Aktuality

Termíny farních akcí 2020

Termíny nepravidelných farních aktivit najdete v záložce Kalendář akcíJe průběžně aktualizován.

Biblické hodiny se konají ve středu od 19:30 na faře v Žebětíně v těchto termínech:
V roce 2020: až od září.

Otevřené společenství se schází ve středu od 19:30 v Domku v Kohoutovicích v těchto termínech:
V roce 2020: 10. června a dále od září.

Případné změny budou uvedeny v ohláškách.

..........................

2020

červen

12.6. Noc kostelů, Žebětín

září

12.-13.9. farní víkend

20. 9. první sv. přijímání

říjen

2.-4.10. farní bazar

25.10. biřmování

Významná životní jubilea našich bývalých duchovních správců

Milí farníci,
ve druhé polovině letošního května se sešlo několik významných životních jubileí kněží, kteří působili v naší farnosti:

20. 05. 2020    oslaví 60. narozeniny Mons. Ing. Martin Holík, ředitel Radia  Proglas a farní vikář ve farnosti u kostela sv. Augustina v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1993 - 1995. 

23. 05. 2020    oslaví 60. narozeniny R. D. Mgr. Pavel Haluza, rektor kostela Božského Srdce Páně v Rajhradě a duchovní správce sester těšitelek v Rajhradě; v naší farnosti působil mezi lety 2006 - 2015. 

31.05. 2020 oslaví 90. narozeniny Mons. doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc., výpomocný duchovní ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně; v naší farnosti působil mezi lety 1995 - 2006.

Všem bývalým duchovním správcům telefonicky nebo osobně popřeji za celou naši farnost. Prosím, nezapomínejme na ně v modlitbě; jistě je také potěší, když jim zavoláte, napíšete e-mail nebo pošlete pohlednici. Kontakty ze samozřejmých důvodů nebudu zveřejňovat; kdo byste potřeboval znát adresu či telefon, neváhejte se na mne obrátit.

S požehnáním, +P. Jiří.

Složení nově zvolené farní pastorační rady farnosti Žebětín (k 6. 5. 2020)

více informací >>

Přenosy mší sv. na internetu

Portál Mše online přináší na jednom místě přehled katolických mší sv., které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Duchovní sv. přijímání https://www.biskupstvi.cz/2020-03-13-k-duchovnimu-prijimani

Blog o. Jiřího se slůvkem pro děti a Slovo do karantény

Blog o. Jiřího - kázání a Slůvko pro děti

Audionahrávky - Slovo do karantény

Velikonoce - inspirativní web

Web Velikonoce.cz přibližuje veřejnosti duchovní poselství Velikonoc.
Můžete sledovat duchovní programy, které nabízejí křesťanské farnosti a sbory.
Můžete hledat v nabídce podle dnů nebo podle věkového zařazení. Nabízíme materiály k prožití velikonočního smíření s Bohem, bohoslužeb, modliteb, také netradiční aktivity o Velikonocích.

Katecheze - nabídka

V záložce Odkazy (pravé menu) nově přidány linky na katecheze pro děti (rodiče s dětmi) a mládež.

Velikonoční přání o. Jiřího

Pastýřský list o. biskupa Vojtěcha 31.3.2020

více informací >>

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

více informací >>

P. Marek Vácha: Nechoďte do kostela

Celý článek zde.

Fond PULS

Volební řád a stanovy do farní pastorační rady

Volební řád a stanovy do farní pastorační rady

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»