Farní knihovna v Brně-Kohoutovicích

Knihovna je rozdělena do několika tematických celků, podle nichž jsou knihy rozestavěny na policích a označeny vždy určitou barvou a zkratkou (viz níže). Uvnitř těchto celků jsou knihy řazeny abecedně podle jmen autorů. Signatury jednotlivých knih se nacházejí na štítcích nalepených na hřbetech knih.

Signatura každé knihy se skládá se ze dvou částí: Tří nebo čtyř prvních písmen příjmení autora a zkratky za pomlčkou, která označuje tematický celek, do něhož kniha patří (např. Abe-MS). Spodní část štítku tvoří barevné označení daného tematického celku.

Tematické celky jsou tyto (klepnutím na přepínač u názvu celku zapnete/vypnete sekci v seznamu):

Signatura Autor Název Podnázev R. vyd. Místo vyd. Nakladatel