O farnosti

Městská část Brno - Kohoutovice patří do farnosti Brno - Žebětín www.farnostzebetin.cz.
V kapli Svaté rodiny na ulici Bašného jsou slouženy mše svaté každou neděli v 7:30. Během školního roku také v neděli v 10.30 a v úterý v 17:30. Farníci se v kapli scházejí také při pobožnostech křížové cesty, májových pobožnostech a při novéně k Duchu svatému. V kapli se též udílí svátosti křtu, svátost manželství, koná se zde požehnání hodům, koncerty duchovní hudby aj. Na obou základních školách probíhá pravidelná výuka římsko-katolického náboženství.
Obě části farnosti se pravidelně spojují především při velikonočních bohoslužbách, při pořádání farního víkendu a farního plesu.

 

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
V době postní v kapli: v úterý v 17:00 a v pátek v 18:30

 

VELIKONOČNÍ KLAPÁNÍ
sraz u kaple:
Zelený čtvrtek po mši (asi ve 20:00)
Velký pátek 7:00, 12:00, 15:00 a po obřadech (asi ve 20:00)
Bílá sobota 7:00, 12:00

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
celý květen PO, ST, PÁ, NE vždy v kapli v 19 hod.

 

SVATODUŠNÍ NOVÉNA
probíhá po 9 dnů před Sesláním Ducha sv. od 20:30 v kapli

 

FARNÍ VÍKEND
farní pouť na Vranov - vždy 2. sobota v září
farní den - neděle po farní pouti na Vranov

 

ADORACE
adorační den farnosti je 26. října pro žebětínskou část
                                      13. července pro kohoutovickou část
eucharistická adorace ve farním kostele v Žebětíně každý pátek od 17h do začátku mše sv.
eucharistická adorace v kapli v Kohoutovicích každý 2. čtvrtek v měsíci od 19 do 20h
výjimky jsou oznámeny v ohláškách

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Kohoutovice: ZŠ Chalabalova, ZŠ Pavlovská
Žebětín: ZŠ Otevřená
přihláška k vytisknutí zde

 

ADOPCE NA DÁLKU
V rámci projektu Arcidiecézní charity Olomouc jsme adoptovali děvče. Informace zde a zde.