Aktuality

Internetové odkazy pro duchovní život v době nouzového stavu od 12. 10. 2020

Každý týden aktuální Ohlášky - záložka v pravém menu.

Tabulka pro zapsání účasti na mši sv. - list 1 pro Žebětín, list 2 pro Kohoutovice.

Podcast Slovo do karantény z farnosti Brno-Žebětín: https://www.buzzsprout.com/949204

Kázání otce Jiřího a Slůvko pro děti s obrázkem od faráře: http://jirkabuzek.blogspot.com/

Odkazy mimo naši farnost jsou uvedeny níže:

 

více informací >>

Přenosy mší sv. na internetu

Portál Mše online přináší na jednom místě přehled katolických mší sv., které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Duchovní sv. přijímání https://www.biskupstvi.cz/2020-03-13-k-duchovnimu-prijimani

Losování a písnička :-)

Záznam losování tomboly zde.  

Bonusová píseň zde.

Výhercům srdečně blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za podporu projektu Dům pro Julii!

Farní ples 2021

více informací >>

Postní projekt Zambie

Farní oznámení ze dne 23. 12. 2020

Milí farníci, bratři a sestry

Od 27. 12. 2020 bude zpřísněn stupeň epidemiologického rizika na nejvyšší hodnotu 5. Vzhledem k tomu, že se v poslední době situace poměrně rychle mění, jsem se rozhodl zveřejnit tuto přehlednou tabulku, která aplikuje pravidla všech stupňů systému PES na počet účastníků bohoslužeb v naší farnosti:

I nadále se prosím zapisujte do tabulky (klikněte na odkaz v oznámení na webu, nebo načtěte mobilním zařízením přiložený QR kód a tabulka se vám zobrazí). Na listu 1 je zápis do farního kostela, na listu 2 do kohoutovické kaple. Tabulka bude vždy podle aktuální situace příslušným způsobem upravena.

Počínaje 27. 12. (svátek/slavnost Svaté rodiny) se bude moci mše svaté ve vnitřním prostoru kostela/kaple zúčastnit méně osob, než je aktuálně zapsáno. Prosím, zvažte svou účast
a případně se z tabulky vymažte. Pokud budu muset k mazání přikročit sám, smažu rezervace ve spodní polovině tabulky daného dne. Prosím, překontrolujte si tabulku vždy před tím, než se vydáte na bohoslužbu.

Pro zadavatele úmyslu mše svaté stanovuji od 25. 12. nově pouze 2 místa. Zbytek rodiny zadavatele úmyslu mše svaté se musí zapsat do tabulky.

Od pondělí 28.12. bude nutné se zapisovat na každou mši svatou i ve farním kostele.  

Jak ve farním kostele, tak v kohoutovické kapli bude možné sledovat bohoslužbu i venku, a to bez přihlašování. Ve farním kostele bude při všech bohoslužbách od Štědrého dne do svátku Svaté rodiny vyveden zvuk na prostranství vedle sakristie. Je nutné přitom respektovat pravidla pro shromažďování osob ve venkovním prostoru, která jsou rovněž v tabulce.

Po každé mši svaté v 9:00 ve farním kostele a v 10:30 v kapli bude možnost přijmout venku (na prostranství vedle kostela, před kaplí) svaté přijímání - pro ty, kteří předtím sledovali mši svatou v médiích. Prosím, aby ti, kdo tuto možnost využijí ve farním kostele, se dostavili nejpozději v 9:45 – musím pak hned odjet do Kohoutovic.

Samozřejmě je stále nutné dodržovat hygienická opatření (mít zakrytá ústa a nos, používat dezinfekci; pozdravení pokoje se koná pokynutím nebo jiným bezkontaktním způsobem).

STÁLE MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-zebetin@dieceze.cz) NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH v těchto záležitostech:

- Domluva individuální návštěvy u vás doma.

 - Když byste si chtěli popovídat, společně se pomodlit, potěšit, povzbudit; když byste se cítili osamělí.

- Pokud byste potřebovali pomoci v nějaké praktické záležitosti.

Kdo potřebuje pomoci s vyhledáváním informací na Internetu a se zapisováním do tabulek, obracejte se prosím přednostně na pastorační asistentku Petru Doffkovou (mobil 604 240 107) nebo paní kostelnici Hanu Trčkovou (mobil 776 601 014).

Moc prosím, pokud si nejste při práci s internetovou tabulkou jistí, nebojte se zavolat
a zapíšeme vás! Je to mnohem jednodušší než opravovat tabulku, ve které se někdo přepsal (smazaný titulek v záhlaví, vložená pole tam, kde původně nebyla…).

Na farních webových stránkách bude stále k dispozici rozcestník, prostřednictvím něhož se dozvíte, kde je možné se virtuálně zúčastnit mše svaté či jiné pobožnosti, najít materiály pro domácí katechezi dětí, pastoraci mládeže a mnoho dalšího.
Na podcastové platformě Buzzsprout (https://www.buzzsprout.com/949204) si můžete poslechnout krátké Slovo do karantény, zamyšlení většinou nad evangeliem daného dne.
Na svůj blog
jirkabuzek.blogspot.com budu mimo přepisu nedělních kázání dál vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře.

 

Milí farníci, bratři a sestry,

V poslední době mi v souvislosti s vývojem pandemie koronaviru asi nejvíce rezonují slova, která ve 21 kapitole evangelia podle Lukáše říká Ježíš v Jeruzalémském chrámu: Trpělivostí zachráníte svou duši (Lk 21,19). V ekumenickém překladu Bible táž věta zní snad ještě příhodněji: Když vytrváte, získáte své životy. Kéž nám tedy narozený Pán dá tento dar: trpělivost se současnou situací, i když již trvá dlouho; trpělivost s našimi bližními a také se sebou samými.


Požehnané a radostné Vánoční svátky!                                       +P. Jiří.

 

Chcete podpořit farnost?

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Jak pulsujeme

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»