Aktuality

Informační leták o synodě 2021-2022

ZDE

Farní dobročinný bazar - poděkování

Děkujeme!
Výtěžek farního dobročinného bazaru a nedělní sbírky v kohoutovické kapli a žebětínském kostele činí 25.750 Kč.
6.500 Kč poslouží pro vzdělání Louise z Haiti, kterou naše farnost podporuje v projektu Adopce na dálku.
Zbylých 19.250 Kč bude odesláno na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem.
Nerozebrané oblečení a domácí potřeby poslouží potřebným rodinám na Táborsku.
Ještě jednou velké díky všem dárcům a spolupracovníkům!

Internetové odkazy pro duchovní život

více informací >>

Svatoušci - klub rodičů a dětí

Výuka náboženství

Přihlášku, rozvrh pro následující školní rok a termíny přípravy a slavnosti 1. sv. přijímání najdete v záložce "Výuka náboženství" v levém menu.

Sbírka na pomoc lidem zasaženým tornádem

Prohlášení biskupů z 18. 5. 2021

více informací >>

Farní ples - losování a písnička :-)

Záznam losování tomboly zde.  

Bonusová píseň zde.

Výhercům srdečně blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za podporu projektu Dům pro Julii!

Chcete podpořit farnost?

Aktuální stav příspěvku farnosti do Fondu PULS

Jak pulsujeme

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»