. března     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                 10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy a manžele Styborovy

Srdečně zveme všechny děti a mládež na křížovou cestu, která proběhne dnes od 14:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všechny děti se budou moci aktivně zapojit, čtením nových textů křížové cesty i nesením kříže. Sraz budeme mít ve 14:15 v sakristii, kde se všechny děti i čtenáři dozví, jak bude modlitba probíhat a odtud společně vyrazíme. Celá křížová cesta se bude konat uvnitř kostela.

Růženec v Radiu Proglas se naše farnost modlí v pondělí 12. března - sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 17. března - sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Zveme děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí 12. března v Žebětíně, na nácvik písniček – sejdeme se v 16:40 na faře.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Čtvrté setkání se uskuteční v úterý 13. března v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Na téma „Proč žít čistě před svatbou?“ promluví jáhen Jan Špilar.

Zkráceného farního běhu Kurzu alfa se můžete zúčastnit už jen ve středu 14. března v Domku od 18:30 a také po celou sobotu 17. března (je třeba účastnit se celý den 9 – 16h). Hosté z farnosti, hlaste se na oba dny Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera.

Biblická hodina se koná ve středu 14. března od 19:30 na faře.

Eucharistická adorace v kapli bude ve čtvrtek 15. března od 19 do 20h.

V pátek 23. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V sobotu 24. března se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Týden před Květnou nedělí 18. – 25. 3. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež. Sekce pro mládež při ČBK připravuje modlitby vhodné k používání při slavení liturgie v tomto týdnu. K dispozici budou na stránkách http://tmm.signaly.cz./ 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. března 2018                                                                        3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. března  17:30  za zemřelé rodiče Reitorálovy a na určitý úmysl
Neděle 11. března    7:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého
                               10:30  za farníky

Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla v celé farnosti 34.400Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Srdečně zveme všechny děti a mládež na dnešní křížovou cestu do Žebětína, sraz ve 14:20 před kostelem.

Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé dnes v 19:45. Modlitbu doprovodí zpěvem sbor Kůrnice.

Zkráceného farního běhu Kurzu alfa se můžete zúčastnit už jen ve středy 7. a 14. března v Domku od 18:30 a také po celou sobotu 17. března. Hosté z farnosti se na středu 7. 3. hlaste Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera kvůli počtu večeří.

Ve čtvrtek 8. března bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána. V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpo­vědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.
V naší farnosti se k této aktivitě připojíme v pátek 9. března ve farním kostele: od 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti s prosbou za obrácení hříšníků, v 17:30 navazuje modlitba křížové cesty a v 18:00 mše sv.

Sbor mladých zpívá příští neděli 11. března při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. Zveme také děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček – sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.

V sobotu 24. března se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou přihlásit na brno.signaly.cz.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna.

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se otci Jiřímu.

V poličce pod kůrem jsou k dispozici tradiční ukrajinské panenky Motanky, které vyrábějí ženy na frontové linii východní Ukrajiny. Panenku si můžete bezplatně vzít a někoho jí potěšit; můžete také přispět jakoukoli částkou ženám, které ji vyrobily, podle informace umístěné v poličce či na webu kaple.

9. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. února 2018                                                                       2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     27. února    17:30  na určitý úmysl
Neděle    4. března    7:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna, prarodiče a živou rodinu
                                 10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče                                           

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Modlitbu křížové cesty se v kapli modlíme vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Třetí setkání se uskuteční v úterý 27. února v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Téma „Jsme opravdu stejní?“

Kurz alfa pro farnost začíná ve středu 28. února v 18:30. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera kvůli počtu večeří.

Pátek 2. března je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Farní pouť na Svatou Horu se koná 12. května.

U kropenky si můžete vzít Malé průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem a k tisku na obou webech.

V poličce pod kůrem jsou k dispozici tradiční ukrajinské panenky Motanky, které vyrábějí ženy na frontové linii východní Ukrajiny. Panenku si můžete bezplatně vzít a někoho jí potěšit; můžete také přispět jakoukoli částkou ženám, které ji vyrobily, podle informace umístěné v poličce či na webu kaple.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. února 2018                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     20. února  17:30  za Františku Žůrkovou a Aloise Žůrka
Neděle  25. února    7:30  za farníky
                               10:30  poděkování za 50 let manželství
Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  22. února   svátek stolce sv. apoštola Petra

Modlitbu křížové cesty se v kapli modlíme vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Den společných modliteb naší farnosti s arcibiskupským seminářem Olomouc je úterý 20. února. Po mši sv. v kapli bude krátká adorace.

Eucharistická adorace v kapli bude ve čtvrtek 22. února od 19 do 20h.

Svatý otec František ustanovil pátek 23. 2. 2018 jako zvláštní den modliteb
a postu za mír ve světě
a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Více informací je na webu církev.cz.

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu s P. Jiřím Rousem v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Příští neděli 25. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou.

Na poličce pod kůrem si můžete vzít Malé průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem a k tisku na obou webech. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. února 2018                                                               6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. února      17:30  za rodiče Veselé, dceru a rodiče Nádeníčkovy
Středa  14. února                 Popeleční středa
                                  17:00  na určitý úmysl
Neděle 18. února        7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                                  10:30  na poděkování za dar života
Svátky v tomto týdnu:
Dnes je 6. neděle v mezidobí; zároveň slavíme Světový den nemocných a připomínáme si 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.
Středa je Popeleční, den přísného postu, začíná postní doba.
Příští neděle je první postní.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Růženec v Radiu Proglas se naše farnost modlí v pondělí 12. února - sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 17. února - sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Druhé setkání se uskuteční v úterý 13. února v 19:00 v Domku Svaté rodiny.

Sbor mladých zkouší 18. února od 8:30 v Domku a zpívá při mši sv. v 10:30.

Eucharistická adorace v kapli bude až příští čtvrtek 22. února.

Postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Rous, proběhne v naší farnosti v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou.

Od pondělí do neděle budeme slavit Národní týden manželství.

Na pátek 23. února vyhlásil papež František den postu a modliteb za mír ve světě.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. února 2018                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. února   17:30  za zesnulé manžele Ingrovy
Neděle  11. února    7:30  za rodiče Ječmínkovy a celou rodinu
                              10:30  za farníky                                            

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  5. února    památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý      6. února    památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. února    památka sv. Scholastiky, panny

Tento týden se konají v Jihomoravském kraji jarní prázdniny. Odpadá výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání, a mše sv. v pondělí v Žebětíně nebude dětská.

Ve čtvrtek 8. února bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Sbor mladých z důvodu jarních prázdnin zkouší a zpívá až třetí neděli v únoru – tedy 18. 2.

V sobotu 24. února jste zváni od 16 do 20h do Katolického domu v Žebětíně na postní duchovní obnovu s otcem Jiřím Rousem, farářem v Brně – Zábrdovicích.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami. Podrobnosti budou ohlášeny v příštích ohláškách.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. ledna 2018                                                                4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. ledna   17:30  za syna Davida a rodinu Čejkovu
Neděle    4. února     7:30  za zemřelou Aloisii Volejníčkovou
                               10:30  za zesnulého manžela, živou a zesnulou rodinu Wolfovu
Svátky v tomto týdnu:
Středa   31. ledna    památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek      2. února    svátek Uvedení Páně do chrámu

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního plesu. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Při Tříkrálové sbírce vybrali koledníci v celé farnosti 105 384 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus pěti přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu,

Biblická hodina se koná ve středu 31. ledna od 19:30 v Domku.

Pátek 2. února je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 4. února zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Postní duchovní obnova proběhne v naší farnosti v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. ledna 2018                                                                3. neděle v mezidobí

Ekumenická bohoslužba slova:
Úterý   23. ledna     17:30

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle 28. ledna      7:30  za farníky
                               10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Středa   24. ledna    památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek  25. ledna    svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Pátek    26. ledna    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Po bohoslužbě bude v Domku informační setkání o financování Domku a o rozdělení farního účtu.

Posledních několik vstupenek na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, jsou v prodeji dnes po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 26. ledna od 18h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus pěti přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu, na webových stránkách a na facebookovém profilu kaple. Stručná charakteristika externích přednášejících:

MUDr. Maria Fridrichová je lektorkou ostravského střediska pro rodinu a sociální péči Rodina; zabývá se přednáškovou a lektorskou činností ve školách převážně na Ostravsku.

MUDr. Ilona Burdová je psychiatrička a psychoterapeutka; zabývá se mimo jiné vztahem mezi psychoterapií a křesťanstvím, diagnostikou a léčbou tzv. "postabortivního syndromu".

Mgr. Jan Špilar je známý brněnský kadeřník a trvalý jáhen; podílel se na vzniku oscarového filmu Amadeus Miloše Formana. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. ledna 2018                                                                2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   21. ledna  7:30  za rodiče Ječmínkovy a celou rodinu
                             10:30  za rodinu Fialovu
Svátky v tomto týdnu:
Středa   17. ledna  památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek  18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;
                              v týdnu od 18 do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů

Otec Jiří se od 15. do 19. ledna účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení v Kostelním Vydří. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, mimo sobotní ranní mše v Žebětíně; nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání a úřední hodiny. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, je možné otci Jiřímu napsat SMS, v případě potřeby zavolá zpět.

Adorace Nejsvětější svátosti ve čtvrtek 18. 1. se koná, začátek v 19:00 v kapli Svaté rodiny.

V sobotu 20. ledna se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas; sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.  Po bohoslužbě bude v Domku informační setkání o financování Domku a o rozdělení farního účtu.

Vstupenky na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, budou v prodeji 14. a 21. ledna po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 26. ledna od 18h.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu, na webových stránkách a na facebookovém profilu kaple.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do příští neděle. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo formulářem na webu. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Ze srdce děkujeme všem, kteří přišli na schůzku o farním kurzu alfa. Kdo by se chtěl za kurz Alfa modlit, ať se hlásí otci Jiřímu; kdo by se ještě chtěl přidat k organizačnímu týmu, může se stále hlásit Ireně Veselé (mail: irena.vesela@kaplekohoutovice.cz. Informace o průběhu kurzu ve farnosti budou uveřejněny později.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. ledna 2018                                                                      Svátek Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. ledna   17:30  na určitý úmysl
Neděle 14. ledna     7:30  za zemřelého Josefa Adolfa a těžce nemocnou osobu
                              10:30  za rodinu Matyáškovu
Svátky v tomto týdnu:
Dnes končí doba vánoční. Příští neděle 14. 1. je druhá v liturgickém mezidobí.

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert chrámového sboru do farního kostela dnes v 17h.

V pondělí 8. ledna se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

V úterý 9. ledna se v 18h v Domku koná schůzka všech, kdo se chtějí zapojit nebo alespoň informovat o průběhu kurzu alfa pro farnost. 

Ve čtvrtek 11. ledna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec. Svátost smíření tentokrát není, protože se koná příprava dětí na 1. sv. přijímání. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Vstupenky na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, budou v prodeji 14. a 21. ledna po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.
Prosíme o pomoc při organizaci plesu; kdo byste byli ochotni, hlaste se u Petry Doffkové, kontakt na webu.
Dále prosíme o pomoc při:
-balení darů v pátek 26. ledna od 18h
-chystání sálu v sobotu 27. ledna od 16h
-úklidu sálu v neděli 28. ledna od 10h

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Tento týden začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání: v úterý 9. ledna na faře ve 13:15, v Domku pak ve čtvrtek 11. ledna ve 14:30.

Otec Jiří se od 15. do 20. ledna účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení v Kostelním Vydří. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství v jeho skupinách, příprava k 1. sv. přijímání a úřední hodiny. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, je možné otci Jiřímu napsat SMS, v případě potřeby zavolá zpět.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


Výroční zpráva o farnosti 2017 (přečteno 1.1. 18)

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 33 křtů: 26 z nich bylo uděleno dětem do 1 roku, 5 dětem ve věku od 1 do 14 let; dva křty byly uděleny dospělým při velikonoční vigilii. Příprava dospělých ke křtu a dalším iniciačním svátostem v naší farnosti nyní neprobíhá.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 15 dětí a při velikonoční vigilii 4 dospělí.

V roce 2017 přijalo v naší farnosti svátost biřmování 21 osob, z toho 4 při velikonoční vigilii; 3 osoby z naší farnosti přijaly tuto svátost podle došlých oznámení jinde.

V roce 2017 se uskutečnilo v naší farnosti 5 sňatků.

Uskutečnilo se celkem 18 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 6 rozloučení ke kremaci.

Nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob, přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá polovina v Kohoutovicích.

Křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje cca 25 dětí, výuku náboženství navštěvuje přibližně 75 dětí od první do osmé třídy. Výuka probíhá v osmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se schází na faře, vyučuje farář a dvě katechetky.

Na první pátky navštěvujeme celkem 14 osob, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat bohoslužby: 7 v Kohoutovicích a 7 v Žebětíně. Pravidelně 1x za měsíc koná mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova/Libušina třída. Jedenkrát za měsíc navštěvuji také denní stacionář pro postižené Veleta v Kohoutovicích.

V celé farnosti funguje celkem asi 15 společenství, není započteno společenství Živého růžence a ministranti, celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.

Podrobná zpráva o loňském hospodaření farnosti, o příjmech a výdajích, dotacích a o uskutečněných opravách bude přečtena po dokončení účetní uzávěrky za loňský rok, tedy někdy v průběhu ledna či února.

Poděkování:

Díky všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple Sv. rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele, na faře i na kapli Sv. Rodiny. Zejména děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárné dokončení Domku Svaté rodiny, za všechny brigády, shánění vybavení a finanční dary na dokončení rekonstrukce. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna.

Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici.

Velmi děkuji pastorační asistentce, katechetkám a vedoucí křesťanské třídy na MŠ Bellova za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Zvláště děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Kohoutovicích.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti či zprostředkovali dary od sponzorů.

Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za neformální setkávání a za přátelství.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!


31. prosince 2017                                                        Slavnost Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  1. ledna   Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                              10:30  za Františka Hrabovského a celou rodinu
Úterý      2. ledna   17:30  na určitý úmysl
Sobota   6. ledna   Slavnost Zjevení Páně
                                7:30  za živou rodinu Štěpanikovu
Neděle   7. ledna   Svátek Křtu Páně 
                                7:30  za rodiče Jarmilu a františka Plškovy a jejich tři syny
                              10:30  za nemocnou Hanku Leflerovou a její rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  1. ledna     slavnost Matky Boží, Panny Marie
Úterý      2. ledna     památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Sobota   6. ledna     slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek
Neděle   7. ledna     svátek Křtu Páně; končí vánoční doba

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. bude při mši svaté v 9:00 naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2017. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku.

Biblická hodina na faře se koná ve středu 3. ledna od 19.30.

Ve čtvrtek 4. ledna v 19:30 se koná na faře informační schůzka o rozdělení farního účtu, které již bylo schváleno ekonomickou a pastorační radou farnosti.

Pátek 5. ledna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 7. ledna v 17h.

Podrobnosti k letošní Tříkrálové sbírce v naší farnosti najdete na vývěsce a na webu.

Diecézní charita Brno zve všechny věřící na čtvrtek 4. 1. symbolicky se poklonit společně se Třemi králi Jezulátku v živém Betlémě na Náměstí Svobody v Brně. Průvod vyráží v 16 hod. z brněnské katedrály na Petrově, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody k živým jesličkám. Průvod oživí zpěvem studenti ze Scholy BiGy a u jesliček zazpívá Musica Felix.

V úterý 9. ledna v 18h v Domku schůzka všech, kdo se chtějí zapojit do farní alfy.

Příprava na 1. sv. přijímání, (týká se dětí ze třetích tříd a starších), děti připravuje otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý 13:15 - 14:00 od 9. ledna, v Kohoutovicích v Domku Svaté rodiny ve čtvrtek 14:30 - 15:15 od 11. ledna. Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27. května, v Žebětíně 3. června.

Kdo ví o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ať se ozve o. Jiřímu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. prosince 2017                                                               4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  25. prosince           Slavnost Narození Páně
                                    7:30  za rodinu Jansovu, Rozboudovu, Jiskrovu a zesnulé manžele Varyšovy,
                                             za Jana Rajdu a Boženu Baselovou
                                  10:30  za zemřelou Oldřišku Pisaříkovou
Úterý     26. prosince           Svátek sv. Štěpána
                                  10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
Sobota  30. prosince            děkovná za uplynulý rok     
                                    9:00  dosud volná
Neděle   31. prosince           Slavnost Svaté rodiny
                                    7:30  za rodiče a přátele
                                  10:30  za zemřelého Zdeňka Tručku
Svátky v tomto týdnu:
Úterý      26. prosince          svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Středa    27. prosince          svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek   28. prosince          svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle   31. prosince          svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, titulární slavnost kohoutovické kaple

Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní vývěsce a webu.

Na Hod Boží v poledne vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
Od 15 bude farní kostel otevřený k návštěvě jesliček, od 17:30h pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

24. a 25. prosince po všech mších svatých, počínaje odpolednem, bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve čtvrtek 28. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O svátku Svaté rodiny v neděli 31. prosince je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky. Po mši sv. proběhne žehnání manželům.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. bude při mši svaté v 9:00 naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2017. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 7. ledna v 17h.

Příprava na 1. sv. přijímání, (týká se dětí ze třetích tříd a starších), děti připravuje otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý 13:15 - 14:00 od 9. ledna, v Kohoutovicích v Domku Svaté rodiny ve čtvrtek 14:30 - 15:15 od 11. ledna. Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27. května, v Žebětíně 3. června.

Po mši sv. si můžete kromě betléma v kapli prohlédnout v patře Domku betlém z biblických postaviček

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. prosince 2017                                                               3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      19. prosince 17:30  za rodinu Mikláškovu
Neděle   24. prosince           4. neděle adventní         
                                     7:30  za Annu a Jana Stuchlíkovy
                                             Štědrý den
                                  16:00  za farníky

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření: dnes ve zpovědní místnosti v kostele v Žebětíně 15:00 - 17:00 o. Jiří. Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou. Můžete využít také stálou zpovědní službu u sv. Maří Magdaleny na Masarykově ulici.

Sbor mladých zkouší dnes od 16:30 v Domku. Termíny dalších zkoušek jsou na webu sborů www.sbor.kaplekohoutovice.cz pod záložkou „O sboru mladých“.

Výuka náboženství na ZŠ Pavlovská v úterý 19. prosince nebude, v novém roce se sejdeme 9. ledna.

Tichá adorace v kapli se koná ve čtvrtek 21. prosince od 19 do 20h.

V pátek 22.12. se uskuteční předvánoční návštěva nemocných.

Vánoční úklid kaple bude v sobotu 23. prosince od 13:30. Předem děkujeme za pomoc.

Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu 21. - 26. 8. 2018. Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na stránkách www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnce, v občasníku č. 7 a na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.

Vzadu v poličce jsou vánoční přání, která vyrobila děvčata ze scuku. Dobrovolný příspěvek za ně pomůže potřebným v Sýrii. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. prosince 2017                                                               2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. prosince 17:00  za Annu Ševelovou, manžela a na určitý úmysl
Neděle 17. prosince  7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu
                                10:30  za Petra, Vladimíra a Jana Fialovy, Ludmilu, Jana a Marii Braunovy 
                                           a na poděkování za celý uplynulý rok

Svátky v tomto týdnu:
Středa    13. prosince   památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek   14. prosince   památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Úterní mše svatá bude již v 17:00, od 16:30 je možnost svátosti smíření v Domku.

V pondělí 11. prosince se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05. K modlitbě růžence na Proglasu je možné se připojit i se společenstvím ze Žebětína, sraz v sobotu 16. prosince ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Ve středu 13. prosince se v 19:00 na faře uskuteční schůzka žebětínské části farní pastorační rady. Hosté jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek 14. prosince bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V pátek 15. prosince se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti.
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření:
sobota 16. 12. v Domku 15:00 - 17:00 v Domku o. Jiří a o. Pacner
neděle 17. 12. ve zpovědní místnosti v kostele v Žebětíně 15:00 - 17:00 o. Jiří
Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou v Domku.

O třetí neděli adventní 17. prosince bude při všech mších sv. ve farnosti hromadně udělena svátost pomazání nemocných.

1. ledna proběhne zasvěcení celé naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Vzadu v poličce jsou vánoční přání, která vyrobila děvčata ze scuku. Tímto můžete, za dobrovolný příspěvek, pomoci potřebným v Sýrii.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. prosince 2017                                                                 1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý        5. prosince 17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle   10. prosince   7:30  za farníky
                                   10:30  za živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu: 
Čtvrtek   7. prosince    památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek     8. prosince    slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Dnes od 14h do asi 16:30 se koná v Katolickém domě mikulášská besídka skautských oddílů 26, 72 a 91. Mikuláš přijde také zítra 4. prosince po dětské mši svaté do kostela v Žebětíně.

Ve středu 6. prosince jste zváni od 19:30 do Domku na biblickou hodinu.

V sobotu 9. prosince vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

U kropenky najdete Průvodce adventem, cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Zkoušky Sboru mladých na vánoční zpívání jsou na webu sborů www.sbor.kaplekohoutovice.cz  pod záložkou „O sboru mladých“.

V pátek 15. prosince se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti.
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně při příležitosti oslav
240. jubilea založení diecéze zve na slavnostní zpívané nešpory. Společně se je pomodlíme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 10. 12. 2017 v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. listopadu 2017                                                            Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     28. listopadu    17:30  za zemřelé Františka a Josefa Mikulíčkovy
Neděle    3. prosince       7:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu                 
                                      10:30  za kněze Džordže a jeho činnost

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   30. listopadu    svátek sv. Ondřeje, apoštola

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Dnes v 18:00 jste zváni na koncert vokální skupiny DNA - Dej nám akord - do kostela sv. Bartoloměje.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny.

Pátek 1. prosince je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Adventní věnce si můžete v Domku vyrobit v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení.

Příští neděli 3. prosince bude sloužit mši sv. v 7:30 P. Jan Pacner. Mše sv. v 10:30 bude latinská, zpívá Svatomichalská gregoriánská schola. Pak bude možnost v Domku krátce pohovořit s choralisty. Farní kavárna se v Žebětíně v adventu nekoná.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

U kropenky najdete Průvodce adventem, (který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství). Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu 21.-26.8.2018. Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na stránkách www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie .

Příští pondělí 4. prosince po dětské mši svaté přijde do kostela v Žebětíně Mikuláš.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. listopadu 2017                                                        33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. listopadu   17:30  za uzdravení Jany Solarové
Neděle  26. listopadu     7:30  za farníky
                                     10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa  22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek   24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dúng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Ve sbírce na Domek se minulou neděli vybralo 20.000 Kč, z toho 10.000 od jednoho neznámého dárce. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Dnes společně oslavíme Den Bible - od 16 do 18h budeme v kapli číst biblické texty z knih Jóel, Přísloví, Žalmů a Evangelia podle sv. Lukáše. Od 18:15 navazuje v Domku přednáška s. Gabriely Ivany Vlkové „Písmo svaté a Duch svatý v našem životě“. 

Biblická hodina na faře se koná ve středu 22. listopadu od 19.30.

Koncert vokální skupiny DNADej nám akord s Václavem Brázdou a Janou Holešovskou se koná v kostele sv. Bartoloměje příští neděli 26. 11. v 18:00.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny. 

Adventní věnce si můžete v Domku vyrobit v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. listopadu 2017                                                        32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     14. listopadu    17:30  za Julii Pospíšilovou
Neděle  19. listopadu      7:30  za zemřelou Cecílii Hudečkovou
                                      10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 13. listopadu  památka sv. Anežky České, panny
Pátek    17. listopadu  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Ze srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády v Domku.

Růženec v radiu Proglas tentokrát není, místo něj bude přenášena mše svatá.

Adorace s litaniemi se v kapli koná ve čtvrtek 16. listopadu od 19 do 20h.

Sbor mladých zkouší a zpívá příští neděli 19. listopadu od 8:30 v Domku.

V neděli 19. listopadu od 16h oslavíme Den Bible. Zájemci o čtení z Písma se mohou přihlásit Petře Doffkové.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny.

Adventní věnce budeme v Domku vyrábět v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

Připomínáme, že děti na 1. sv. přijímání bude od 9. ledna připravovat otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý od 13:15 do 14:00, v Kohoutovicích v Domku ve čtvrtek od 14:30 do 15:15.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. listopadu 2017                                                          31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      31. října        17:30  za rodiny Spurnou a Doležalovu
Neděle     5. listopadu   7:30  za prarodiče Plškovy, Navrátilovy, Jana Maulera,
                                              Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                    10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek    9. listopadu       svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek    10. listopadu       památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota  11. listopadu       památka sv. Martina z Tours, biskupa

Sbírka neděle 12. listopadu bude určena na rekonstrukci Domku.

Misijní neděle: kostelní sbírka vynesla v celé farnosti 27.800Kč, Misijní koláč vynesl 11.572Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 15:30 bude na hřbitově v Žebětíně dušičková pobožnost.

V úterý 7. listopadu zpívají při mši sv. děti z MŠ Bellova

Biblická hodina se koná ve středu 8. listopadu do 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Příští neděli 12. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína.

Sbor mladých zpívá až 19. listopadu.

V neděli 19. listopadu od 16h oslavíme Den Bible. Kdo je ochoten číst nebo zpívat žalm, hlaste se prosím co nejdříve Petře Doffkové.

V sobotu 11. listopadu se uskuteční brigáda zejména v přízemí Domku – vystěhujeme skříně, položíme linoleum, osadíme horní část kuchyňské linky a provedeme generální úklid.
Dopoledne od 8h budou potřeba muži, odpoledne od 14h ženy; hlaste se, prosíme, Petře Doffkové.

Prosíme také ještě o několik dobrovolníků na úklid Domku přes rok, zájemci hlaste se prosím Terezii Adolfové. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. října 2017                                                                30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    31. října        17:30  vigilie Slavnosti Všech svatých
                                             za zemřelou paní Levou
Čtvrtek  2. listopadu  17:00  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
                                             za zesnulou Janu Čollákovou
Neděle  5. listopadu    7:30  na úmysl dárce
                                  10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Středa   1. listopadu   slavnost Všech svatých – doporučený svátek
Čtvrtek  2. listopadu   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota  4. listopadu   památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří o minulé ‚misijní‘ neděli přispěli na potřeby misií. Děkuji také skautům za přípravu Misijního koláče. Vzhledem k tomu, že akce Misijní koláč se v Žebětíně koná až dnes, konečná bilance misijních sbírek bude ohlášena až příští neděli.  Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, výnos z Misijního koláče přímo na účet Papežských misijních děl.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

O slavnosti Všech Svatých ve středu 1. listopadu, bude mše sv. 18:00
v Žebětíně, v Kohoutovicích budeme slavit vigilii v úterý 31. 10. v 17:30.

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve čtvrtek 2. listopadu budou mše sv. v Žebětíně v 8:00 a v 18:30, v Kohoutovicích již v 17:00. Úřední hodiny v Žebětíně budou od 14:00 do 16:00.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 5. listopadu v 15:30.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé.

Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry;
od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Pátek 3. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 19. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška ‚Písmo a Duch svatý v našem životě’ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL ThD. Gabriely Vlkové. Plakát je na nástěnce. Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit řadu věcí – čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Kdo by se chtěl něčeho z toho ujmout, hlaste se prosím Petře Doffkové.

7. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

Informační schůzka o konání Kurzu alfa v naší farnosti se koná v úterý
28. listopadu v 18.15 do Domku, potrvá maximálně do 19:30. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. října 2017                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      24. října   17:30  za Amálii Pekárkovou a rodinu Pekárkovu
Neděle   29. října     7:30  za farníky
                              10:30  za rodinu Širůčkovu, Maříkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Sobota   28. října   svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč. Ochutnat a přispět můžete po obou mších svatých před kaplí. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.

Děkujeme všem, kdo pomáhali při farním dobročinném bazaru a samozřejmě také štědrým dárcům. Podařilo se vybrat 10.400Kč. Na školné Louise pošleme 6.500Kč, 3.900Kč půjde na vybavení Domku.

Biblická hodina ve středu 25. října v Žebětíně nebude, otec Jiří je pozván na koncert. Středeční mše svatá v Žebětíně je přesunuta na 8:00.

Ve čtvrtek 26. října je adorační den farnosti. Celodenní adorace bude v Žebětíně od 8 do 18h, v Kohoutovicích bude naposledy říjnový růženec v 18:30 a navazuje adorace do 20h.

Sbírka neděle 12. listopadu bude určena na rekonstrukci Domku.

V neděli 19. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení a přednáška ‚Písmo a Duch svatý v našem životě’ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL Gabriely Vlkové, ThD. 

7. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.

Na nástěnce je zápis ze zasedání kohoutovické části farní pastorační rady.

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

Manželské ohlášky: dne 4. 11. hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně uzavřít manželství slečna Veronika Petranová a pan Jiří Dočekal, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. října 2017                                                               28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. října      17:30  za živou a zemřelou rodinu Chmelíkovu a Sedlaříkovu
Neděle  22. října        7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                 10:30  za zemřelé Františka a Marii Vávrovy a jejich dceru                                            

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     17. října      památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa   18. října      svátek sv. Lukáše, evangelisty

Navštivte Farní dobročinný bazar po mši sv. v Domku. Dnes od 16h prosíme o pomoc s balením věcí, děkujeme.

Příští neděli 22. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého.

Sbor mladých zkouší v neděli 22. října od 8:30 v Domku a zpívá při mši sv. v 10:30 v kapli.

Farní pastorační rada - kohoutovická část - se sejde v pondělí 16. října v 19:30 v Domku; na programu bude především Domek.

Ve středu 18. října v po mši sv. v 18:00 bude podle výzvy biskupů ve farním kostele adorace, při níž se budeme modlit za průběh za výsledek parlamentních voleb. Adorace v kapli Svaté rodiny se přesouvá z 19. 10. na 26. 10. – otec Jiří má tento večer přednášku na kurzu Alfa u jezuitů, navíc 26. 10. je adorační den naší farnosti. Úřední hodiny ve čtvrtek 19.10 budou pouze do 17.00, mše svatá bude tento den v Žebětíně již v 17.30.

V sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. se v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně uskuteční Diecézní den pro seniory. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na nástěnce a na webu http://spokojenysenior-klas.cz

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. října 2017                                                                 27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  15. října    7:30  za manžele Mokrých, Kramářovy, Hodkovy a Albínu Vikovou                         
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa  11. října    nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže

Od 8. do 13. října je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá náboženství v jeho skupinách (9. a 10. října), úterní mše sv. v kapli (10. října), biblická hodina v Kohoutovicích (11. října) a čtvrteční mše svatá v DPS Libušina třída (12. října).

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple; 26. října na růženec navazuje adorace Eucharistie - adorační den farnosti.

V pondělí 9. října se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Farní dobročinný bazar proběhne 13. a 15. října. Informace jsou na lístcích u kropenky. V neděli 15. října od 16h prosíme o pomoc s balením věcí, děkujeme.
Věci v dobrém stavu lze přinést do Domku od 9. do 12. října mezi 8-9 a 18-19h.
V pátek a v neděli již nebude možné věci přijímat. Děkujeme za pochopení.
Můžeme přijmout pouze tyto věci:
-  oblečení a obuv všech velikostí pro muže, ženy i děti
-  přikrývky - nekousavé! - a spacáky (používají se při nehodách jako balíčky nouzového přežití)
-  ručníky, utěrky, ložní prádlo
-  hračky a stolní hry
-  sportovní vybavení, hygienické potřeby

Akademie třetího věku Brno vás srdečně zve na přednášku astrofyzika Jiřího Grygara Pohledy do nebe, která se koná v kině Scala v pátek 13. října od 15h.

Ve středu 18. října v po mši sv. v 18:00 bude podle výzvy biskupů ve farním kostele adorace, při níž se budeme modlit za průběh za výsledek parlamentních voleb.

Sbor mladých zpívá o misijní neděli 22. října.

Farní pastorační rada - kohoutovická část - se sejde v pondělí 16. října v 19:30 v Domku na programu bude především Domek.

Manželské ohlášky: dne 21. 10. 2017 hodlají uzavřít v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně sňatek slečna Aneta Čandrlová z farnosti Šlapanice u Brna a pan Jan Konieczny z farnosti Těrlicko. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. října 2017                                                                 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     3. října   17:30  na určitý úmysl
Neděle  8. října     7:30  za Jana a Marii Adolfovy, syna a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  2. října   památka sv. andělů strážných
Středa   4. října   památka sv. Františka z Assisi
Sobota  7. října   památka Panny Marie Růžencové

Sbírka z minulé neděle určená na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS) vynesla v celé farnosti 24 000,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Sbírka bude podle pokynu biskupství odeslána až po 15. 11.

Příští neděli 8. října se k tomuto tématu koná přednáška P. Pavla Kafky po mši sv. v 9:00 v Žebětíně, mše sv. v 10:30 v Kohoutovicích nebude.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové nebo na archu v poličce pod kůrem.

Ve čtvrtek 5. října začíná u jezuitů další běh kurzu Alfa. Účastníci se mohou hlásit na kontakt uvedený na plakátu či na kartičce u vchodu nebo u nás Ireně Veselé.

Pátek 6. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar proběhne 13. a 15. října. Informace jsou na lístcích
u kropenky.

Vzhledem ke zrušení druhé mše svaté v Kohoutovicích 8. října bude Sbor mladých zpívat až 22. října o misijní neděli.

Od 8. do 13. října je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá náboženství v jeho skupinách (9. a 10. října) a biblická hodina v Kohoutovicích (11. října).

Od října do března budou večerní mše sv. v Žebětíně v 18:00.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple; 26. října na růženec navazuje adorace Eucharistie.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. září 2017                                                                 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      26. září   17:30  za rodinu Krškovu, Lízalovu, Stanislava Pernicu a dceru Šárku
Čtvrtek   28. září             slavnost sv. Václava
                               7:30  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle   1. října     7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa    27. září  památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek   28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa-doporučený svátek
Pátek     29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota   30. září  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Dnešní sbírka je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS).

Klub křesťanských seniorů dnes ještě není, setkání v Domku Svaté rodiny se uskuteční za měsíc, 29. října.

Ze srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili víkendové brigády malování, úprav a úklidu Domku.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové nebo na archu v poličce pod kůrem.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45, nejbližší setkání bude 26. září v Domku Svaté rodiny. 

Biblická hodina se koná ve středu 27. září v 19:30 na faře v Žebětíně.

O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. září budou mše sv. jako o prázdninových nedělích v 7.30 (K) a 9.00 (Ž). O. Jiří jede pak s mládeží na víkendovku.

Ve čtvrtek 5. října začíná u jezuitů další běh kurzu Alfa. Účastníci se mohou hlásit na kontakt uvedený na plakátu či na kartičce u vchodu nebo u nás Ireně Veselé.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. září 2017                                                                 24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. září  17:30  za adoptované děti naší farnosti
Neděle   24. září   7:30  za Jiřího Doležala, rodinu Doležalovu a Svěrákovu a za kněze Václava Razika
                                     a Ladislava Kubíčka
                           10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa    20. září  památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek   21. září  svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota   23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Sbírka příští neděle je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS). Při této příležitosti bude v ohláškách čteno také slovo otce biskupa.

Ze srdce děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k úspěšnému průběhu farního víkendu.

Všichni jste srdečně zváni na dnešní slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály, program je na vývěsce.

Aktuální rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 18. září.

V úterý 19. září bude v kapli Sv. rodiny sloužena mše svatá za všechny děti, které farnost podporuje či podporovala v rámci projektu Adopce na dálku. Na jejím konci bude přečtena stručná zpráva o tom, jak se těmto dětem daří dnes.

V rámci dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny se bude 22. a 23. 9. (pá. a so.) konat brigáda (malování, úklid a stěhování věcí zpět). Bližší informace je na webu a na samostatném plakátku na nástěnce u vchodu. Domek bude pak možné používat v prozatímním režimu jako loni.  Kolaudace a osazení topného systému budou hotové do 13.10.

Sbor Kůrnice zkouší dnes v 19h v kapli na čtvrteční adoraci. Uvítáme při této příležitosti ty, kdo by si chtěli zpěv s námi nezávazně vyzkoušet.

Adorace s písněmi z Taizé se v kapli koná ve čtvrtek 21. září od 20 do 21h.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové.

13. a 15. října se uskuteční farní dobročinný bazar, z jehož výtěžku budeme financovat vzdělání malé Louise z Haiti (Adopce na dálku). Případný přebytek použijeme na Domek.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa v naší farnosti, nebo byste se chtěli účastnit od 5. října kurzu Alfa v Brně u jezuitů, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Manželské ohlášky: dne 30. září hodlají ve farnosti Kostelní Vydří uzavřít manželství slečna Eva Němcová z naší farnosti a pan Miroslav Janů z farnosti Jámy. 

Kázání otce Jiřího

Brigáda na Domku

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. září 2017                                                                 23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      12. září       17:30  za Emericha, Růženu, Tomáše a Karla Sedláčkovy, za Boží ochranu pro celou rodinu
                                             a na poděkování za 70 let života

Neděle    17. září        7:30  za farníky
                                 10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Marii a Boží ochranu pro žijící rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Středa     13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek    14. září svátek Povýšení svatého kříže
Pátek      15. září památka Panny Marie Bolestné
Sobota    16. září nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice

Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.

Kontakty na vedoucí farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

6. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Farní den  začne dnes ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

V pondělí 11. září se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 12. září na faře.

Biblické hodiny pokračují v Kohoutovicích ve středu 13. září v 19:30. Kvůli rekonstrukci se sejdeme v kapli.

Ve čtvrtek 14. září bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme před Domkem 14. září - v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 18. září. Do náboženství pro čtvrtou a pátou třídu na ZŠ Pavlovská se přihlásil nutný minimální počet sedmi dětí, bude se tedy konat v úterý od 15:00.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 17. září v 19h v kapli. Rádi přivítáme nové členy.

Paní Henychová, majitelka chalupy v Karolince, kam jezdí mladí z naší farnosti již od r. 1983 na prázdniny, slaví 8. září 85 let. Chtěli bychom jí poslat hromadné přání. Kdo paní Henychovou a chalupu v Karolince znáte, podepište se prosím dnes po mši na připravený arch v poličce pod kůrem. Lze se podepsat také až na farním dni, kde pro paní Henychovou pořídíme také společnou fotografii.

Všichni jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. Dopoledne v10:15 bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15:00 hodin modlitba růžence a zasvěcení, v 16:30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18:00 následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. září 2017                                                                   22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       5. září    17:30  za Annu Minářovou a syna
Neděle  10. září      7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                             10:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      5. září    nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty (Matky Terezy)
Pátek     8. září    svátek Narození Panny Marie

Po dobu rekonstrukce Domku si setkání s o. Jiřím a zpověď domlouvejte individuálně. Plánovaný termín dokončení koncem září by měl být dodržen.

Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.

Kontakty na vedoucí farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

V kapli pokračují každý 3. čtvrtek v měsíci od 20 do 21h (19 – 20 v zimním čase) eucharistické adorace. Případné změny budou v ohláškách.

6. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Dnes jste srdečně zváni do farní kavárny po mši sv. v 9:00 na faru.

V pondělí 4. 9. začnou znovu dětské mše svaté v pondělí v 17:30 v Žebětíně.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend. V sobotu 9. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os, platí se při nástupu. Zájemci, zapište se, prosíme do archu v poličce pod kůrem. 26 pěších poutníků se může zpět svézt tímto autobusem za 20 Kč/os.

Farní den v neděli 10. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 12. září na faře v Žebětíně.

Biblické hodiny pokračují v Kohoutovicích ve středu 13. září v 19:30. Kvůli rekonstrukci Domku se sejdeme v kapli.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme před Domkem 14. září - v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 18. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte, aby bylo jasné, kolik dětí bude ve třídách.

Manželské ohlášky: dne 16. 9. hodlají ve farnosti Rajhrad uzavřít manželství slečna Tereza Krčmářová a pan Robert Mečkovský, oba z naší farnosti.
Téhož dne hodlají ve farnosti Mutěnice uzavřít manželství slečna Petra Šefčíková z farnosti Mutěnice a pan Tomáš Vrtílek z naší farnosti.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Paní Henychová, majitelka chalupy v Karolince, kam jezdí mladí z naší farnosti již od r. 1983 na prázdniny, slaví 8. září 85 let. Chtěli bychom jí poslat hromadné přání. Kdo paní Henychovou a chalupu v Karolince znáte, podepište se prosím dnes po mši na připravený arch v poličce pod kůrem. Lze se podepsat také až na farním dni, kde pro paní Henychovou pořídíme také společnou fotografii.

Pastýřský list

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. srpna 2017                                                              21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  3. září    7:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                         10:30  za farníky                          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  28. srpna   památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Úterý     29. srpna   památka Umučení sv. Jana Křtitele

Dnes se v Žebětíně konají tradiční bartolomějské hody. V 15:30 v kostele sv. Bartoloměje požehnáme chase.

Pátek 1. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. Je to zároveň světový den modliteb za péči o stvoření: připomeneme to v přímluvách při mši svaté v Žebětíně. Prosíme, pamatujte také ve svých modlitbách.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

Příští neděli jste srdečně zváni do farní kavárny po mši sv. v 9:00 na faru.

V neděli 3. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky. V pondělí 4. 9. začnou znovu dětské mše svaté v pondělí v 17:30 v Žebětíně.

Příležitost ke svátosti smíření v Kohoutovicích je zatím stále možná v Domku.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend. V sobotu 9. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os, platí se při nástupu. Zájemci, zapište se, prosíme do archu v poličce pod kůrem. 26 pěších poutníků se může zpět svézt tímto autobusem za 20Kč/os.

Farní den v neděli 10. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. srpna 2017                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   27. srpna    7:30  za  Evu a Josefa Krejčovy a rodiče 

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   21. srpna   památka sv. Pia X, papeže
Úterý      22. srpna    památka Panny Marie Královny
Čtvrtek    24. srpna   svátek sv. Bartoloměje, apoštola – titulární slavnost našeho farního kostela

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na venkovní vývěsce a webu kaple.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

V neděli 3. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 10. a 11. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

V neděli 27. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00, v 15:30 požehnání chase.

Od pondělí 21. do středy 23. srpna nebudou v Žebětíně mše sv., otec Jiří je na dovolené.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15.9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Manželské ohlášky: dne 2. 9. hodlají v kostele sv. Tomáše v Brně uzavřít manželství slečna Natalie Levíčková z naší farnosti a pan Vojtěch Šalanda.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. srpna 2017                                                              19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    20. srpna   7:30  za farníky                          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   14. srpna   památka sv. sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý       15. srpna   slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše sv. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně se koná v úterý 15. srpna v 18:00. V naší farnosti se v tento den mše sv. bude konat v 8:00 v Žebětíně.

Ve čtvrtek se v Žebětíně koná mše sv. také v 8:00; úřední hodiny se nekonají – o. Jiří jede do Olomouce na CSM.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. srpna 2017                                                            Svátek Proměnění Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   13. srpna   7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      8. srpna     památka sv. sv. Dominika, kněze
Středa    9. srpna     svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek   10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek     11. srpna   památka sv. Kláry, panny

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na venkovní vývěsce a webu kaple.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná v úterý 15. srpna v 18:00.  Od 12. srpna jste zváni na přípravné triduum vždy v 18:00 – program na venkovní vývěsce.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. července 2017                                                         17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  6. srpna    Svátek Proměnění Páně
                              7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   31. července   památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Úterý        1. srpna         památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek       4. srpna         památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Pohřeb paní Stejskalové bude ve farním kostele v Žebětíně ve středu 2. srpna pravděpodobně ve 14h.

Pátek 4. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Kdo víte o někom, kdo by uvítal doma návštěvu kněze na 1. pátek, oznamte to otci Jiřímu.
Prosíme také zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu. Rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky svých dětí do náboženství, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Rozvrh je na nástěnce u kropenky.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. července 2017                                                         16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    30. července  7:30   za Jiřího a Růženu Pávkovy, rodiče Lahodovy a celou zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       25. července   svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
Středa     26. července   památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek    27. července   památka sv. Gorazda a druhů
Sobota    29. července   památka sv. Marty

Farnost Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice pořádá ve středu 26. července v 17:00 mši sv. u Helenčiny studánky. Pouze v případě velmi špatného počasí by se bohoslužba konala v kostele ve Veverských Knínicích. Mapa je na venkovní vývěsce.

Otec Jiří je od 24. do 28. 7. mimo farnost. Bohoslužby ani úřední hodiny se v těchto dnech nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc (P. Pavel Svoboda, 731 402 602).

Manželské ohlášky: dne 29. července hodlají v kostele sv. Martina v Pačlavicích uzavřít manželství slečna Barbora Koleníková z farnosti Morkovice-Slížany a pan Jan Procházka z naší farnosti.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. července 2017                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    23. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Sobota    22. července   svátek sv. Marie Magdalény  

Kdo víte o někom, kdo by uvítal doma návštěvu kněze na 1. pátek, oznamte to o. Jiřímu.

Prosíme také zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu. Rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky svých dětí do náboženství, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Rozvrh je na nástěnce u kropenky.

Mše sv. u Helenčiny studánky bude ve středu 26. července v 17:00. Pouze v případě velmi špatného počasí by se bohoslužba konala v kostele ve Veverských Knínicích. Mapa je na venkovní vývěsce.

Otec Jiří je od 24. do 28. 7. mimo farnost. Bohoslužby ani úřední hodiny se v těchto dnech nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc (P. Pavel Svoboda, 731 402 602).

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Manželské ohlášky: dne 5. srpna hodlají v bazilice na Velehradě uzavřít manželství slečna Mgr. Lucie Janásová a pan Radim Večeřa, oba z naší farnosti. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. července 2017                                                             14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   16. července  7:30  za Blaženu, Nepomucenu a Stanislava Dvořáčkovy a za Františka Sojku

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      11. července   svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Sobota   15. července   památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Tuto sobotu není mše svatá v 8:00 v Žebětíně - o. Jiří bude na kněžské pouti v Kostelním Vydří.

Na nástěnce u vchodu je možné si přečíst zápis ze zasedání farní pastorační rady.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. července 2017                                                             13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Středa     5. července          slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
                                  17:00  na určitý úmysl
Neděle    9. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   3. července     svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa     5. července    slavnost sv. Cyrila, mnicha, a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy;
                                   doporučený svátek

Sbírka na bohoslovce a formaci kněží z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.400Kč a již byla odeslána na děkanství. Pán ať odplatí vaše dary.

Pátek 7. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Na nástěnce u vchodu je možné si přečíst zápis ze zasedání farní pastorační rady.

Ve středu začíná na výstavišti Katolická charismatická konference  Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. června 2017                                                              12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. června    17:30  za P. Ladislava Vybírala, P. Ladislava Rosenberga, manželku a živou rodinu
Neděle   2. července   7:30  na poděkování za 80 let života, za zemřelého manžela a oboje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Středa  28. června     památka sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 29. června     slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; v tento den si také připomínáme 240. výročí založení naší
                               diecéze

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a formaci kněží.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30. Hosté jsou srdečně vítáni.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Z důvodu rekonstrukce Domku Svaté rodiny je svátost smíření v Kohoutovicích možná jen v kapli. Jelikož však v kapli není vhodný prostor s dostatečným soukromím, prosím, abyste využívali možnost svátosti smíření ve farním kostele v Žebětíně.

O prázdninách zde bude jen jedna mše sv. v 7:30.

5. července začíná na výstavišti letošní Katolická charismatická konference. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů se můžete dozvědět více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Podrobnosti a přihlášky na webu brno.signaly.cz. Již nyní se můžete přihlašovat. Začínáme v září 2017.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. června 2017                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       20. června     17:30  dosud volná
Neděle     25. června      7:30  za farníky
                                   10:30  za Helenu Drápalovou, prarodiče Jelínkovy a Drápalovy

Svátky v tomto týdnu:
Středa     21. června       památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek      23. června       slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
Sobota    24. června       slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce a formaci kněží.

Díky všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh mladých hodů.

Ve středu 21. června bude od 19:30 na faře v Žebětíně biblická hodina.

Adorace s písněmi z Taizé, při které poprosíme za potřeby návštěvníků Noci kostelů, se v kapli koná ve čtvrtek 22. června od 20 do 21h.

V neděli 25. června si mohou děti po mši sv. přijít pro malou odměnu za celoroční aktivitu „Milosrdenstvím zaplavíme svět“.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30. Hosté jsou srdečně zváni.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. června 2017                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       13. června    17:30  na poděkování
Neděle     18. června     7:30  za zesnulou Emílii Michkovou
                                  10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      13. června      památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Čtvrtek   15. června      slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek)

Výtěžek sbírky na charitu z minulé neděle činí v celé farnosti 14 200,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Sbírka již byla odeslána na děkanství.

V pondělí 12. června se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V úterý 13. června se po mši svaté v kapli koná v Domku Svaté rodiny krátká prezentace budoucí podoby jeho prvního patra (obklady, lino, celkové uspořádání). Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 15. června o svátku Těla a Krve Páně bude ve farním kostele sloužena mše sv. v 18:30. Po ní bude eucharistický průvod kostelem; před kostelem pak požehnáme Nejsvětější svátostí celé naší farnosti a všem jejím obyvatelům. Pravidelná eucharistická adorace tentokrát s písněmi z Taizé se kvůli této slavnosti přesouvá na 22. června.

V neděli 18. června se koná tradiční průvod Božího těla centrem města Brna. Začne mší svatou v kostele u minoritů v 15:30, hlavní celebrant bude pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Jste srdečně zváni.

V neděli 25. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „Milosrdenstvím zaplavíme svět“.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. června 2017                                               Slavnost Seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      6. června  17:30  na určitý úmysl a duše v očistci
Neděle  10. června    7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Dnes končí velikonoční liturgická doba.
Pondělí  5. června    památka sv. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek  8. června    svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu 7. června se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Ve čtvrtek 8. června v 15:30 bude mše svatá v Domově s pečovatelskou službou na Libušině třídě. Od 15:00 modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Noc kostelů proběhne letos v pátek 9. června. Naše farnost se letos zapojí programem a malým občerstvením v kapli Svaté rodiny od 19 do 21:45h. Více informací na plakátu ve venkovní nástěnce.

Mladé hody začnou v sobotu 10. června ve 13:30 požehnáním hodovníkům v kapli Svaté rodiny a udělením hodového práva panem starostou před radnicí. Následuje krojovaný průvod zakončený v 17 hodin u restaurace Montána vystoupením Moravské besedy a od 19h se koná večerní hodová zábava.

V úterý 13. června bude po mši svaté v Domku prezentace budoucí podoby horního patra Domku (obklady, lino, celková dispozice). Mezi 14. a 17. červnem pak bude brigáda, při které odstěhujeme vybavení z horní místnosti Domku do její přední části pod okno, aby mohly vzadu probíhat práce na schodišti a toaletách.

Konec výuky náboženství v tomto školním roce: všechna v Žebětíně - pondělí 5. června, ZŠ Chalabalova - pondělí 12.června, ZŠ Pavlovská - úterý 13.června.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. května 2017                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. května   17:30  na poděkování za dar života
Neděle    4. června     7:30  za děti ohrožené potratem, jejich rodiče a obnovu kultury života ve světě
                               10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   29. května      památka sv. Zdislavy
Středa     31. května      svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek     1. června       památka sv. Justina, mučedníka
Sobota     3. června       památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Sbírka příští neděle bude na charitativní účely.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme do konce května denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h na duchovním programu v kapli.

Pátek 2. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Odjezd na pouť do Mariazell bude v sobotu 3. června v 5:00 ze zastávky před Žebětínským dvorem a v 5:10 z Kohoutovic od hájenky. Prosíme o dochvilnost.

Příští neděli 4. června zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Noc kostelů proběhne letos v pátek 9. června. Naše farnost se letos zapojí programem a malým občerstvením v kapli Svaté rodiny od 19 do 21:45h. Více informací na plakátu ve venkovní nástěnce.

Účastnický poplatek na Katolickou charismatickou konferenci v Brně je při přihlášení do 9.6. zhruba o třetinu levnější než od 10.6.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. května 2017                                                              6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    23. května  17:30  za rodinu Dvořáčkovu a Havlíčkovu
Čtvrtek 24. května  Slavnost Nanebevstoupení Páně
                             
17:00  dosud volná
Neděle 28. května     7:30  za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek 24. května   slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek   25. května   památka sv. Filipa Neriho, kněze

Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Ve středu 24. května bude od 20:00 na faře v Žebětíně další biblická hodina. Žebětínská mše svatá bude v tento den posunuta  na 19:00; o. Jiří  doprovází zájezd společenství seniorů do Želivi a na Křemešník u Pelhřimova.

Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude v Kohoutovicích v 17:00. Úřední hodiny na faře v Žebětíně budou pouze do 16:30.

Příští neděli 28. května proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání.

Vzhledem k tomu, že se nenašlo dost dobrovolníků, kteří by vedli svatodušní novénu, ji letos nebudeme v naší farnosti konat. Je možné se modlit individuálně nebo se přidat k modlitbě novény s komunitou Emmanuel, která se jako každý rok bude konat ve farnosti sv. Tomáše od pátku 26. května vždy v 18:15; včetně neděle.

Odjezd na pouť do Mariazell bude v sobotu 3. června v 5:00 ze Žebětína a v 5:10 z Kohoutovic od hájenky. Prosíme o dochvilnost.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 9. září (pouť na Vranov) a v neděli 10. září (farní den). Prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích.

Manželské ohlášky: dne 3. června hodlají v kapli Sv. rodiny uzavřít manželství slečna Barbora Mičudová z Kohoutovic a pan Martin Kašík. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. května 2017                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       16. května    17:30  za  Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle     21. května     7:30  za Miroslavu a Jana Pitkovy a rodinu Pitkovu
                                  10:30  za Ladislava Mejzlíka a živou a zesnulou rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       16. května    svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Sobota    19. května    památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Tichá adorace v kapli bude ve čtvrtek 18. května od 20 do 21h.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 21. května při mši sv. v 10.30. Zkouška proběhne týž den od 8.30 v Domku - dolní klubovně. Prosíme o dochvilnost.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 26. května do soboty 3. června od 20.30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou přihlásit u Petry Doffkové.

Manželské ohlášky: dne 27. května hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Alena Zrnečková a pan Lukáš Pinteš, oba z naší farnosti.

Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. května 2017                                                                4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     9. května    17:30  na určitý úmysl
Neděle 14. května     7:30  za rodiče Adolfovy a syna
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   8. května   památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Sobota  13. května   památka Panny Marie Fatimské - letos slavíme sté výročí fatimských zjevení

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Biřmování v naší farnosti se koná v sobotu 13. května v 9:00 ve farním kostele v Žebětíně; biřmovat bude o. biskup Vojtěch. Po mši svaté bude v areálu fary v Žebětíně agapé s občerstvením. Jste srdečně zváni.

V pondělí 8. května v 18 hodin přenáší Radio Proglas mši sv., na modlitbu růžence půjdeme až 12. června.

V úterý se nekoná výuka náboženství ve skupině o. Jiřího na ZŠ Pavlovská, vzhledem k tomu, že v pondělí byl státní svátek a výuka se nekonala ani v Žebětíně. Příprava k 1. sv. přijímání se však koná.

V úterý při mši svaté v 17:30 zazpívají děti z MŠ Bellova.

Ve středu 10. května se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Ve čtvrtek 11. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 21. května. Zkouška proběhne týž den od 8.30 v Domku - dolní klubovně. Prosíme o dochvilnost.

Svatodušní novénu se budeme mod