Aktuality

Internetové odkazy pro duchovní život v době nouzového stavu od 12. 10. 2020

Každý týden aktuální Ohlášky - záložka v pravém menu.

Tabulka pro zapsání účasti na mši sv. - list 1 pro Žebětín, list 2 pro Kohoutovice.

Podcast Slovo do karantény z farnosti Brno-Žebětín: https://www.buzzsprout.com/949204

Kázání otce Jiřího a Slůvko pro děti s obrázkem od faráře: http://jirkabuzek.blogspot.com/

Odkazy mimo naši farnost jsou uvedeny níže:

 

více informací >>

Přenosy mší sv. na internetu

Portál Mše online přináší na jednom místě přehled katolických mší sv., které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Duchovní sv. přijímání https://www.biskupstvi.cz/2020-03-13-k-duchovnimu-prijimani

Farní oznámení - zapisování na mše sv. od 5. 4.

Dosavadní systém zapisování do tabulky na mše sv. a jeho využívání bylo, žel Bohu, zejména ve Svatém týdnu zdrojem velkých sporů a rozdělení ve farnosti, a systém trpěl i jinými problémy (omylem smazané záhlaví tabulky, psaní více lidí do jedné kolonky…)
Původně jsem - po vzoru jiných farností – zvažoval úplnou změnu systému, tj. že by tabulka byla neveřejná a účast na mši svatou by byla možná pouze rezervací SMS, mailem nebo zavoláním.
Nakonec jsem se rozhodl, že zapisování do tabulky zůstane veřejné, ovšem za následujících podmínek:

- Jedna osoba se může zapsat jak do Žebětína, tak do Kohoutovic maximálně dvakrát za každý kalendářní týden.

-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky, má povinnost službu lektora vykonat! (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.)

-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím, kdy zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.

-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.

-V Žebětíně při mších svatých bude v sobotu večer a v neděli ráno do odvolání vyveden zvuk reproduktorem na prostranství vedle sakristie.

-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:
Žebětín: PO, ST - PÁ: do 18:50, SO do 19:15, NE do 10:00.
Kohoutovice: ÚT do 18:15, NE pouze po druhé mši, do 12:00.

-Možnost podání sv. přijímání bude počínaje dneškem ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli v 16:00 odpoledne. Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden dříve v ohláškách.

Pokud by ani tyto změny nevyřešily výše zmíněné problémy a dále by trval nouzový stav v té podobě, jaká je nyní, veřejnou webovou tabulku zruším a naše farnost přejde na systém zápisu přes SMS/mail/telefon.

Velikonoční přání o. Jiřího

Farní dobročinný bazar 2021

 

Tisk - co přijímáme

 

Texty ke slavení Velikonoc v rodinách

Tento text souhrnně odkazuje na všechny vydané dokumenty, nabízí texty ke stažení a odpovídá na časté otázky.

Pod nadpisem Pomůcky pro slavení Velikonoc v rodině najdete mimo jiné modlitbu k žehnání pokrmů. Žehnání v kostele, jak jsme jej znali dříve, letos kvůli pandemii neproběhne.

Velikonoční nabídka z Diecézního katechetického centra

více informací >>

Postní projekt Zambie

Farní ples - losování a písnička :-)

Záznam losování tomboly zde.  

Bonusová píseň zde.

Výhercům srdečně blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za podporu projektu Dům pro Julii!

Chcete podpořit farnost?

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Jak pulsujeme

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»