Aktuality

Internetové odkazy pro duchovní život v době nouzového stavu od 12. 10. 2020

Naše farnost:

Podcast Slovo do karantény z farnosti Brno-Žebětín: https://www.buzzsprout.com/949204

Kázání otce Jiřího a Slůvko pro děti s obrázkem od faráře: http://jirkabuzek.blogspot.com/

 

Ostatní:

Radio Proglas vysílá ve všední dny v 11.05 pořad "Katecheze pro školáky" (lze pustit v archivu). Za mikrofonem se střídá sestra Edita a sestra Mlada z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.

Katecheze na doma z webu Vira.cz.

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu z webu Cirkev.cz.

Nedělní kázání pro děti P. Romana Vlka, administrátora farnosti Laškov, arcidiecéze Olomouc.

TV Noe pořad Ovečky v karanténě.

Náš společný domov - projekt brněnského Diecézního katechetického centra (DKC), do kterého se může zapojit kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci.
DKC též nabízí inspiraci odjinud - rozcestník na různé weby.

 

Mládež si své duchovní weby jistě najde nejlépe sama; a kdo by snad váhal, tak Signály nebo třeba Mediální výchova :-)

Přenosy mší sv. na internetu

Portál Mše online přináší na jednom místě přehled katolických mší sv., které můžeme sledovat, či alespoň poslouchat prostřednictvím internetového vysílání.

Duchovní sv. přijímání https://www.biskupstvi.cz/2020-03-13-k-duchovnimu-prijimani

Farní oznámení ze dne 22. 10. 2020

Milí farníci, bratři a sestry,

vzhledem ke zpřísnění vládních opatření proti šíření viru COVID-19 se s platností od dnešního dne v naší farnosti ruší pořádání veřejných bohoslužeb a všech dalších společných aktivit.

Mše svaté na zadaný úmysl budu sloužit každý den individuálně na faře. Úmysly mší svatých, které jste si zadali a které nebude možné v daný den odsloužit, přesunu na náhradní termíny. Bližší informaci najdete v této tabulce (klikněte na odkaz a tabulka se vám zobrazí).

Počínaje příštím týdnem bude kaple Svaté rodiny otevřena každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin. Budu v ní přítomen pro individuální udělení svátosti smíření, duchovní rozhovor či podání svatého přijímání. Uvnitř však budou moci být zároveň pouze dvě osoby. Proto prosím: až přijdete do kaple, vyčkejte před vchodem, dokud vás nepozvu dále.

Pokud byste chtěli kapli individuálně navštívit k modlitbě v jiném čase, kontaktujte Petru Doffkovou (mobil 604 240 107)

Pohřeb bude možné uspořádat v maximálním počtu deseti osob.

NEVÁHEJTE MNE KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-zebetin@dieceze.cz) NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH v těchto záležitostech:

-Domluva virtuální účasti na mši svaté prostřednictvím aplikace Skype.

-Domluva individuální návštěvy u vás doma (duchovní mají z tohoto důvodu výjimku ze stávajícího omezení pohybu osob).

-Když byste si chtěli popovídat, společně se pomodlit, potěšit, povzbudit; když byste se cítili osamělí.

-Pokud byste potřebovali pomoci v nějaké praktické záležitosti (nákup seniorům) nebo pokud byste sami nabízeli dobrovolnou pomoc.

-Pokud byste potřebovali pomoci se získáváním informací z Internetu: vyhledat například bohoslužby, ověřit si, na který den byla přesunuta mše svatá s Vaším úmyslem apod…

Volat mi můžete téměř kdykoli, mimo pozdních nočních hodin. Pokud se věc nebude týkat přímo faráře, můžete také volat pastorační asistentku Petru Doffkovou (mobil 604 240 107).

Na farních webových stránkách je zveřejněn rozcestník, prostřednictvím něhož se dozvíte, kde je možné se virtuálně zúčastnit mše svaté či jiné pobožnosti, najít materiály pro domácí katechezi dětí, pastoraci mládeže a mnoho dalšího.

Na podcastové platformě Buzzsprout si můžete poslechnout krátké Slovo do karantény, zamyšlení otce Jiřího většinou nad evangeliem daného dne. Na svůj blog jirkabuzek.blogspot.com bude otec Jiří mimo přepisu nedělních kázání opět vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře

Pokud byste chtěli přispět farnosti darem v době, kdy se nebudou konat kostelní sbírky, učiňte tak nejlépe převodem na číslo účtu 1341791319/0800 (hlavní farní účet) nebo 2901102652/2010 (účet kohoutovické části farnosti). Děkujeme!

Milí farníci, bratři a sestry,

Neztrácejme ani v této těžké době naději a radost. Nevíme, proč Bůh dopustil tuto pandemii, i když se jistě nad jejím smyslem zamýšlíme. Víme ale, že nás miluje, a že za nás Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a je s námi v každé situaci. Jak píší naši biskupové v přiloženém listě věřícím: Nebojme se!

Myslím na Vás všechny v modlitbě a ze srdce žehnám, +P. Jiří.

List českých a moravských biskupů věřícím 21. 10. 2020

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního ve dnech 19.-21. října 2020 zasedání na Svatém Hostýně. Tímto listem vyzývají věřící v nesnadné době k odvaze. 

Drazí věřící,


tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.


Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.


Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.


Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.


Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Farní oznámení ze dne 13. 10. 2020

více informací >>

Adopce na dálku v naší farnosti

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Úřední hodiny na faře

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně jsou ve čtvrtek od 15:00 do 17:20 (v období přípravy dětí na sv. přijímání - od ledna do května - začínají úřední hodiny až v 16:00). Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 
Pokud se úřední hodiny výjimečně nekonají, je to oznámeno v ohláškách

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»