Pokud chcete nedělní ohlášky dostávat pravidelně e-mailem,
pište na petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz

Ohlášky

Římskokatolická farnost Brno-Žebětín
Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích

 

13. října 2019                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. října    17:30  za uzdravení vztahů v rodině
Neděle  20. října      7:30  za zesnulé rodiče Františka a Františku Mokrých a manžele Kramářovy
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve;
ve čtvrtek je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka;
v pátek je svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Zároveň je to misijní neděle, připomeneme si rovněž letošní mimořádný misijní měsíc.

Příští neděli 20. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku. Děkujeme také skautským oddílům za personální zajištění akce. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku. Za všechny příspěvky děkujeme.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit ještě dnes do 12:30 a prosíme o pomoc s úklidem dnes v 17h.

V pondělí 14. října se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V sobotu 19. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Edita Vránová.

Od neděle 20. října odpoledne do pátku 25. října dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá výuka náboženství v jeho skupinách na ZŠ Otevřená a Pavlovská (pouze náboženství 7. - 9. tříd na faře bude), ve všední dny se nekonají bohoslužby.

Milé maminky a milí tatínci, srdečně vás a vaše děti zveme na společná dopolední setkání v klubu dětí pořádaného při kapli Sv. rodiny "Svatoušci". Začínáme v úterý 12. listopadu 2019. Potkávat se budeme každý sudý týden v Domku Sv. rodiny. Bližší informace najdete na nástěnce, na webu kaple nebo na facebookové stránce Svatoušci kaple Kohoutovice. Těšíme se na vás: Alena Pintešová, Anna Zrnečková a Anna Hudcová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. října 2019                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. října    17:30  za Annu Ševelovou, manžela a živou rodinu
Neděle 13. října      7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                             10:30  za živou a zesnulou rodinu Širůčkovu, Skalickou a Jandíkovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie Růžencové.
Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Příští týden se nekoná výuka náboženství ve skupinách otce Jiřího v Žebětíně a na ZŠ Pavlovská, výuka v ostatních skupinách se konat bude. Nebude také dětský sboreček před dětskou mší svatou v Žebětíně; dětská mše svatá bude v obvyklý čas 16:30.

Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat ve čtvrtek 10. října.

Ve čtvrtek 10. října bude v kapli výjimečně říjnový růženec již v 18:30, po něm následuje od 19h adorace. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 7. října se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

Sbor mladých se bude scházet 2. neděli v měsíci, změny na webu sborů
a v ohláškách. Poprvé v tomto školním roce 13. října; v 8:30 zkouška v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.

11.-13. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžkem bude diecézní charita Brno financovat spodní prádlo pro potřebné. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.

V neděli 13. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Mariana Gricová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. září 2019                                                                   26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       1. října         17:30  na určitý úmysl
Neděle    6. října           7:30  za Jana a Marii Adolfovy, syna a živou rodinu
                                   10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve;
v úterý je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve;
ve středu je památka svatých andělů strážných;
v pátek je památka sv. Františka z Assisi.
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS vynesla v celé farnosti 17 221,- Kč. Pán ať odplatí každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Biblická hodina se koná ve středu 2. října v 19:30 na faře.

Večer chval ve farním kostele v Žebětíně se bude konat až příští čtvrtek 10. října.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple. Pouze 10. října bude růženec již v 18:30, po něm následuje od 19h adorace.

Pátek 4. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 6. října se koná v Žebětíně po mši svaté v 9:00 farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Sbor mladých se bude scházet 2. neděli v měsíci, změny na webu sborů a v ohláškách. Poprvé v tomto školním roce 13. října; v 8:30 zkouška v Domku, v 10:30 zpívání při mši sv. v kapli.

V pondělí 7. října se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

11.-13. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžkem bude diecézní charita Brno financovat spodní prádlo pro potřebné. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře Doffkové.

Příští neděli bude ve farním kostele pokřtěna Tamara Barbora Křížová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. září 2019                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     24. září    17:30  za rodiny Benešovu, Maděrovu a Sedlaříkovu
Sobota  28. září      7:30  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle  29. září      7:30  za manžele Braunovy
                             10:30  za Jiřího Doležala a duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze;
v pátek je památka sv. Vincence z Paula, kněze;
v sobotu je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - je to doporučený svátek.
Příští neděle je 26. v mezidobí.

Dnešní sbírka je na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. 

Ve středu 25. září začíná kurz Alfa; hosté se mohou připojit ještě 4. večer - tedy nejpozději 23. října. Děkujeme za vaše modlitby.

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 11. - 13. října. Bližší informace na plakátě, webu a lístcích u východu z kostela.

7.10. se po mši svaté poprvé na faře koná F-klub; další setkání se budou konat každé první pondělí v měsíci.

Pastorační středisko brněnské diecéze pořádá od října kurz tajemství partnerských vztahů více na nástěnce a webu.

Manželské ohlášky: dne 5. října hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Pavel Širůček a slečna Viktorie Reichová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. září 2019                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. září   17:30  za syna Davida, rodinu Čejkovu a Jiřínu Vernerovou
Neděle  22. září     7:30  za rodinu Lízalovu, Pernicovu a Šárku Frydrychovou
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je v moravských diecézích nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice;
v pátek je památka sv. Ondřeje Kim-Taegona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků;
v sobotu je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Příští neděle je 25. v liturgickém mezidobí.

Příští neděli 22. září se koná sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz. Příští neděli také v souvislosti se sbírkou přečteme slovo otce biskupa Vojtěcha.

Farní den dnes začne požehnáním ve 14:30 ve farním kostele. Prosíme o pomoc při chystání od 13h a úklidu od 19h.

Zítra 16. září začíná výuka náboženství.

V úterý 17. září po mši sv. bude v Domku první schůzka ministrantů.
V 19h začíná příprava na biřmování. Prosíme o modlitbu.

Ve středu 18. září jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 19. září se koná první letošní společenství děvčat.  

Na základě výzvy ČBK si v sobotu 21. září připomeneme Mezinárodní den míru zvoněním na kostelní zvony v 18h.

Kurz alfa začíná ve středu 25. září, pozvěte své hledající příbuzné a známé. Děkujeme za modlitbu za požehnání pro hosty i sloužící.

11. – 13. října se koná farní dobročinný bazar. Více na webu, nástěnce a lístcích u východu z kostela.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. září 2019                                                                    23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       10. září    17:30   za Františka Holíka, manželku a živou rodinu
Neděle    15. září      7:30   za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                                10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
v pátek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;
v sobotu je svátek Povýšení sv. Kříže.
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

V pondělí 9. září se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V úterý 10. září se opět sejde v Domku v 19h Mládežácké spolčo. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.

Ve středu 11. září v 19:30 pokračují na faře v Žebětíně Biblické hodiny.

Ve čtvrtek 12. září se koná v mimořádném termínu večer chval po mši sv. ve farním kostele;
téhož dne tichá adorace 19 – 20h v kapli.

Biřmovanci se začnou připravovat v Domku v 19h každé druhé úterý od 17. září. Prosíme o modlitbu.

Výuka náboženství začne od 16. září. Definitivní rozvrh výuky náboženství je vzadu na nástěnce a na webových stránkách.

V 16. čísle farního občasníku - a rovněž na webových stránkách - je seznam všech farních aktivit a společenství, včetně dne a času konání.

Farní víkend:
Pouť: Jsou stále ještě volná místa v autobusu, seznam je v poličce. Odjezd v sobotu 14. září ve 14:30 od kostela v Žebětíně, 14:40 od hájenky v Kohoutovicích.
Nabídka pro pěší pouť:
z Lelekovic přes Babí lom (asi 6km): sraz na zastávce Lelekovice, náves, ve 12:30.Kontakt: jiri@doffek.cz. Rychlá chůze/pomalý běh (případně kolo, koloběžka) od kohoutovické kaple až na Vranov (asi 22km): sraz ve 12:00 u kaple. Kontakt: Petr Kaňovský, mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h.

Farní den v neděli 15. září: prosíme o pomoc při chystání od 13h a úklidu od 19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). Kasička na příspěvky na náklady spojené s farním dnem bude jako vždy u občerstvení. Děkujeme. 

Kurz alfa začíná 25. září. Děkujeme za modlitbu za požehnání pro hosty i sloužící.

Manželské ohlášky: dne 21. září hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Štěpán Fojtík z farnosti Brno - Křenová a slečna Petra Bakalová.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. září 2019                                                                    22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     3. září    17:30  za školáky a studenty
Neděle  8. září      7:30  za farníky
                           10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Marii

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;
ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty.
Příští neděle je 23. v mezidobí.

Na dnešek vyhlásil papež František Den modliteb za péči o stvoření – prosím, pamatujte také ve svých modlitbách.

Večer chval ve farním kostele se přesouvá na příští týden, tedy 12. září.

Pátek 6. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:

Pouť na Vranov - sobota 14. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je vzadu na poličce. Hledáme ještě někoho, kdo by „vedl pouť“ z Útěchova (asi 2km). Místo a čas srazu bude v ohláškách 8.9.

Farní den v neděli 15. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Hostem farního dne bude P. Martin Holík, který pohovoří o tzv. fake news - poplašných zprávách. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

U vchodu si můžete vzít nové číslo farního občasníku, s přehledem pravidelných aktivit a společenství. Tamtéž si můžete vzít vizitky s pozváním na kurz Alfa.

Od tohoto týdne dochází ke změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele:
dětské mše svaté budou ve středu v 16:30 v Žebětíně;
dětský sboreček zkouší na faře od 16:00.
Pondělní mše svatá bude v 18:00.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 16. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.
Na ZŠ Pavlovská bude hodina náboženství ve 14:00 sloučena pro 1., 2. a 3. třídu, původně plánovaná samostatná hodina pro třetí třídu se ruší.
Začátek hodiny pro 4. až 6. třídu bude buď v 15:00  nebo až v 15:45, podle informace rodičů.

V sobotu 7. září bude ve farním kostele pokřtěn Jonatán Mečkovský.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. srpna 2019                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   1. září   7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a celou rodinu
                         10:30  za živou a zesnulou rodinu Bednaříkovu a Jančíkovu

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je památka sv. Moniky;
ve středu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;
ve čtvrtek je památka Umučení sv. Jana Křtitele.
Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Od příští neděle 1. září budou v kapli opět dvě mše sv.
Téhož dne 1. září budou při všech bohoslužbách ve farnosti dětem požehnány aktovky a školní pomůcky.

V Žebětíně po mši svaté v 9:00 bude farní kavárna, kam jste všichni srdečně zváni.

Všichni jste rovněž srdečně zváni na farní víkend:
Pouť na Vranov - sobota 14. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je vzadu na poličce. Hledáme 2 lidi, kteří by „vedli pouť“ přes Babí lom (asi 6km) a z Útěchova (asi 2km). Místo a čas srazu bude v ohláškách 8.9. Kdo by byl ochotný, ať se přihlásí Petře Doffkové.

Farní den v neděli 15. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Hostem farního dne bude P. Martin Holík, který pohovoří o tzv. fake news - poplašných zprávách. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

Manželské ohlášky: dne 7. září hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Tomáš Živna z farnosti Líšeň a slečna Michaela Pernicová.
Téhož dne hodlají v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici uzavřít manželství pan Jiří Horák a slečna Veronika Hrabovská, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. srpna 2019                                                                20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   25. srpna          7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;
ve středu je památka sv. Pia X, papeže;
ve čtvrtek je památka Panny Marie Královny;
v sobotu je v naší farnosti titulární slavnost sv. Bartoloměje, apoštola.
Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí; ve farním kostele oslavíme slavnost výročí jeho posvěcení

V sobotu 24. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude v 15:30 požehnání chase a poté Česká a Moravská beseda pod májou. Od 20 h v Katolickém domě hodová zábava.

Vzadu jsou ještě k dispozici puzzle - kus za 200 Kč. Peníze prosím vložte do kasičky u vchodu

Na základě žádosti některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

Manželské ohlášky: dne 31. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Švéda a slečna Ludmila Březinová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. srpna 2019                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   18. srpna          7:30  za prarodiče a rodiče Valešovy a syna

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka;
ve čtvrtek je slavnost Nanebevzetí Panny Marie – je to doporučený svátek.
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Šestnáctá diecézní pouť rodin konaná v roce 30. výročí svatořečení Anežky České nese motto: „Rozdávat pokoj a naději“. Pouť se uskuteční v sobotu 31. srpna 2019 v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Poutníci se mohou těšit na bohatý program pro malé i velké, na mši svatou s otcem biskupem, bude příležitost ke svátosti smíření, adorace s komunitou Emmanuel, komentovaná prohlídka baziliky Nanebevzetí Panny Marie a poutního kostela na Zelené hoře, koncert, divadlo, přednášky, výtvarné dílničky, program pro mládež, stanoviště s úkoly pro děti a mnoho dalšího. Občerstvení v areálu je zajištěno. Program a více informací: www.crsp.cz

Otcové augustiniáni srdečně zvou do starobrněnské baziliky na hlavní pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Poutní mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 15. srpna v 18:00 hod, hlavní celebrant a kazatel bude o. biskup Pavel Konzbul. Pouti budou předcházet již tradiční dny přípravy - triduum od pondělí 12. srpna do středy 14. srpna, s hudbou a slovem otce Pavla Opatřila. Více informací na webu  https://www.opatstvibrno.cz/

Manželské ohlášky: dne 24. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Ondřej Makeš a slečna Terezie Adolfová, oba z naší farnosti.
Téhož dne hodlají ve farním kostele v Troubsku uzavřít manželství pan Roman Gutter z naší farnosti a slečna Erika Ullmannová žijící ve farnosti Brno-sv. Jakub.

V sobotu 17. srpna bude ve farním kostele pokřtěná Edita Vránová.

V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. srpna 2019                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   11. srpna          7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je svátek Proměnění Páně;
ve čtvrtek je památka sv. Dominika, kněze;
v pátek je svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;
v sobotu je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

V novém školním roce 2019/2020, tj. od začátku září, dojde k změně pořadu bohoslužeb ve farním kostele v Žebětíně: dětská mše svatá se přesouvá na středu na 16:30; dětský sboreček se bude konat v 16:00 na faře. Mše svatá v pondělí bude začínat v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. července 2019                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle     4. srpna          7:30  za rodiče Pávkovy a Drápalovy a prarodiče Lahodovy, Drápalovy a Jelínkovy

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Marty;
ve středu je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze;
ve čtvrtek je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí

Návštěva nemocných se výjimečně uskuteční již ve čtvrtek 1. srpna.
V pátek 2. srpna bude ve farním kostele jako obvykle od 17:00 adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 3. srpna bude ve farním kostele pokřtěna Julie Beranová.

Manželské ohlášky: dne 10. 8. hodlají ve farním kostele u zavřít manželství pan Tomáš Lorenc z farnosti Modřice a slečna Markéta Pokorná z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. července 2019                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   28. července     7:30 za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény;
v úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy;
ve čtvrtek je svátek sv. Jakuba, apoštola;
v pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;
v sobotu je památka sv, Gorazda a druhů.
Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17h.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Kontakty jsou na webu venkovní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. července 2019                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  21. července  7:30 na poděkování za dar života a s prosbou o dary Ducha svatého

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Bonaventury z Bagnoreggia, biskupa a učitele církve;
V úterý je nezávazná památka Panny Marie Karmelské.
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího i paní kostelnice se případné pohřby ve farním kostele budu moci konat až od 21. července.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 24. července v 17h.

Manželské ohlášky: dne 27. 7. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Josef Baldr a slečna Sandra Krausová, oba z naší farnosti.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy J kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. července 2019                                                             14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   14. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

V pondělí se v Žebětíně nekoná pravidelná večerní mše svatá a ve středu bude mše svatá již ve 14:00, s rozloučením ke kremaci; večerní mše rovněž nebude.

Od 10. do 14. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

V sobotu 13. července bude v kapli pokřtěn Antonín František Vrbka.
Zároveň se koná adorační den farnosti a den vzájemných modliteb s AKS Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Otec Jiří je od 14. do 26. 7. mimo farnost, zároveň od 15. do 20. 7, nebude k dosažení ani na mobilu. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc. Tato farnost zajistí také zástupy v neděli 21. července. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Koncem září začíná v naší farnosti další běh kurzu alfa. Prosíme o modlitební podporu; budeme rádi, když dáte týmu vědět, že na něj pamatujete.
V poličce jsou k dispozici pozvánky a vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Informace o kurzu poskytne Irena Veselá a Petra Doffková.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy J kus za 200 Kč. Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. června 2019                                                              13. neděle v mezidobí

Pátek        5. července  7:30  za novokněze naší diecéze
Neděle      7. července  7:30  za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola;
V pátek je slavnost svatých Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy - doporučený svátek;
V sobotu bude v Žebětíně slavena sobotní památka Panny Marie.
Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla v obou částech farnosti 16.700Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Naše diecéze má od soboty 22. června dva novokněze: Štěpána Trčku a Miroslava Kulifaje. Prosíme, provázejte je modlitbou.

Dnes jste po mši svaté v 9:00 v Žebětíně zváni na mimořádnou farní kavárnu na zahradě s grilováním.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pátek 5. července je slavnost sv. Cyrila a Metoděje a zároveň je první v měsíci. Mše sv. budou v 7:30 v kapli, v 9:00 ve farním kostele. Poté se uskuteční návštěva nemocných, eucharistická adorace večer v Žebětíně nebude,
o. Jiří zpovídá v Řečkovicích.

Od 10. do 14. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Koncem září začíná v naší farnosti další běh kurzu alfa. Prosíme o modlitební podporu; budeme rádi, když dáte týmu vědět, že na něj pamatujete.
V poličce jsou k dispozici pozvánky a vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.
Informace o kurzu poskytne Irena Veselá a Petra Doffková.

Proběhla aktualizace adoračních dnů farností a spojení s dnem vzájemných modliteb s AKS Olomouc: v Žebětíně zůstává 26. října, pro Kohoutovice byl nově určen termín 13. července, který letos vychází na sobotu. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi puzzle kostela, kaple a farní želvy :-) kus za 200 Kč.
Peníze vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. června 2019                                                              12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    25. června  14:00  za zesnulou Zdenku Šmerdovou (mše svatá  s rozloučením ke kremaci)
Neděle 30. června    7:30  za zemřelého manžela a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
v pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
v sobotu je slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Příští neděle je 13. v mezidobí. 

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.

Zítra bude v Žebětíně poslední dětská mše svatá.

V pátek 28. června o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně bude sloužena ve farním kostele mše sv. už v 8:00, před ní bude krátký výstav Eucharistie a litanie. Od příští neděle 30. června až do konce srpna bude v kapli pouze nedělní mše sv. v 7:30, druhá ani úterní se nekoná. Od 1. září budou již opět dvě mše sv., v úterý i v neděli.

V sobotu 29. června bude ve farním kostele pokřtěn Marek Pelc.

V neděli 30. června jste po mši svaté v 9:00 v Žebětíně zváni na mimořádnou farní kavárnu na zahradě s grilováním.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Ještě stále hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodiny v Kohoutovicích Měli by to být dva lidé, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se najdou, může být knihovna zkušebně otevřena  již o letních prázdninách, a to každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá.

K podzimnímu kurzu alfa se můžete aktivně připojit i nabídnutím jednorázové pomoci. Budeme velmi rádi, dáte-li nám vědět, že na tým pamatujete v modlitbě. Můžete být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů - tzv. ohlédnutí.  Pro více informací se obracejte na Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Proběhla aktualizace adoračních dnů farností a spojení s dnem vzájemných modliteb s AKS Olomouc: v Žebětíně zůstává 26. října, pro Kohoutovice byl nově určen termín 13. července, který letos vychází na sobotu. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. června 2019                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     18. června   17:30  za P. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenberga, manželku a dvoje rodiče
Neděle  23. června     7:30  úmysl zatím volný
                                 10:30  za živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek;
V pátek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

Sbírka na Charitu z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.700 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

V úterý 18. června jste zváni od 18:30 do farního kostela na koncert žáků ZUŠ Františka Jílka.

Ve středu 19. června jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 20. června bude mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně ve farním kostele již v 17.30, po ní bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem.

V pátek 21. června se koná v 19h na faře schůze ekonomické rady farnosti, hosté jsou srdečně zváni.

V sobotu 22. června budou pokřtěny tyto děti: František Ondřej Žváček a Martin Křivánek.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodiny. Měli by být dva, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se najdou, může být knihovna otevřena ve zkušebním režimu již o letních prázdninách, a to (předběžně) každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá irena.vesela@kaplekohoutovice.cz.

K podzimnímu kurzu alfa se můžete aktivně připojit nabídnutím „i jen“ jednorázové pomoci nebo modlitbou. Budeme rádi, když nám dáte vědět, že na tým pamatujete v modlitbě.

Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). Informace o přesunu bohoslužeb a stálé zpovědní služby je na venkovní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. června 2019                                               Slavnost seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     11. června      17:30  na poděkování za 30 let společného života
Neděle  16. června        7:30  za farníky
                                    10:30  za živou a zemřelou rodinu Slovákovu, Fuskovu a Kubíčkovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve;
v úterý je památka sv. Barnabáše, apoštola;
ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na Charitu.

V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

V pondělí 10. června se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. června od 19 do 20h.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Příprava se bude konat 1x za 14 dní v úterý od 19h, první setkání 17. září.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 14. září (pouť na Vranov) a v neděli 15. září (farní den); prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích. Hostem farního dne bude P. Martin Holík.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. června 2019                                                                7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     4. června   17:30  úmysl zatím volný
Neděle  9. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                               10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
v pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ve středu je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Příští neděle je slavnost  Seslání Ducha svatého, končí doba velikonoční.

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla v celé farnosti 35.000 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21h v kapli.

Přípravná schůzka na kurz alfa se koná v pondělí 3. června v 18:30 v Domku

Biblická hodina bude ve středu 5. června od 19:30 na faře.

Ve čtvrtek 6. června se po večerní mši sv. ve farním kostele koná večer chval.

Pátek 7. června je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Mladé hody začnou v sobotu 8. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 16:30 Moravskou besedou pod májou.

V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

V sobotu 8. června bude ve farním kostele pokřtěn Maxmilián Lukáš Korbel.

Manželské ohlášky: dne 15. června hodlají v kostele svatého Bartoloměje uzavřít manželství pan Michal Čápek a slečna Kristýna Kalabzová, oba žijící na území naší farnosti.

Hledáme dva ochotné lidi, kteří by měli zájem zajišťovat provoz farní knihovny v Domku Svaté rodin+y v Kohoutovicích – tj. půjčovat knihy, evidovat vypůjčené a vrácené knihy, upomínat opozdilce, starat se o správné zařazení knih a průběžně revidovat stav knihovny. Měli by to být dva lidé, aby byli navzájem zastupitelní v případě nepřítomnosti či nemoci. Pokud se tito najdou, může být knihovna otevřena ve zkušebním režimu již o letních prázdninách, a to (předběžně) každou druhou neděli po mši svaté, která bude o prázdninách pouze jedna. Další informace poskytne Irena Veselá.
Zároveň prosíme ty z vás, kteří jste si v domku vypůjčili Youcaty, abyste je co nejdříve přinesli Ireně Veselé, neboť je třeba jim nalepit na hřbety štítky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. května 2019                                                               6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    28. května   17:30  na úmysl celebranta
Neděle   2. června     7:30  za farníky
                                10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně;
v pátek je svátek Navštívení Panny Marie;
v sobotu je památka sv. Justina, mučedníka.
Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnešní sbírku vyhlásila ČBK na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h v kapli na hudební májové pobožnosti.

V následujícím týdnu (od 27. 5.) odpadá výuka náboženství ve skupinách p. katechetky Strmiskové na ZŠ Chalabalova a Pavlovská.
V týdnu od 10. do 14. června bude pro letošní školní rok ukončena výuka náboženství na všech ZŠ ve farnosti.

Svatodušní novénu se v naší farnosti modlíme od pátku 31. května do soboty 8. června vždy od 20:30 do 21h v kapli.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Dnes naposled se můžete závazně přihlásit do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých. Odjezd autobusů je v 5:30 od kostela v Žebětíně a od hájenky v Kohoutovicích. Telefon v případě nenadálých změn: paní Irena Čornejová xxx xxx xxx.

Příští neděli bude v Žebětíně farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Přípravná schůzka na kurz alfa se koná v pondělí 3. června v 18:30 v Domku.

Na základě některých z vás je zřízena ve farním kostele nástěnka pro farní inzerci  ve farním kostele vedle zpovědní místnosti. Cokoli na ní chcete uveřejnit, je nutné konzultovat s farářem.

V neděli 2. června bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Zuzana Judita Šmídková.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. května 2019                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. května   17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle  26. května     7:30  za Aloise a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                                 10:30  za rodinu Švarcovu a Kočích, na poděkování za dar života a určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze;                                       
v úterý je svátek výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
Příští neděle je 6. velikonoční.

Příští neděli 26. 5. bude sbírka ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě.

Ve středu 22. května jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

V neděli 26. května při mši sv. v 9:00 se ve farním kostele koná slavnost 1. svatého přijímání.

Potřebujeme vaši pomoc s organizací letošní Noci kostelů, která se koná v pátek 24. května. Bližší informace u P. Doffkové.

Svatodušní novéna by měla probíhat od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Nejpozději do pátku 24. května se prosím přihlaste P. Doffkové vy, kdo jste ochotní moderovat některý z večerů.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května - tedy do příští neděle - se závazně přihlašujte do archů v poličce pod kůrem do autobusu a na oběd; do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších svatých.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. května 2019                                                               4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     14. května   17:30  za zemřelého Jeana Vaniera
Neděle  19. května     7:30  za farníky
                                 10:30  za prvokomunikanty

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Fatimské;
v úterý je svátek sv. Matěje, apoštola;
ve čtvrtek je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Příští neděle je pátá velikonoční.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

V pondělí 13. května se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V neděli 19. května při mši sv. v 10:30 se koná slavnost 1. svatého přijímání.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 19. května, zkouška v pátek 17.5. od 15.30 do cca 17:30 a v neděli od 8.30 v Domku. Prosíme o dochvilnost.

Potřebujeme pomoci s organizací letošní Noci kostelů, která se koná v pátek 24. května. Prosíme, hlaste se P. Doffkové.

Svatodušní novénu se budeme modlit  od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Do pátku 24. května se prosím přihlaste P. Doffkové.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd – do obědového papíru se pište i vy, kdo pojedete autem a chcete oběd. Nevratná záloha 200,- se vybírá po nedělních mších sv.

Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok je k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. května 2019                                                                3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      7. května  17:30  za zemřelého Františka Dobeše a duše v očistci
Neděle 12. května    7:30  za rodiče Adolfovy, syna a jejich rodiče
                               10:30   za Ladislava Mejzlíka a živou a zesnulou rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka;
ve středu je nezávazná památka Panny Marie, prostřednice všech milostí.
Příští neděle je 4. velikonoční – tzv. neděle Dobrého pastýře; den modliteb za duchovní povolání.

Minulý týden jsme na farním dobročinném bazaru vybrali 10.150Kč. Všem dárcům a pomocníkům velmi děkujeme! 6.500Kč zajistí na rok vzdělání Louise, zbylých 3.650Kč bylo odesláno Mary´s Meals.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

V úterý 7. května zazpívají při mši sv. děti z MŠ Bellova.

Biblická hodina na faře se koná ve středu 8. května od 19:30.

Adorace s písněmi z Taizé se koná v kapli ve čtvrtek 9. května od 19 do 20h.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 31. května do soboty 8. června od 20:30 do 21h v kapli. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří chtějí jednotlivé večery moderovat, aby se nejpozději do pátku 24. května přihlásili Petře Doffkové.
Petře se hlaste, prosíme, i vy, kteří byste rádi pomohli s organizací letošní Noci kostelů 24.5. (vítání návštěvníků, informace apod.)

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte po první mši sv. p. Libuši Brázdové a po druhé Petře Doffkové.

V sobotu 11. května budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Tomáš Kofroň a Helena Havlíčková.

Manželské ohlášky: dne 18. května hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve farnosti Staré Brno uzavřít manželství slečna Anna Balšíková z naší farnosti a pan Vlastimil Čech.

Zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok bude k nahlédnutí na vnitřní nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. dubna 2019                                                               2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. dubna   17:30   úmysl zatím volný
Neděle    5. května    7:30    za farníky
                                10:30    za rodiny Házovu, Holíkovu a určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy;
ve čtvrtek je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve;
v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Příští neděle je 3. velikonoční.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit ještě dnes po mši sv.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý,

v Žebětíně denně 40 minut přede mší sv., v neděli  již v 17h.

Ve čtvrtek 2. května se po večerní mši sv. ve farním kostele koná večer chval.

Pátek 3. května je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:00 bude ve farním kostele adorace Nejsvětější svátosti a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které se účastnily letošního klapání ve velikonočním triduu a pomohly tím udržet tuhle krásnou tradici. Zároveň vás rodiče prosíme o zpětnou vazbu, co se vám líbilo, co ne, a co bychom mohli zlepšit.
V poličce pod kůrem je krabička a papírky, kam své nápady můžete anonymně vhodit. Zároveň na papírky prosím napište jména dětí, které nedostaly odměnu za klapání. Za společenství křesťanské mládeže děkuje Pavel Zrnečko.

Farní pouť do Neratova se koná 1. června. Nejpozději do 26. května se závazně přihlašujte do archů v poličce do autobusu a na oběd. Nevratnou zálohu 200,- odevzdávejte od 5. května po první mši sv. p. Libuši Brázdové a po druhé Petře Doffkové.

U kropenky je 15. číslo farního občasníku; k dispozici je rovněž na webu.

Příští neděli přečtu v ohláškách zprávu o hospodaření farnosti za loňský rok.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. dubna 2019                                                Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  22. dubna    7:30  za + Marii a Eduarda Krásovy
Úterý     23. dubna   17:30  za Alexandra a Boženu Chmelíkovy
Neděle  28. dubna     7:30  za Emilii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                                 10:30  za rodiny Braunovu, Fialovu a Horskou

Svátky v tomto týdnu:
Slavíme Velikonoční oktáv; příští neděle je druhá velikonoční,  tzv. neděle Božího milosrdenství.

Dobrovolná sbírka Boží hrob pro křesťany ve Svaté zemi, která se konala na Velký pátek, vynesla 8100 Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

V úterý 23. dubna se nekoná výuka náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.

Ve středu 24. dubna jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Farní dobročinný bazar se koná od pátku 26. do neděle 28. dubna. Věci můžete přinést ve středu a čtvrtek od 18 do 20h do Domku. Bližší informace jsou na vývěsce, na lístcích u kropenky, webu a facebooku. Vybrané peníze umožní Louise z Haiti další rok vzdělávání.

V sobotu 27. dubna se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu, podrobné informace na http://pochodprozivot.cz/

Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie příští neděli 28. dubna.

Manželské ohlášky:
Dne 30. dubna hodlají v kapli Svaté rodiny církevně zplatnit svoje civilní manželství paní Hana Suchá a pan Jaroslav Suchý.
Dne 4. května hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít sňatek slečna Jana Šmídková z farnosti Brno-Žabovřesky a pan Pavel Gric.

Chtěli bychom poděkovat všem dětem, které se účastnily letošního klapaní ve velikonočním triduu a pomohly tím udržet tuhle krásnou tradici. Zároveň vás rodiče prosíme o zpětnou vazbu, co se vám líbilo, co ne, a co bychom mohli zlepšit. V poličce pod kůrem je krabička a papírky, kam své nápady můžete anonymně vhodit.
Zároveň na papírky prosím napište jména dětí, které nedostaly odměnu za klapání. Za společenství křesťanské mládeže děkuje Pavel Zrnečko.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. dubna 2019                                                                          Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     16. dubna   17:30  na určitý úmysl
Neděle  21. dubna             Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
                                  7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Poslední nedělní křížová cesta dnes ve 14.30 ve farním kostele bude opět dětská.

Svátost smíření: dnes v Domku zpovídá o. Jiří od 15:00 do 17:00.

Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je na venkovní nástěnce, webu a ve farním občasníku.

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté zemi.

Ve středu 17. dubna bude od 16:30 velikonoční úklid kaple.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se uskuteční 26. - 28. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

Manželské ohlášky: dne 27. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Jaroslav Šuráň a slečna Kateřina Vedrová, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. dubna 2019                                                                          5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. dubna   17:30  za mládež nejen z naší farnosti
Neděle 14. dubna     7:30  za dar Ducha svatého pro živou rodinu
                                10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je tzv. Pašijová (Květná), přede mší svatou bude žehnání ratolestí.

Dnes se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.
Koná se rovněž pravidelná křížová cesta ve farním kostele ve 14.30.

V pondělí 8. dubna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

V úterý v rámci společenství mládeže povypráví otec Zdeněk Drštka o letošním světovém setkání mládeže v Panamě. Začátek v 19:00 v Domku svaté Rodiny.

Biblická hodina bude ve středu 10. dubna na faře – pozor, začátek až ve 20:00.

Ve čtvrtek 11. dubna se ve 13:00 ve farním kostele rozloučíme s panem ing. Stanislavem Kyselákem. Nekoná se výuka náboženství pro 4. a 5. ročník na ZŠ Chalabalova a večerní mše svatá v Žebětíně. Nebudou ani avizované chvály s komunitou Emmanuel.

Rovněž ve čtvrtek 11. dubna bude v kapli adorace s litaniemi.

Týden před Květnou nedělí 8. – 13. 4. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež.
V sobotu 13. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi:
Žebětín - sobota 13. 4. v kostele od 14:45 do 16:00 Jakub Tůma, na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00.
Kohoutovice  - neděle 14. 4. o. Jiří 15:00 - 17:00.

Poslední nedělní křížová cesta bude na Květnou neděli ve 14.30 ve farním kostele, bude opět dětská.

Farníkům, kteří mají zájem podívat se příští víkend na chalupu Karolinka, připomínáme, aby o sobě dali vědět co nejdříve Ondrovi nebo Martinovi Valešovým, nebo Petře Doffkové. Informační letáky ohledně chalupy z prezentace před 14 dny, jsou ještě k rozebrání u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


31. března 2019                                                                       4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. dubna   17:30  za  zemřelou sestru Sebaldu Vávrovou
Neděle 7. dubna     7:30  za farníky
                             10:30  za nápravu zdraví

Svátky v tomto týdnu: Příští neděle je 5. postní.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

Večer chval ve farním kostele bude v dubnu až 11. 4.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede po obřadech od 21h asi po půl hodinách. Pro vás, kterým by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, nabízíme možnost svézt se s někým autem. Kontaktujte, prosíme Petru Doffkovou.

Pátek 5. dubna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Křížová cesta se v pátek 5. dubna koná mimořádně již od 18h. Po ní jste zváni do Domku na setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Na dnešní křížovou cestu do Žebětína opět srdečně zveme všechny děti. Podobně jako minulý týden se děti budou moci  zapojit buď čtením nebo nesením lehkého kříže. Sraz všech dětí bude ve 14:20 v sakristii, tj. 10 min před začátkem.
V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na skautskou křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.

Týden před Květnou nedělí 8. – 13. 4. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež.
V sobotu 13. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi:
Žebětín - sobota 13. 4. v kostele od 14:45 do 16:00 Jakub Tůma, na faře o. Jiří od 15:15 do 17:00.
Kohoutovice  - neděle 14. 4. o. Jiří 15:00 - 17:00.

Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných proběhne v neděli 7. dubna při všech mších sv. v naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. března 2019                                                                       3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. března   17:30  za Miladu Hanákovou, rodiče a na určitý úmysl
Neděle  31. března     7:30  za živou a zesnulou rodinu a dar zdraví pro kamarádku
                                 10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je slavnost Zvěstování Páně.
Příští neděle je 4. postní, tzv. Laetare - Radostná.

Křížovou cestu se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.
Ve farním kostele se křížová cesta koná vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30.

V pondělí 25. března v 17:30 bude ve farním kostele mše sv. ze Slavnosti Zvěstování Páně. Dětský sboreček se tentokrát nekoná.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka.

Ve středu 27. března jste zváni do Otevřeného společenství. Začátek v 19:30 v Domku.

Pátek 29. března vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V pátek 5. dubna se v Domku od 18:30 koná setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli. Křížová cesta v kapli začne mimořádně již v 18h.

V neděli 7. dubna zvou skautské oddíly na křížovou cestu. Sraz v 15:00 na zastávce Stará dálnice, konec přibližně v 16:30 poblíž zastávky Talichova. Trasa vhodná i pro kočárky.

Možnost svátosti smíření před Velikonocemi: Kohoutovice - sobota 13. 4. 15:30 - 17:00 v Domku, Žebětín - neděle 14. 4. 15:00 - 17:00 v kostele.

Informace o farním dobročinném bazaru jsou na lístcích u kropenky, na webu a nástěnce.

Pastýřský list - Počatý život

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. března 2019                                                                       2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    19. března   17:30  na určitý úmysl
Neděle 24. března     7:30  za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu
                                 10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
Příští neděle je 3. postní.

Křížovou cestu se modlíme v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30. Ve farním kostele se křížová cesta koná vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. Příští neděli 24.3. srdečně zveme do farního kostela k modlitbě křížové cesty všechny děti.

Dětský sboreček zkouší v pondělí od 17h na faře a zpívá při mši sv. v 17:30.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Domku.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka.

V pátek 5. dubna jste zváni na setkání s národní koordinátorkou hnutí Modlitby matek paní Markétou Klímovou. Začátek v 18:30 v Domku, malé občerstvení bude na místě, večer završíme modlitbou matek. Setkání je otevřené všem, nejen fyzickým matkám. V případě zájmu bude v době modlitby žen/matek paralelní modlitba mužů/otců v kapli. Křížová cesta v kapli začne mimořádně
již v 18h.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise z Haiti se koná v Domku 26.-28. dubna. Více na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


Ohlášky

10. března 2019                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. března  17:30  na určitý úmysl
Neděle 17. března    7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                10:30 za Petra Vladimíra a Janu Fialovy a manžele Styborovy

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je výroční den zvolení papeže Františka.
Příští neděle je 2. postní.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Ve farním kostele se modlíme modlitbu křížové cesty vždy v pátek - začátek 40 minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30.

V pondělí 11. března se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru do dětského sborečku. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 19:30 v Domku.

V úterý 12. března se koná od 19h v Domku poslední setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Mám v knihovně Bibli, co s ní?“

Ve středu 13. března jste zváni na faru, kde od 19:30 bude biblická hodina.

Ve čtvrtek 14. března se od 19 do 20h koná v kapli tichá adorace a modlitba týmu alfa.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Domku.

V úterý 26. března od 19h povypráví v Domku o světovém setkání mládeže v Panamě jeho účastník P. Zdeněk Drštka. Všichni velmi vřele vítáni.

Ve středu 27. března jste zváni od 19:30 do Domku k účasti na Otevřeném společenství.

V poličce pod kůrem je posledních několik výtisků 14. číslo farního občasníku; k dispozici je také na webu.

Malý průvodce postní dobou v papírové verzi je již rozebrán. Zájemci mají možnost stáhnout si do svých mobilních zařízení (mobilů, tabletů apod.) aplikaci Malý průvodce postní dobou. Stažení prostřednictvím služby Google Play je zdarma.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. března 2019                                                                 8. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. března    17:30  za pronásledované a vězněné v době protektorátu a totalitního režimu
Středa    6. března               Popeleční středa
                                  17:00  na úmysl dárce
Neděle 10. března       7:30  za farníky
                                  10:30  za Marii Peroutovou, Zdeňka Luckého a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Středa je Popeleční, začíná postní doba.
Příští neděle je 1. postní.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru do dětského sborečku. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

V úterý 5. března se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Křesťan a hudba“, lektor P. Pavel Šupol, vicerektor kněžského semináře v Olomouci.

Středa 6. března je Popeleční, den přísného postu, začíná postní doba. Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky.

Ve čtvrtek 7. března na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

V poličce pod kůrem je nové 14. číslo farního občasníku, k dispozici je také na webu.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice. Bližší informace na nástěnce.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. února 2019                                                                 7. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    26. února    17:30  na určitý úmysl
Neděle   3. března    7:30  za Libuši Adolfovou a rodiče
                                10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
V následujícím týdnu nejsou žádné svátky ani závazné památky.
Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

Sbírka z minulé neděle - Haléř sv. Petra – vynesla v celé farnosti 30.000Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Děti jsou srdečně zvány v pondělí v 17:00 hodin na faru, kde opět začne dětský sboreček. Budeme se učit písničky, které zazpíváme při dětské mši svaté. Těší se na vás Bára a Kuba Gyönyörovi.

V úterý 26. února odpadá hodina náboženství ve skupinách o. Jiřího na Pavlovské. Příprava prvokomunikantů na faře se však bude konat.

V úterý 26. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“ na téma „Komunikace aneb Umíme spolu mluvit?“, lektoři Hana a Martin Cvrkalovi

Ve středu 27. února jste zváni od 19:30 do Domku k účasti na Otevřeném společenství.

Ve čtvrtek 28. února se koná setkání žebětínské části farní pastorační rady.

Pátek 1. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 bude v kostele sv. Bartoloměje výstav Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude v Žebětíně po mši svaté farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice.

Postní duchovní obnova, kterou povede brněnský děkan P. Václav Slouk, se koná v sobotu 23. března od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

V poličce s tiskem se můžete dnes naposled předběžně přihlásit na farní pouť do Neratova 1. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. února 2019                                                                 6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. února   17:30  na určitý úmysl
Neděle  24. února     7:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna, prarodiče a živou rodinu
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:  
v pátek je Svátek Stolce sv. apoštola Petra;
v sobotu je památka sv. Polykarpa ze Smyrny, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Dnes končí Národní týden manželství. Dnes při mších sv. v 7:30 a 9h bude uděleno manželům hromadné požehnání; individuální požehnání po mši sv. v 10:30.

V úterý 19. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“. MUDr. Maria Fridrichová, lektorka ostravského Centra pro rodinu, se bude věnovat tématu „Čistota – středověký přežitek?“

Ve středu 20. února se od 19:30 koná na faře biblická hodina.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji dnes po mši sv. Domku. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly. Můžete je nezabalené donést do Domku dnes po mších sv., případně v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

V úterý 26. února odpadá hodina náboženství ve skupinách o. Jiřího v Žebětíně a na Pavlovské. Příprava prvokomunikantů se však bude konat.

27. února se od 19:30 v Domku koná další setkání Otevřeného společenství.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 19:30 v Domku.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V sobotu 9. března se bude konat jarní farní výlet do údolí Chlébského potoka u Nedvědice. Čas odjezdu a návratu bude upřesněn.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. února 2019                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  17. února  7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                             10:30  za Františku Žůrkovou a Aloise Žůrka

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je nezávazná památka Panny Marie Lurdské; zároveň je Světový den nemocných.
Příští neděle je šestá v liturgickém mezidobí.

Příští neděli 17. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: pondělí 11. února mše sv. v Žebětíně už v 8:00, út a st mše sv. není, ani společenství mládeže. Biblická hodina se přesouvá na středu 20. 2. v 19h.

V pondělí 11. února není v Proglase růženec, ale mše svatá.

Zítra začíná Národní týden manželství. Naše farnost se k němu připojí příští neděli 17. února při mších sv. v 7:30 a 9h hromadným požehnáním manželům a individuálním požehnáním po mši sv. v 10:30. V úterý 12. února v rámci týdne manželství přednáší od 17:30 do 19h v Centru naděje a pomoci Mgr. Antonín Brtník na téma Co zraňuje a zabíjí manželství? Vstupné dobrovolné, ​rezervace na webu www.cenap.cz nutná.

Ve čtvrtek 14. února se koná tichá adorace a modlitba týmu alfa v kapli 19-20h.

Vstupenky na farní ples jsou v prodeji vždy po mši sv. Domku dnes a 17. února. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku po mších dnes a 17. února nebo nejpozději v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

Společenství modliteb matek zve nové členky. Setkání se konají každé pondělí od 18:30 v Domku.

Postní duchovní obnova s brněnským děkanem P. Václavem Sloukem se koná v sobotu 23. března od 16h v Katolickém domě v Žebětíně.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V poličce pod kůrem je nová kolekce materiálů k Velikonocům od sester trapistek z Poličan.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. února 2019                                                                   4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. února  17:30  za  zesnulou Boženu Chmelíkovou
Neděle 10. února    7:30  za  Vlastu a Jana Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                              10:30  za  farníky

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice;
ve středu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V pondělí 4. února bude na Vranově u Brna uveden do úřadu nový generální vikář - biskup Pavel Konzbul. V Žebětíně nebude náboženství pro starší děti na faře a dětská mše svatá.

V úterý 5. února se koná od 19h v Domku další setkání mladých v rámci cyklu „Zaměřeno na život“. P. Jiří Jeniš, vedoucí DCŽM, pohovoří o vstupu do křesťanské dospělosti.

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku. Prosíme, přijďte všichni, kdo jste ochotni se zapojit do programu – Noc kostelů se koná v pátek 24. května.

Ve čtvrtek 7. února na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

Změna pořadu bohoslužeb o jarních prázdninách: pondělí 11. února mše sv. v Ž už v 8:00, út a st mše sv. není. Biblická hodina se přesouvá na středu 20. 2. v 19h.

Farní ples se koná 23. února. Vstupenky budou v prodeji v Domku 10. a 17. února po obou mších sv. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly; můžete je nezabalené donést do Domku po mších sv. 10. a 17. února nebo nejpozději v pátek 22. února od 18:00 do 19:00. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 22. února od 18 hodin. Informace u Petry Doffkové.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

V poličce pod kůrem je nová kolekce materiálů k Velikonocům od sester trapistek z Poličan.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. ledna 2019                                                                  3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. ledna  17:30  za manžele Ingrovy
Neděle   3. února    7:30  úmysl zatím volný
                             10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu.

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve;
ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze
v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

V úterý 29. ledna začíná v 19h v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“. MUDr. Ilona Burdová bude hovořit na téma Opravdová vnitřní svoboda - a jak nám ji berou nezdravé závislosti.

První setkání Otevřeného společenství se uskuteční ve středu 30. ledna od 19:30 v Domku.

Pátek 1.2. je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 bude v kostele sv. Bartoloměje výstav Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna.  

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku. Prosíme, přijďte všichni, kdo jste ochotni se zapojit do programu – Noc kostelů se koná v pátek 24. května.

Farní ples se koná 23. února v Katolickém domě v Žebětíně. Prosíme o pomoc při organizaci plesu. Také budeme rádi za případné sponzorské a věcné dary do tomboly. Informace u Petry Doffkové. Vstupenky budou v prodeji 10. a 17. února po všech mších sv. ve farnosti.

Příští pondělí 4. února bude na Vranově u Brna uveden do úřadu nový generální vikář - biskup Pavel Konzbul. V Žebětíně nebude náboženství pro starší děti na faře a dětská mše svatá.

V poličce s tiskem se můžete již předběžně přihlašovat na farní pouť do Neratova 1. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. ledna 2019                                                                  2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    22. ledna  17:30   intence není (ekumenická bohoslužba slova)
Neděle 27. ledna    7:30   za farníky
                             10:30   za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice;
ve čtvrtek je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve;
v pátek je svátek Obrácení svatého Pavla;
v sobotu je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí.

Při letošní Tříkrálové sbírce se v Kohoutovicích vybralo celkem 40 938 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 22. ledna v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Alexandra Jacobea, farářka z Českobratrské církve evangelické.

Příští neděli 27.1. při mši svaté v 10.30 zpívá dětský sboreček, všechny děti jsou srdečně zvány. Zkouška od 8:30 v Domku.

29. ledna začíná v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19h dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.

První setkání Otevřeného společenství se uskuteční ve středu 30. ledna od 19:30 v Domku.   

Od 25. do 27. ledna proběhne v Letohradu víkendovka kohoutovických ministrantů.

Schůzka k Noci kostelů se koná ve středu 6. února od 19h v Domku.

Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16h.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli nejpozději do konce ledna. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo papír do ruky J. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Příští neděli budou podány podrobné informace o naší farní pouti (1. 6. do Neratova v Orlických horách).  Bude také již možné se přihlásit a objednat si oběd.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. ledna 2019                                                                   Slavnost Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. ledna   17:30  za rodiny Veselých a Hudečkovu
Neděle 20. ledna     7:30  za Jana a Vlastu Ječmínkovy, rodiče a sourozence
                              10:30  za rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata;
v pátek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
Příští neděle je druhá v liturgickém mezidobí

V pondělí 14. ledna se jedeme modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05; odjezd ze Žebětína v 17:00 z Křivánkova náměstí.

Ve středu 16. ledna se v 19:30 koná biblická hodina  na faře v Žebětíně

Po dobu přípravy dětí na 1. sv. přijímání (10. ledna – 16. května) budou čtvrteční úřední hodiny začínat až v 16h.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 22. ledna v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Alexandra Jacobea, farářka z Českobratrské církve evangelické.

Farní ples se koná 23. února v Katolickém domě v Žebětíně. Prosíme o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz). Informace o sponzorských darech a darech do tomboly budou sděleny později.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli nejpozději do konce ledna. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo papír do ruky J. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. ledna 2019                                                                 Slavnost Zjevení Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      8. ledna   17:30  za zesnulé rodiče Hudlíkovy a Josefu Roušovou
Neděle 13. ledna     7:30  za Josefa Adolfa, Jana Pavelku a duše v očistci
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Tento týden neslavíme žádné svátky ani závazné památky.
Příští neděle je svátek Křtu Páně; končí doba vánoční.

Po mši sv. je možnost přispět na Tříkrálovou sbírku před kaplí. Koledníci chodí po Kohoutovicích v následujícím týdnu.

Dnes se v 18 h ve farním kostele koná vánoční koncert žebětínského chrámového sboru.

V úterý 8. 1. 2019 odpadá výuka náboženství na Pavlovské pro 1. -3. třídy. Výuka náboženství pro 4. -  6. třídu ve skupině o. Jiřího se koná.

 Příprava na 1. sv. přijímání začíná 8. ledna v Žebětíně na faře ve 13:25 a 10. ledna v Domku ve 14:40.

Ve čtvrtek 10. ledna se koná ve farním kostele po mši sv. - přibližně v 18.30 - večer chval. V kapli bude od 19 do 20h adorace se čtením z Písma a modlitba týmu Alfy.

V úterý 22. ledna bude v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů sloužena v  17:30 v kapli ekumenická bohoslužba slova, kázání pronese farářka Českobratrské církve evangelické Alexandra Jacobea.

29. ledna začíná v Domku cyklus přednášek pro mladé „Zaměřeno na život“, pokračuje vždy v úterý od 19h dle rozpisu na plakátu, webu a facebookovém profilu.

23. února se koná farní ples, vstupenky budou v prodeji dvě neděle před plesem. Prosíme též o pomoc při organizaci plesu, hlaste se u Petry Doffkové (tel. 604 240 107, mail: petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz).

Poděkování farníkům

Statistika farnosti

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. prosince 2018                                                                         Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí 31. prosince   16:00  za rodiče a přátele
Úterý       1. ledna         7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                   10:30  za Františka Hrabovského
Neděle     6. ledna        7:30  za rodiče Plškovy a jejich tři syny
                                   10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie;
ve středu je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
Příští neděli je slavnost Zjevení Páně.

Zítra, 31. prosince, poděkujeme za celý uplynulý rok a poprosíme o Boží milost a pomoc do nového roku 2019.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2018. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku. Po mši svaté v 9:00 ve farním kostele se pomodlíme zásvětnou modlitbu k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie jako připomínku loňského zasvěcení naší farnosti.

2. ledna ve 14:30 se v katedrále sv. Petra a Pavla koná pontifikální mše sv. s požehnáním tříkrálovým koledníkům.

Večer chval s komunitou Emmanuel se bude ve farním kostele konat až druhý čtvrtek v lednu, tedy 10. ledna.

Pátek 4. ledna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli, o slavnosti Zjevení Páně, zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni. Při všech mších svatých se uskuteční žehnání vody, kadidla a křídy.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 6. ledna v 18h.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne po všech mších sv. 6. ledna před kostelem/kaplí (sbírka v kostele/kapli součástí Tříkrálové sbírky není). V Žebětíně budou chodit koledníci v sobotu 5. ledna, v Kohoutovicích v týdnu od 7. ledna.

V poličce pod kůrem je nové 13. číslo farního občasníku, k dispozici také na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. prosince 2018                                                                4. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   24. prosince  16:00   za děti a mládež
                                     22:30   za Annu a Jana Stuchlíkovy
Úterý      25. prosince     7:30   na poděkování za 85 let života a za živou rodinu
                                     10:30   úmysl zatím volný
Středa    26. prosince   10:30   za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
Neděle   30. prosince     7:30   za živou a zesnulou rodinu, za všechny přátele a známé
                                     10:30   za farníky

Svátky v tomto týdnu:
V úterý je slavnost Narození Páně;
ve středu je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka;
ve čtvrtek je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
v pátek je svátek sv. Mláďátek, mučedníků.

Příští neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – titulární slavnost kohoutovické kaple.

Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní vývěsce a webu.

Na Hod Boží ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.

Od 15h bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17h pak následuje Te Deum a svátostné požehnání. Betlém v kapli sv. rodiny si můžete prohlédnout ½ hodiny před každou mší svatou. Na Boží hod po druhé mši sv. si můžete také prohlédnout v patře Domku betlémskou scénu z biblických postaviček a zazpívat si koledy.

24. a 25. prosince po všech mších svatých, bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve čtvrtek 27. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O svátku Svaté rodiny v neděli 30. prosince je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky. Po všech mších sv. proběhne žehnání manželům.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 6. ledna v 18h.

Farní pouť v příštím roce se bude konat 1. června na poutní místo Neratov v Orlických horách. Nejbližší podrobnější informace se dozvíte v lednovém čísle farního občasníku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. prosince 2018                                                                3. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    18. prosince   17:30  za zemřelou Danuši Hrabovskou
Neděle 23. prosince     7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu
                                   10:30  za živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví pro onkologicky nemocné

Svátky v tomto týdnu:
Příští týden je předvánoční, příští neděle je čtvrtá adventní.

Dnes odpoledne bude mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
v Žebětíně od 15:00 do 18:00, zpovídá o. Jiří.

Biblická hodina se koná ve středu 19.12. v 19:30 v Domku.

V sobotu 22. 12. otec Jiří mimořádně navštíví nemocné.

Termíny zkoušek Sboru mladých jsou na nástěnce a na webu sborů.

Vánoční úklid kaple bude v sobotu 22. prosince od 14 do asi 15:30. Předem děkujeme za pomoc.

Pořad vánočních bohoslužeb a dalších aktivit ve farnosti je na nástěnce, v občasníku č. 12, na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.

Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. prosince 2018                                                                  2. neděle adventní  

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. prosince  17:30  za Annu Ševelovou, manžela a živou rodinu
Neděle 16. prosince    7:30  za farníky
                                  10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy, Ludmilu, Jana a Marii Braunovy a poděkování za celý
                                             uplynulý rok

Svátky v tomto týdnu:
Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice;
V pátek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Příští neděle je 3. adventní, tzv. Radostná (Gaudete).

Sbírka z minulé neděle na stavbu kostela v Brně-Lesné vynesla v celé farnosti 29 204 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

V pondělí 10. prosince:
- odpadá na ZŠ Chalabalova výuka náboženství;
-
přijde sv. Mikuláš na dětskou mši ve farním kostele v 17:30;
- kohoutovické společenství se jede modlit Růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05;
Z důvodu změny programového schématu vysílání končí modlitba růžence žebětínského společenství.

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 13. prosince od 19 do 20h.

Termíny zkoušek Sboru mladých jsou na nástěnce a na webu sborů.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice SO 15. 12. Domek 16 - 17:30, zpovídá P. Jan Pacner
Žebětín         NE 16. 12. 15:00 - 18:00, zpovídá o. Jiří
Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou v Domku a ve farním kostele.
Ve všední dny od 9 do 17h je možnost využít stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény.

Pátek 14. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Prosíme rodiče budoucích prvokomunikantů, aby kontaktovali otce Jiřího.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. prosince 2018                                                                  1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     4. prosince  17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle  9. prosince    7:30  za Kláru Synkovou a celou rodinu Synkovu a Sobotkovu
                                 10:30  za živou a zemřelou rodinu a za dar zdraví pro kamarádku

Svátky v tomto týdnu:
V pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze;
v pátek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;
v sobotu je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek.
Příští neděle je druhá adventní.

Dnešní sbírkou přispějeme na stavbu kostela v Brně-Lesné.

Dnes od 14h do asi 16:30 jste zváni do Katolického domu na mikulášskou besídku skautských oddílů.

Ve středu 5. prosince biblická hodina nebude, otec Jiří přednáší na kurzu Alfa.

Ve čtvrtek 6. prosince na mši sv. v 18:00 ve farním kostele navazuje Večer chval.

Pátek 7. prosince je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 8. prosince přijďte v 16h do Domku na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku. Předpokládaný konec asi v 19h.

Příležitost ke svátosti smíření:
Kohoutovice SO 8. 12. Domek, kaple 14 - 15:45, zpovídá o. Jiří a P. Fr. Koutný
                      SO 15. 12. Domek 16 - 17:30, zpovídá P. Jan Pacner
Žebětín         NE 16. 12. 15:00 - 18:00, zpovídá o. Jiří
Ve všední dny od 9 do 17h je možnost využít stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

V pondělí 10. prosince přijde sv. Mikuláš na dětskou mši ve farním kostele v 17:30.

Pátek 14. prosince vyhlašuji mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

U kropenky najdete Průvodce adventem, cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. listopadu 2018                                                              Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. listopadu  17:30  za těžce nemocného chlapce
Neděle   2. prosince     7:30  za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou  rodinu
                                   10:30  za  farníky

Svátky v tomto týdnu:
V pátek je svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Příští neděle je první adventní.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku.

Zítra 26. listopadu bude v Žebětíně ve 14:00 pohřební mše svatá; výuka náboženství v Žebětíně na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná. Dětská mše svatá v 17:30 rovněž odpadá.

Kohoutovičtí žáci ZUŠ Veveří zvou na flétnový koncert v úterý 27. listopadu po mši sv. v 18:15 v Domku.

Ve středu se v Žebětíně připojíme k iniciativě Červená středa – formulář mše svaté v 18:00 bude za pronásledované křesťany ve světě.

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku v sobotu 1. prosince mezi 14 a 17h. Od 18:30 bude pak otec Jiří promítat fotky z letošní cesty na Island. Bližší informace o obou akcích jsou na vývěsce a webu.
V neděli 2. prosince pak bude žehnání adventních věnců na všech mších sv. ve farnosti.

Sbor mladých zkouší v neděli 2. prosince od 8:30 v Domku, zpívá při mši sv. v kapli v 10:30.
Tentýž den se také koná od 14h do asi 16:30 v Katolickém domě mikulášská besídka skautských oddílů.

V sobotu 8. prosince se v Domku koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku.

Zápis ze zasedání farní pastorační rady je na nástěnce.

Sbírkou příští neděle přispějeme na stavbu kostela v Brně-Lesné.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. listopadu 2018                                                          33. neděle v mezidob

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. listopadu  17.30  za Marii a Miroslava Hotárkovy a syna Jaroslava
Neděle 25. listopadu    7:30  za Jiřího a Jaroslava Vetrákovy
                                   10:30  úmysl zatím volný

Svátky v tomto týdnu:
Středa  21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;
Čtvrtek 22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
Sobota 24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dúng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

Vezměte prosím na vědomí změnu v pořadu bohoslužeb ve farním kostele: ve středu bude mše svatá již v 8:00 ráno - otec Jiří má večer zástup ve farnosti Zábrdovice - a v sobotu bude zádušní mše svatá až ve 13:00 odpoledne.

Dnes oslavíme Den Bible - od 16 čteme v kapli ze Skutků apoštolů, od 17:45 navazuje v Domku přednáška dr. Pavla Černušky na téma Latina v Bibli a církvi.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

V pondělí 26.11. bude velmi pravděpodobně v odpoledních hodinách pohřební mše svatá; výuka náboženství v Žebětíně na ZŠ Otevřená a na faře se nekoná.

Kohoutovičtí žáci ZUŠ Veveří zvou na flétnový koncert v úterý 27. listopadu po mši sv. v 18:15 v Domku.

Přijďte si vyrobit adventní věnec do Domku v sobotu 1. prosince mezi 14 a 17h. Od 18:30 bude pak otec Jiří promítat fotky z Islandu. Bližší informace o obou akcích jsou na vývěsce a webu.

V sobotu 8. prosince se v Domku koná adventní duchovní obnova, kterou povede P. František Koutný, farář v Troubsku.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. listopadu 2018                                                          32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. listopadu 17.30  úmysl zatím volný
Neděle  18. listopadu   7:30  za farníky
                                   10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  12. listopadu    památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka
Úterý      13. listopadu   památka sv. Anežky české, panny
Sobota   17. listopadu    památka sv. Anežky české, panny
Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí.

Dnes jste po obou mších sv. zváni na žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.

Dnes ve 13:30 se v Žebětíně rozezní zvony jako připomínka konce první světové války.
V 16h se pak v Žebětíně koná koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

Růženec do Radia Proglas se pojede kohoutovické společenství modlit v pondělí 12. listopadu, sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a žebětínské společenství v sobotu 17. listopadu, sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Příští neděli 18. listopadu zde bude mši svatou v 10:30 slavit P. Pavel Hověz, farář farnosti Brno-Lesná, který vás rovněž bude informovat o průběhu stavby nového kostela na Lesné a o možnostech, jak ji podpořit.
Příští neděli rovněž oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška v Domku na téma Latina v Bibli a církvi. Prosíme, zapište se na čtení z Písma do formuláře pod kůrem.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h
na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. listopadu 2018                                                            31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. listopadu  17:30  na určitý úmysl
Neděle 11. listopadu     7:30  za prarodiče Plškovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                    10:30  za zemřelou rodinu Lízalovu, Pernicovu a zesnulou dceru Šárku

Svátky v tomto týdnu:
Pátek      9. listopadu    svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota  10. listopadu    památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude dnes v 15:30. 

Děti z MŠ Bellova zazpívají při mši sv. v úterý 6. listopadu.

Biblická hodina se koná na faře v Žebětíně ve středu 7. listopadu v 19:30.

Adorace s písněmi z Taizé se v kapli koná ve čtvrtek 8. listopadu od 19 do 20h.

V neděli 11. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou.
Téhož dne jste na 16h zváni do Žebětína na koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

V neděli 18. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška "Latina v Bibli a církvi". Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Na čtení z Písma je možné se přihlásit ve formuláři pod kůrem.

Schůze obou částí farní pastorační rady se koná v pondělí 19. listopadu v 19h
na faře v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou vítáni též.

Petici na podporu manželství lze ještě stále podepisovat v poličce pod kůrem.

Sbor mladých v listopadu nezpívá, sejdeme se až o první neděli adventní
2. prosince.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. října 2018                                                                 30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    30. října         17:30  za zemřelého Petra Fialu a duše v očistci
Čtvrtek   1. listopadu  17:00  za zesnulé dobrodince naší farnosti
Pátek     2. listopadu  17:00  dosud volná
Neděl     4. listopadu    7:30  za farníky
                                   10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, Marii Velanovou a celou živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:

Pondělí 29. října            v naší diecézi památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Čtvrtek    1. listopadu    slavnost Všech svatých – je to doporučený svátek
Pátek      2. listopadu    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - Dušičky.
Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí.

O minulé „misijní“ neděli se v celé farnosti vybralo v kostelní sbírce 22.100 Kč a při akci Misijní koláč 8300 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Díky také všem, kdo se podíleli na přípravě Misijního koláče. Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, odtud na účet Papežských misijních děl; výnos z Misijního koláče pošleme přímo na PMD.

1. a 2. listopadu budou v kapli mše sv. již v 17:00, ve farním kostele pak oba dny v 18:30 a 2. listopadu ještě v 8:00 ráno. Úřední hodiny v Žebětíně 1. 11. nebudou.

Pátek 2. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření však nebude.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 4. listopadu v 15:30. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Ve čtvrtek 1. listopadu bude od 16h v Domku úvodní schůzka kohoutovických ministrantů.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu poslední letošní farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V neděli 11. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína s ochutnávkou. Téhož dne jste na 16h zváni do Žebětína na koncert duchovní hudby. Varhaník Ondřej Mucha z Prostějova přednese skladby z děl starých mistrů.

12. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V neděli 18. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška Latina v Bibli a církvi. Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Na čtení z Písma je možné se přihlásit ve formuláři pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. října 2018                                                                 29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle   28. října  7:30  za Boženu a Františka Dalerovy;
                           10:30  za Danu Spoustovou a Rudolfa Dostála.

Svátky v tomto týdnu:
V příštím týdnu nejsou žádné svátky ani závazné památky.
Pondělí  22. října   nezávazná památka sv. Jana Pavla II, papeže
Úterý     23. října   nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč. Ochutnat a přispět můžete po obou mších svatých před kaplí. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.

Poslední čtvrteční říjnový růženec v kapli začíná v 19h.

Od dnešního večera do pátku 26.10 dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních na Vranově. Odpadá náboženství v jeho skupinách (22. a 23. října) a všechny mše sv. od pondělí do čtvrtka. V případě nutné potřeby lze napsat SMS, otec zavolá zpět. 

V pátek 26. října je adorační den farnosti. Adorace bude v Žebětíně od 12 do 18h, v Kohoutovicích od 13 do 19h. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele/kapli po celý tento čas někdo byl. 

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Ti, kdo z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v dušičkovém oktávu, mohou z rozhodnutí Svatého Stolce získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od 25. října za splnění obvyklých podmínek.

Ve čtvrtek 1. listopadu od 16:00 se bude v domku Sv. Rodiny konat první schůzka ministrantů kohoutovické části farnosti. V neděli  4. 11. pak proběhne při mši sv. v 9:00 v Žebětíně uvedení do služby nových žebětínských ministrantů.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. října 2018                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    16. října   17.30  na úmysl dárce
Neděle 21. října     7:30  za zemřelé rodiče, manžele Mokrých a Kramářovy
                             10:30  za farníky
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 15. října   památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa   17. října   památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek  18. října   svátek sv. Lukáše, evangelisty
Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí.

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 14.500Kč a 20 batůžků. Všem dárcům a pomocníkům děkujeme. Po zkompletování všech batůžků odvezeme na brněnskou pobočku Mary´s Meals. Z peněz bude jíst 32 dětí celý rok.

Čtvrteční říjnový růženec v kapli začíná v 19h.

V sobotu 20. října se pojede (žebětínské společenství) modlit růženec do Radia Proglas. Sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Příští neděli 21. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do Domku. V případě nepříznivého počasí se akce koná v Domku. Za všechny příspěvky děkujeme.

Sbor mladých zkouší v neděli 21. října od 8.30 v Domku, zpívá při mši sv. v kapli v 10:30.

V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2019.

Od neděle 21.10 odpoledne do pátku 26.10 dopoledne je otec Jiří na duchovních cvičeních na Vranově. Odpadá náboženství v jeho skupinách (22. a 23. října) a úterní mše sv. v kapli (23. října). V případě nutné potřeby lze napsat SMS, otec zavolá zpět. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. října 2018                                                                   27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. října   17.30  za děti v programu adopce na dálku a za zemřelou osobu
Neděle 14. října     7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                            10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
V tomto týdnu nejsou žádné závazné památky.
Ve čtvrtek je nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže.
Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

Po mši sv. navštivte farní dobročinný bazar; výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 8. října, sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve středu 10. října biblická hodina na faře nebude, otec Jiří přednáší na kurzu Alfa.

Ve čtvrtek 11. října jste zváni v 18.30 do kaple k modlitbě růžence a od 19h navazuje eucharistická adorace se čtením z Písma; konec ve 20h.

V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2019.

Sbor mladých bude zkoušet a zpívat až 21. října.

Manželské ohlášky: v sobotu 20. října hodlají ve farnosti Brno – sv. Augustin uzavřít manželství pan Václav Trčka z naší farnosti a slečna Ivona Dvořáčková.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. září 2018                                                                   26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     2. října    17:30  na určitý úmysl
Neděle  7. října      7:30  za rodiče Jana a Marii Adolfovy a živou rodinu
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 1. října   památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše (z Lisieux), panny a učitelky církve
Úterý     2. října   památka sv. Andělů strážných
Čtvrtek  4. října   památka sv. Františka z Assisi
Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Sbírka z minulé neděle na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS vynesla v celé farnosti 16300,- Kč. Pán ať odplatí každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple.

Změna času bohoslužeb: od středy 3. října budou ve farním kostele večerní mše sv. vždy v 18:00. Pondělní dětské zůstávají v 17:30.

Pátek 5. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne, přihlaste se Petře Doffkové.

V úterý 2. října oslavíme 110. výročí posvěcení kaple. Bude sloužena mše svatá ze Slavnosti posvěcení kostela/kaple.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce -  obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Srdečně Vás zveme na další ročník Manželských večerů, která začínají v aule Martina Středy na Mozartově 5 (u presbytáře jezuitského kostela) 12. října. Další informace na plakátu u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. září 2018                                                                   25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     25. září    17:30  na určitý úmysl
Pátek    28. září      8:00  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle  30. září      7:30  za těžce nemocné z naší farnosti
                              10:30  za zesnulé Jiřího Doležala, sourozence a rodiče Doležalovy a Svěrákovy a za kněze, kteří nás
                                        vedli cestou víry, naděje a lásky k Bohu                           

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  27. září     památka sv. Vincence z Paula, kněze
Pátek    28. září     slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek
Sobota  29. září    svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Dnešní sbírka je na Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Ve středu 26. září začíná kurz Alfa. Hosté se mohou připojit nejpozději do 4. večera. Prosíme o modlitbu za požehnání pro hosty a tým.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne, přihlaste se Petře Doffkové.

Petici na podporu manželství lze podepsat v poličce pod kůrem nejpozději v úterý 25. září (Žebětín pondělí 24. září). 

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce-obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Změna času bohoslužeb: od středy 3. října budou ve farním kostele večerní mše sv. vždy v 18:00. Pondělní dětské zůstávají v 17:30.

Manželské ohlášky: v sobotu 6. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Barbara Bartoňková a pan Jakub Gyönyör, oba z naší farnosti.

Srdečně Vás zveme na další ročník Manželských večerů, která začínají v aule Martina Středy na Mozartově 5 (u presbytáře jezuitského kostela) 12. 10., další informace na plakátu u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. září 2018                                                                   24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    18. září    17.30  na určitý úmysl
Neděle  23. září     7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  20. září    památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, korejských  mučedníků
Pátek    21. září    svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Ze srdce děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci farního dne.

Na farním dnu se vybralo 15.920, částkou jsme pokryli náklady farního dne, příspěvek na Domek žel žádný nebude.

Příští neděli 23. září se koná sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze - PULS. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce fond.biskupstvi.cz.

Dnes v 19h začínají pravidelné zkoušky sboru. Zveme nové členy.

Pravidelná výuka náboženství začíná zítra 17. září.

Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu od 18h v Domku.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals. Prosíme o pomoc při chystání v pátek 5. října od 18h a úklidu v neděli 7. října odpoledne.

Petici na podporu manželství lze podepsat v poličce pod kůrem, předpokládáme její odeslání koncem září. 

Nová nabídka tiskovin od sester trapistek z opatství Poličany je vzadu na poličce-obsahuje mimo jiné nová přání k Vánocům.

Manželské ohlášky: v pátek 28.9.  hodlají ve farnosti Brno- dóm uzavřít manželství slečna Denisa Chytilová z naší farnosti a pan Steven Odendaal z Jihoafrické republiky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. září 2018                                                                    23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. září   17:30  za zesnulé rodiny Vávrovu, Michalíčkovu, Sedlaříkovu a Chmelíkovu
Neděle 16. září     7:30  za dar zdraví
                            10:30  za rodinu Matyáškovu a na poděkování za 70 let života

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  13. září   památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek    14. září   svátek Povýšení svatého kříže
Sobota  15. září   památka Panny Marie Bolestné
Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Pondělní mše sv. v 17:30 v Žebětíně nebude dětská.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 10. září, sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 15. září, sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas.

Zveme všechny čtrnáctileté a starší do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19h v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. září.

Biblická hodina se koná na faře v Žebětíně ve středu 12. září v 19:30.

Ve čtvrtek 13. září:
- budou úřední hodiny pouze od 15:00 do 16:45
- se koná první spolčo holek: v 17h mladší (1. - 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.)
- eucharistická adorace
v kapli začne ve 20, končí v 21h

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 16. září v 19h v Domku.

Výuka náboženství začíná 17. září, rozvrh na webu a nástěnkách. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte.

Kurz alfa začíná 26. září, koná se 1x týdně vždy ve středu.

6. a 7. října se koná farní dobročinný bazar, výtěžek jde na charitativní dílo Mary´s Meals.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. září 2018                                                                    22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    4. září   17:30  za školáky a studenty
Neděle 9. září     7:30  za farníky
                         10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka, dceru Marii a Boží ochranu pro živou rodinu  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  3. září   památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele  církve
Sobota   8. září   svátek narození Panny Marie

Farní kavárna po mši sv. v 9:00 v Žebětíně se nekoná.

Ve středu bude v Žebětíně pouze pohřební mše svatá v 11:00, večerní mše sv. se nekoná.

V pondělí 3. 9. začnou znovu dětské mše svaté v 17:30 v Žebětíně.

Pátek 7. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 9. září, při oslavě farního dne, zároveň oslavíme při mši sv. v 9:00 v Žebětíně devadesáté páté výročí posvěcení farního kostela a desáté výročí vysvěcení nového oltáře.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:

Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele. Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice, náves ve 12:26h – příjezd autobusu. Za velmi nepříznivého počasí se pěší pouť nebude konat. Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17h jsou zvány děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je potřeba viditelně označit).

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 11. září. Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme v Domku 13. září: v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Kateřinu Vlachovou.

Biblické hodiny pokračují na faře v Žebětíně ve středu 12.9. v 19:30, v Kohoutovicích se sejdeme až v prosinci – ve středy probíhá kurz alfa, který začíná 26. září.

V kapli pokračují každý 2. čtvrtek v měsíci od 20 do 21h (19 - 20 v zimním čase) eucharistické adorace, nejbližší bude 13. září. Případné změny budou v ohláškách.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 16. září v 19h v Domku. Rádi přivítáme nové členy. Sbor mladých se sejde až 21.října, prosíme sledujte web sborů. Do Sboru mladých mohou přijít s dětmi zpívat i rodiče

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 17. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte, aby bylo jasné, kolik dětí bude ve třídách.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. srpna 2018                                                                21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   2. září    7:30  za zemřelého tatínka
                          10:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  27. srpna       památka sv. Moniky
Úterý     28. srpna       památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa   29. srpna       památka Umučení sv. Jana Křtitele

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Od příští neděle 2. září budou v kapli opět dvě mše sv. Při všech bohoslužbách ve farnosti budou dětem požehnány aktovky a školní pomůcky.

Taktéž v neděli 2. září zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend:
Pouť na Vranov sobota 8. září, mše sv. v 16:00. Odjezd objednaného autobusu ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky v 14:40, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v kostele.
Pěší pouť s otcem Jiřím přes Babí lom: sraz na zastávce MHD Lelekovice, náves asi ve 12h, bude upřesněno v ohláškách.
Farní den v neděli 9. září začne netradičně již ve 13:30 sportovními utkáními na ZŠ Otevřená, následuje v 15:30 požehnání ve farním kostele a v 16:00 na farní zahradě koncert „vlídného písničkáře“ Pavla Helana. Od 17h jsou zvány děti na faru na divadlo. Program je též na nástěnce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí na posezení a koncert, sraz u fary je ve 14h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je potřeba viditelně označit).

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. srpna 2018                                                                20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle     26. srpna     7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    20. srpna     památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata a učitele církve
Úterý        21. srpna     památka sv. Pia X, papeže
Středa      22. srpna     památka Panny Marie Královny
Pátek       24. srpna     v naší farnosti titulární slavnost sv. Bartoloměje, apoštola

V poličce pod kůrem a na webu je k dispozici nové číslo farního občasníku.

Tamtéž můžete podepsat petici na podporu manželství a přihlásit se do autobusu na farní pouť na Vranov.

V sobotu 25. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude v 15:30 požehnání chase a poté Česká a Moravská beseda pod májou. Od 20 h v Katolickém domě hodová zábava.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 1. září 2018 do Žďáru nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

V neděli 2. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky.

V úterý 21. srpna si v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla a v přilehlém areálu Petrova připomeneme 50. výročí událostí roku 1968. Akce má název Svoboda – velký dar 1968 - 2018. Podrobnosti jsou na webových stránkách www.biskupstvi.cz.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. srpna 2018                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   19. srpna    7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče  

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     14. srpna    památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
Středa   15. srpna    slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek
Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná ve středu 15. srpna v 18:00.  Informace o pouti a přípravném triduu jsou na nástěnce.

V pondělí 20. srpna mše sv. ve farním kostele nebude.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. srpna 2018                                                                  18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   12. srpna    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    6. srpna    svátek Proměnění Páně
Středa     8. srpna     památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek    9. srpna     svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edity Steinové), panny a mučednice, patronky Evropy
Pátek      10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota    11. srpna   památka sv. Kláry, panny

Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná ve středu 15. srpna v 18:00. Informace o pouti a přípravném triduu jsou na nástěnce.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 1. září 2018 do Žďáru nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 8. a 9. září.sobotu 8. září v 16h mše sv. na Vranově, v neděli 9. září fotbal a florbal na ZŠ Otevřená už od 13:30, požehnání v kostele v 15:30, koncert Pavla Helana na zahradě v 16:00, v 17h divadlo pro děti a všeobecné veselí. Při dešti se program koná v Katolickém domě.

Manželské ohlášky: dne 18. 8. hodlají v kostele Povýšení svatého Kříže v Doubravníku uzavřít manželství slečna Monika Smutná z farnosti Doubravník a pan Jakub Hudec z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. července 2018                                                           17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   5. srpna   7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    31. července   památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa    1. srpna         památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Sobota   4. srpna         památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí.

Pátek 3. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 8. a 9. září.sobotu 8. září v 16h mše sv. na Vranově, v neděli 9. září fotbal a florbal na ZŠ Otevřená už od 13:30, požehnání v kostele v 15:30, koncert Pavla Helana na zahradě v 16:00, v 17h divadlo pro děti a všeobecné veselí. Při dešti se program koná v Katolickém domě.

U kropenky jsou již k dispozici vizitky a letáčky A6 k rozebrání jako pozvánka na kurz alfa.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. července 2018                                                           16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   29. července   7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   23. července  svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice a patronky Evropy
Středa    25. července   svátek sv. Jakuba, apoštola
Čtvrtek   26. července   památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek     27. července   památka sv. Gorazda a druhů

Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc.

Tradiční mše svatá ostrovačické farnosti u Helenčiny Studánky se koná ve středu 25. července v 17h.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. července 2018                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   22. července   7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy a rodiče Lahodovy

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 16. července             nezávazná památka Panny Marie Karmelské
Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc, případně farnost Brno-Starý Lískovec.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v sobotu 21. července (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

Termín tradiční mše svaté u Helenčiny Studánky se do napsání těchto ohlášek nepodařilo zjistit; sledujte prosím webové stránky ostrovačické farnosti www.orik.cz.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. července 2018                                                           14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Dnes         8. července  7:30  na určitý úmysl
Neděle    15. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa     11. července  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

Otec Jiří je od 14. do 27. 7. mimo farnost. Bohoslužby ve všední dny ani úřední hodiny se nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc, případně Brno-Starý Lískovec. Bližší informace budou na venkovní nástěnce.

Od 11. do 15. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. 

Upozorňujeme na mimořádnou příležitost: v pondělí 23. července se v kostele Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici v Praze koná přednáška P. Richarda Rohra, Spiritualita pro obě poloviny života. Richard Rohr je americký kněz, františkán, mezinárodně uznávaný kazatel, učitel kontemplace a spisovatel. Pořádá přednášky a duchovní cvičení po celém světě, je autorem řady knih. U nás vyšla například Cesta divokého muže, Pád vzhůru a v roce 2017 kniha Na prahu proměny. Jedním z Richardových stěžejních programů je Iniciace MROP (Men´s Rites of Passage), v češtině známá pod názvem Rituál přechodu do zralé dospělosti. Richardovou životní prací s muži se v ČR již přes dvacet let inspiruje hnutí Chlapi. Přednáška bude v angličtině s tlumočením do češtiny. Vstup volný, bez rezervace. Plakát na webu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. července 2018                                                             13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  8. července   7:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     3. července  svátek sv. Tomáše, apoštola
Čtvrtek  5. července  slavnost sv. Cyrila, mnicha, a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy;
                                  doporučený svátek

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla v obou částech farnosti 13.200Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Mše sv. ve farním kostele ve středu 4. července začne až v 19:00h.

Pátek 6. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Od 11. do 15. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, může být zařazen mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Kdyby se někdo ještě chtěl informovat, co je to alfa, chtěl se přidat atpod., nechť se spojí s Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. června 2018                                        Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. června      17:30  za Helenu Drápalovou, prarodiče Jelínkovy a Drápalovy
Neděle    1. července    7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   28. července   památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek     29. července   slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze - doporučený svátek

Příští neděle je třináctá v liturgickém mezidobí.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán ať odplatí vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pondělí 25. června bude sloužena ve farním kostele poslední dětská mše sv., sboreček není. O prázdninách pondělní mše budou, ale ne dětské.

V úterý 26. června jste zváni od 18:15 do Domku na přednášku o charitním díle Mary’s Meals (Mariina jídla).

Ve čtvrtek 28. června se nekonají úřední hodiny.

Od příští neděle až do konce srpna bude v kapli pouze nedělní mše sv. v 7:30, druhá ani úterní se nekoná. 2. září budou již opět dvě mše sv.

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání jsou na webu.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu – kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, může být zařazen mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů – tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé. Kdyby se někdo ještě chtěl informovat, co je to alfa, chtěl se přidat atpod., nechť se spojí s Irenou Veselou nebo Petrou Doffkovou.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. června 2018                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. června   17:30  za P. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenberga, manželku a dvoje rodiče
Neděle  24. června     7:30  na poděkování za dar života a za duše v očistci
                                 10:30  za rodinu Rajtoralovu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce.

Ve středu 20. června se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 21. června od 20 do 21h.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Příští neděli 24. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „vitrážové okno“.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

V úterý 26. 6. se po mši sv. uskuteční v Domku přednáška o projektu Mary´s Meals.

Koncem září začíná v naší farnosti kurz alfa, prosíme už teď o modlitební podporu - kdo by se chtěl/mohl modlit pravidelně, nebo se chtěl ještě informovat, přidat se do týmu apod., může se přihlásit Petře Doffkové či Ireně Veselé. Ti, kdo se za kurz Alfa modlí, mohou být zařazeni mezi adresáty zpětné vazby z jednotlivých večerů - tzv. ohlédnutí. V průběhu prázdnin budou k dispozici pozvánky-vizitky s kontakty pro přihlášení, můžete zvát své hledající známé.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. června 2018                                                              10. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. června   17:30  za uzdravení kamarádky
Neděle 17. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  11. června   památka sv. Barnabáše, apoštola
Středa   13. června   památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 11. června (sraz na zastávce Stamicova v 17:05) a v sobotu 16. června (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

V pondělí 11. června nebude ve farním kostele mše sv.

Na setkání farní pastorační rady (žebětínská část) jste zváni na faru ve středu 13. června od 19:30.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Kohoutovická část farní knihovny bude k dispozici v Domku Svaté rodiny do konce prázdnin. Připomínáme, že je stále možné si půjčovat knihy z farní knihovny v kostele v Žebětíně.

V neděli 24. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „vitrážové okno“.

Srdečně Vás zveme na výstavu Století sakrální architektury, která bude přístupná v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla od 15. června do 30 září 2018. Měly by v ní být i exponáty týkající se našeho farního kostela sv. Bartoloměje.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. června 2018                                                                  9. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. června   17:30  za uzdravení kamarádky
Neděle 10. června     7:30  na určitý úmysl
                                10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     5. června     památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Pátek    8. června     slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota  9. června     památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo paní katechetce. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Mladé hody začnou v sobotu 9. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený Moravskou besedou v 16:30 na prostranství před poliklinikou Libušina třída.

Ve středu 6. června se od 19:30 na faře koná biblická hodina.

V sobotu 9. června přijme ve farním kostele křest Filip Mráz.

Manželské ohlášky: 16. června hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství kostele slečna Klára Soukeníková z farnosti Nivnice a pan Vít Musela. Tentýž den hodlají ve farním kostele sv. Vavřince v Komíně uzavřít manželství slečna Jana Pinkavová z naší farnosti a pan Patrik Toman.

Kohoutovická část farní knihovny bude k dispozici v Domku Svaté rodiny do konce prázdnin. Připomínáme, že je stále možné si půjčovat knihy z farní knihovny v kostele v Žebětíně.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. května 2018                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    29. května  17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle   3. června    7:30  za farníky
                               10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa  30. května   památka sv. Zdislavy z Lemberka
Čtvrtek 31. května   slavnost Těla a Krve Páně
Pátek     1. června   památka sv. Justina, mučedníka
Příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.

Výtěžek sbírky na charitu z minulé neděle činí v celé farnosti 14.500,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h na slavnostní májovou pobožnost v kapli.

Ve čtvrtek 31. května o svátku Těla a Krve Páně bude ve farním kostele sloužena mše sv. v 18:00. Po ní bude eucharistický průvod kostelem; před kostelem pak požehnáme Nejsvětější svátostí celé naší farnosti a všem jejím obyvatelům.

Setkání kohoutovické části farní pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 19:30 v Domku. Budeme projednávat mimo jiné vedení ministrantů a provoz v Domku Svaté rodiny. Hosté jsou srdečně zváni.

Pátek 1. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 3. června proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání.

Příští neděli zde bude sloužit mši sv. v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude první svaté přijímání dětí, farní kavárna se nekoná.

Konec výuky náboženství v tomto školním roce: všechna v Žebětíně - pondělí 4. června, ZŠ Pavlovská - úterý 5. června, ZŠ Chalabalova o týden později - čtvrtek 14. června.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. května 2018                                              Slavnost Seslání Ducha svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     22. května  17:30  za dar víry a určitý úmysl
Neděle  27. května    7:30  za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                                10:30  za prvokomunikanty
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  21. května  v brněnské diecézi svátek posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
                                 v ostatních diecézích památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek  24. května   svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota  26. května   památka sv. Filipa Neriho, kněze
Příští neděle 27.5. je slavnost Nejsvětější Trojice.                   

Dnešní sbírka je určena na Charitu.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv. a v neděli v 17h.

Zítra (tedy v pondělí po neděli Seslání Ducha Svatého) bude nově v celé církvi slavena památka Panny Marie, Matky církve. V brněnské diecézi však slavíme tento den svátek posvěcení katedrály.

Ve středu 23. května se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 27. května, zkouška od 8.30 v Domku. Prosíme o dochvilnost. Zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají, i dospělé.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 8. září (pouť na Vranov) a v neděli 9. září (farní den); prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích. Hostem farního dne bude „vlídný písničkář“ Pavel Helan.

V sobotu 26. května přijmou ve farním kostele křest Ondřej Hájek a Filip Holešovský.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. května 2018                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. května  17:30  za dar víry a duše v očistci
Neděle  20. května    7:30  za rodiče Adolfovy, syna a jejich rodiče
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 14. května   svátek sv. Matěje, apoštola
Středa  16. května   svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Příští neděle je slavnost Seslání Ducha svatého. Končí velikonoční doba.

Sbírka příští neděle je určena na Charitu.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v pondělí 14. května (sraz na zastávce Stamicova v 17:05) a v sobotu 19. května (sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas).

Májové pobožnosti se v kapli modlíme denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv. a v neděli v 17h.

Adorace v kapli v květnu nebude, 17. května je v 19.00 májová pobožnost a ve 20.30 Svatodušní novéna. Novénu se v kapli modlíme denně ve 20:30 do soboty 19.května.

Přednáška MUDr. Marie Fridrichové se koná už toto úterý 17. května od 18:30 v Domku. Je určena především pro manžele a snoubence, ostatní mohou přijít také. Téma tohoto večera: Zvládnou i naše děti manželství? Co a jak předat další generaci, aby ji minula současná krize rodiny a hodnot.

V pondělí po neděli Seslání Ducha Svatého (21.5.)  bude v celé církvi slavena památka Panny Marie, Matky církve.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. května 2018                                                                6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       8. května  17:30  za dar zdraví pro nemocnou kamarádku
Neděle  13. května    7:30  úmysl zatím volný
                                10:30  za Ladislava Mejzlíka, živou a zemřelou rodinu   Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  10. května   slavnost Nanebevstoupení Páně; doporučený svátek

Májové pobožnosti se budeme v kapli modlit po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv., v neděli již v 17h.

V pondělí 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebude dětská. Příprava dětí na první svaté přijímání se příští týden koná pouze ve čtvrtek v Kohoutovicích.

Ve čtvrtek 10. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Svatodušní novénu se začínáme modlit v pátek 11. května ve 20:30 v kapli.

Odjezd na farní pouť na Svatou Horu tuto sobotu: Klub křesťanských seniorů odjíždí od hájenky v Kohoutovicích v 6:00, ostatní odjíždějí od hájenky v 7:00 a ze Žebětína (před Žeb. dvorem) v 7:10.  

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo jste ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru. Biblická hodina se nekoná.

Manželské ohlášky: dne 19. 5. hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství slečna Barbora Palátová a pan Michal Bílek, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. dubna 2018                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     1. května   17:30  za dar zdraví pro nemocnou kamarádku
Neděle  6. května     7:30  za farníky
                               10:30  za rodinu Házovu, Holíkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
ve čtvrtek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Příští neděle je 6. velikonoční.
Druhou mši svatou bude v Kohoutovicích sloužit P. Jan Pacner, v Žebětíně se koná farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 7.450Kč. Všem dárcům děkujeme. 6.500Kč odešleme na vzdělání Louise a zbývajících 950Kč použijeme na Domek.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Pátek 4. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Májové pobožnosti se budeme v kapli modlit po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. V Žebětíně denně přede mší sv., v neděli  již v 17h.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 11. května do soboty 19. května od 20:30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou ještě dnes a zítra přihlásit u Petry Doffkové.

V pondělí 30. dubna odpadá výuka náboženství na ZŠ Chalabalova.

Oba pondělky 30. dubna a 7. května z důvodu ředitelského volna odpadá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího. Mše sv. ve farním kostele nebudou dětské.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.

Sbor mladých bude v květnu zpívat až při 1. sv. přijímání 27. května.

10. číslo farního občasníku je u kropenky.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. dubna 2018                                                               4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    24. dubna    17:30   za živou a zemřelou rodinu Wolfovu
Neděle 29. dubna      7:30   za Emilii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                                10:30   za rodinu Fialovu a Horskou

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 23. dubna    svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Úterý    24. dubna    nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka
Středa  25. dubna    svátek sv. Marka, evangelisty

Mimořádná sbírka z minulé neděle na repatriaci uprchlíků na Blízkém Východě vynesla v celé farnosti 32.400 Kč. Pán ať odplatí za vaše dary. Ještě dnes je možné odevzdat postní pokladničky.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit dnes do 12:30. Úklid proběhne dnes od 13h.

Na úterní mši sv. 24. dubna zpívají děti z MŠ Bellova.

Ve středu 25. dubna se od 19:30 koná biblická hodina v Domku.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet do Lednice nejen pro děti. Sraz v 9:45 na Zámecké náměstí v Lednici, trasu a program výletu určíme na místě podle věku a kondice výletníků. Předpokládaný konec v 16h. V zámeckém parku (prostor okolo Zámeckého rybníku) je zákaz jízdy na kole a dětských odrážedlech. Vše je na plakátu a na webových stránkách. Cesta tam (a zpět): vlak 8:36 Brno hl.n. (do Podivína), autobus 9:20 Podivín (do Lednice). Pojedete-li vlastním vozem, je třeba počítat s poplatkem za parkování (centrální parkoviště Lednice 50 Kč/den, na Zámeckém náměstí 25 Kč/hod). Předpokládaný konec kolem 16h (autobus z Lednice do Podivína 16:32 a navazující vlak do Brna) nebo si Vás automobilisté rozeberou :-).

Sbor mladých zpívá příští neděli 29. dubna při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.
Zveme také děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček, sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Oba pondělky 30.4. a 7.5. z důvodu ředitelského volna odpadá veškerá výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 11. května do soboty 19. května od 20:30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou do konce dubna přihlásit u Petry Doffkové.

Noc kostelů se letos koná v Žebětíně. Kdo byste byli ochotní pomoci, přijďte na organizační schůzku ve středu 9. května v 19:30 na faru.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. dubna 2018                                                               3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      17. dubna   17:30  na určitý úmysl
Neděle   22. dubna     7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy
                                 10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Příští neděle je 4. velikonoční, tzv. Neděle Dobrého pastýře. Je to zároveň den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Dnešní mimořádná sbírka je určena na repatriaci uprchlíků na Blízkém Východě. Pán Bůh zaplať za každý dar. Pokud máte ještě doma zapomenuté postní pokladničky, doneste je nejpozději příští neděli, tj. 22. dubna. V následujícím týdnu je již odevzdám na Charitu.

Přednáška MUDr. Marie Fridrichové se koná už toto úterý 17. dubna od 18:30 v Domku. Je určena především pro manžele a snoubence, ostatním (od 14 let) je vstup vřele doporučen. Téma tohoto večera: Manželství je cesta… Boží plán a naše realita. O člověku, lásce, manželství z Božího pohledu, ale i prakticky pro náš život.

Adorace se čtením z Písma bude v kapli ve čtvrtek 19. dubna od 20 do 21h.

Farní dobročinný bazar můžete navštívit v sobotu 21. dubna od 9 do 12h a v neděli 22. dubna od 8.30 do 12.30h. Pokud chcete věnovat oblečení nebo obuv, přineste je do Domku ve čtvrtek 19. dubna mezi 17 a 19h nebo v pátek 20. dubna mezi 17 a 18h. Vše najdete na lístcích u kropenky a na webu.

Růženec do Radia Proglas se pojedeme modlit v sobotu 21. dubna. Sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet do Lednice nejen pro děti. Informace o srazu a průběhu výletu budou v ohláškách příští neděle, na plakátu a na webových stránkách.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 28.4. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Lukáš Lesonický z farnosti Moravský Krumlov a slečna Věra Bělehrádková z pravoslavné církve.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. dubna 2018                                                                 2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     10. dubna  17:30  na určitý úmysl
Neděle  15. dubna    7:30  úmysl zatím volný
                               10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Na pondělí 9. 4. byla letos přesunuta slavnost Zvěstování Páně. Je to také den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Ve středu je památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
Příští neděle je 3. velikonoční.

Dnes je pro děti tzv. „milosrdná neděle“ – po mši sv. si mohou děti doplnit chybějící vitrážová „sklíčka“.

V pondělí 9. 4. je slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. v Žebětíně nebude dětská. Na radiu Proglas bude přenos mše sv., proto se modlit růženec do radia Proglas nejdeme.

Ve čtvrtek 12. dubna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Biblická hodina na faře bude mimořádně až v pátek 13. dubna v obvyklém čase 19:30.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet nejen pro děti.

Sbor mladých bude zkoušet zpívat až 29. dubna.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. dubna 2018                                                  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí 2. dubna     7:30  úmysl zatím volný
Úterý     3. dubna  17:30  za zemřelé přátele a duše v očistci
Neděle  8. dubna    7:30  za farníky
                              10:30  úmysl zatím volný
Svátky v tomto týdnu:
Slavíme Velikonoční oktáv; příští neděle je druhá velikonoční,  tzv. neděle Božího milosrdenství.

V úterý se nekoná výuka náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná ve středu 4. dubna v 19:30 na faře. Budeme projednávat zejména program Noci kostelů, která se letos koná v Žebětíně.  Hosté jsou srdečně zváni.

Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie v neděli 8. dubna.

Pátek 6. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Podrobné informace jsou na lístcích u kropenky.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

V sobotu 28. dubna se bude konat jarní farní výlet nejen pro děti.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 14. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje  v Žebětíně uzavřít manželství slečna Lucie Kellnerová a pan Robert Flachs, oba z farnosti Brno – Starý Lískovec.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. března 2018                                                                        Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. března  17:30  za Miladu Hanákovou a rodiče
Neděle   1. dubna     7:30  na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání a dary Ducha svatého
                               10:30  za rodinu Chovancovu

Začíná Svatý týden; příští neděle je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Dnes jste zváni na křížovou cestu se skauty. Sraz v 15 hodin nad zastávkou MHD Libušina třída (trolej. 37 směr Kohoutovice). Předpokládaný konec kolem 17h v Jundrově. Cesta je zpevněná, vhodná i pro kočárky.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Poslední setkání se uskuteční v úterý 27. března v 19:00 v Domku Svaté rodiny. 

Ve středu 28. března bude od 16h velikonoční úklid kaple.

Ve středu 28. března bude od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je vyvěšen na venkovní nástěnce a najdete jej také ve farním občasníku.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Můžete se zapsat se na arch v poličce. Taktéž prosíme o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

neděli 8. 4. bude tzv. „milosrdná neděle“ – po všech bohoslužbách ve farnosti si mohou děti doplnit chybějící vitrážová „sklíčka“.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu, facebooku a na lístcích u kropenky.

Srdečně zveme na dvě přednášky pro manžele a snoubence: Lektorka ostravského centra pro rodinu MUDr. Maria Fridrichová bude v úterky 17. dubna a 15. května od 18:30 v Domku hovořit o rodinných tématech.

V poličce pod kůrem se můžete přihlašovat na farní pouť 12. května na Svatou Horu.

Manželské ohlášky: dne 7. dubna 2018 hodlají v kostele sv. Augustina v Brně uzavřít manželství slečna Tereza Chmelíková z naší farnosti a pan Marek Tuček z farnosti Brno - sv. Augustin.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. března 2018                                                                      5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    20. března  17:30  za zemřelé rodiče Dušákovy a živou rodinu
Neděle 25. března    7:30  za zemřelé rodiče a živou a zemřelou rodinu
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       19. března  slavnost sv. Josefa
Příští neděle je Květná, začíná Svatý týden.

Srdečně zveme všechny děti a mládež na křížovou cestu, která proběhne dnes od 14:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všechny děti se budou moci aktivně zapojit, čtením nových textů křížové cesty i nesením kříže. Sraz budeme mít ve 14:15 v sakristii, kde se všechny děti i čtenáři dozví, jak bude modlitba probíhat a odtud společně vyrazíme. Celá křížová cesta se bude konat uvnitř kostela.

V neděli 25. března jste pak zváni na křížovou cestu se skauty. Sraz v 15 hodin nad zastávkou MHD Libušina třída (trolej. 37 směr Kohoutovice). Předpokládaný konec kolem 17h v Jundrově. Cesta je zpevněná, vhodná i pro kočárky.

V pondělí 19. března je slavnost sv. Josefa, mše sv. v Žebětíně nebude ‚dětská‘, nekoná se ani nácvik zpěvu pro děti.

V pátek 23. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Od 18. 3. se můžete zapsat na arch v kostele. Taktéž prosíme o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (mimo běžných časů přede mší sv.):
Kohoutovice: sobota 24. 3., Domek sv. Rodiny, 14:00-16:00 P. Jiří a P. Josef Beneš.
Žebětín: neděle 25. 3., farní kostel, začátek po Křížové cestě (15:00) ca do 17:00; P. Jiří.

V sakristii se již můžete přihlašovat na farní pouť 12.5.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. března 2018                                                                      4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. března   17:30  na určitý úmysl
Neděle  18. března     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                 10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy a manžele Styborovy

Srdečně zveme všechny děti a mládež na křížovou cestu, která proběhne dnes od 14:30 v kostele sv. Bartoloměje. Všechny děti se budou moci aktivně zapojit, čtením nových textů křížové cesty i nesením kříže. Sraz budeme mít ve 14:15 v sakristii, kde se všechny děti i čtenáři dozví, jak bude modlitba probíhat a odtud společně vyrazíme. Celá křížová cesta se bude konat uvnitř kostela.

Růženec v Radiu Proglas se naše farnost modlí v pondělí 12. března - sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 17. března - sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Zveme děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí 12. března v Žebětíně, na nácvik písniček – sejdeme se v 16:40 na faře.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Čtvrté setkání se uskuteční v úterý 13. března v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Na téma „Proč žít čistě před svatbou?“ promluví jáhen Jan Špilar.

Zkráceného farního běhu Kurzu alfa se můžete zúčastnit už jen ve středu 14. března v Domku od 18:30 a také po celou sobotu 17. března (je třeba účastnit se celý den 9 – 16h). Hosté z farnosti, hlaste se na oba dny Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera.

Biblická hodina se koná ve středu 14. března od 19:30 na faře.

Eucharistická adorace v kapli bude ve čtvrtek 15. března od 19 do 20h.

V pátek 23. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

V sobotu 24. března se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Přihlásit se lze na brno.signaly.cz.

Týden před Květnou nedělí 18. – 25. 3. 2018 je již tradičně věnován modlitbám církve za mládež. Sekce pro mládež při ČBK připravuje modlitby vhodné k používání při slavení liturgie v tomto týdnu. K dispozici budou na stránkách http://tmm.signaly.cz./ 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. března 2018                                                                        3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. března  17:30  za zemřelé rodiče Reitorálovy a na určitý úmysl
Neděle 11. března    7:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého
                               10:30  za farníky

Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla v celé farnosti 34.400Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Srdečně zveme všechny děti a mládež na dnešní křížovou cestu do Žebětína, sraz ve 14:20 před kostelem.

Farnost Brno-Křenová srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé dnes v 19:45. Modlitbu doprovodí zpěvem sbor Kůrnice.

Zkráceného farního běhu Kurzu alfa se můžete zúčastnit už jen ve středy 7. a 14. března v Domku od 18:30 a také po celou sobotu 17. března. Hosté z farnosti se na středu 7. 3. hlaste Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera kvůli počtu večeří.

Ve čtvrtek 8. března bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa 24 hodin pro Pána. V Brně bude v pátek 9. 3. 2018 v kostele sv. Maří Magdalény (Masarykova ulice) od 9 do 20 hodin možnost zpo­vědi. Současně bude vystavena eucharistie. Od 20 do 22 hodin pak proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla Nikodémova noc, tj. chvíle ztišení, modlitby a další možnosti přijmout svátost smíření.
V naší farnosti se k této aktivitě připojíme v pátek 9. března ve farním kostele: od 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti s prosbou za obrácení hříšníků, v 17:30 navazuje modlitba křížové cesty a v 18:00 mše sv.

Sbor mladých zpívá příští neděli 11. března při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají. Zveme také děti, které se chystají na dětskou mši svatou v pondělí v Žebětíně, na nácvik písniček – sejdeme se přede mší sv. v 16:40 na faře.

V sobotu 24. března se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou přihlásit na brno.signaly.cz.

Farní dobročinný bazar na podporu adoptované Louise se uskuteční 21. - 22. dubna.

Kdo víte o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ozvěte se otci Jiřímu.

V poličce pod kůrem jsou k dispozici tradiční ukrajinské panenky Motanky, které vyrábějí ženy na frontové linii východní Ukrajiny. Panenku si můžete bezplatně vzít a někoho jí potěšit; můžete také přispět jakoukoli částkou ženám, které ji vyrobily, podle informace umístěné v poličce či na webu kaple.

9. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. února 2018                                                                       2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     27. února    17:30  na určitý úmysl
Neděle    4. března    7:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna, prarodiče a živou rodinu
                                 10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče                                           

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Modlitbu křížové cesty se v kapli modlíme vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Třetí setkání se uskuteční v úterý 27. února v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Téma „Jsme opravdu stejní?“

Kurz alfa pro farnost začíná ve středu 28. února v 18:30. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé nejpozději do dnešního večera kvůli počtu večeří.

Pátek 2. března je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Farní pouť na Svatou Horu se koná 12. května.

U kropenky si můžete vzít Malé průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem a k tisku na obou webech.

V poličce pod kůrem jsou k dispozici tradiční ukrajinské panenky Motanky, které vyrábějí ženy na frontové linii východní Ukrajiny. Panenku si můžete bezplatně vzít a někoho jí potěšit; můžete také přispět jakoukoli částkou ženám, které ji vyrobily, podle informace umístěné v poličce či na webu kaple.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. února 2018                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     20. února  17:30  za Františku Žůrkovou a Aloise Žůrka
Neděle  25. února    7:30  za farníky
                               10:30  poděkování za 50 let manželství
Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  22. února   svátek stolce sv. apoštola Petra

Modlitbu křížové cesty se v kapli modlíme vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Den společných modliteb naší farnosti s arcibiskupským seminářem Olomouc je úterý 20. února. Po mši sv. v kapli bude krátká adorace.

Eucharistická adorace v kapli bude ve čtvrtek 22. února od 19 do 20h.

Svatý otec František ustanovil pátek 23. 2. 2018 jako zvláštní den modliteb
a postu za mír ve světě
a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Více informací je na webu církev.cz.

Srdečně zveme na postní duchovní obnovu s P. Jiřím Rousem v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Příští neděli 25. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmír­nění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou.

Na poličce pod kůrem si můžete vzít Malé průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do kasičky.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem a k tisku na obou webech. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. února 2018                                                               6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. února      17:30  za rodiče Veselé, dceru a rodiče Nádeníčkovy
Středa  14. února                 Popeleční středa
                                  17:00  na určitý úmysl
Neděle 18. února        7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                                  10:30  na poděkování za dar života
Svátky v tomto týdnu:
Dnes je 6. neděle v mezidobí; zároveň slavíme Světový den nemocných a připomínáme si 160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech.
Středa je Popeleční, den přísného postu, začíná postní doba.
Příští neděle je první postní.

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit v kapli vždy v úterý od 17:00 a v pátek od 18:30.

Růženec v Radiu Proglas se naše farnost modlí v pondělí 12. února - sraz na zastávce Stamicova v 17:05 a v sobotu 17. února - sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus večerů o lásce. Druhé setkání se uskuteční v úterý 13. února v 19:00 v Domku Svaté rodiny.

Sbor mladých zkouší 18. února od 8:30 v Domku a zpívá při mši sv. v 10:30.

Eucharistická adorace v kapli bude až příští čtvrtek 22. února.

Postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Rous, proběhne v naší farnosti v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. Hosté z farnosti, hlaste se Ireně Veselé.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou.

Od pondělí do neděle budeme slavit Národní týden manželství.

Na pátek 23. února vyhlásil papež František den postu a modliteb za mír ve světě.

Na poličce u vchodu si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. února 2018                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. února   17:30  za zesnulé manžele Ingrovy
Neděle  11. února    7:30  za rodiče Ječmínkovy a celou rodinu
                              10:30  za farníky                                            

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  5. února    památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý      6. února    památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Sobota 10. února    památka sv. Scholastiky, panny

Tento týden se konají v Jihomoravském kraji jarní prázdniny. Odpadá výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání, a mše sv. v pondělí v Žebětíně nebude dětská.

Ve čtvrtek 8. února bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Sbor mladých z důvodu jarních prázdnin zkouší a zpívá až třetí neděli v únoru – tedy 18. 2.

V sobotu 24. února jste zváni od 16 do 20h do Katolického domu v Žebětíně na postní duchovní obnovu s otcem Jiřím Rousem, farářem v Brně – Zábrdovicích.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února.

Letošní farní pouť se koná 12. května, cílem bude Svatá hora u Příbrami. Podrobnosti budou ohlášeny v příštích ohláškách.

Na poličce pod kůrem jsou vystaveny nové vzorky přání, brožur a záložek od sester trapistek z Poličan, zejména s postní a velikonoční tematikou. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. ledna 2018                                                                4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. ledna   17:30  za syna Davida a rodinu Čejkovu
Neděle    4. února     7:30  za zemřelou Aloisii Volejníčkovou
                               10:30  za zesnulého manžela, živou a zesnulou rodinu Wolfovu
Svátky v tomto týdnu:
Středa   31. ledna    památka sv. Jana Boska, kněze
Pátek      2. února    svátek Uvedení Páně do chrámu

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního plesu. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Při Tříkrálové sbírce vybrali koledníci v celé farnosti 105 384 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus pěti přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu,

Biblická hodina se koná ve středu 31. ledna od 19:30 v Domku.

Pátek 2. února je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 4. února zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Postní duchovní obnova proběhne v naší farnosti v sobotu 24. února od 16 do 20h v Katolickém domě v Žebětíně.

Kurz alfa pro farnost začíná 28. února. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. ledna 2018                                                                3. neděle v mezidobí

Ekumenická bohoslužba slova:
Úterý   23. ledna     17:30

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle 28. ledna      7:30  za farníky
                               10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Středa   24. ledna    památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek  25. ledna    svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Pátek    26. ledna    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Po bohoslužbě bude v Domku informační setkání o financování Domku a o rozdělení farního účtu.

Posledních několik vstupenek na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, jsou v prodeji dnes po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 26. ledna od 18h v Domku Svaté rodiny.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus pěti přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu, na webových stránkách a na facebookovém profilu kaple. Stručná charakteristika externích přednášejících:

MUDr. Maria Fridrichová je lektorkou ostravského střediska pro rodinu a sociální péči Rodina; zabývá se přednáškovou a lektorskou činností ve školách převážně na Ostravsku.

MUDr. Ilona Burdová je psychiatrička a psychoterapeutka; zabývá se mimo jiné vztahem mezi psychoterapií a křesťanstvím, diagnostikou a léčbou tzv. "postabortivního syndromu".

Mgr. Jan Špilar je známý brněnský kadeřník a trvalý jáhen; podílel se na vzniku oscarového filmu Amadeus Miloše Formana. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. ledna 2018                                                                2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   21. ledna  7:30  za rodiče Ječmínkovy a celou rodinu
                             10:30  za rodinu Fialovu
Svátky v tomto týdnu:
Středa   17. ledna  památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek  18. ledna  památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;
                              v týdnu od 18 do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů

Otec Jiří se od 15. do 19. ledna účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení v Kostelním Vydří. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, mimo sobotní ranní mše v Žebětíně; nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání a úřední hodiny. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, je možné otci Jiřímu napsat SMS, v případě potřeby zavolá zpět.

Adorace Nejsvětější svátosti ve čtvrtek 18. 1. se koná, začátek v 19:00 v kapli Svaté rodiny.

V sobotu 20. ledna se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas; sraz ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 v 17:30 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.  Po bohoslužbě bude v Domku informační setkání o financování Domku a o rozdělení farního účtu.

Vstupenky na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, budou v prodeji 14. a 21. ledna po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme. Prosíme o pomoc při balení darů v pátek 26. ledna od 18h.

Srdečně zveme všechny mladé od 14 let výše na cyklus přednášek o lásce, sexualitě a manželství. Budeme se scházet od 30. ledna jednou za čtrnáct dní v úterý od 19:00 v Domku Svaté rodiny. Rozpis jednotlivých témat a přednášejících je na plakátu, na webových stránkách a na facebookovém profilu kaple.

Prosíme vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do příští neděle. Prosím také všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email, SMS zprávou nebo formulářem na webu. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Ze srdce děkujeme všem, kteří přišli na schůzku o farním kurzu alfa. Kdo by se chtěl za kurz Alfa modlit, ať se hlásí otci Jiřímu; kdo by se ještě chtěl přidat k organizačnímu týmu, může se stále hlásit Ireně Veselé (mail: irena.vesela@kaplekohoutovice.cz. Informace o průběhu kurzu ve farnosti budou uveřejněny později.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. ledna 2018                                                                      Svátek Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. ledna   17:30  na určitý úmysl
Neděle 14. ledna     7:30  za zemřelého Josefa Adolfa a těžce nemocnou osobu
                              10:30  za rodinu Matyáškovu
Svátky v tomto týdnu:
Dnes končí doba vánoční. Příští neděle 14. 1. je druhá v liturgickém mezidobí.

Srdečně Vás zveme na vánoční koncert chrámového sboru do farního kostela dnes v 17h.

V pondělí 8. ledna se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

V úterý 9. ledna se v 18h v Domku koná schůzka všech, kdo se chtějí zapojit nebo alespoň informovat o průběhu kurzu alfa pro farnost. 

Ve čtvrtek 11. ledna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec. Svátost smíření tentokrát není, protože se koná příprava dětí na 1. sv. přijímání. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Vstupenky na farní ples, který se koná 27. ledna 2018, budou v prodeji 14. a 21. ledna po obou mších svatých. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést do Domku po mších sv. 14. a 21. ledna nebo nejpozději v pátek 26. ledna od 18:00 do 19:00. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.
Prosíme o pomoc při organizaci plesu; kdo byste byli ochotni, hlaste se u Petry Doffkové, kontakt na webu.
Dále prosíme o pomoc při:
-balení darů v pátek 26. ledna od 18h
-chystání sálu v sobotu 27. ledna od 16h
-úklidu sálu v neděli 28. ledna od 10h

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů bude v úterý 23. ledna 2018 sloužena v kapli ekumenická bohoslužba slova, kterou vede o. Jiří, promluvu přednese Daniela Kenningová z Českobratrské církve evangelické.

Tento týden začíná příprava dětí na 1. sv. přijímání: v úterý 9. ledna na faře ve 13:15, v Domku pak ve čtvrtek 11. ledna ve 14:30.

Otec Jiří se od 15. do 20. ledna účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení v Kostelním Vydří. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství v jeho skupinách, příprava k 1. sv. přijímání a úřední hodiny. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, je možné otci Jiřímu napsat SMS, v případě potřeby zavolá zpět.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


Výroční zpráva o farnosti 2017 (přečteno 1.1. 18)

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 33 křtů: 26 z nich bylo uděleno dětem do 1 roku, 5 dětem ve věku od 1 do 14 let; dva křty byly uděleny dospělým při velikonoční vigilii. Příprava dospělých ke křtu a dalším iniciačním svátostem v naší farnosti nyní neprobíhá.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 15 dětí a při velikonoční vigilii 4 dospělí.

V roce 2017 přijalo v naší farnosti svátost biřmování 21 osob, z toho 4 při velikonoční vigilii; 3 osoby z naší farnosti přijaly tuto svátost podle došlých oznámení jinde.

V roce 2017 se uskutečnilo v naší farnosti 5 sňatků.

Uskutečnilo se celkem 18 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 6 rozloučení ke kremaci.

Nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob, přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá polovina v Kohoutovicích.

Křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje cca 25 dětí, výuku náboženství navštěvuje přibližně 75 dětí od první do osmé třídy. Výuka probíhá v osmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se schází na faře, vyučuje farář a dvě katechetky.

Na první pátky navštěvujeme celkem 14 osob, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat bohoslužby: 7 v Kohoutovicích a 7 v Žebětíně. Pravidelně 1x za měsíc koná mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova/Libušina třída. Jedenkrát za měsíc navštěvuji také denní stacionář pro postižené Veleta v Kohoutovicích.

V celé farnosti funguje celkem asi 15 společenství, není započteno společenství Živého růžence a ministranti, celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.

Podrobná zpráva o loňském hospodaření farnosti, o příjmech a výdajích, dotacích a o uskutečněných opravách bude přečtena po dokončení účetní uzávěrky za loňský rok, tedy někdy v průběhu ledna či února.

Poděkování:

Díky všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple Sv. rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především všem varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji všem akolytům i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce pomohli při všech pracích na kostele, na faře i na kapli Sv. Rodiny. Zejména děkuji všem, kteří se zasloužili o zdárné dokončení Domku Svaté rodiny, za všechny brigády, shánění vybavení a finanční dary na dokončení rekonstrukce. Díky všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku.

Děkuji členům farní pastorační rady, členům ekonomické rady a všem ostatním, kteří se starají o fungování a hospodaření farnosti a o vize do budoucna.

Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici.

Velmi děkuji pastorační asistentce, katechetkám a vedoucí křesťanské třídy na MŠ Bellova za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Zvláště děkuji všem, kteří se zasloužili o úspěšný průběh loňské Noci kostelů v Kohoutovicích.

Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Děkuji všem skautům a skautkám, zejména vedoucím, za jejich spolupráci s farností.

Děkuji vedení městské části Brno-Žebětín, Brno-Kohoutovice a lidem na ZŠ Otevřená a ZŠ Pavlovská za přijetí, vstřícnost a pomoc.

Děkuji ze srdce všem, kteří velkoryse přispěli finančním darem farnosti či zprostředkovali dary od sponzorů.

Díky Vám všem za podporu, vlídné slovo a povzbuzení, za neformální setkávání a za přátelství.

Chtěl bych zvlášť a velmi poděkovat všem, kteří pamatují na naši farnost ve svých modlitbách, zvlášť všem, kteří na tento úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Pán vám všem odplať!


31. prosince 2017                                                        Slavnost Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  1. ledna   Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                              10:30  za Františka Hrabovského a celou rodinu
Úterý      2. ledna   17:30  na určitý úmysl
Sobota   6. ledna   Slavnost Zjevení Páně
                                7:30  za živou rodinu Štěpanikovu
Neděle   7. ledna   Svátek Křtu Páně 
                                7:30  za rodiče Jarmilu a františka Plškovy a jejich tři syny
                              10:30  za nemocnou Hanku Leflerovou a její rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  1. ledna     slavnost Matky Boží, Panny Marie
Úterý      2. ledna     památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Sobota   6. ledna     slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek
Neděle   7. ledna     svátek Křtu Páně; končí vánoční doba

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. bude při mši svaté v 9:00 naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2017. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku.

Biblická hodina na faře se koná ve středu 3. ledna od 19.30.

Ve čtvrtek 4. ledna v 19:30 se koná na faře informační schůzka o rozdělení farního účtu, které již bylo schváleno ekonomickou a pastorační radou farnosti.

Pátek 5. ledna je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 7. ledna v 17h.

Podrobnosti k letošní Tříkrálové sbírce v naší farnosti najdete na vývěsce a na webu.

Diecézní charita Brno zve všechny věřící na čtvrtek 4. 1. symbolicky se poklonit společně se Třemi králi Jezulátku v živém Betlémě na Náměstí Svobody v Brně. Průvod vyráží v 16 hod. z brněnské katedrály na Petrově, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody k živým jesličkám. Průvod oživí zpěvem studenti ze Scholy BiGy a u jesliček zazpívá Musica Felix.

V úterý 9. ledna v 18h v Domku schůzka všech, kdo se chtějí zapojit do farní alfy.

Příprava na 1. sv. přijímání, (týká se dětí ze třetích tříd a starších), děti připravuje otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý 13:15 - 14:00 od 9. ledna, v Kohoutovicích v Domku Svaté rodiny ve čtvrtek 14:30 - 15:15 od 11. ledna. Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27. května, v Žebětíně 3. června.

Kdo ví o někom, kdo by uvítal návštěvu kněze na první pátky, ať se ozve o. Jiřímu.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. prosince 2017                                                               4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  25. prosince           Slavnost Narození Páně
                                    7:30  za rodinu Jansovu, Rozboudovu, Jiskrovu a zesnulé manžele Varyšovy,
                                             za Jana Rajdu a Boženu Baselovou
                                  10:30  za zemřelou Oldřišku Pisaříkovou
Úterý     26. prosince           Svátek sv. Štěpána
                                  10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
Sobota  30. prosince            děkovná za uplynulý rok     
                                    9:00  dosud volná
Neděle   31. prosince           Slavnost Svaté rodiny
                                    7:30  za rodiče a přátele
                                  10:30  za zemřelého Zdeňka Tručku
Svátky v tomto týdnu:
Úterý      26. prosince          svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Středa    27. prosince          svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Čtvrtek   28. prosince          svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Neděle   31. prosince          svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, titulární slavnost kohoutovické kaple

Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní vývěsce a webu.

Na Hod Boží v poledne vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
Od 15 bude farní kostel otevřený k návštěvě jesliček, od 17:30h pak následuje Te Deum a svátostné požehnání.

24. a 25. prosince po všech mších svatých, počínaje odpolednem, bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Ve čtvrtek 28. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O svátku Svaté rodiny v neděli 31. prosince je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky. Po mši sv. proběhne žehnání manželům.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. bude při mši svaté v 9:00 naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Při všech mších svatých bude přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2017. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky v první čtvrtině příštího roku.

Chrámový sbor Žebětín vás zve na tradiční koncert duchovní hudby do farního kostela, který se koná 7. ledna v 17h.

Příprava na 1. sv. přijímání, (týká se dětí ze třetích tříd a starších), děti připravuje otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý 13:15 - 14:00 od 9. ledna, v Kohoutovicích v Domku Svaté rodiny ve čtvrtek 14:30 - 15:15 od 11. ledna. Slavnost proběhne v Kohoutovicích 27. května, v Žebětíně 3. června.

Po mši sv. si můžete kromě betléma v kapli prohlédnout v patře Domku betlém z biblických postaviček

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. prosince 2017                                                               3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      19. prosince 17:30  za rodinu Mikláškovu
Neděle   24. prosince           4. neděle adventní         
                                     7:30  za Annu a Jana Stuchlíkovy
                                             Štědrý den
                                  16:00  za farníky

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření: dnes ve zpovědní místnosti v kostele v Žebětíně 15:00 - 17:00 o. Jiří. Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou. Můžete využít také stálou zpovědní službu u sv. Maří Magdaleny na Masarykově ulici.

Sbor mladých zkouší dnes od 16:30 v Domku. Termíny dalších zkoušek jsou na webu sborů www.sbor.kaplekohoutovice.cz pod záložkou „O sboru mladých“.

Výuka náboženství na ZŠ Pavlovská v úterý 19. prosince nebude, v novém roce se sejdeme 9. ledna.

Tichá adorace v kapli se koná ve čtvrtek 21. prosince od 19 do 20h.

V pátek 22.12. se uskuteční předvánoční návštěva nemocných.

Vánoční úklid kaple bude v sobotu 23. prosince od 13:30. Předem děkujeme za pomoc.

Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu 21. - 26. 8. 2018. Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na stránkách www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnce, v občasníku č. 7 a na webu naší farnosti a na www.krestanskevanoce.cz.

Vzadu v poličce jsou vánoční přání, která vyrobila děvčata ze scuku. Dobrovolný příspěvek za ně pomůže potřebným v Sýrii. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. prosince 2017                                                               2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. prosince 17:00  za Annu Ševelovou, manžela a na určitý úmysl
Neděle 17. prosince  7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu
                                10:30  za Petra, Vladimíra a Jana Fialovy, Ludmilu, Jana a Marii Braunovy 
                                           a na poděkování za celý uplynulý rok

Svátky v tomto týdnu:
Středa    13. prosince   památka sv. Lucie, panny a mučednice
Čtvrtek   14. prosince   památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Úterní mše svatá bude již v 17:00, od 16:30 je možnost svátosti smíření v Domku.

V pondělí 11. prosince se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05. K modlitbě růžence na Proglasu je možné se připojit i se společenstvím ze Žebětína, sraz v sobotu 16. prosince ve 20:20 před budovou Radia Proglas na Barvičově (u Biskupského gymnázia).

Ve středu 13. prosince se v 19:00 na faře uskuteční schůzka žebětínské části farní pastorační rady. Hosté jsou srdečně zváni.

Ve čtvrtek 14. prosince bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V pátek 15. prosince se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti.
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření:
sobota 16. 12. v Domku 15:00 - 17:00 v Domku o. Jiří a o. Pacner
neděle 17. 12. ve zpovědní místnosti v kostele v Žebětíně 15:00 - 17:00 o. Jiří
Řádná příležitost je vždy ½ h před každou mší svatou v Domku.

O třetí neděli adventní 17. prosince bude při všech mších sv. ve farnosti hromadně udělena svátost pomazání nemocných.

1. ledna proběhne zasvěcení celé naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Vzadu v poličce jsou vánoční přání, která vyrobila děvčata ze scuku. Tímto můžete, za dobrovolný příspěvek, pomoci potřebným v Sýrii.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. prosince 2017                                                                 1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý        5. prosince 17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle   10. prosince   7:30  za farníky
                                   10:30  za živou a zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu: 
Čtvrtek   7. prosince    památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Pátek     8. prosince    slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Dnes od 14h do asi 16:30 se koná v Katolickém domě mikulášská besídka skautských oddílů 26, 72 a 91. Mikuláš přijde také zítra 4. prosince po dětské mši svaté do kostela v Žebětíně.

Ve středu 6. prosince jste zváni od 19:30 do Domku na biblickou hodinu.

V sobotu 9. prosince vás zveme na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

U kropenky najdete Průvodce adventem, cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Zkoušky Sboru mladých na vánoční zpívání jsou na webu sborů www.sbor.kaplekohoutovice.cz  pod záložkou „O sboru mladých“.

V pátek 15. prosince se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti.
Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti a za potřeby farníků.

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně při příležitosti oslav
240. jubilea založení diecéze zve na slavnostní zpívané nešpory. Společně se je pomodlíme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 10. 12. 2017 v 18:00.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. listopadu 2017                                                            Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     28. listopadu    17:30  za zemřelé Františka a Josefa Mikulíčkovy
Neděle    3. prosince       7:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu                 
                                      10:30  za kněze Džordže a jeho činnost

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   30. listopadu    svátek sv. Ondřeje, apoštola

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Dnes v 18:00 jste zváni na koncert vokální skupiny DNA - Dej nám akord - do kostela sv. Bartoloměje.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny.

Pátek 1. prosince je první v měsíci – uskuteční se návštěva nemocných a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Adventní věnce si můžete v Domku vyrobit v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení.

Příští neděli 3. prosince bude sloužit mši sv. v 7:30 P. Jan Pacner. Mše sv. v 10:30 bude latinská, zpívá Svatomichalská gregoriánská schola. Pak bude možnost v Domku krátce pohovořit s choralisty. Farní kavárna se v Žebětíně v adventu nekoná.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

U kropenky najdete Průvodce adventem, (který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství). Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Papež František zve rodiny celého světa na setkání do Irska, které proběhne v Dublinu 21.-26.8.2018. Podrobnosti o setkání jsou k dispozici na stránkách www.rodiny.cz, které jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie .

Příští pondělí 4. prosince po dětské mši svaté přijde do kostela v Žebětíně Mikuláš.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. listopadu 2017                                                        33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. listopadu   17:30  za uzdravení Jany Solarové
Neděle  26. listopadu     7:30  za farníky
                                     10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    21. listopadu  památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Středa  22. listopadu  památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Pátek   24. listopadu  památka sv. Ondřeje Dúng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Ve sbírce na Domek se minulou neděli vybralo 20.000 Kč, z toho 10.000 od jednoho neznámého dárce. Srdečné Pán Bůh zaplať!

Dnes společně oslavíme Den Bible - od 16 do 18h budeme v kapli číst biblické texty z knih Jóel, Přísloví, Žalmů a Evangelia podle sv. Lukáše. Od 18:15 navazuje v Domku přednáška s. Gabriely Ivany Vlkové „Písmo svaté a Duch svatý v našem životě“. 

Biblická hodina na faře se koná ve středu 22. listopadu od 19.30.

Koncert vokální skupiny DNADej nám akord s Václavem Brázdou a Janou Holešovskou se koná v kostele sv. Bartoloměje příští neděli 26. 11. v 18:00.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny. 

Adventní věnce si můžete v Domku vyrobit v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. listopadu 2017                                                        32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     14. listopadu    17:30  za Julii Pospíšilovou
Neděle  19. listopadu      7:30  za zemřelou Cecílii Hudečkovou
                                      10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 13. listopadu  památka sv. Anežky České, panny
Pátek    17. listopadu  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Ze srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády v Domku.

Růženec v radiu Proglas tentokrát není, místo něj bude přenášena mše svatá.

Adorace s litaniemi se v kapli koná ve čtvrtek 16. listopadu od 19 do 20h.

Sbor mladých zkouší a zpívá příští neděli 19. listopadu od 8:30 v Domku.

V neděli 19. listopadu od 16h oslavíme Den Bible. Zájemci o čtení z Písma se mohou přihlásit Petře Doffkové.

Povídání o Kurzu alfa v naší farnosti se uskuteční v úterý 28. listopadu od 18:15 do 19:30 v Domku Svaté rodiny.

Adventní věnce budeme v Domku vyrábět v sobotu 2. prosince mezi 14 a 17h. Bližší informace jsou na vývěsce a webu. Od 18:30 jste zváni na žehnání Domku a následnou agapé.

V sobotu 9. prosince jste zváni na adventní duchovní obnovu s otcem Jiřím Jenišem, farářem v Osové Bítýšce a ředitelem DCŽM.

Připomínáme, že děti na 1. sv. přijímání bude od 9. ledna připravovat otec Jiří v Žebětíně na faře v úterý od 13:15 do 14:00, v Kohoutovicích v Domku ve čtvrtek od 14:30 do 15:15.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. listopadu 2017                                                          31. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      31. října        17:30  za rodiny Spurnou a Doležalovu
Neděle     5. listopadu   7:30  za prarodiče Plškovy, Navrátilovy, Jana Maulera,
                                              Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                    10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek    9. listopadu       svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek    10. listopadu       památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota  11. listopadu       památka sv. Martina z Tours, biskupa

Sbírka neděle 12. listopadu bude určena na rekonstrukci Domku.

Misijní neděle: kostelní sbírka vynesla v celé farnosti 27.800Kč, Misijní koláč vynesl 11.572Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes v 15:30 bude na hřbitově v Žebětíně dušičková pobožnost.

V úterý 7. listopadu zpívají při mši sv. děti z MŠ Bellova

Biblická hodina se koná ve středu 8. listopadu do 19:30 v Domku.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Příští neděli 12. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína.

Sbor mladých zpívá až 19. listopadu.

V neděli 19. listopadu od 16h oslavíme Den Bible. Kdo je ochoten číst nebo zpívat žalm, hlaste se prosím co nejdříve Petře Doffkové.

V sobotu 11. listopadu se uskuteční brigáda zejména v přízemí Domku – vystěhujeme skříně, položíme linoleum, osadíme horní část kuchyňské linky a provedeme generální úklid.
Dopoledne od 8h budou potřeba muži, odpoledne od 14h ženy; hlaste se, prosíme, Petře Doffkové.

Prosíme také ještě o několik dobrovolníků na úklid Domku přes rok, zájemci hlaste se prosím Terezii Adolfové. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. října 2017                                                                30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    31. října        17:30  vigilie Slavnosti Všech svatých
                                             za zemřelou paní Levou
Čtvrtek  2. listopadu  17:00  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
                                             za zesnulou Janu Čollákovou
Neděle  5. listopadu    7:30  na úmysl dárce
                                  10:30  na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Středa   1. listopadu   slavnost Všech svatých – doporučený svátek
Čtvrtek  2. listopadu   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Sobota  4. listopadu   památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří o minulé ‚misijní‘ neděli přispěli na potřeby misií. Děkuji také skautům za přípravu Misijního koláče. Vzhledem k tomu, že akce Misijní koláč se v Žebětíně koná až dnes, konečná bilance misijních sbírek bude ohlášena až příští neděli.  Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, výnos z Misijního koláče přímo na účet Papežských misijních děl.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

O slavnosti Všech Svatých ve středu 1. listopadu, bude mše sv. 18:00
v Žebětíně, v Kohoutovicích budeme slavit vigilii v úterý 31. 10. v 17:30.

V den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve čtvrtek 2. listopadu budou mše sv. v Žebětíně v 8:00 a v 18:30, v Kohoutovicích již v 17:00. Úřední hodiny v Žebětíně budou od 14:00 do 16:00.

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 5. listopadu v 15:30.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé.

Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry;
od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Pátek 3. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 19. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení Písma, následuje přednáška ‚Písmo a Duch svatý v našem životě’ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL ThD. Gabriely Vlkové. Plakát je na nástěnce. Na oslavu Dne Bible je třeba zajistit řadu věcí – čtení z Písma, nachystání horní místnosti Domku na přednášku a následný úklid. Kdo by se chtěl něčeho z toho ujmout, hlaste se prosím Petře Doffkové.

7. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

Informační schůzka o konání Kurzu alfa v naší farnosti se koná v úterý
28. listopadu v 18.15 do Domku, potrvá maximálně do 19:30. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. října 2017                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      24. října   17:30  za Amálii Pekárkovou a rodinu Pekárkovu
Neděle   29. října     7:30  za farníky
                              10:30  za rodinu Širůčkovu, Maříkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Sobota   28. října   svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč. Ochutnat a přispět můžete po obou mších svatých před kaplí. Za všechny příspěvky děkujeme. Prosíme, vzpomeňte na misie také ve své soukromé modlitbě či modlitbě v rodině.

Děkujeme všem, kdo pomáhali při farním dobročinném bazaru a samozřejmě také štědrým dárcům. Podařilo se vybrat 10.400Kč. Na školné Louise pošleme 6.500Kč, 3.900Kč půjde na vybavení Domku.

Biblická hodina ve středu 25. října v Žebětíně nebude, otec Jiří je pozván na koncert. Středeční mše svatá v Žebětíně je přesunuta na 8:00.

Ve čtvrtek 26. října je adorační den farnosti. Celodenní adorace bude v Žebětíně od 8 do 18h, v Kohoutovicích bude naposledy říjnový růženec v 18:30 a navazuje adorace do 20h.

Sbírka neděle 12. listopadu bude určena na rekonstrukci Domku.

V neděli 19. listopadu oslavíme Den Bible - od 16h čtení a přednáška ‚Písmo a Duch svatý v našem životě’ biblistky, dominikánky a bývalé děkanky CMTF UPOL Gabriely Vlkové, ThD. 

7. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.

Na nástěnce je zápis ze zasedání kohoutovické části farní pastorační rady.

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

Manželské ohlášky: dne 4. 11. hodlají v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně uzavřít manželství slečna Veronika Petranová a pan Jiří Dočekal, oba z naší farnosti.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. října 2017                                                               28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. října      17:30  za živou a zemřelou rodinu Chmelíkovu a Sedlaříkovu
Neděle  22. října        7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                                 10:30  za zemřelé Františka a Marii Vávrovy a jejich dceru                                            

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     17. října      památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa   18. října      svátek sv. Lukáše, evangelisty

Navštivte Farní dobročinný bazar po mši sv. v Domku. Dnes od 16h prosíme o pomoc s balením věcí, děkujeme.

Příští neděli 22. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého.

Sbor mladých zkouší v neděli 22. října od 8:30 v Domku a zpívá při mši sv. v 10:30 v kapli.

Farní pastorační rada - kohoutovická část - se sejde v pondělí 16. října v 19:30 v Domku; na programu bude především Domek.

Ve středu 18. října v po mši sv. v 18:00 bude podle výzvy biskupů ve farním kostele adorace, při níž se budeme modlit za průběh za výsledek parlamentních voleb. Adorace v kapli Svaté rodiny se přesouvá z 19. 10. na 26. 10. – otec Jiří má tento večer přednášku na kurzu Alfa u jezuitů, navíc 26. 10. je adorační den naší farnosti. Úřední hodiny ve čtvrtek 19.10 budou pouze do 17.00, mše svatá bude tento den v Žebětíně již v 17.30.

V sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. se v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně uskuteční Diecézní den pro seniory. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na nástěnce a na webu http://spokojenysenior-klas.cz

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. října 2017                                                                 27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  15. října    7:30  za manžele Mokrých, Kramářovy, Hodkovy a Albínu Vikovou                         
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa  11. října    nezávazná památka sv. Jana XXIII, papeže

Od 8. do 13. října je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá náboženství v jeho skupinách (9. a 10. října), úterní mše sv. v kapli (10. října), biblická hodina v Kohoutovicích (11. října) a čtvrteční mše svatá v DPS Libušina třída (12. října).

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple; 26. října na růženec navazuje adorace Eucharistie - adorační den farnosti.

V pondělí 9. října se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Farní dobročinný bazar proběhne 13. a 15. října. Informace jsou na lístcích u kropenky. V neděli 15. října od 16h prosíme o pomoc s balením věcí, děkujeme.
Věci v dobrém stavu lze přinést do Domku od 9. do 12. října mezi 8-9 a 18-19h.
V pátek a v neděli již nebude možné věci přijímat. Děkujeme za pochopení.
Můžeme přijmout pouze tyto věci:
-  oblečení a obuv všech velikostí pro muže, ženy i děti
-  přikrývky - nekousavé! - a spacáky (používají se při nehodách jako balíčky nouzového přežití)
-  ručníky, utěrky, ložní prádlo
-  hračky a stolní hry
-  sportovní vybavení, hygienické potřeby

Akademie třetího věku Brno vás srdečně zve na přednášku astrofyzika Jiřího Grygara Pohledy do nebe, která se koná v kině Scala v pátek 13. října od 15h.

Ve středu 18. října v po mši sv. v 18:00 bude podle výzvy biskupů ve farním kostele adorace, při níž se budeme modlit za průběh za výsledek parlamentních voleb.

Sbor mladých zpívá o misijní neděli 22. října.

Farní pastorační rada - kohoutovická část - se sejde v pondělí 16. října v 19:30 v Domku na programu bude především Domek.

Manželské ohlášky: dne 21. 10. 2017 hodlají uzavřít v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně sňatek slečna Aneta Čandrlová z farnosti Šlapanice u Brna a pan Jan Konieczny z farnosti Těrlicko. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. října 2017                                                                 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     3. října   17:30  na určitý úmysl
Neděle  8. října     7:30  za Jana a Marii Adolfovy, syna a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  2. října   památka sv. andělů strážných
Středa   4. října   památka sv. Františka z Assisi
Sobota  7. října   památka Panny Marie Růžencové

Sbírka z minulé neděle určená na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS) vynesla v celé farnosti 24 000,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Sbírka bude podle pokynu biskupství odeslána až po 15. 11.

Příští neděli 8. října se k tomuto tématu koná přednáška P. Pavla Kafky po mši sv. v 9:00 v Žebětíně, mše sv. v 10:30 v Kohoutovicích nebude.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové nebo na archu v poličce pod kůrem.

Ve čtvrtek 5. října začíná u jezuitů další běh kurzu Alfa. Účastníci se mohou hlásit na kontakt uvedený na plakátu či na kartičce u vchodu nebo u nás Ireně Veselé.

Pátek 6. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Farní dobročinný bazar proběhne 13. a 15. října. Informace jsou na lístcích
u kropenky.

Vzhledem ke zrušení druhé mše svaté v Kohoutovicích 8. října bude Sbor mladých zpívat až 22. října o misijní neděli.

Od 8. do 13. října je otec Jiří na duchovních cvičeních. Odpadá náboženství v jeho skupinách (9. a 10. října) a biblická hodina v Kohoutovicích (11. října).

Od října do března budou večerní mše sv. v Žebětíně v 18:00.

Všichni jste srdečně zváni k modlitbě růžence o všech říjnových čtvrtcích v 19h do kaple; 26. října na růženec navazuje adorace Eucharistie.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. září 2017                                                                 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      26. září   17:30  za rodinu Krškovu, Lízalovu, Stanislava Pernicu a dceru Šárku
Čtvrtek   28. září             slavnost sv. Václava
                               7:30  za Václava Gabriela, rodiče a sourozence
Neděle   1. října     7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa    27. září  památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek   28. září  slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa-doporučený svátek
Pátek     29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota   30. září  památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Dnešní sbírka je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS).

Klub křesťanských seniorů dnes ještě není, setkání v Domku Svaté rodiny se uskuteční za měsíc, 29. října.

Ze srdce děkujeme všem, kteří se zúčastnili víkendové brigády malování, úprav a úklidu Domku.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové nebo na archu v poličce pod kůrem.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45, nejbližší setkání bude 26. září v Domku Svaté rodiny. 

Biblická hodina se koná ve středu 27. září v 19:30 na faře v Žebětíně.

O slavnosti sv. Václava ve čtvrtek 28. září budou mše sv. jako o prázdninových nedělích v 7.30 (K) a 9.00 (Ž). O. Jiří jede pak s mládeží na víkendovku.

Ve čtvrtek 5. října začíná u jezuitů další běh kurzu Alfa. Účastníci se mohou hlásit na kontakt uvedený na plakátu či na kartičce u vchodu nebo u nás Ireně Veselé.

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. září 2017                                                                 24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. září  17:30  za adoptované děti naší farnosti
Neděle   24. září   7:30  za Jiřího Doležala, rodinu Doležalovu a Svěrákovu a za kněze Václava Razika
                                     a Ladislava Kubíčka
                           10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa    20. září  památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Čtvrtek   21. září  svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota   23. září  památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Sbírka příští neděle je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze (fond PULS). Při této příležitosti bude v ohláškách čteno také slovo otce biskupa.

Ze srdce děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k úspěšnému průběhu farního víkendu.

Všichni jste srdečně zváni na dnešní slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály, program je na vývěsce.

Aktuální rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu. Výuka začíná 18. září.

V úterý 19. září bude v kapli Sv. rodiny sloužena mše svatá za všechny děti, které farnost podporuje či podporovala v rámci projektu Adopce na dálku. Na jejím konci bude přečtena stručná zpráva o tom, jak se těmto dětem daří dnes.

V rámci dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny se bude 22. a 23. 9. (pá. a so.) konat brigáda (malování, úklid a stěhování věcí zpět). Bližší informace je na webu a na samostatném plakátku na nástěnce u vchodu. Domek bude pak možné používat v prozatímním režimu jako loni.  Kolaudace a osazení topného systému budou hotové do 13.10.

Sbor Kůrnice zkouší dnes v 19h v kapli na čtvrteční adoraci. Uvítáme při této příležitosti ty, kdo by si chtěli zpěv s námi nezávazně vyzkoušet.

Adorace s písněmi z Taizé se v kapli koná ve čtvrtek 21. září od 20 do 21h.

Ve středu 4. října jste zváni od 17 do 21h do Domku na kurz metodiky práce s biblickými postavičkami, který povede paní Marie Klašková z Českého katolického biblického díla. Kurz je určen především těm, kdo s postavičkami pracují, velmi vítáni jsou však i ostatní zájemci. Prosíme, přihlaste se do 1. 10. u Petry Doffkové.

13. a 15. října se uskuteční farní dobročinný bazar, z jehož výtěžku budeme financovat vzdělání malé Louise z Haiti (Adopce na dálku). Případný přebytek použijeme na Domek.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa v naší farnosti, nebo byste se chtěli účastnit od 5. října kurzu Alfa v Brně u jezuitů, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Manželské ohlášky: dne 30. září hodlají ve farnosti Kostelní Vydří uzavřít manželství slečna Eva Němcová z naší farnosti a pan Miroslav Janů z farnosti Jámy. 

Kázání otce Jiřího

Brigáda na Domku

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. září 2017                                                                 23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      12. září       17:30  za Emericha, Růženu, Tomáše a Karla Sedláčkovy, za Boží ochranu pro celou rodinu
                                             a na poděkování za 70 let života

Neděle    17. září        7:30  za farníky
                                 10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Marii a Boží ochranu pro žijící rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Středa     13. září památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Čtvrtek    14. září svátek Povýšení svatého kříže
Pátek      15. září památka Panny Marie Bolestné
Sobota    16. září nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice

Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.

Kontakty na vedoucí farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

6. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Farní den  začne dnes ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

V pondělí 11. září se půjdeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova v 17:05.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 12. září na faře.

Biblické hodiny pokračují v Kohoutovicích ve středu 13. září v 19:30. Kvůli rekonstrukci se sejdeme v kapli.

Ve čtvrtek 14. září bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme před Domkem 14. září - v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 18. září. Do náboženství pro čtvrtou a pátou třídu na ZŠ Pavlovská se přihlásil nutný minimální počet sedmi dětí, bude se tedy konat v úterý od 15:00.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 17. září v 19h v kapli. Rádi přivítáme nové členy.

Paní Henychová, majitelka chalupy v Karolince, kam jezdí mladí z naší farnosti již od r. 1983 na prázdniny, slaví 8. září 85 let. Chtěli bychom jí poslat hromadné přání. Kdo paní Henychovou a chalupu v Karolince znáte, podepište se prosím dnes po mši na připravený arch v poličce pod kůrem. Lze se podepsat také až na farním dni, kde pro paní Henychovou pořídíme také společnou fotografii.

Všichni jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. Dopoledne v10:15 bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15:00 hodin modlitba růžence a zasvěcení, v 16:30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18:00 následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy. 

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. září 2017                                                                   22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       5. září    17:30  za Annu Minářovou a syna
Neděle  10. září      7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                             10:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      5. září    nezávazná památka sv. Terezie z Kalkaty (Matky Terezy)
Pátek     8. září    svátek Narození Panny Marie

Po dobu rekonstrukce Domku si setkání s o. Jiřím a zpověď domlouvejte individuálně. Plánovaný termín dokončení koncem září by měl být dodržen.

Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.

Kontakty na vedoucí farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

V kapli pokračují každý 3. čtvrtek v měsíci od 20 do 21h (19 – 20 v zimním čase) eucharistické adorace. Případné změny budou v ohláškách.

6. číslo farního občasníku je na webu a v poličce pod kůrem.

Dnes jste srdečně zváni do farní kavárny po mši sv. v 9:00 na faru.

V pondělí 4. 9. začnou znovu dětské mše svaté v pondělí v 17:30 v Žebětíně.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend. V sobotu 9. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os, platí se při nástupu. Zájemci, zapište se, prosíme do archu v poličce pod kůrem. 26 pěších poutníků se může zpět svézt tímto autobusem za 20 Kč/os.

Farní den v neděli 10. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení – bezlepkové prosíme viditelně označit. Děkujeme za finanční příspěvky na náklady spojené s farním dnem.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé druhé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 12. září na faře v Žebětíně.

Biblické hodiny pokračují v Kohoutovicích ve středu 13. září v 19:30. Kvůli rekonstrukci Domku se sejdeme v kapli.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na čtvrteční spolčo. První setkání máme před Domkem 14. září - v 17h mladší (1. – 5. tř), v 18:30 starší (6. – 9. tř.). Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 18. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji odevzdejte, aby bylo jasné, kolik dětí bude ve třídách.

Manželské ohlášky: dne 16. 9. hodlají ve farnosti Rajhrad uzavřít manželství slečna Tereza Krčmářová a pan Robert Mečkovský, oba z naší farnosti.
Téhož dne hodlají ve farnosti Mutěnice uzavřít manželství slečna Petra Šefčíková z farnosti Mutěnice a pan Tomáš Vrtílek z naší farnosti.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Paní Henychová, majitelka chalupy v Karolince, kam jezdí mladí z naší farnosti již od r. 1983 na prázdniny, slaví 8. září 85 let. Chtěli bychom jí poslat hromadné přání. Kdo paní Henychovou a chalupu v Karolince znáte, podepište se prosím dnes po mši na připravený arch v poličce pod kůrem. Lze se podepsat také až na farním dni, kde pro paní Henychovou pořídíme také společnou fotografii.

Pastýřský list

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. srpna 2017                                                              21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  3. září    7:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                         10:30  za farníky                          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  28. srpna   památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Úterý     29. srpna   památka Umučení sv. Jana Křtitele

Dnes se v Žebětíně konají tradiční bartolomějské hody. V 15:30 v kostele sv. Bartoloměje požehnáme chase.

Pátek 1. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. Je to zároveň světový den modliteb za péči o stvoření: připomeneme to v přímluvách při mši svaté v Žebětíně. Prosíme, pamatujte také ve svých modlitbách.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

Příští neděli jste srdečně zváni do farní kavárny po mši sv. v 9:00 na faru.

V neděli 3. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky. V pondělí 4. 9. začnou znovu dětské mše svaté v pondělí v 17:30 v Žebětíně.

Příležitost ke svátosti smíření v Kohoutovicích je zatím stále možná v Domku.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend. V sobotu 9. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os, platí se při nástupu. Zájemci, zapište se, prosíme do archu v poličce pod kůrem. 26 pěších poutníků se může zpět svézt tímto autobusem za 20Kč/os.

Farní den v neděli 10. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Program je na venkovní vývěsce a na webu. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h. Prosíme také o drobné občerstvení.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15. 9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. srpna 2017                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   27. srpna    7:30  za  Evu a Josefa Krejčovy a rodiče 

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   21. srpna   památka sv. Pia X, papeže
Úterý      22. srpna    památka Panny Marie Královny
Čtvrtek    24. srpna   svátek sv. Bartoloměje, apoštola – titulární slavnost našeho farního kostela

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na venkovní vývěsce a webu kaple.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

V neděli 3. září, na závěr všech nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní aktovky a pomůcky.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 10. a 11. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

V neděli 27. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00, v 15:30 požehnání chase.

Od pondělí 21. do středy 23. srpna nebudou v Žebětíně mše sv., otec Jiří je na dovolené.

Srdečně zveme manžele na kurz Manželské večery, který má v ČR již jedenáctiletou tradici. Letošní běh začíná 15.9. v prostorách jezuitské farnosti na Mozartově 5 a potrvá do poloviny prosince. Letáky jsou k dispozici u kropenky, další informace na www.manzelskevecery.com.

Manželské ohlášky: dne 2. 9. hodlají v kostele sv. Tomáše v Brně uzavřít manželství slečna Natalie Levíčková z naší farnosti a pan Vojtěch Šalanda.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. srpna 2017                                                              19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    20. srpna   7:30  za farníky                          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   14. srpna   památka sv. sv. Maxmiliána Kolbeho, kněze a mučedníka
Úterý       15. srpna   slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše sv. o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně se koná v úterý 15. srpna v 18:00. V naší farnosti se v tento den mše sv. bude konat v 8:00 v Žebětíně.

Ve čtvrtek se v Žebětíně koná mše sv. také v 8:00; úřední hodiny se nekonají – o. Jiří jede do Olomouce na CSM.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. srpna 2017                                                            Svátek Proměnění Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   13. srpna   7:30  za rodiče Valešovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      8. srpna     památka sv. sv. Dominika, kněze
Středa    9. srpna     svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Čtvrtek   10. srpna   svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Pátek     11. srpna   památka sv. Kláry, panny

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na venkovní vývěsce a webu kaple.

Poutní mše sv. na Starém Brně se koná v úterý 15. srpna v 18:00.  Od 12. srpna jste zváni na přípravné triduum vždy v 18:00 – program na venkovní vývěsce.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Program a více informací naleznete na www.crsp.cz.

Kdo chcete být součástí pracovního týmu kurzu Alfa, prosíme, přihlaste se Ireně Veselé; kontakt je na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. července 2017                                                         17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  6. srpna    Svátek Proměnění Páně
                              7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   31. července   památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Úterý        1. srpna         památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek       4. srpna         památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

Pohřeb paní Stejskalové bude ve farním kostele v Žebětíně ve středu 2. srpna pravděpodobně ve 14h.

Pátek 4. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Kdo víte o někom, kdo by uvítal doma návštěvu kněze na 1. pátek, oznamte to otci Jiřímu.
Prosíme také zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu. Rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky svých dětí do náboženství, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Rozvrh je na nástěnce u kropenky.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. července 2017                                                         16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    30. července  7:30   za Jiřího a Růženu Pávkovy, rodiče Lahodovy a celou zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       25. července   svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola
Středa     26. července   památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Čtvrtek    27. července   památka sv. Gorazda a druhů
Sobota    29. července   památka sv. Marty

Farnost Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice pořádá ve středu 26. července v 17:00 mši sv. u Helenčiny studánky. Pouze v případě velmi špatného počasí by se bohoslužba konala v kostele ve Veverských Knínicích. Mapa je na venkovní vývěsce.

Otec Jiří je od 24. do 28. 7. mimo farnost. Bohoslužby ani úřední hodiny se v těchto dnech nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc (P. Pavel Svoboda, 731 402 602).

Manželské ohlášky: dne 29. července hodlají v kostele sv. Martina v Pačlavicích uzavřít manželství slečna Barbora Koleníková z farnosti Morkovice-Slížany a pan Jan Procházka z naší farnosti.

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve rodiny na tradiční pouť rodin v sobotu 2. září 2017 do areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. července 2017                                                           15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    23. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Sobota    22. července   svátek sv. Marie Magdalény  

Kdo víte o někom, kdo by uvítal doma návštěvu kněze na 1. pátek, oznamte to o. Jiřímu.

Prosíme také zájemce o přípravu ke křtu dospělých, aby se přihlásili otci Jiřímu. Rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky svých dětí do náboženství, prosíme, aby tak učinili co nejdříve. Rozvrh je na nástěnce u kropenky.

Mše sv. u Helenčiny studánky bude ve středu 26. července v 17:00. Pouze v případě velmi špatného počasí by se bohoslužba konala v kostele ve Veverských Knínicích. Mapa je na venkovní vývěsce.

Otec Jiří je od 24. do 28. 7. mimo farnost. Bohoslužby ani úřední hodiny se v těchto dnech nekonají. V případě nutné potřeby zaopatření svátostmi nebo pohřbu kontaktujte farnost Brno-Bystrc (P. Pavel Svoboda, 731 402 602).

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Manželské ohlášky: dne 5. srpna hodlají v bazilice na Velehradě uzavřít manželství slečna Mgr. Lucie Janásová a pan Radim Večeřa, oba z naší farnosti. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. července 2017                                                             14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   16. července  7:30  za Blaženu, Nepomucenu a Stanislava Dvořáčkovy a za Františka Sojku

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      11. července   svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Sobota   15. července   památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Tuto sobotu není mše svatá v 8:00 v Žebětíně - o. Jiří bude na kněžské pouti v Kostelním Vydří.

Na nástěnce u vchodu je možné si přečíst zápis ze zasedání farní pastorační rady.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. července 2017                                                             13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Středa     5. července          slavnost sv. Cyrila a Metoděje 
                                  17:00  na určitý úmysl
Neděle    9. července  7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   3. července     svátek sv. Tomáše, apoštola
Středa     5. července    slavnost sv. Cyrila, mnicha, a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy;
                                   doporučený svátek

Sbírka na bohoslovce a formaci kněží z minulé neděle vynesla v celé farnosti 11.400Kč a již byla odeslána na děkanství. Pán ať odplatí vaše dary.

Pátek 7. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Na nástěnce u vchodu je možné si přečíst zápis ze zasedání farní pastorační rady.

Ve středu začíná na výstavišti Katolická charismatická konference  Je možné se přihlásit na jeden den nebo na celou dobu. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. června 2017                                                              12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. června    17:30  za P. Ladislava Vybírala, P. Ladislava Rosenberga, manželku a živou rodinu
Neděle   2. července   7:30  na poděkování za 80 let života, za zemřelého manžela a oboje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Středa  28. června     památka sv. Ireneje z Lyonu, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 29. června     slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů; v tento den si také připomínáme 240. výročí založení naší
                               diecéze

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a formaci kněží.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30. Hosté jsou srdečně vítáni.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Z důvodu rekonstrukce Domku Svaté rodiny je svátost smíření v Kohoutovicích možná jen v kapli. Jelikož však v kapli není vhodný prostor s dostatečným soukromím, prosím, abyste využívali možnost svátosti smíření ve farním kostele v Žebětíně.

O prázdninách zde bude jen jedna mše sv. v 7:30.

5. července začíná na výstavišti letošní Katolická charismatická konference. Informace o programu a vstupném je na http://konference.cho.cz/.

Pozvání pro mládež: Na kurzu animátorů se můžete dozvědět více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkat se hlouběji s Bohem, připravit se ke službě svým vrstevníkům. Kurz animátorů je určen pro mladé od 14 let. Setkáváme se na deseti víkendech během dvou let. Podrobnosti a přihlášky na webu brno.signaly.cz. Již nyní se můžete přihlašovat. Začínáme v září 2017.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. června 2017                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       20. června     17:30  dosud volná
Neděle     25. června      7:30  za farníky
                                   10:30  za Helenu Drápalovou, prarodiče Jelínkovy a Drápalovy

Svátky v tomto týdnu:
Středa     21. června       památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek      23. června       slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
Sobota    24. června       slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Sbírka příští neděle je určena na bohoslovce a formaci kněží.

Díky všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh mladých hodů.

Ve středu 21. června bude od 19:30 na faře v Žebětíně biblická hodina.

Adorace s písněmi z Taizé, při které poprosíme za potřeby návštěvníků Noci kostelů, se v kapli koná ve čtvrtek 22. června od 20 do 21h.

V neděli 25. června si mohou děti po mši sv. přijít pro malou odměnu za celoroční aktivitu „Milosrdenstvím zaplavíme svět“.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30. Hosté jsou srdečně zváni.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. června 2017                                                    Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       13. června    17:30  na poděkování
Neděle     18. června     7:30  za zesnulou Emílii Michkovou
                                  10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      13. června      památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Čtvrtek   15. června      slavnost Těla a Krve Páně (doporučený svátek)

Výtěžek sbírky na charitu z minulé neděle činí v celé farnosti 14 200,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary. Sbírka již byla odeslána na děkanství.

V pondělí 12. června se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V úterý 13. června se po mši svaté v kapli koná v Domku Svaté rodiny krátká prezentace budoucí podoby jeho prvního patra (obklady, lino, celkové uspořádání). Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 15. června o svátku Těla a Krve Páně bude ve farním kostele sloužena mše sv. v 18:30. Po ní bude eucharistický průvod kostelem; před kostelem pak požehnáme Nejsvětější svátostí celé naší farnosti a všem jejím obyvatelům. Pravidelná eucharistická adorace tentokrát s písněmi z Taizé se kvůli této slavnosti přesouvá na 22. června.

V neděli 18. června se koná tradiční průvod Božího těla centrem města Brna. Začne mší svatou v kostele u minoritů v 15:30, hlavní celebrant bude pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Jste srdečně zváni.

V neděli 25. června si mohou děti po mši sv. přijít pro odměnu za celoroční aktivitu „Milosrdenstvím zaplavíme svět“.

Na setkání farní pastorační rady jste zváni na faru v pondělí 26. června od 19:30.

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je na nástěnce a na webu. Papírová přihláška je u kropenky, vyplněnou ji odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Je také ke stažení na webových stránkách kaple. Prosíme o vyplnění přihlášky pro každé dítě, které se má výuky účastnit, aby bylo zřejmé, kolik dětí bude celkem ve třídách.

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Probíhá od 1. června do 31. října 2017. Více na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. června 2017                                               Slavnost Seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      6. června  17:30  na určitý úmysl a duše v očistci
Neděle  10. června    7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Dnes končí velikonoční liturgická doba.
Pondělí  5. června    památka sv. sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Čtvrtek  8. června    svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Ve středu 7. června se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Ve čtvrtek 8. června v 15:30 bude mše svatá v Domově s pečovatelskou službou na Libušině třídě. Od 15:00 modlitba růžence a možnost svátosti smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Noc kostelů proběhne letos v pátek 9. června. Naše farnost se letos zapojí programem a malým občerstvením v kapli Svaté rodiny od 19 do 21:45h. Více informací na plakátu ve venkovní nástěnce.

Mladé hody začnou v sobotu 10. června ve 13:30 požehnáním hodovníkům v kapli Svaté rodiny a udělením hodového práva panem starostou před radnicí. Následuje krojovaný průvod zakončený v 17 hodin u restaurace Montána vystoupením Moravské besedy a od 19h se koná večerní hodová zábava.

V úterý 13. června bude po mši svaté v Domku prezentace budoucí podoby horního patra Domku (obklady, lino, celková dispozice). Mezi 14. a 17. červnem pak bude brigáda, při které odstěhujeme vybavení z horní místnosti Domku do její přední části pod okno, aby mohly vzadu probíhat práce na schodišti a toaletách.

Konec výuky náboženství v tomto školním roce: všechna v Žebětíně - pondělí 5. června, ZŠ Chalabalova - pondělí 12.června, ZŠ Pavlovská - úterý 13.června.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. května 2017                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. května   17:30  na poděkování za dar života
Neděle    4. června     7:30  za děti ohrožené potratem, jejich rodiče a obnovu kultury života ve světě
                               10:30  za Petra Fialu a rodinu Fialovu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   29. května      památka sv. Zdislavy
Středa     31. května      svátek Navštívení Panny Marie
Čtvrtek     1. června       památka sv. Justina, mučedníka
Sobota     3. června       památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Sbírka příští neděle bude na charitativní účely.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme do konce května denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h na duchovním programu v kapli.

Pátek 2. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Odjezd na pouť do Mariazell bude v sobotu 3. června v 5:00 ze zastávky před Žebětínským dvorem a v 5:10 z Kohoutovic od hájenky. Prosíme o dochvilnost.

Příští neděli 4. června zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Noc kostelů proběhne letos v pátek 9. června. Naše farnost se letos zapojí programem a malým občerstvením v kapli Svaté rodiny od 19 do 21:45h. Více informací na plakátu ve venkovní nástěnce.

Účastnický poplatek na Katolickou charismatickou konferenci v Brně je při přihlášení do 9.6. zhruba o třetinu levnější než od 10.6.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. května 2017                                                              6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    23. května  17:30  za rodinu Dvořáčkovu a Havlíčkovu
Čtvrtek 24. května  Slavnost Nanebevstoupení Páně
                             
17:00  dosud volná
Neděle 28. května     7:30  za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek 24. května   slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek   25. května   památka sv. Filipa Neriho, kněze

Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Ve středu 24. května bude od 20:00 na faře v Žebětíně další biblická hodina. Žebětínská mše svatá bude v tento den posunuta  na 19:00; o. Jiří  doprovází zájezd společenství seniorů do Želivi a na Křemešník u Pelhřimova.

Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. bude v Kohoutovicích v 17:00. Úřední hodiny na faře v Žebětíně budou pouze do 16:30.

Příští neděli 28. května proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání.

Vzhledem k tomu, že se nenašlo dost dobrovolníků, kteří by vedli svatodušní novénu, ji letos nebudeme v naší farnosti konat. Je možné se modlit individuálně nebo se přidat k modlitbě novény s komunitou Emmanuel, která se jako každý rok bude konat ve farnosti sv. Tomáše od pátku 26. května vždy v 18:15; včetně neděle.

Odjezd na pouť do Mariazell bude v sobotu 3. června v 5:00 ze Žebětína a v 5:10 z Kohoutovic od hájenky. Prosíme o dochvilnost.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 9. září (pouť na Vranov) a v neděli 10. září (farní den). Prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích.

Manželské ohlášky: dne 3. června hodlají v kapli Sv. rodiny uzavřít manželství slečna Barbora Mičudová z Kohoutovic a pan Martin Kašík. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. května 2017                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       16. května    17:30  za  Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Neděle     21. května     7:30  za Miroslavu a Jana Pitkovy a rodinu Pitkovu
                                  10:30  za Ladislava Mejzlíka a živou a zesnulou rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       16. května    svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Sobota    19. května    památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Tichá adorace v kapli bude ve čtvrtek 18. května od 20 do 21h.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 21. května při mši sv. v 10.30. Zkouška proběhne týž den od 8.30 v Domku - dolní klubovně. Prosíme o dochvilnost.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 26. května do soboty 3. června od 20.30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou přihlásit u Petry Doffkové.

Manželské ohlášky: dne 27. května hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Alena Zrnečková a pan Lukáš Pinteš, oba z naší farnosti.

Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. května 2017                                                                4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     9. května    17:30  na určitý úmysl
Neděle 14. května     7:30  za rodiče Adolfovy a syna
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   8. května   památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Sobota  13. května   památka Panny Marie Fatimské - letos slavíme sté výročí fatimských zjevení

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Biřmování v naší farnosti se koná v sobotu 13. května v 9:00 ve farním kostele v Žebětíně; biřmovat bude o. biskup Vojtěch. Po mši svaté bude v areálu fary v Žebětíně agapé s občerstvením. Jste srdečně zváni.

V pondělí 8. května v 18 hodin přenáší Radio Proglas mši sv., na modlitbu růžence půjdeme až 12. června.

V úterý se nekoná výuka náboženství ve skupině o. Jiřího na ZŠ Pavlovská, vzhledem k tomu, že v pondělí byl státní svátek a výuka se nekonala ani v Žebětíně. Příprava k 1. sv. přijímání se však koná.

V úterý při mši svaté v 17:30 zazpívají děti z MŠ Bellova.

Ve středu 10. května se koná od 19:30 v Domku Sv. rodiny biblická hodina.

Ve čtvrtek 11. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Sbor mladých bude zpívat při 1. svatém přijímání v neděli 21. května. Zkouška proběhne týž den od 8.30 v Domku - dolní klubovně. Prosíme o dochvilnost.

Svatodušní novénu se budeme modlit od pátku 26. května do soboty 3. června od 20.30 do 21h v kapli. Společenství i jednotlivci, kteří by byli ochotní jednotlivé večery moderovat, se mohou přihlásit u Petry Doffkové. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. dubna 2017                                                               3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. května  17:30  za zesnulého Miloše Chmelíka
Neděle  7. května   7:30  za víru v rodinách
                           10:30  za Františku Holíkovou, manžela a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    2. května   památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Středa  3. května   svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek 4. května   památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

V pondělí 1. a 8. května je státní svátek. Vzhledem k tomu, že odpadá výuka náboženství v Žebětíně, nebude náboženství ani v úterý 2. a 9. května ve skupině o. Jiřího na ZŠ Pavlovská.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme po celý květen denně v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Od zítřka do 4. neděle velikonoční proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. Prosím pamatujte na tento úmysl v modlitbě.

Ve čtvrtek 4. května bude po mši svaté ve farním kostele znovu modlitba chval s komunitou Emmanuel. Chvály se budou konat vždy ve čtvrtek, budou ohlášeny o předchozí neděli.

Pátek 5. května je první v měsíci; uskuteční se návštěva nemocných a od 17:30 bude v Žebětíně adorace Eucharistie zakončená litaniemi a požehnáním.

Biřmování v naší farnosti se koná v sobotu 13. května v 9:00 ve farním kostele v Žebětíně; biřmovat bude o. biskup Vojtěch. Po mši svaté bude v areálu fary v Žebětíně agapé s občerstvením. Jste srdečně zváni.

Příští neděli 7. května slouží všechny tři mše sv. otec Jiří, P. Jan Pacner bude mimo Brno. Farní kavárna v Žebětíně se však uskuteční. Jste též srdečně zváni.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. dubna 2017                                                             2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    25. dubna   17:30  za zemřelou rodinu Tomsovu, Braunovu a Fialovu
Neděle  30. dubna    7:30  za Emílii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                             10:30 za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    25. dubna   svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 29. dubna   svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy

Autobus na pouť do Mariazell je již plně obsazen; je možno se ještě přihlásit do pořadníku jako náhradníci.

Schůze kohoutovické části farní pastorační rady se koná v pondělí 24. dubna v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Budeme projednávat zejména program Noci kostelů, která se letos koná v kapli Svaté rodiny.  Hosté jsou srdečně zváni.

Ve středu 26. dubna bude od 19:30 na faře v Žebětíně další biblická hodina.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. dubna 2017                                               Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   17. dubna     7:30  na určitý úmysl
Úterý      18. dubna    17:30  za zesnulého Miroslava Hotárka a manželku
Neděle    22. dubna     7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy, sourozence a rodiče
                                10:30  na určitý úmysl

Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat na arch v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a jsou také uvedeny v novém čísle farního občasníku. Příští neděli je poslední možnost se přihlásit.

V úterý se nekoná výuka náboženství na ZŠ Pavlovská; příprava dětí na 1. sv. přijímání se konat bude.

Příští sobotu 22.4. se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu, podrobné informace na http://pochodprozivot.cz/

Schůze kohoutovické části farní pastorační rady se koná v pondělí 24. dubna v 19:00 v Domku Svaté rodiny. Budeme projednávat zejména program Noci kostelů, která se letos koná v kapli Svaté rodiny.  Hosté jsou srdečně zváni.

Adorace se čtením z Písma bude v kapli ve čtvrtek 20. dubna od 20 do 21h.

Postní pokladničky - postničky  můžete přinést do sakristie v neděli 23. dubna.

V sobotu 13. května bude o. biskup Vojtěch v naší farnosti udělovat svátost biřmování; mše sv. začíná v 9:00 v Žebětíně. Prosíme o modlitbu za biřmovance i za děti, které v květnu přistoupí k 1. sv. přijímání.

Manželské ohlášky: dne 29. dubna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Šárka Bӧhmová z farnosti Blučina a pan Jan Žvanut z naší farnosti.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. dubna 2017                                                                           Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     11. dubna  17:30  za duše v očistci a na určitý úmysl
Neděle  16. dubna    7:30  za farníky
                             10:30  za rodinu Matyáškovu a na poděkování za 70 let života

Rozpis všech velikonočních bohoslužeb je vyvěšen na venkovní nástěnce a najdete jej také ve farním občasníku.

Kdo by chtěl během svatého třídení číst během bohoslužeb čtení, zapište se po mši sv. v sakristii u o. Jiřího. Tamtéž se můžete zapsat i do tabulky adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu.

Dnes se koná skautská křížová cesta: sraz u vchodu do lesa u Pisárecké 8 ve 14h, cesta vhodná i pro kočárky. Konec kolem 16h v okolí Myslivny v dosahu MHD.

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (mimo běžných časů přede mší sv.):
Žebětín: neděle 9.4., farní kostel,
začátek po Křížové cestě (15:00) ca do 18:00; celou dobu bude k dispozici P. Jiří a od ca. 16:30 nebo 17:00 také P. František Koutný z Troubska.

Kohoutovice: úterý 11. 4., Domek sv. Rodiny, 17:00-18:00 P. Jan Pacner, 18:15 – 19:00 P. Jiří.

V pondělí 10. dubna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve středu 12. dubna bude od 16h velikonoční úklid kaple a od 19:30 v Domku Sv. rodiny další biblická hodina.

Bohoslužby Velikonočního tridua začínají ve farním kostele ve čtvrtek a pátek v 18:00, v sobotu ve 20:00. Podrobný popis je na venkovní nástěnce a na webu.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Zapište se prosím na arch vzadu. Taktéž prosím o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

O Velikonoční vigilii přijmou křest naše katechumenky Lucie Dubovová a Veronika Schelleová. Spolu s nimi pak přijmou svátost biřmování a Eucharistie Lubomír Spurný a Jaroslava Šebestová. Prosíme o modlitbu.

Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat na arch v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a jsou také uvedeny v novém čísle farního občasníku.

V sakristii je možné si objednat přání, brožurky a záložky od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Originály vzorků jsou k nahlédnutí rovněž v sakristii. Vzadu si také můžete vzít nové číslo farního občasníku.

Zpráva o hospodaření farnosti je na nástěnce u vchodu.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. dubna 2017                                                                         5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    4. dubna   17:30  za Bohumila Matulu
Neděle  9. dubna   Květná neděle
                             7:30  za zemřelé rodiče, kmotru Marii a živou rodinu
                           10:30  za Stanislava a Boženu Dvořáčkovy

Dnes po druhé mši sv. bude v Domku příležitost seznámit se s našimi katechumeny, kteří přijmou o Velikonoční vigilii křest.; malá agapé pro všechny přítomné.

Dnes se koná tradiční pěší pouť Klubu křesťanských seniorů po lesní křížové cestě v Chudčicích. Sraz na zastávce Zoologická zahrada ve 13h.

Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat na arch v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a jsou také uvedeny v novém čísle farního občasníku.

Dubnová mše svatá v DPS Libušina třída bude již tento čtvrtek 6. dubna od 15:30; v 15:00 modlitba růžence a možnost přijmout svátost smíření. Úřední hodiny na faře se nekonají.

Pátek 7. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 8. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou do pátku přihlásit na brno.signaly.cz.

Pro vás všechny, kteří se nezúčastníte Diecézního setkání s otcem biskupem, se v tento den koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu, je vhodný i pro rodiny s menšími dětmi. Možná cesta vlakem a autobusem (sraz v 8:15 na Hlavním nádraží, příjezd do Dolních Věstonic v 9:17), nebo vlastním autem. Sraz všech výletníků v Dolních Věstonicích u sousoší sv. Luitgardy před kostelem v 9:30. Možný návrat zpět do Brna hromadnou dopravou: v 15:24, 17:24 a 19:24.

Sbor mladých zpívá na Květnou neděli 9. dubna při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření (mimo běžných časů přede mší sv.):
Kohoutovice: úterý 11. 4., Domek sv. Rodiny
, 17:00-18:00 P. Jan Pacner, 18:15 – 19:00 P. Jiří.
Žebětín: neděle 9.4., farní kostel, začátek po Křížové cestě (15:00) ca do 18:00; celou dobu bude k dispozici P. Jiří a od ca. 16:30 nebo 17:00 také P. František Koutný z Troubska.

Na Bílou sobotu začíná velikonoční vigilie po západu slunce ve 20h. MHD ze Žebětína do Kohoutovic jede od 21h asi po půl hodinách. Pro ty, jimž by k účasti na slavnosti bránila pouze obtížná doprava zpět, je možnost svézt se s někým autem. Zapište se prosím na arch vzadu. Taktéž prosím o zapsání všechny, kteří by někoho mohli svým vozem vzít do Kohoutovic.

V sakristii je možné si objednat přání, brožurky a záložky od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Originály vzorků jsou k nahlédnutí rovněž v sakristii.  Vzadu si také můžete vzít nové číslo farního občasníku.

Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.

Zpráva o hospodaření farnosti je na nástěnce u vchodu.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. března 2017                                                                      4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    28. března  17:30  za zesnulou Miladu Hanákovou a rodiče
Neděle   2. dubna     7:30  na určitý úmysl
                             10:30  za farníky

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17h v Domku Svaté rodiny.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30, ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Ve středu 29. března jste zváni od 19:30 na biblickou hodinu na faru v Žebětíně.

V postu se budou během nedělních bohoslužeb konat tzv. skrutinia, tedy modlitby za naše katechumeny, kteří přijmou o Velikonoční vigilii křest. Bude to také příležitost k tomu, aby se s nimi farníci seznámili. Druhé skrutinium bude 2. 4. v 10:30 v Kohoutovicích; v Domku po mši sv. bude malá agapé pro všechny přítomné.

V neděli 2. dubna se koná tradiční pěší pouť Klubu křesťanských seniorů po lesní křížové cestě v Chudčicích. Sraz na zastávce Zoologická zahrada ve 13h.

Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat během dubna v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a budou také v novém čísle farního občasníku.

V sobotu 8. dubna se uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou přihlásit na brno.signaly.cz.
Pro vás všechny, kteří se nezúčastníte Diecézního setkání s otcem biskupem, se v tento den koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu. Můžeme jet buď vlakem a autobusem nebo auty; prosím, zapište na arch vzadu u vchodu, zda pojedete a jak by vám to více vyhovovalo. Totéž je možné udělat na webových stránkách farnostzebetin.cz.

Farní dobročinný bazar, který měl proběhnout koncem dubna, byl z technických důvodů přeložen na začátek října.

V sakristii je možné si objednat přání, brožurky a záložky od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Originály vzorků jsou k nahlédnutí rovněž v sakristii.  

Pozvánka otce biskupa Vojtěcha na celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. března 2017                                                                       3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. března  17:30  za Františku a Štěpána Kozlovy a rodinu Kozlovu
Neděle   26. března    7:30  za zesnulé rodiče a živou a zemřelou rodinu
                              10:30  za Petra a Vladimíra Fialovy a manžele Styborovy

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  20. března  slavnost sv. Josefa (přeloženo z neděle)
Sobota  25. března   slavnost Zvěstování Páně, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30, ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

V postu se budou během nedělních bohoslužeb konat tzv. skrutinia, tedy modlitby za naše katechumeny, kteří přijmou o Velikonoční vigilii křest. Bude to také příležitost k tomu, aby se s nimi farníci seznámili. První skrutinium bude příští neděli v Žebětíně během mše sv. v 9:00. Další pak 2. 4. v 10:30 v Kohoutovicích; v Domku po mši sv. bude malá agapé pro všechny přítomné.

V sobotu 25. a v neděli 26. 3. slouží všechny mše sv. v naší farnosti P. Jiří Cajzl, o. Jiří s katechumeny je na duchovní obnově v Herálci na Vysočině.  Mějte prosím na paměti, že se ze soboty na neděli mění čas ze zimního na letní.

V pátek 24. 3. se naše farnost připojí k akci 24 hodin pro Pána, kterou inicioval v roce 2014 papež František. Kostel bude otevřen od 15:00 - nejprve se pomodlíme modlitbu Křížové cesty, poté bude vystavena Nejsvětější svátost a cca. do 16:30 bude možnost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Modlit se v tichu před Nejsvětější svátostí bude pak možné až do 19:00. V kapli Sv. rodiny bude po křížové cestě výstav Nejsvětější svátosti až do 21.00.

Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. V sobotu 8.4. se také uskuteční na Petrově tradiční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem. Mladí se mohou přihlásit na brno.signaly.cz.

Na pouť do Mariazell se můžete přihlašovat od neděle 2. dubna v sakristii. Prosíme o zálohu 300Kč/os. Podrobné informace jsou na webu a budou v novém čísle farního občasníku.

V sakristii je možné si objednat přání, brožurky a záložky od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Originály vzorků jsou k nahlédnutí rovněž v sakristii.

Včera zemřel otec kardinál Miloslav Vlk. Prosíme o modlitbu. Rekviem za otce kardinála se uskuteční v úterý 21. 3. v 19:00 v katedrále sv. Petra a Pavla. Otec biskup Vojtěch na ně srdečně zve.

V sobotu 8. 4. se pro vás všechny, kteří se nezúčastníte Diecézního setkání s otcem biskupem, koná jarní farní výlet na rozkvetlou Pálavu-podrobnosti budou příští týden v ohláškách.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. března 2017                                                                      2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     7. února  17:30  za Marii Hudlíkovou
Neděle 12. února   7:30  za zemřelou rodinu Stanislava Lízala, Josefa Kršky, Stanislava Pernicu a Šárku Frydrychovou
                          10:30  za farníky

Růženec v Proglase v pondělí 13. března nebude.

Tento týden se konají v Jihomoravském kraji jarní prázdniny. Odpadá výuka náboženství a příprava dětí na 1. svaté přijímání, a mše sv. v pondělí v Žebětíně nebude dětská.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30, ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

V postní době se v naší farnosti budou konat biblické hodiny - rozjímání nad vybranými texty Písma svatého - střídavě v Žebětíně a v Kohoutovicích. Začínáme ve středu 15. března v 19:30 v Domku Sv. rodiny.

Tichá adorace v kapli bude ve čtvrtek 16. března od 19 do 20h.

 Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.

Zápis ze zasedání farní rady 20. února je k nahlédnutí na nástěnce u vchodu.

V postu se budou během nedělních bohoslužeb střídavě v Žebětíně a Kohoutovicích konat tzv. skrutinia, tedy modlitby za naše katechumeny, kteří přijmou o Velikonoční vigilii křest. Bude to také příležitost k tomu, aby se s nimi farníci seznámili. První skrutinium bude o příští 3. neděli postní v Žebětíně během mše sv. v 9:00.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. března 2017                                                                        1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     7. března  17:30  za rodinu Sobotkovu
Neděle 12. března    7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                            10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče

Výtěžek sbírky Haléř sv. Petra činí v celé farnosti 30 300,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Zápis ze zasedání farní rady 20. února je k nahlédnutí na nástěnce u vchodu. Mimo jiné jsme se usnesli, že během června až září bude dokončena rekonstrukce Domku Svaté rodiny. Dohodli jsme se také, že farní bazar bude letos až na podzim. Byl také projednán program naší jarní pouti do Mariazell 3. června; podrobné informace jsou k dispozici na nástěnce a budou také brzy vyvěšeny na webových stránkách.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30, ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Díky všem, kteří jste se podíleli na mimořádném postním dni naší farnosti na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti, který se konal tento pátek.

Sbor mladých zkouší dnes od 8:30 v Domku a zazpívá při mši sv. v 10:30.

Ve čtvrtek 9. března bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V postní době se v naší farnosti budou konat biblické hodiny - rozjímání nad vybranými texty Písma svatého - střídavě v Žebětíně a v Kohoutovicích. Začínáme ve středu 15. března v 19:30 v Domku Sv. rodiny.

Malý průvodce postní dobou je k dispozici v poličce pod kůrem, 5Kč za kus dejte do kasičky u východu z kaple. Pro zařízení se systémem Android lze Průvodce zdarma stáhnout v elektronické verzi přes Obchod Play.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem.

Na webové adrese olomouc2017.signaly.cz je již možné se přihlašovat na Celostátní setkání mládeže, které proběhne v Olomouci od 15. do 20. srpna 2017. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. února 2017                                                                8. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    28. února     17:30  k nedožitým narozeninám Jiřiny Zimové a za celou živou a zemřelou rodinu
Středa    1. března   17:00  Popeleční středa
                                        za naše řeholnice a řeholníky
Neděle    5. března    7:30  za Růženu Závodskou, rodinu Kozlovu, prarodiče a živou rodinu
                              10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní liturgická doba.

Výtěžek dnešní sbírky - Haléř sv. Petra bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.

Na benefičním koncertu 12. února se vybralo 7450,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Zápis ze zasedání farní rady 20. února je k nahlédnutí na nástěnce u vchodu. Mimo jiné jsme se usnesli, že během června až září bude dokončena rekonstrukce Domku Svaté rodiny. Byl také projednán program naší jarní pouti do Mariazell 3. června; podrobné informace budou brzy vyvěšeny na webových stránkách.

Popeleční středou začíná 1. března doba postní. Mše sv. bude v 17:00 v Kohoutovicích a v 18:30 v Žebětíně.  Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

Pátek 3. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V pátek 3. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti.

Sbor mladých zpívá tentokrát v neděli 5. března při mši sv. v 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně se v postní době farní kavárna nekoná, otec Jiří se zúčastní mše svaté v 10:30 v katedrále sv. Petra a Pavla, při které budou naši katechumeni přijati mezi čekatele křtu.

V postní době se v naší farnosti budou konat biblické hodiny - rozjímání nad vybranými texty Písma svatého - střídavě v Žebětíně a v Kohoutovicích. Začínáme 15.3. v 19:30 v Domku Sv. rodiny.

Pod nástěnkou u vchodu si můžete vzít Průvodce postní dobou, který každoročně vydává Katechetické centrum biskupství brněnského.

Zemřel pan Matula. Pohřeb bude ve čtvrtek 2.3. ve 13h. Po obřadech v Žebětíně bude uložen do hrobu na Ústředním hřbitově; autobus pro odvoz bude zajištěn.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. února 2017                                                                 7. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    21. února  17:30  za zesnulou rodinu Žůrkovu a na určitý úmysl
Neděle  26. února   7:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého
                           10:30  za Jaroslava Stejskala, dvoje rodiče a děti

Svátky v tomto týdnu:
Středa  22. února   svátek Stolce svatého apoštola Petra
Čtvrtek 23. února   památka sv. Polykarpa ze Smyrny, biskupa

Pondělí 20. února je pro naši farnost Dnem společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. V 17:30 bude sloužena pravidelná dětská mše sv. ve farním kostele, po ní se uskuteční krátká adorace.  

Schůze ekonomické a pastorační farní rady se koná v pondělí 20. února od 19:00 na faře. Budeme projednávat dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny, možnost konání kurzu Alfa v naší farnosti – zúčastní se také pozvaný host z brněnských kurzů – a organizaci jarní pouti do Mariazell. Hosté jsou srdečně zváni.

Termín letošního biřmování v naší farnosti je 13. května. Slavnost se uskuteční v 9:00 ve farním kostele v Žebětíně; biřmovat bude otec biskup Vojtěch. Pouť do Mariazell, původně plánovaná na toto datum, se posouvá na 3. června - všechny  ostatní informace, tak jak byly uvedeny v posledním čísle farního občasníku, zůstávají beze změny.

Příští neděli 26. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.
První mši sv. zde bude sloužit P. Jiří Cajzl a druhou P. Jan Pacner.

V sakristii si můžete prohlédnout novou kolekci obrázků, brožur a záložek od sester trapistek a vzít si letáček k objednání.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. února 2017                                                                6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý         7. února     17:30  za zesnulého Pavla Dobeše
Neděle     12. února       7:30  za farníky
                                 10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
úterý        14. února      nezávazná památka sv. Valentina, biskupa a mučedníka

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního plesu. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Dnes jste srdečně zváni na 18h do kaple na benefiční koncert. Dobrovolné vstupné bude věnováno na dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny.

V pondělí 13. února se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

V úterý 14. února při mši sv. v 17:30 v Kohoutovicích u příležitosti památky sv. Valentina a v rámci Národního týdne manželství požehnáme těm, co spolu chodí; těm, kdo hledají partnera a těm, co jsou sami.

Ve čtvrtek 16. února jste od 19:00 zváni do kaple Svaté rodiny k adoraci Nejsvětější svátosti.

Pondělí 20. února je pro naši farnost Dnem společných modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. V 17:30 bude sloužena pravidelná dětská mše sv. ve farním kostele, po ní se uskuteční krátká adorace.  

Schůze ekonomické a pastorační farní rady se koná v pondělí 20. února v 19:00 na faře. Budeme projednávat dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny, možnost konání kurzu Alfa v naší farnosti – zúčastní se také pozvaný host z brněnských kurzů – a organizaci jarní pouti do Mariazell; případně také hospodaření naší farnosti za loňský rok, pokud bude již hotová účetní uzávěrka. Hosté jsou srdečně zváni. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. února 2017                                                                   5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý         7. února     17:30  za zesnulého Aloise Maška a rodinu Maškovu
Neděle     12. února       7:30  za rodiče Ječmínkovy a celo rodinu
                                 10:30  za živou a zesnulou rodinu Širůčkovu, Skalickou, Jandíkovu a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
pondělí      6. února        památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
pátek       10. února        památka památka sv. Scholastiky, panny
sobota     11. února        nezávazná památka Panny Marie  Lurdské, světový den nemocných

Dnes zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Ve čtvrtek 9. února bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Informace o rozpočtu na rekonstrukci Domku visí na nástěnce.

Vstupenky na farní ples jsou vyprodány. Děkujeme za zájem! Odvoz z plesu je zajištěn.
Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést v pátek 10. února mezi 18:30 a 20:00 do Domku. V tuto dobu přivítáme také pomocníky při balení.

Stoly a židle v sále Katolického domu chystáme v sobotu 11. února v 16h, úklid sálu proběhne v neděli 12. února v 10:00. Předem děkujeme za pomoc.

V neděli 12. února jste srdečně zváni na 18h do kaple na benefiční koncert. Vystoupí tenorista Petr Levíček a houslové Duo Lyriko – Štěpán a Magdalena Graffovi, na varhany doprovodí Martin Jakubíček. Dobrovolné vstupné bude věnováno na dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny.

V úterý 14. února při mši sv. v 17:30 v Kohoutovicích se v rámci Národního týdne manželství uskuteční žehnání: těm, co spolu chodí; těm, kdo hledají partnera; těm, co jsou sami. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. ledna 2017                                                               4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      31. ledna    17:30  za manžele Ingrovy
Čtvrtek     2. února    svátek Uvedení Páně do chrámu
                                18:30  za rodiče Veselé a Nádeníčkovy
Neděle      5. února    7:30  za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                                10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Úterý          31. ledna    památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek         2. února    svátek Uvedení Páně do chrámu

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Při Tříkrálové sbírce vybrali koledníci 56 452Kč v Žebětíně a 31 044 Kč v Kohoutovicích. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

O svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února bude v 17:00 mše sv. ve farním kostele a v 18:30 zde v kapli.

Pátek 3. února je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 5. února zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Sbor mladých zpívá tentokrát v neděli 5. února při mši sv. v 10:30 (pozor, i příště budeme zpívat první neděli v měsíci - tedy 5. března). Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Informace o rozpočtu na rekonstrukci Domku visí na nástěnce.

Schůze ekonomické a pastorační farní rady se koná v pondělí 20. února v 19:00 na faře. Budeme projednávat dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny, možnost konání kurzu Alfa v naší farnosti a organizaci jarní pouti do Mariazell; případně také hospodaření naší farnosti za loňský rok, pokud bude již hotová účetní uzávěrka. Hosté jsou srdečně zváni.

Vstupenky na farní ples prodáváme dnes a 5. února po nedělních mších sv. v Domku. Z praktických důvodů jsme letos zrušili možnost předchozí rezervace vstupenek - ty bude možné pouze koupit. Děkujeme za pochopení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) bude opět zajištěn dvěma auty.
Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést v pátek 10. února mezi 18:30 a 20:00 do Domku K. V tuto dobu přivítáme také pomocníky při balení.
Stoly a židle v sále Katolického domu chystáme v sobotu 11. února v 16h, úklid sálu proběhne v neděli 12. února v 10:00. Předem děkujeme za pomoc.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. ledna 2017                                                               3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  29. ledna    7:30  za rodiče Veselé a Nádeníčkovy
                             10:30  za zesnulé Václava, Cecílii a Irenu Hudečkovy, rodinu Hudečkovu a Veselých
Svátky v tomto týdnu:
Úterý     24. ledna    památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Středa   25. ledna    svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Čtvrtek  26. ledna    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota  28. ledna    památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Právě probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Od pondělí 23. do soboty 28. ledna 2017 se otec Jiří v Kostelním Vydří účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, kromě pohřební mše svaté, která bude v úterý 24. ledna ve 13:00 ve farním kostele, a svatební mše svaté, která bude v sobotu 28. ledna ve 12:00 v kapli Sv. rodiny. Nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání, příprava biřmovanců a úřední hodiny na faře. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, prosím obraťte se na farnost Starý Lískovec: P. Pavel Opatřil, 731402624, opatril@dieceze.cz

Vstupenky na farní ples prodáváme 29. ledna a 5. února po nedělních mších sv. v Domku. Z praktických důvodů jsme letos zrušili možnost předchozí rezervace vstupenek - ty bude možné pouze koupit. Děkujeme za pochopení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) je opět zajištěn dvěma auty.

Třetí číslo farního občasníku si můžete vzít u východu z kostela.

Manželské ohlášky: dne 28. ledna hodlají v kapli Sv. rodiny uzavřít manželství pan Tomáš Životský z naší farnosti a slečna Lucie Šebestová.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. ledna 2017                                                               2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    17. ledna  17:30  na určitý úmysl
Neděle 22. ledna    7:30  za rodiče Plškovy a jejich tři syny
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    17. ledna    památka sv. Antonína Velikého, opata
Středa  18. ledna    památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota  21. ledna    památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Ve středu 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V pátek 20. ledna v 17h se uskuteční v kapli ekumenická bohoslužba, káže laický kazatel Církve bratrské Josef Vávra.

Tichá adorace v kapli bude ve čtvrtek 19. ledna již od 19h.

Prosím všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby na farní email uvedli své jméno, datum narození příp. IČO a částku, kterou přispěli. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Od pondělí 23. do soboty 28. ledna 2017 se otec Jiří v Kostelním Vydří účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání a příprava biřmovanců. Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, prosím obraťte se na farnost Starý Lískovec: P. Pavel Opatřil, 731402624, opatril@dieceze.cz

Na poličce pod kůrem je k mání několik posledních kalendářů na příští rok.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. ledna 2017                                                                       Svátek křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    10. ledna    17:30  na určitý úmysl
Neděle 15. ledna      7:30  za zemřelého Josefa Adolfa a těžce nemocnou osobu
                              10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu: 
Dnes končí vánoční doba; zítra začíná první týden v liturgickém mezidobí.
Svátky a závazné památky v tomto týdnu nejsou.

U kropenky si můžete vzít Slovo na rok – biblické citáty.

Po mši svaté můžete přispět na Tříkrálovou sbírku.

V úterý 10. ledna začíná v 16:15 v Domku příprava dětí na 1. sv. přijímání. Na přípravu jsou srdečně zváni i rodiče.

V úterý 10. ledna při mši svaté v 17:30 v kapli zpívají děti z mateřské školy.

V pondělí 9. ledna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 12. ledna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Prosím vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do neděle 15.1.

Prosím všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email nebo formulářem na webu, uvedli své jméno, datum narození příp. IČO a částku, kterou přispěli. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v průběhu února v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Od pondělí 23. do soboty 28. ledna 2017 se otec Jiří v Kostelním Vydří účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání a příprava biřmovanců.

Farní ples se koná v sobotu 11. února. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést v pátek 10. února od 18h do Domku nebo po večerní mši sv. na faru. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme za vaši štědrost.

V neděli 12. února se v 18:00 v kapli koná benefiční koncert, na kterém vystoupí sólista Janáčkovy opery a náš farník pan Petr Levíček a Duo Lyriko - houslisté manželé  Graffovi. Vybraná částka bude použita na dokončení rekonstrukce Domku Svaté rodiny.

Na poličce pod kůrem je k mání několik posledních kalendářů na příští rok.

Poděkování farníkům

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. ledna 2017                                        Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    3. ledna    17:30  na určitý úmysl
Pátek    6. ledna    17:00  dosud volná
Neděle  8. ledna      7:30  za rodiče Ječmínkovy a celou rodinu
                             10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  2. ledna    památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Pátek    6. ledna    slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek

Příští neděle 8 ledna je svátek Křtu Páně; končí vánoční doba.

U kropenky si můžete vzít Slovo na rok – biblické citáty.

Přijměte pozvání na koncert duchovní hudby do Žebětína:
dnes v 18:00 uslyšíte v podání žebětínského chrámového sboru Rybovu Českou mši vánoční.

V úterý odpadá výuka náboženství pro 4. až 6. třídu na ZŠ Pavlovská

Pátek 6. ledna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 16:00 do 16:30 bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 8. 1. slouží mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni. Tutéž neděli se po obou mších svatých v kapli bude konat Tříkrálová sbírka.

V úterý 10. ledna začíná v 16:15 v Domku příprava dětí na 1. sv. přijímání. Na přípravu jsou srdečně zváni i rodiče.

V úterý 10. ledna při mši svaté v 17:30 v kapli zpívají děti z mateřské školy.

Od pondělí 23. do soboty 28. ledna 2017 se otec Jiří v Kostelním Vydří účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího a příprava k 1. sv. přijímání.

Statistika farnosti 2016

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. prosince 2016                                                      Slavnost Narození Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   26. prosince  Svátek sv. Štěpána
                                    10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy
Úterý       27. prosince  17:30  na určitý úmysl
Pátek      30. prosince   Svátek Svaté rodiny
                                    18:00  na úmysl dárce
Sobota    31. prosince  16:00  za rodiče a přátele
Neděle      1. ledna       Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                      7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                    10:30  za Františka Hrabovského a celou rodinu
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   26. prosince    svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Úterý      27. prosince    svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Středa    28. prosince    svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Pátek     30. prosince    svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, titulární slavnost naší kaple

Pozvánka na koncerty duchovní hudby do farního kostela:
dnes v 18:00 účinkuje Trio od svatého Jakuba.
1. ledna v 18:00 uslyšíte v podání žebětínského chrámového sboru Rybovu Českou mši vánoční.

Ve středu 28. prosince se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O svátku Svaté rodiny v pátek 30. prosince je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky. Po mši sv. proběhne žehnání manželům.

Pořad vánočních bohoslužeb je na venkovní vývěsce, webu a fb.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. 1. bude po mši svaté přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2016. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky začátkem příštího roku.

Vstupenky na farní ples, který se koná 11. 2. 2017, budou v prodeji 2 neděle předem - tedy 29. ledna a 5. února po obou mších svatých.

Rekonstrukce Domku sv. Rodiny: dovedení stavby do kolaudace s nutností dodělávky svépomocí lze za 900.000Kč. Na kontě je v současné době třetina sumy. Podrobný rozpočet bude k dispozici po Novém roce.

Po mši sv. si můžete kromě betléma v kapli prohlédnout v Domku scénu z biblických postaviček

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. listopadu 2016                                                             4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     20. prosince    17:30  za Marii Králíkovou
Sobota  24. prosince             Štědrý den
                                    16:00  za děti a mládež
                                    22:00  za Annu a Jana Stuchlíkovy
Neděle   25. prosince            Slavnost Narození Páně
                                      7:30  za farníky
                                    10:30  na poděkování za dožití 80 let života
                                             s prosbou o zdraví, víru a boží požehnání pro rodiny našich dětí
Svátky v tomto týdnu:
Neděle   25. prosince              slavnost Narození Páně, Hod Boží vánoční

Zápis ze schůze farní pastorační rady je na nástěnce.

Vánoční úklid kaple bude ve čtvrtek 22. prosince od 15h.

Sbor mladých zkouší dnes od 14:30 do 16h v Domku. Termíny dalších zkoušek jsou na webu sborů www.sbor.kaplekohoutovice.cz pod záložkou „O sboru mladých“.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnce u kropenky, v občasníku a na webu.

24. a 25. prosince po všech mších sv. bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Na Hod Boží v poledne vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
V 17:30h bude ve farním kostele Te Deum a svátostné požehnání, po něm koncert duchovní hudby – Trio od svatého Jakuba.

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začne od úterý 10. ledna na faře od 13:45 do 14:30, v Domku od 16:15 do 17h.
Slavnosti proběhnou 21. května v Kohoutovicích, 28. května v Žebětíně. Vše je též na webu.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. prosince 2016                                                               3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. prosince    17:30  za Annu Ševelovou, manžela a určitý úmysl
Neděle  18. prosince     7:30  za Marii a Antonína Valešovy a celou rodinu
                                   10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy, Ludmilu, Jana a Marii Braunovy
                                             a poděkování za celý rok

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     13. prosince   památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa   14. prosince   památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
V sobotu 17. prosince začíná předvánoční týden.

V pondělí 12. prosince se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Zkoušky Sboru mladých na vánoční zpívání budou 18., 22. a 23. prosince. Zpíváme při mších sv. 24. 12. v 16h a 26. 12. v 10:30. Podrobné informace jsou na webu sborů.

Nové číslo farního občasníku je k dispozici u vchodu. Tamtéž je možné na nástěnce hlasovat, kam byste rádi jeli příští rok na jarní farní pouť.

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začne od úterý 10. ledna na faře od 13:00 do 13:45, v Domku od 16:15 do 17h.

Ve čtvrtek 15. prosince se od 20:00 do 21:00 uskuteční v kapli eucharistická adorace se čteními z Písma.

Příležitost k předvánočnímu přijetí svátosti smíření bude v Žebětíně v sobotu 17. 12. od 14:00 do 16:00 ve zpovědní místnosti v kostele (o. Jiří); v Kohoutovicích v neděli 18. 12. od 9:00 do 10:15 v Domku Sv. rodiny, případně po mši sv. (P. Jan Pacner).

Příští neděli 18. prosince slouží mši sv. v 10:30 P. Jan Pacner.

Srdečně zveme na meditační setkávání nad Písmem svatým, určené především pro muže v produktivním věku, ale otevřené všem.  Bude se konat vždy v pondělí v 17:00 v Domku Svaté rodiny, přesný termín zahájení bude sdělen později. Zájemci, hlaste se prosím na mail michal@jiru.cz; kapacita je omezená.

Změna data vánočního koncertu žebětínského chrámového sboru z 8. na 1.1. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. prosince 2016                                                                 2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     6. prosince   17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle 11. prosince     7:30  za farníky
                                 10:30  za vězněné

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     6. prosince      nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
Středa   7. prosince      památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čtvrtek  8. prosince      slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - doporučený svátek

V pondělí 5. prosince od 16:45 se na faře v Žebětíně uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti.

Po dětské mši sv. v 17:30 přijde do farního kostela Mikuláš s andělem.

Ve čtvrtek 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie bude sloužena mše sv. pouze ve farním kostele v 18:00, v kapli mše sv. nebude. Přijměte pozvání do Domu s pečovatelskou službou Libušina třída 8 na 15:30 ke slavení mše sv. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V sobotu 10. prosince jste zváni na duchovní obnovu, kterou povede P. David Ambrož, spirituál BIGY. Akce se uskuteční od 16 do 20 h v Domku, není potřeba se přihlašovat.

Večer chval vedený komunitou Emmanuel v prosinci nebude.

V adventní době se farní kavárna v Žebětíně nekoná.

Zkoušky Sboru mladých na vánoční zpívání budou od neděle 18. prosince, bližší informace jsou na webu sborů pod záložkou „O sboru mladých“.

Nové číslo farního občasníku je k dispozici u vchodu. Tamtéž je možné na nástěnce hlasovat, kam byste rádi jeli příští rok na jarní farní pouť.

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začne od úterý 10. ledna na faře od 13:00 do 13:45, v Domku od 16:15 do 17h.

Kdo by chtěl přispět na Domek, ale nemá možnost poslat peníze na účet, lze je předat
o. Jiřímu.

Manželské ohlášky: dne 10. prosince hodlají v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích uzavřít manželství slečna Markéta Přibylová a pan Jakub Stuchlík z naší farnosti. 

Příležitost k předvánočnímu přijetí svátosti smíření bude v Žebětíně v sobotu 17. 12. od 14:00 do 16:00 ve zpovědní místnosti v kostele (o. Jiří); v Kohoutovicích v neděli 18. 12. od 9:00 do 10:15 v Domku Sv. rodiny, případně po mši sv. (P. Jan Pacner).

Srdečně zveme na meditační setkávání nad Písmem svatým, určené především pro muže v produktivním věku, ale otevřené všem.  Bude se konat vždy v pondělí v 17:00 v Domku Svaté rodiny, přesný termín zahájení bude sdělen později. Zájemci, hlaste se prosím na mail michal@jiru.cz; kapacita je omezená.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. listopadu 2016                                                             1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      29. listopadu    17:30  za živou a zesnulou rodinu Chmelíkovu a Vávrovu
Neděle     4. prosince       7:30  za rodiče Kozlovy a syna, maminku Růženu Závodskou,
                                                za prarodiče a živou rodinu
                                      10:30  za rodinu Šmídkovu, Miškovu a Nečasovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa    30. listopadu       svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota     3. prosince        památka sv. Františka Xaverského, kněze

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

Dnes ve 14h jste také zváni na skautskou mikulášskou besídku do Katolického domu v Žebětíně.

Děkujeme všem, kteří připravili včerejší odpoledne v Domku Sv. rodiny - výrobu adventních věnců a církevní Silvestr s povídáním o SDM v Krakově. Díky i vám všem, kteří jste se těchto akcí zúčastnili.

Pátek 2. prosince je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V pondělí 5. prosince přijde po dětské mši sv. v 17:30 do farního kostela Mikuláš s andělem.

V sobotu 10. prosince jste zváni na duchovní obnovu, kterou povede P. David Ambrož, spirituál BIGY. Akce se uskuteční od 16 do 20 h v Domku.

Tištěná verze Průvodce adventemje již rozebrána. Je však možné si stáhnout stejnojmennou aplikaci do smartphonu či tabletu zdarma pomocí služby „Obchod Play“.

Nové číslo farního občasníku je k dispozici u vchodu. Tamtéž je možné hlasovat, kam byste rádi jeli příští rok na jarní farní pouť.

Ke stažení a tisku

Pastýřský list biskupa Vojtěcha

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. listopadu 2016                                                            Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      22. listopadu    17:30  za živou a zemřelou rodinu Spurnou a Doležalovu
Neděle    27. listopadu     7:30  za farníky
                                      10:30  na poděkování za dar víry a zdraví s prosbou o Boží požehnání
                                                pro děti s rodinami a za zemřelé rodiče a sourozence z obou stran

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       21. listopadu       památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Úterý          22. listopadu       památka svaté Cecílie, panny a mučednice
Čtvrtek       24. listopadu       památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začne od 10. ledna v Domku Svaté rodiny v úterý od 16 do 17h.

Příští neděli 27. listopadu proběhne na obou mších svatých žehnání adventních věnců.

V poličce pod kůrem najdete Průvodce adventem, který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství. Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

Farní ples se bude konat 11. února 2017. Vstupenky budou k prodeji koncem ledna.

Toto pondělí a úterý (21. a 22. 11.) je otec Jiří na setkání spolužáků z římského Nepomucena v Rychvaldu na severní Moravě – odpadá výuka náboženství v Žebětíně a pro 4. až 6. třídu i na ZŠ Pavlovská.

Adventní věnce budeme v domku vyrábět v sobotu 26. listopadu mezi 14 a 17h. Od 18:30 společně prožijeme „církevní silvestr“ - rozloučíme se s letošním liturgickým rokem a oslavíme příchod nového. Účastníci Světových dnů mládeže v Krakově promítnou fotky a podělí se o zážitky, následuje volný program. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení. Plakáty na obě akce jsou na venkovní vývěsce a webu.

Skautská mikulášská besídka se koná v neděli 27. 11. od 14h do cca 16:30 v Katolickém domě v Žebětíně.

V sobotu 10. prosince jste zváni na duchovní obnovu, kterou povede P. David Ambrož, spirituál BIGY. Akce se uskuteční od 16 do 20 h v Domku.

V sakristii si můžete prohlédnout nabídku nejen vánočních pohlednic a dalších obrázků od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Zároveň jsou stále k dispozici stolní a čtecí kalendáře na příští rok.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. listopadu 2016                                                        33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    15. listopadu    17:30  za Julii Pospíšilovou
Neděle  20. listopadu     7:30  za zemřelé rodiče Strmiskovy a živou rodinu
                                    10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče 

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  17. listopadu     památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Dnes v naší diecézi končí Svatý rok milosrdenství.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili včerejší oslavy Dne Bible, a zvláště těm, kteří četli Boží slovo a těm, kteří připravili občerstvení na následnou agapé.

Dnes proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína.

Dnes po mši sv. v Žebětíně (cca v 10h) jste zváni na hudební pásmo z děl starých mistrů, interpretuje violista Mgr. Karel Plocek.

V pondělí 14. listopadu se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 17. listopadu bude v kapli od 20 do 21h eucharistická adorace s litaniemi. Tentýž den, v Den boje za svobodu a demokracii, bude pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul sloužit pontifikální mši svatou na poděkování za 27 let svobody v naší zemi. Mše svatá začíná v 17.30 v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně.

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert pro Hospic sv. Alžběty v Brně, který se uskuteční 19. 11. v 15:00 v koncertním sále Hudební fakulty JAMU na Komenského nám. 6. Díla Johannesa Brahmse a Bohuslava Martinů přednese klavírista Marcel Štefko a Graffovo kvarteto.

Příští pondělí a úterý (21. a 22. 11.) je otec Jiří na setkání spolužáků z římského Nepomucena v Rychvaldu na severní Moravě – odpadá výuka náboženství v Žebětíně a pro 4. až 6. třídu i na ZŠ Pavlovská.

Adventní věnce budeme v domku vyrábět v sobotu 26. listopadu mezi 14 a 17h. Od 18:30 společně prožijeme „církevní silvestr“- rozloučíme se s letošním liturgickým rokem a oslavíme příchod nového. Účastníci Světových dnů mládeže v Krakově promítnou fotky a podělí se o zážitky, následuje volný program. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení. Plakáty na obě akce jsou na venkovní vývěsce a webu.

V rámci sjednocování mailové komunikace farností má naše farnost novou adresu: brno-zebetin@dieceze.cz  Stávající adresa bude v dohledné době zrušena.

V sobotu 10. prosince jste zváni na duchovní obnovu, kterou povede P. David Ambrož, spirituál BIGY. Akce se uskuteční od 16 do 20 h v Domku.

V sakristii si můžete prohlédnout nabídku nejen vánočních pohlednic a dalších obrázků od sester trapistek z kláštera Naší Paní nad Vltavou. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. listopadu 2016                                                          32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     8. listopadu   17:30 na určitý úmysl
Neděle 13. listopadu    7:30  za za prarodiče Plškovy, Navrátilovy, Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy
                                           a jejich rodiče
                                  10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Středa          9. listopadu    svátek Posvěcení Lateránské baziliky
Čtvrtek       10. listopadu    památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Pátek          11. listopadu   památka sv. Martina z Tours, biskupa
Sobota        12. listopadu   památka sv. Josafata Kunceviče, biskupa a mučedníka

Dnes v 15:30 se v Žebětíně koná pobožnost na hřbitově.

Sbor mladých zpívá příští neděli 13. listopadu při mši sv. V 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v kapli. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Otec Jiří má ve čtvrtek 10. listopadu přednášku na Stojanově gymnáziu ve Velehradě. Mše svatá v Domě s pečovatelskou službou se proto nekoná. Úřední hodiny na faře v Žebětíně budou od 16:30 do 17:30.

V minulém týdnu byla uhrazena první fáze rekonstrukce Domku sv. Rodiny. Stávající ‚domkový‘ účet byl zrušen; v příštím týdnu bude založen nový účet bez poplatků u Fio banky, následně bude zveřejněno jeho číslo na nástěnce, na webových stránkách a v příštím občasníku, který vyjde před Vánocemi.

V sobotu 12. listopadu oslavíme Den Bible. Od 17 do 19 zazní v kapli biblické texty z knih Ester, Přísloví, Žalmů a Evangelia podle sv. Lukáše, od 19 do 20h bude v Domku ochutnávka izraelských pokrmů a vín. Po dobu čtení bude v Domku zajištěno hlídání malých dětí s klidovou aktivitou.

Příští neděli 13. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína. Téhož dne po mši sv. v Žebětíně (cca v 10h) se uskuteční hudební pásmo z děl starých mistrů, interpretuje violista Mgr. Karel Plocek.

V rámci sjednocování mailové komunikace farností má naše farnost novou adresu: brno-zebetin@dieceze.cz  Stávající adresa bude v dohledné době zrušena. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


30. října 2016                                                               31. neděle v mezidobí

še svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    1. listopadu   Slavnost Všech svatých
                                 17:00  za živou a zesnulou rodinu Širůčkovu, Skalickou, Jandíkovu
                                           a na určitý úmysl
Středa  2. listopadu   Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
                                 17:00  za ty, na které nikdo nemyslí
Neděle 6. listopadu     7:30  za rodinu Zrnečkovu a na poděkování za 30 let společného života
                                 10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře, rodiny Strýčkovu, Damborskou,
                                          Zimovu a Velanovu

Svátky v tomto týdnu:
Pátek   4. listopadu      památka sv. Karla Boromejského, biskupa

O minulé „misijní“ neděli se v celé farnosti vybralo v kostelní sbírce 17.200 Kč a při akci Misijní koláč 23.363 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Děkuji také skautům za přípravu Misijního koláče. Výnos kostelní sbírky bude odeslán na děkanství, výnos z Misijního koláče přímo na účet Papežských misijních děl.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16h v Domku Svaté rodiny.

1. a 2. listopadu budou v kapli mše sv. již v 17:00, ve farním kostele pak oba dny v 18:30 a 2. listopadu ještě v 8:00 ráno. Úterní chvály s komunitou Emmanuel v kostele v Žebětíně a úterní setkání biřmovanců v Kohoutovicích se nekonají.

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé.
Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 6. listopadu v 15:30. 
Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Pátek 4. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Od pátku 4. do neděle 6. listopadu se uskuteční ministrantský víkend na faře v Cetechovicích v Buchlovských kopcích. Na programu je nácvik ministrantských dovedností a výlet buď na Velehrad, nebo na hrad Buchlov. Setkání ministrantů se v pondělí 7. listopadu nekoná.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

V sobotu 12. listopadu oslavíme Den Bible. Od 17 do 19 zazní v kapli biblické texty z knih Ester, Přísloví, Žalmů a Evangelia podle sv. Lukáše, od 19 do 20h bude v Domku ochutnávka izraelských pokrmů a vín. Kdo by chtěl při této příležitosti číst biblická čtení, zapište se na modrý arch papíru v poličce. Po dobu čtení bude v Domku zajištěno hlídání malých dětí s klidovou aktivitou.

V neděli 13. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli žehnání svatomartinského vína. Téhož dne po mši sv. v Žebětíně se uskuteční hudební pásmo z děl starých mistrů, interpretuje violista Mgr. Karel Plocek. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


23. října 2016                                                               30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     25. října  17:30  za Amálii Pekárkovou a rodinu Pekárkovu
Neděle  30. října    7:30  za farníky
                           10:30  za rodinu Pernicovu

Svátky v tomto týdnu:
Pátek    28. října    svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Sobota  29. října    památka blah. Restituty Kafkové, panny a mučednice

Dnes se v rámci celosvětového misijního dne koná tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Ochutnat a přispět můžete po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Za všechny příspěvky děkujeme.

Ve středu 26. října je adorační den farnosti. Celodenní adorace bude v Žebětíně od 8:30 do 18:30 h, v Kohoutovicích od 9 do 18:00h. Prosíme, zapište do bílého seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl. 

Poslední říjnový růženec bude v kapli ve čtvrtek 27. října v 19h.

Plakát ke Dni Bible je venku na vývěsce. Kdo by chtěl u příležitosti Dne Bible číst biblická čtení, zapište se na modrý arch papíru v poličce. Po dobu čtení bude v Domku zajištěno hlídání malých dětí s klidovou aktivitou.

V sakristii si můžete koupit kalendáře na příští rok.

Naše farnost se na základě výzvy našich biskupů připojila k iniciativě Zvony pro Aleppo. Od 20. 10. do 24. 10. zvoní v 17:00 hodin v Žebětíně zvon jako výzva k modlitbě za mír ve městě Aleppo a v celé Sýrii. Prosíme, připojte se v krátké modlitbě.

První číslo farního zpravodaje si můžete vzít u východu z kostela.

Děkujeme za vaši účast v ‚domkové‘ anketě. Zjistili jsme, že prostřednictvím darů a bezúročných půjček, které by byli farníci ochotni poskytnout, bychom mohli tento a příští rok získat necelý 1 milión Kč. Mělo by tedy být v možnostech naší farnosti rekonstrukci v příštím roce dokončit. Další postup bude oznámen po poradě s ekonomickou radou farnosti.
V nejbližších dnech bude uhrazena faktura za první fázi, která činí 964 625,- Kč, na účtu zůstane ca 5000,- Kč. Prosím, zatím neposílejte další dary, neboť stávající účet bude zrušen a bude založen nový, jehož vedení bude výhodnější. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


16. října 2016                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    18. října   17:30  za živou a zemřelou rodinu Vávrovu, Solaříkovu, Chmelíkovu a Mikulíčkovu
Neděle 23. října     7:30  za Boženu a Františka Dalerovy
                           10:30  za Petra a Vladimíra Fialovy, manžele Styborovy a Jaroslava Horského

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 17. října   památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Úterý    18. října   svátek sv. Lukáše, evangelisty

Příští neděli 23. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého.

Děkujeme všem, kdo pomáhali při farním dobročinném bazaru a samozřejmě také štědrým dárcům. Podařilo se vybrat 20.600Kč, které byly zaslány na ‚Domkový‘ účet.

Ve čtvrtek 20. října jste zváni do kaple v 19 k modlitbě růžence a od 20 h k eucharistické adoraci s písněmi z Taizé.

Ve středu 26. října je adorační den farnosti. Celodenní adorace bude v Žebětíně od 8 do 18h, v Kohoutovicích od 9 do 17h. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl. 

První číslo farního zpravodaje si od úterka můžete vzít u východu z kostela.

V rámci Plenárního zasedání České biskupské konference ve Vranově u Brna ve dnech 17. až 19. října 2016 budou biskupové moravských a českých diecézí slavit společnou bohoslužbu v úterý 18. října 2016 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Všichni jste srdečně zváni.

Manželské ohlášky: dne 29. října hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství slečna Kristýna Přehnalová a pan Pavel Pelc, oba z farnosti Brno-Žabovřesky. 

Dopis ředitele PMD k misijní neděli

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


9. října 2016                                                                 28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    11. října   17:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
Neděle 16. října     7:30  za manžele Mokrých, Kramářovy, Hodkovy a Albínu Vikovou
                            10:30  za farníky 

Svátky v tomto týdnu
Úterý    11. října      nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže
Středa  12. října      nezávazná památka sv. Radima, biskupa
Sobota 15. října      památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Po mši můžete navštívit Farní dobročinný bazar. Výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku. Kdo by potřeboval potvrzení o přijetí daru, zapíše se na místě do seznamu; potvrzení pro daňové účely vystaví otec Jiří začátkem nového roku. Všem dárcům předem děkujeme! Děvčata ze spolča pro tuto příležitost napekla sušenky, přijďte ochutnat. Prosíme o pomoc s úklidem dnes v 17h.

V pondělí 10. října se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 13. října bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V říjnu jste každý čtvrtek od 19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence.

Po konzultaci s kohoutovickou pastorační farní radou uděluji výjimku mladším skautkám ke schůzkám v době úterní mše sv. Výjimka platí maximálně do konce tohoto školního roku.

V sakristii jsou k nahlédnutí obrázky a pohlednice, které vydávají sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Pokud si chcete nějaké objednat, odtrhněte si lístek na nástěnce u kropenky. Zároveň si v sakristii již můžete zakoupit kalendáře na příští rok.

Na nástěnce u vchodu je zápis ze zasedání kohoutovické části farní pastorační rady.

Při východu z kaple si ještě můžete vzít anketní lístky k plánovanému dokončení rekonstrukce Domku sv. Rodiny, které nejpozději příští neděli odevzdejte vyplněné. Prosíme, na lístcích uveďte, jakým způsobem můžete rekonstrukci podpořit. Na základě výsledků průzkumu budeme plánovat další etapy rekonstrukce.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


2. října 2016                                                                 27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     4. října    17:30  na určitý úmysl
Neděle   9. října     7:30  za Jana a Marii Adolfovy a živou rodinu
                            10:30  za zesnulého Donáta Trnavského

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     4. října     památka sv. Františka z Assisi
Pátek    7. října     památka Panny Marie Růžencové

Sbírka z minulé neděle na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze vynesla v celé farnosti 15.200Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkujeme za včerejší bleskovou brigádu na Domku.

V pondělí 3. října od 16:45 se na faře v Žebětíně opět uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti.

V úterý 4. října jste na 19h zváni do žebětínského kostela k modlitbě chval, kterou vede komunita Emmanuel.

Všechny říjnové čtvrtky jste na19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence. 20. října pak bude od 20h adorace s písněmi z Taizé.

Pátek 7. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 9. října zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner.

Sbor mladých zpívá příští neděli 9. října při mši sv. V 10:30. Zkouška začíná v 8:30 v kapli. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.

Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku, proběhne o víkendu 7. - 9. října. Děvčata ze spolča pro tuto příležitost napečou sušenky, přijďte ochutnat. Podrobné informace o bazaru jsou na lístcích u kropenky. Věci můžete přinést během otevírací doby bazaru nebo kontaktujte Petru Doffkovou. Prosíme o pomoc s úklidem v neděli 9. října v 17h. Všem dárcům předem děkujeme! Kdo bude potřebovat potvrzení o přijetí daru, zapíše se na místě do seznamu; potvrzení pro daňové účely vystaví otec Jiří začátkem nového roku.

V sakristii jsou k nahlédnutí obrázky a pohlednice, které vydávají sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou. Pokud si chcete nějaké objednat, odtrhněte si lístek na nástěnce u kropenky.

Manželské ohlášky: dne 15. 10. hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství slečna Kristýna Bartoňková z naší farnosti a pan Martin Žváček z farnosti Žďár nad Sázavou.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


25. září 2016                                                                 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. září   17:30  na poděkování za stálou boží ochranu pro rodinu Sobotkovu
Středa  28. září     9:30  Slavnost svatého Václava
                                    za Václava Gabriela, jeho sourozence a rodiče
Neděle  2. října     7:30  za farníky
                          10:30  za zesnulého Jiřího Doležala, Josefa a Stanislava Svěrákovy
                                     a za kněze P. Václava Razika u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    27. září     památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Středa  28. září     slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Čtvrtek 29. září     svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Pátek   30. září     památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Sobota   1. října    památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Dnešní sbírka je určena na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze.Další informace najdete na plakátu na nástěnce pod kůrem.

Dnes se koná setkání seniorů mimořádně zde v kapli, začátek v 17 hodin. Na programu je beseda s promítáním z nedávného setkání mládeže se Sv. Otcem v Krakově. Této akce se zúčastnili i naši mladí farníci a o. Jiří. Srdečně zveme všechny - nejen seniory - do kaple dnes od 17.00  hodin.

Kdo máte zájem o nahrávku přednášky Jana Špilara z farního dne, napište mail Petře Doffkové.

V říjnu jste každý čtvrtek od 19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence.

Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku, proběhne 7. - 9. října. Prosíme pouze o čisté a funkční věci, které je možné hned použít.

V kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně bude nově každý pátek tichá adorace Eucharistie od 17:00 do začátku mše svaté.

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou nabízejí kolekci pohlednic a brožur, mimo jiné již i k letošním Vánocům. Vzorky a kontaktní informace k objednání jsou k nahlédnutí v kostele v Žebětíně.

Po dobu rekonstrukce Domku si prosím setkání s o. Jiřím a zpověď domlouvejte individuálně. Domek bude v provozu od začátku října, omlouváme se za vzniklé komplikace.

Setkání kohoutovické části farní pastorační rady a ekonomické rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 29. září od 19:15 na faře v Žebětíně. Na programu bude zejména dokončení rekonstrukce Domku a její financování. Hosté jsou vítáni.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 2. října v 19:00 v Domku. Rádi přivítáme nové členy.

Sbor mladých  - děti od 1. třídy a starší – bude jako v loňském roce každou druhou neděli v měsíci. Poprvé se letos sejdeme 9. října v 8:30. Ostatní termíny a informace jsou na webu sborů.

Příští neděle je první v říjnu, srdečně vás zveme do farní kavárny v Žebětíně. Otec Jan Pacner bude sloužit druhou mši svatou v Kohoutovicích až v neděli 9. října.

Manželské ohlášky: dne 8. 10. hodlají v kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně uzavřít manželství pan Peter Vicián a slečna Kateřina Moudrá, oba z farnosti Brno-Bystrc.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


18. září 2016                                                                 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. září  17:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou a žijící rodinu
Neděle 18. září    7:30  za rodinu Procházkovu
                         10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    20. září   památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků
Středa  21. září   svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek   23. září   památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

V úterý 20. září se uskuteční příprava na biřmování - z důvodu rekonstrukce Domku zatím na faře.

Příští neděli 25. září se uskuteční sbírka na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze. Další informace najdete na plakátu na nástěnce pod kůrem.

V říjnu jste každý čtvrtek od 19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří by chtěli moderovat jednotlivé večery, aby se co nejdříve přihlásili Petře Doffkové.

Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku, proběhne 7. - 9. října.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního víkendu.

V kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně bude nově každý pátek tichá adorace Eucharistie od 17:00 do začátku mše svaté.

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou nabízejí kolekci pohlednic a brožur, mimo jiné již i k letošním Vánocům. Vzorky a kontaktní informace k objednání jsou k nahlédnutí v kostele v Žebětíně.

Manželské ohlášky: dne 28. 9. hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství snoubenci Stanislav Tancer
a Helena Kratochvílová, oba z naší farnosti.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


11. září 2016                                                                 24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    13. září   17:30  za Annu Minářovou a syna
Neděle  18. září    7:30  za farníky
                          10:30  za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Boží ochranu pro žijící rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     13. září       památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa   14. září       svátek Povýšení sv. Kříže
Čtvrtek  15. září       památka Panny Marie Bolestné
Pátek    16. září       nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice

Farní den začíná ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u Katolického domu je ve 13h, úklid proběhne v 19h.

V pondělí 12. září se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 15. září bude v kapli od 20 do 21h eucharistická adorace.

Mládežácké spolčo bude v úterý 13. září, příprava na biřmování v úterý 20. září. Obojí z důvodu rekonstrukce Domku zatím na faře.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na spolčo, které bude každý čtvrtek v Domku. První setkání máme ve čtvrtek 15. září v 17h. Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 12. září. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, prosíme, učiňte tak co nejdříve.

Kontakty na vedoucí farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

V říjnu jste každý čtvrtek od 19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří by chtěli moderovat jednotlivé večery, aby se co nejdříve přihlásili Petře Doffkové.

Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku, proběhne 7. - 9. října.

Po dobu rekonstrukce Domku si prosím setkání s o. Jiřím a zpověď domlouvejte individuálně. Domek bude v provozu od začátku října, omlouváme se za vzniklé komplikace.

O průběhu rekonstrukce Domku a o jejím dokončení ve druhé fázi bude příští neděli 18. září po obou mších svatých informovat vedoucí stavebního oddělení Biskupství brněnského ing. Taufar.

Celoroční aktivita „Milosrdenstvím zaplavíme svět" - je připravená na nástěnce u sakristie.

Manželské ohlášky:
dne 24. 9. hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Jan Krejčí a slečna Lenka Skokanová, oba z naší farnosti.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


4. září 2016                                                                   23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý        6. září       17:30  za rodiče Sedláčkovy, syna Tomáše a živou rodinu
Neděle    11. září         7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                                 10:30  za Františka Holíka, manželku a živou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek       8. září      svátek Narození Panny Marie

Dětské mše sv. v Žebětíně budou opět v pondělí od 17:30.

V pondělí 5. září od 16:45 se na faře v Žebětíně uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání proběhne 6. září na faře zároveň s první přípravou biřmovanců.

Ve čtvrtek 8. září bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na spolčo, které bude každý čtvrtek v Domku. První setkání máme ve čtvrtek 15. září v 17h. Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu, výuka začíná 12. září. Pokud jste ještě neodevzdali přihlášku, prosíme, učiňte tak co nejdříve.

Kontakty na vedoucí všech farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend.
V sobotu 10. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v poličce pod kůrem. Pěší pouť: sraz ve 14:15 na konečné v Útěchově. Spojení je na plakátě a na webu.

Farní den v neděli 11. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Prosíme o pomoc při chystání stolů a židlí, sraz u fary je ve 13h, úklid proběhne v 19h.  Prosíme také o drobné občerstvení (bezlepkové je třeba viditelně označit).

V kapli bude pravidelně každý 3. čtvrtek v měsíci od 20 do 21h eucharistická adorace.

V říjnu jste každý čtvrtek od 19h zváni do kaple ke společné modlitbě růžence. Prosíme společenství i jednotlivce, kteří by chtěli moderovat jednotlivé večery, aby se co nejdříve přihlásili Petře Doffkové.

Farní dobročinný bazar, jehož výtěžkem přispějeme na rekonstrukci Domku, proběhne 7. – 9. října.

Otec Jiří bude mít jako volný den středu, prosíme, obracejte se na něj přednostně v ostatní dny.

Po dobu rekonstrukce Domku si setkání s o. Jiřím a zpověď domlouvejte individuálně. Plánovaný termín dokončení v polovině září by měl být dodržen.

Celoroční aktivita „Milosrdenstvím zaplavíme svět" - je připravená na nástěnce u sakristie.

Manželské ohlášky: 17. 9. hodlají ve farnosti Napajedla uzavřít manželství snoubenci Adéla Vlkovičová a Jozef Jakubek, oba z naší farnosti.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. srpna 2016                                                              22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle  4. září      7:30  za na poděkování za 60 let společného života
                          10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  29. srpna  památka Umučení sv. Jana Křtitele
Sobota    3. září     památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Dnes se v Žebětíně konají tradiční bartolomějské hody. V 15:30 v kostele sv. Bartoloměje požehnáme chase.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 mimořádně v kapli Svaté rodiny.

Ve čtvrtek budou úřední hodiny na faře v Žebětíně pouze do 16:30.

Pátek 2. září je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

5. září je první pondělí v měsíci, na faře v Žebětíně bude od 17:45 setkání ministrantů.
Večer chval komunity Emmanuel se v úterý 6. září nekoná.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend. V sobotu 10. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os. Zájemci, zapište se, prosíme do archu v poličce pod kůrem. Farní den v neděli 11. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Další informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Velké poděkování patří všem, kdo pomáhali v průběhu prázdnin na farních brigádách.

Pravidelné farní aktivity ve školním roce začnou od 5. září, výuka náboženství od 12. září. Podle sdělení ing. Kotka z firmy Noresta by měl být původně dohodnutý termín zakončení první fáze rekonstrukce Domku ca. v polovině září dodržen.

Příležitost ke svátosti smíření a k setkání s otcem Jiřím bude každé úterý od 17:05 do 17:20 a od 18:15 do 19:00 a každou neděli od 7:00 do 7:20. Přede mší svatou v úterý a neděli bude přednostní čas pro svátost smíření.

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých nebo ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu.  Obě přípravy začnou v průběhu září.

Manželské ohlášky: dne 10. září hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Anna Životská a pan Tomáš Hudec, oba z naší farnosti.  

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. srpna 2016                                                              21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    28. srpna    7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    22. srpna    památka Panny Marie, Královny
Středa     24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota    27. srpna    památka sv. Moniky

Diecézní pouť rodin k bráně svatého roku milosrdenství se koná v sobotu 27. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Od 9:20 do 15:30h je připraven bohatý program pro celou rodinu.

V neděli 28. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00, v 15:30 požehnání chase.

Tutéž neděli, na závěr obou nedělních mší svatých v naší farnosti, požehnáme dětem, kterým začne nový školní rok, jejich školní brašny a pomůcky.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 10. a 11. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých nebo ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu.  Obě přípravy začnou v průběhu září.

Manželské ohlášky: dne 3. září hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství pan Karel Kratochvíl z farnosti Moravská Nová Ves a slečna Aneta Vlahová.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. srpna 2016                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle     21. srpna     7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    15. srpna      slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sobota     20. srpna      památka sv. Bernarda z Clairvaux, opata a učitele církve

Díky vám, kdo jste pomohli při vyklízení farní kuchyně.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých nebo ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu. Obě přípravy začnou v průběhu září.

V sobotu 27. srpna jste zváni na diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. Plakát je na nástěnce a na webu.

Manželské ohlášky: dna 27. srpna hodlají v kostele sv. Bartoloměje uzavřít manželství slečna Klára Adolfová z naší farnosti a pan Milan Láník. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. srpna 2016                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle   14. srpna     7:30  za Antonína a Marii Valešovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    8. srpna       památka sv. Dominika, kněze
Úterý       9. srpna       svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Středa    10. srpna       svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Čtvrtek   11. srpna       památka sv. Kláry, panny

Prosíme o pomoc při vyklízení kuchyně na faře, abychom ji připravili k rekonstrukci. Brigáda se uskuteční v sobotu 13. srpna od 9 hodin.

V sobotu 27. srpna jste zváni na diecézní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou. Plakát je na nástěnce a na webu.

Prosíme zájemce o přípravu ke křtu dospělých nebo ke svátosti biřmování, aby se přihlásili otci Jiřímu.  Obě přípravy začnou v průběhu září.
Prosím také rodiče, kteří ještě neodevzdali přihlášky svých dětí do náboženství, aby tak učinili nejpozději do konce srpna. 

Slovo otce biskupa ke Dni Brna

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


31. července 2016                                                         18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle     7. srpna      7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    1. srpna      svátek sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek     4. srpna      památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze
Sobota     6. srpna      svátek Proměnění Páně

O prázdninách budou některé mše svaté ve všední dny zrušeny z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího. Další informace jsou na nástěnce a na webu.

Pátek 5. srpna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Prosíme o pomoc při vyklízení kuchyně na faře, abychom ji připravili k rekonstrukci. Brigáda se uskuteční v sobotu 13. srpna od 9:00 hodin. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. července 2016                                                         17. neděle v mezidobí

Mše svatá v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu nebude.

V neděli  31. července bude ve farním kostele sloužena mše sv. v 11:00.

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  25. července   svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý     26. července   památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
pátek     29. července   památka sv. Marty

O prázdninách budou některé mše svaté ve všední dny zrušeny z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího. V neděli 31. července bude otec Jiří ještě na SDM v Krakově; v naší farnosti se proto bude konat pouze jedna mše svatá v Žebětíně v 11h. Další informace budou na nástěnce a na webu.

Mši sv. u Helenčiny studánky ve středu 27. července v 17:00 slouží ostrovačický farář P. Ludvík Bradáč. 

Manželské ohlášky: 6. 8. hodlají ve farnosti Líšeň uzavřít manželství snoubenci Alžběta Jurčeková z farnosti Žebětín a Pavel Miksa.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. července 2016                                                         16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle 24. července   7:30  za farníky 

Svátky v tomto týdnu:
Pátek   22. července     svátek sv. Marie Magdalény
Sobota 23. července     svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

O prázdninách budou některé mše svaté ve všední dny zrušeny z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího. V neděli 31. července bude otec Jiří ještě na SDM v Krakově; v naší farnosti se proto bude konat pouze jedna mše svatá v Žebětíně v 11h. Další informace jsou na nástěnce a na webu.

V sobotu 23. července se od 9h uskuteční generální úklid žebětínského kostela. Kdo by chtěl pomoci, nahlaste se o. Jiřímu.

Mši sv. u Helenčiny studánky ve středu 27. července v 17:00 slouží ostrovačický farář P. Ludvík Bradáč. 

Brněnský hlavní nemocniční kaplan P. Leo Zerhau srdečně zve na malou pouť do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Svátek patronky této nemocnice oslavíme při mši svaté v nemocniční kapli v sobotu 23. 7. 2016 ve 14. 30.

Manželské ohlášky: 30. července hodlají ve farnosti Lednice na Moravě uzavřít manželství snoubenci Katarína Kuricová a Igor Chalás, oba z Brna-Žebětína. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. července 2016                                                         15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    17. července   7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy, rodiče Lahodovy a celou zemřelou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   11. července    svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Čtvrtek   14. července    památka blah. Hroznaty, mučedníka
Pátek     15. července    památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Sobota   16. července    památka Panny Marie Karmelské

O prázdninách budou některé mše svaté ve všední dny zrušeny z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího. V neděli 31. července bude otec Jiří ještě na SDM v Krakově; v naší farnosti se proto bude konat pouze jedna mše svatá v Žebětíně v 11h. Další informace budou na nástěnce a na webu.

Děkujeme za pomoc při vyklízení Domku. Tuto středu bude Domek předán stavební firmě Noresta. Prosíme o modlitbu za zdárné provedení díla.

Do radia Proglas na modlitbu růžence půjdeme společně až v září.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. července 2016                                                           14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      5. července   slavnost sv. Cyrila a Metoděje
                                   7:30  na určitý úmysl
Neděle  10. července   7:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   4. července     památka sv. Prokopa, opata
Středa    5. července     slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
                                    patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

Na bohoslovce se ještě v týdnu vybralo 3000Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

O prázdninách budou některé mše svaté ve všední dny zrušeny z důvodu nepřítomnosti o. Jiřího. V neděli 31. července bude otec Jiří ještě na SDM v Krakově; v naší farnosti se proto bude konat pouze jedna mše svatá v Žebětíně v 11h. Další informace budou na nástěnce a na webu.

5. července se uskuteční národní cyrilometodějská pouť na Velehradě. Hlavní mše svatá začíná v 10:30 hodin.

Ve středu 6. července začíná na brněnském výstavišti mší svatou v19:00 Katolická charismatická konference. Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídit na registraci v pavilonu F. Podrobný program najdete na nástěnce před kaplí a webu konference.

Prosíme o pomoc při vyklízecí brigádě v Domku v sobotu 9. července. Od 8h začneme s odnášením menších věcí, od 14h budeme potřebovat silné muže na stěhování skříní. Děkuji předem za jakoukoli pomoc. Kdo by se chtěl zúčastnit, nahlaste se Petře Doffkové. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


26. června 2016                                                            13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       28. června    17:30  za otce Ladislava Vybírala, za Ladislava Rosenberga, manželku a dvoje rodiče
Neděle      3. července   7:30  za Františka Sojku, Blaženu, Stanislava a Nepomucenu Dvořáčkovy                 

Svátky v tomto týdnu:
Úterý          28. června  památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Středa        29. června  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů naší diecéze

Sbírka na bohoslovce vynesla 11.100 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Kdo by ještě chtěl bohoslovce podpořit individuálním darem, obraťte se prosím na o. Jiřího.

Dnes jste zváni na farní vycházku a táborák. ​Sraz ve 14:30 na zastávce Kohoutovice - hájenka, cesta oborou je vhodná pro kočárky. Po vycházce bude na faře táborák. Prosíme, vezměte si s sebou špekáčky, případně zeleninu. Chleba a hořčice bude na faře. V případě nepříznivého počasí se sejdeme v 15h na faře v Žebětíně.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 v Domku Svaté rodiny.

Dnes ukončíme „Žebřík do nebe“.

V úterý bude možnost přistoupit ke svátosti smíření v Domku sv. Rodiny již od 16:30 hod.

Ve středu 29. června se ve 14 hodin na Petrově uskuteční svěcení nového brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula.

Pátek 1. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V minulém týdnu se uskutečnilo setkání se stavební firmou Noresta a vedoucím stavebního odboru Biskupství brněnského. Dohodli jsme se, že první fáze plánované rekonstrukce Domku svaté rodiny proběhne zhruba od poloviny července do poloviny září letošního roku. Domek je potřeba vyklidit a 13. července předat stavební firmě. Prosíme proto o pomoc při vyklízecí brigádě v sobotu 9. července. Od 8h začneme s odnášením menších věcí, od 14h budeme potřebovat silné muže na stěhování skříní. Děkuji předem za jakoukoli pomoc. Kdo by se chtěl zúčastnit, nahlaste se Petře Doffkové.

Ještě připojujeme oznámení od P. Jana Balíka ze Sekce pro mládež ČBK:
Milí bratři a sestry, za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.

O prázdninách zde bude pouze jedna mše svatá v 7:30.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


19. června 2016                                                            12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    21. června  17:30  za Helenu Drápalovou a prarodiče Jelínkovy a Drápalovy
Neděle  26. června   7:30  za farníky                      
                              10:30  za doktorku Sobotkovou a rodinu Sobotkovu                                                       

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    21. června   památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Pátek   24. června   slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Výtěžek dnešní sbírky je určen na bohoslovce.

Při farní pouti minulou neděli se od poutníků vybralo 26406 Kč. Za oběd a dopravu jsme zaplatili celkem 25070 Kč, zbylých 1336 Kč bylo použito na dar navštíveným farnostem Žďár nad Sázavou II, Jámy-Slavkovice a Doubravník. Fotografie z pouti jsou na webových stránkách kaple.

Upozorňujeme, že došlo k malé změně rozvrhu náboženství na ZŠ Chalabalova. Aktualizovaný rozvrh na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Dnes a příští neděli 26. června ukončíme aktivitu „Žebřík do nebe“ a předáme dětem malou odměnu.

V neděli 26. června jste zváni na krátkou farní vycházku pro rodiny s dětmi i pro všechny ostatní, kterou zakončíme táborákem na farní zahradě.

K modlitbě růžence v měsíci červnu jste zváni každý pátek v 19:00 hodin do kaple.

Ve středu 29. června se uskuteční svěcení nového brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula. Mše svatá začíná v katedrále sv. Petra a Pavla ve 14 hodin. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


12. června 2016                                                              11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      14. června  17:30  za zesnulou Zdeňku Urbanovou a živou a zesnulou rodinu
Neděle    19. června    7:30  dosud volná                    
                                 10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče                   

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       13. června   památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

V pondělí 13. června se jedeme modlit růženec do Radia Proglas, sraz je na zastávce Stamicova v 17:05

Ve čtvrtek 16. června se od 20:00 do 21:00 uskuteční v kapli eucharistická adorace se čteními z Písma.

O nedělích 19. a 26. června ukončíme aktivitu „Žebřík do nebe“ a předáme dětem malou odměnu.

V neděli 26. června plánujeme krátkou farní vycházku pro rodiny s dětmi i pro všechny ostatní, kterou zakončíme táborákem na farní zahradě. Kdo by se chtěl zúčastnit, dejte prosím vědět o. Jiřímu do pátku 17. června. V případě malého zájmu se akce nekoná.

K modlitbě růžence v měsíci červnu jste zváni každý pátek v 19:00 hodin do kaple.

Ve středu 29. června se uskuteční svěcení nového brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula. Mše svatá začíná v katedrále sv. Petra a Pavla ve 14 hodin.

V sobotu 18. června v kapli v Kohoutovicích hodlají uzavřít manželství pan Oldřich Beníček z naší farnosti a slečna Marie Dobešová z farnosti Švábenice.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


5. června 2016                                                              10. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      7. června    17:30  na určitý úmysl      
Neděle  12. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče    
                                10:30  mše sv. nebude                   

Svátky v tomto týdnu:
Sobota   11. června    památka sv. Barnabáše, apoštola

V pondělí 6. června od 16:45 se na faře v Žebětíně opět uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti. Na programu bude mimo jiné domluva naší případné účasti na biskupském svěcení otce Pavla Konzbula 29.června.

Úterní chvály komunity Emmanuel v kostele v Žebětíně nebudou. Další se budou konat až na podzim.

Ve čtvrtek 9. června bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření. Úřední hodiny na faře v Žebětíně se nekonají.

V neděli 12. června bude v kapli mše sv. pouze v 7:30. Téhož dne se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou.  Odjezd 7:00 od hájenky v Kohoutovicích, 7:15 od farního kostela, mše sv. v bazilice ve Žďáře bude asi ve 12:00. Návrat asi v 19h. Do dózy vzadu v kapli můžete vložit vaše anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu na pouti. K tomuto lze také využít webový formulář. 

Rozvrh výuky náboženství na příští rok je vyvěšen na nástěnce a na webu. Přihláška je ke stažení na webových stránkách kaple, nebo vyplňte papírovou přihlášku a odevzdejte o. Jiřímu nebo katechetkám. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit.

Ve čtvrtek 16. června se od 20:00 do 21:00 uskuteční v kapli eucharistická adorace se čteními z Písma.

V neděli 26. června plánujeme krátkou farní vycházku pro rodiny s dětmi i pro všechny ostatní, kterou zakončíme táborákem na farní zahradě. Kdo by se chtěl zúčastnit, dejte prosím vědět o. Jiřímu do pátku 17. června. V případě malého zájmu se akce nekoná.

O nedělích 19. a 26. června ukončíme aktivitu „Žebřík do nebe“ a předáme dětem malou odměnu.

Manželské ohlášky: dne 11. června hodlají ve farnosti Kelč uzavřít sňatek pan Jan Křivánek z farnosti Žebětín a slečna Jitka Macková z farnosti Branky u Kelče

Hledáme ještě cca 6 pomocníků pro nadcházející Noc kostelů, která se koná v pátek 10. června v Žebětíně.

K modlitbě růžence v měsíci červnu jste zváni každý pátek v 19:00 hodin do kaple. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. května 2016                                                              9. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      31. května  17:30  za zesnulou p. Myškovou
Neděle     5. června    7:30  za zesnulé rodiče Růženu a Tomáše a kmotru Marii
                                10:30  za Annu a Vladimíra Nakládalovy, snachu Janu a dvoje rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    30. května  památka sv. Zdislavy
Úterý       31. května  svátek Navštívení Panny Marie
Středa       1. června  památka sv. Justina, mučedníka
Pátek        3. června  slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota      4. června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Klub křesťanských seniorů se dnes mimořádně sejde až v 19h na duchovním programu v kapli.

Poslední májová pobožnost bude v kapli v pondělí 30. května.   

V úterý bude od 15:00 na faře v Žebětíně setkání a malá agapé dětí, které dnes v Žebětíně přistoupily k prvnímu sv. přijímání. Zváni jsou také rodiče a děti, které byly u prvního přijímání minulý týden v Kohoutovicích.

V úterý bude možnost přistoupit ke svátosti smíření v Domku sv. Rodiny již od 16:30 hod.

Na varhanní absolventský koncert Barbary Bartoňkové jste zváni dnes v 18h do farního kostela.

Pátek 3. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Příští pondělí 6. června od 16:45 se na faře v Žebětíně opět uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti. Na programu bude mimo jiné domluva naší případné účasti na biskupském svěcení otce Pavla Konzbula 29.června.

 V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou.  Odjezd 7:00 od hájenky v Kohoutovicích, 7:15 od farního kostela, mše sv. v bazilice ve Žďáře bude asi ve 12:00. Návrat asi v 19h. Přihlašovat se je možné ještě do konce května; do dózy vzadu v kapli můžete vložit vaše anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu na pouti. K tomuto lze také využít webový formulář. Cena autobusu bude ca. 150 Kč, které se budou vybírat v autobuse. Kdo budete chtít využít dopravu vlastními vozidly, případně se zúčastnit jen části pouti (mše sv. ve žďárské bazilice), dejte vědět o. Jiřímu (sdělte, zda máte zájem o oběd).

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


22. května 2016                                                  Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      24. května   17:30  za Jana Pitka a rodinu Pitkovu         
Neděle   29. května     7:30  za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče    
                                10:30  za farníky             

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   26. května    slavnost Těla a Krve Páně

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle vynesla v celé farnosti 15 000Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Schůze farní pastorační rady se koná ve středu 25. května od 19:20 na faře.

Na varhanní absolventský koncert naší farnice Barbary Bartoňkové jste zváni v neděli 29. května v 18h do farního kostela v Žebětíně.
Rovněž Lucie Šalomonová a Barbora Palátová vás srdečně zvou na svůj absolventský pěvecký koncert, který se uskuteční v úterý 24. května v 18h v sále ZUŠ Smetanova 14. Bližší informace najdete na nástěnce.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou.  Odjezd 7:00 od hájenky v Kohoutovicích, 7:15 od farního kostela, návrat asi v 19h. Přihlašovat se je možné ještě do konce května; do dózy vzadu v kapli můžete vložit vaše anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu na pouti. K tomuto lze také využít webový formulář.
Kdo budete chtít využít vlastní dopravu vozidly, případně se zúčastnit jen části pouti (mše sv. ve žďárské bazilice), dejte vědět o. Jiřímu.

Příští neděli 29. května proběhne v Žebětíně slavnost 1. sv. přijímání.

Svatý otec František včera v poledne jmenoval novým brněnským světícím biskupem a zároveň titulárním biskupem litomyšlským P. Ing. Mgr. Dr. Pavla Konzbula, dosavadního faráře farnosti Brno – dóm.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


15. května 2016                                          Slavnost Seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    17. května  17:30  za zesnulou Drahomíru Konečnou   
Neděle  22. května   7:30  za zesnulého Ladislava Mejzlíka, živou a zesnulou rodinu Mejzlíkovu a Šuráňovu
                             10:30  za rodinu Házovu, rodiče Holíkovy a na určitý úmysl

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  16. května  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
Čtvrtek  19. května  svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota   21. května  posvěcení brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Příští neděli 22. května zde bude při mši sv. v 10:30 slavnost 1. sv. přijímání.
Zpívá Sbor mladých, zkouška začíná v 8:30 v Domku.

Na varhanní absolventský koncert naší farnice Barbary Bartoňkové jste zváni v neděli 29. května v 18h do farního kostela v Žebětíně.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou.  Přihlašujte se do konce května na archy v poličce pod kůrem; tam je také možno vložit do dózy svoje anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu na pouti. K tomuto lze také využít webový formulář.

5. července se uskuteční národní cyrilometodějská pouť na Velehradě. Hlavní mše svatá začíná v 10:30 hodin.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 10. 9. (pouť na Vranov) a v neděli 11. 9. (farní den). Prosíme, rezervujte si tyto dny v kalendářích. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


8. května 2016                                                               7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      10. května  17:30  za Františku Žůrkovou a Františka Klímu
Sobota   14. května  20:30  za farníky
Neděle    15. května   7:30  za rodiče Adolfovy a syna      
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pátek          13. května  památka Panny Marie Fatimské
Sobota        14. května  svátek sv. Matěje, apoštola

Sbírka na charitativní účely je vyhlášená na příští neděli 15. května.

V pondělí 9. května se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Ve čtvrtek 12. května bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Novénu k Duchu svatému se v kapli modlíme denně od 20:30. V sobotu 13. května bude novéna ukončena mší svatou ve 20:30.

Tento pátek a sobotu se uskuteční na faře v Drásově u Tišnova pobyt pro ministranty naší farnosti. Na programu bude nacvičování ministrantských dovedností, výlet, hry a duchovní program. Kdo by se ještě chtěl zúčastnit, ozvěte se Bedlovi a Radarovi.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou.  Přihlašujte se do konce května na archy v poličce pod kůrem; tam je také možno vložit do dózy svoje anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu na pouti. K tomuto lze také využít webový formulář.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


1. května 2016                                                               6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     3. května   17:30  za živou a zesnulou rodinu Širůčkovu a příbuzné a na určitý úmysl
Čtvrtek  5. května   17:00  na určitý úmysl
Neděle  8. května     7:30  dosud volná                   
                             10:30  za rodiny Dvořáčkovu a Havlíčkovu                                        

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       2. května    památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý          3. května    svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek       5. května    slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek         6. května    památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Výtěžek z letošních postních pokladniček je 3150,- Kč, sbírka na Ukrajinu vynesla v celé farnosti 18.700,- Kč, které již byly odeslány děkanství. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Májové pobožnosti se v kapli modlíme každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. 

V pondělí 2. května od 16:45 se na faře v Žebětíně opět uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti. Na programu bude mimo jiné domluva víkendu v Drásově.

V úterý 3. května jste na 19h zváni do žebětínského kostela k modlitbě chval, kterou vede komunita Emmanuel.

Pátek 6. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Novénu k Duchu svatému se budeme modlit od pátku 6. května od 20:30 v kapli v Kohoutovicích.

Sboreček malých dětí bude pokračovat až od října.

Sbor mladých bude zpívat až 22. května na slavnost 1. sv. přijímání.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. dubna 2016                                                             5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      26. dubna  17:30  za zesnulého otce Mikuláše Otu Buzického a na poděkování za 77 let života
Neděle     1. května    7:30  za Emílii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče     
                               10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   25. dubna   svátek sv. Marka, evangelisty
Pátek     29. dubna   svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Dnešní sbírka je určena na pomoc Ukrajině. Pán ať odplatí vaše dary.

Díky vám všem, kdo jste vytvořili hračky pro děti z Ukrajiny.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 v Domku Svaté rodiny.

Májovou pobožnost se v kapli modlíme od 1. května každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Dětské mše sv. se pravidelně konají každé pondělí v 17:30 ve farním kostele.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Příležitost ke svátosti smíření a k setkání s otcem Jiřím bude každé úterý od 17:05 do 17:20 a po mši sv. od 18:15 do 19:00 a každou neděli od 7:00 do 7:20. Přede mší svatou v úterý a neděli bude přednostní čas pro svátost smíření.

Ve středu 27. dubna jste zváni v 19h do kaple na varhanní absolventský koncert Ondřeje Doffka.

Ve dnech 29. dubna až  1. května 2016 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal P. Ing. Mgr. Marián Kuffa, D.h.c., který se ve slovenských Žákovcích věnuje lidem na okraji společnosti. Více informací na biskupstvi.cz.

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů.  

Novénu k Duchu svatému se budeme modlit od pátku 6. května od 20:30 v kapli v Kohoutovicích. Prosíme jednotlivce i společenství, aby si vzali na starosti vedení modlitby v jednotlivých dnech. Zájemci, hlaste se prosím Petře Doffkové.

Ve dnech 13. a 14. 5. se uskuteční setkání ministrantů naší farnosti na faře v Drásově u Tišnova. Na programu bude nacvičování ministrantských dovedností, hry a výlet. Bližší informace u vedoucích ministrantů Bedly a Radara.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou. Cestou tam i zpět navštívíme zajímavá místa v okolí, součástí bude možnost absolvovat čtyřkilometrovou pěší pouť. Pro zájemce je zajištěn společný oběd vhodný i pro celiaky. Přihlašujte se na archy v poličce pod kůrem. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. dubna  4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     19. dubna  17:30  za Ladislava Hanzlíka a paní Šukeltovou
Neděle   24. dubna   7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy a zesnulou přízeň         
                                 10:30  za rodiče Michalčíkovy a zesnulé bratry

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek  21. dubna   nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Sobota  23. dubna   svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze

Při farním dobročinném bazaru se vybralo celkem 8550 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.  6.500 Kč zajistíme roční vzdělání adoptivní dcery naší farnosti Louise, 2.050 Kč bylo odesláno organizaci Chuť pomáhat, která prostředky využije k humanitární pomoci ve válečné zóně na východní Ukrajině.

Sešlo se nám celkem 17 postních pokladniček, které budou odevzdány Charitě Brno. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

K výrobě látkových hraček pro děti z válečné zóny na Ukrajině jste zváni do Domku ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna od 16 do 20h. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít.
Na 24. dubna zároveň vyhlásil papež František na pomoc Ukrajině sbírku, která proběhne ve všech katolických kostelích Evropy.

Pozvánka na varhanní absolventské koncerty našich farníků: středa 27. dubna v 19h v kapli - Ondřej Doffek, neděle 29. května v 18h v Žebětíně - Barbara Bartoňková.

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů. V případě nepříznivého počasí se pouť nekoná. Kontakt na organizátora Martina Valeše je na plakátě a webu.

Novénu k Duchu svatému se budeme modlit od pátku 6. května od 20:30 v kapli v Kohoutovicích. Prosíme jednotlivce i společenství, aby si vzali na starosti vedení modlitby v jednotlivých dnech. Zájemci, hlaste se prosím Petře Doffkové.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou. Cestou tam i zpět navštívíme zajímavá místa v okolí, součástí bude možnost absolvovat čtyřkilometrovou pěší pouť. Pro zájemce je zajištěn společný oběd vhodný i pro celiaky. Přihlašujte se do 15. května na archy v poličce pod kůrem.

Kdo chcete jet na SDM do Krakova s mladými z naší farnosti, informace najdete na nástěnce a webu, případně se hlaste se u Veroniky Hrabovské.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. dubna 2016                                                             3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    12. dubna  17:30  na určitý úmysl    
Neděle  17. dubna   7:30  za farníky    
                             10:30  za rodinu Matyáškovu                     

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  11. dubna   památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka


V pondělí 11. dubna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Dětské mše sv. se pravidelně konají každé pondělí v 17:30 ve farním kostele.

Ve středu 13. dubna se od 19:00 na faře v Žebětíně uskuteční první zasedání nově zvolené farní pastorační rady. Setkání bude veřejné, hosté vítáni.

Ve čtvrtek 14. dubna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření.

Také ve čtvrtek 14. dubna od 20 do 21h bude v kapli adorace s písněmi z Taizé.

K výrobě látkových hraček pro děti z válečné zóny na Ukrajině jste zváni do Domku ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna od 16 do 20h. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít. Na 24. dubna zároveň vyhlásil papež František na pomoc Ukrajině sbírku, která proběhne ve všech katolických kostelích Evropy.

Pozvánka na varhanní absolventské koncerty našich farníků: středa 27. dubna v 19h v kapli - Ondřej Doffek, neděle 29. května v 18h v Žebětíně - Barbara Bartoňková.

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů.

Novénu k Duchu svatému se budeme modlit od pátku 6. května od 20:30 v kapli v Kohoutovicích. Prosíme jednotlivce i společenství, aby si vzali na starosti vedení modlitby v jednotlivých dnech. Zájemci, hlaste se prosím Petře Doffkové.

V neděli 12. června se uskuteční farní pouť do baziliky ve Žďáru nad Sázavou. Cestou tam i zpět navštívíme zajímavá místa v okolí, součástí bude možnost absolvovat čtyřkilometrovou pěší pouť. Pro zájemce je zajištěn společný oběd vhodný i pro celiaky. Přihlašujte se na archy v poličce pod kůrem.

Společenství Modlitby matek zve maminky, duchovní maminky každého věku ke společné modlitbě. Vždy v pondělí od 19.15h v Domku svaté rodiny. Společná modlitba a odevzdání sebe a svých blízkých pomáhá prožívat mateřství ve větší radosti a naději. Kontakt na společenství je uveden na webových stránkách farnosti. 

Ve sbírce Pohled pro misie se vybralo celkem 925Kč. Částka již byla odeslána na účet Papežských misijních děl.  

Dnes do 12:30 můžete navštívit v Domku Farní dobročinný bazar na podporu adoptivní dcery naší farnosti Louise. Prosíme o pomoc s úklidem dnes v 17h.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. dubna 2016                                                               2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       5. dubna  17:30  za živou a zesnulou rodinu, za dar života a manželství
Neděle   10. dubna   7:30  na určitý úmysl a na poděkování za 80 let života 
                              10:30  za Stanislava a Boženu Dvořáčkovy

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   4. dubna     slavnost Zvěstování Páně
Čtvrtek   7 .dubna     památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

Odjezd na dnešní pouť do Slavkovic je ve 12:15 od hájenky v Kohoutovicích, 12:30 od kostela v Žebětíně.

V pondělí 4. dubna od 16:45 se na faře v Žebětíně opět uskuteční schůzka ministrantů naší farnosti.

V úterý 5. dubna jste na 19h zváni do žebětínského kostela k modlitbě chval, kterou vede komunita Emmanuel.

Pouť ke Svaté bráně pro nemocné a seniory na Petrov se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Mše sv. začíná v 17:30.

Sbor mladých zpívá příští neděli 10. dubna. Zkouška začíná v 8:30 v kapli. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají.

Farní dobročinný bazar na podporu nové adoptivní dcery naší farnosti Louise proběhne o víkendu 8. - 10. dubna. Na zajištění jejího ročního vzdělávání potřebujeme vybrat 6.500Kč. Pokud se vybere víc, pošleme peníze přes účet spolku Chuť pomáhat do válečné zóny na Ukrajině. Všem dárcům předem děkujeme! Jste zváni také na malé občerstvení, které připraví děvčata ze spolča. Do bazaru přijímáme a za dobrovolný příspěvek nabízíme použité věci: oblečení, obuv, hračky a věci do domácnosti - podrobné informace jsou na lístcích u kropenky. Věci můžete přinést během otevírací doby bazaru nebo kontaktujte p. Doffkovou. Prosíme o pomoc s úklidem v neděli 10. dubna v 17h.

Adorace s písněmi z Taizé bude v kapli ve čtvrtek 14. dubna od 20 do 21h.

Informace o nadcházejících farních akcích najdete na webu a nástěnce.

Postní pokladničky – postničky můžete přinést do sakristie do neděle 10. dubna. Pokud chcete obnosem podpořit trpící na Ukrajině, uveďte to naspod krabičky.

Společenství Modlitby matek zve maminky, duchovní maminky každého věku ke společné modlitbě. Vždy v pondělí od 19.15h v Domku svaté rodiny. Společná modlitba a odevzdání sebe a svých blízkých pomáhá prožívat mateřství ve větší radosti a naději. Kontakt na společenství je uveden na webových stránkách farnosti. 

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


27. března 2016                                                            Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  28. března   7:30    za rodiny Jansovu, Rozboudovu, Jiskrovu,
                                           z
emřelé manžele Varišovy a Jana Raidu
Úterý      29. března 17:30   na určitý úmysl    
Neděle     3. dubna    7:30   na určitý úmysl                       
                               10:30   za farníky    

Do farní pastorační rady pro Kohoutovickou část byli zvoleni a členství přijali:
Radim Chmelík, Jitka Adolfová, Martin Kyselák, Jiří Doffek, František Brázda.
Členové FPR jmenovaní farářem:

Veronika Hrabovská, Pavl Širůček st.
Členové FPR z titulu funkce:
Ervin Žůrek, Irena Veselá, Marie Jírů, Petra Doffková

Do farní pastorační rady pro Žebětínskou část byli zvoleni a členství přijali:
Jiří Roháč, Radek Březina, Jiří Březina (zároveň jako zástupce skautů), Karel Vošmera, Pavel Trčka
Členové FPR jmenovaní farářem:
Kateřina Pospíšilová, Irena Čornejová
Členové FPR z titulu funkce:
Ludmila Vilišová, Josef Beran, Jana Holešovská

Dětmi malované velikonoční „Pohledy pro misie“ jsou ke koupi v poličce pod kůrem. Dobrovolným příspěvkem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Pátek 1. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Hnutí pro život pořádá v sobotu 2. dubna 2016 pravidelný Národní pochod pro život. V letošním roce se podařilo domluvit vlak na společnou cestu z Brna do Prahy a zpět. Cena za osobu je 340 Kč a děti do 15 let jedou zadarmo. Registrace cesty vlakem a oběda na www.pochodprozivot.cz.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni. 

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. 160 Kč za osobu se bude vybírat v autobuse. Odjezd je v 12:15 z Kohoutovic od hájenky, 12:30 od kostela v Žebětíně. V autobuse je ještě několik volných míst; zájemci se mohou přihlásit u p. Doffkové. Doporučujeme vzít si s sebou skládací židličku.

Postní pokladničky - postničky  můžete přinést do sakristie do neděle 3. dubna. Pokud chcete obnosem podpořit trpící na Ukrajině, uveďte to naspod krabičky.

Pouť ke Svaté bráně pro nemocné a seniory na Petrov se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Mše sv. začíná v 17:30.

Farní dobročinný bazar na podporu nové adoptivní dcery naší farnosti proběhne o víkendu 8. - 10. dubna. Prosíme o pomoc s úklidem v neděli 10. dubna v 17h. Letáčky jsou u kropenky.

K výrobě látkových hraček pro děti z Ukrajiny jste zváni do Domku ve čtvrtek 21. a v pátek 22. dubna od 16 do 20h. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít. Čím více hraček se nám povede vyrobit, tím více radosti uděláme.  

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů.

Informace o farních akcích najdete na nástěnkách a na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. března 2016                                                                        Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     22. března   17:30  za tragické události v Kohoutovicích
Neděle   27. března            Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
                                  7:30  za Boženu a Františka Dalerovy      
                                10:30  na určitý úmysl    

Modlitbu a svíčku pro tento postní týden si můžete vzít pod sochou Svaté rodiny, modlitby jsou nachystány také u kropenky.

Dětmi malované velikonoční „Pohledy pro misie“ jsou ke koupi v poličce pod kůrem. Dobrovolným příspěvkem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý od 17h a v pátek od 18:30. Ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Velikonoční úklid kaple bude ve středu 23. března v 16h.

Velikonoční bohoslužby ve farním kostele začínají na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18:00, v sobotu bude kostel otevřen k soukromé adoraci od 8h, obřady Bílé soboty začínají v 19:30.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 19:30; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Při obou mších svatých na Boží hod budou požehnány pokrmy.

Hnutí pro život pořádá v sobotu 2. dubna 2016 pravidelný Národní pochod pro život. V letošním roce se podařilo domluvit vlak na společnou cestu z Brna do Prahy a zpět. Cena za osobu je 340 Kč a děti do 15 let jedou zadarmo. Registrace cesty vlakem a oběda na www.pochodprozivot.cz.

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. 160 Kč za osobu se bude vybírat v autobuse. Odjezd je v 12:15 z Kohoutovic od hájenky, 12:30 od kostela v Žebětíně. V autobuse je ještě několik volných míst; zájemci se mohou přihlásit u p. Doffkové. Kdo má možnost, vezměte si s sebou skládací židličku.

Pouť ke Svaté bráně pro nemocné a seniory na Petrov se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna. Mše sv. začíná v 17:30.

Farní dobročinný bazar na podporu nové adoptivní dcery naší farnosti proběhne o víkendu 8. - 10. dubna. Prosíme, přijďte pomoci s úklidem v neděli 10. dubna v 17h.

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů.

Informace o farních akcích najdete na nástěnce a na webu kaple.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. března 2016                                                                      5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. března   17:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna a živou rodinu
Neděle   20. března    7:30  za farníky                      
                                10:30  za Františku a Štěpána Kozlovy a rodinu Kozlovu                         

Svátky v tomto týdnu:
Sobota   19. března             Slavnost sv. Josefa (mše sv. v 8:00 v Žebětíně)

Sbírka na Světové dny mládeže vynesla v celé farnosti 13 500,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Díky Vám všem, kteří jste se připojili k dobrovolnému pátečnímu postu za uzdravení vztahů v naší farnosti.

Příležitost ke svátosti smíření: dnes v kostele v Žebětíně od 14:30 do 17h - o. Jiří, od 15:30 do 17:00 také P. Koutný.

Skauti 26., 72. a 91. oddílu Vás zvou na společnou křížovou cestu: sraz bude dnes ve 14h na zastávce Stará dálnice (bus 50, 52) Konec bude okolo 17 h v Kohoutovicích v dosahu MHD. Cesta je vhodná i pro kočárky.

V pondělí 14. března od 16:45 do ca. 18:30 se uskuteční na faře v Žebětíně setkání ministrantů celé naší farnosti. Bližší informace u vedoucích ministrantů.

Rovněž v pondělí 14. března se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz na zastávce Stamicova je v 17:05.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30. Ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Ve všech diecézích České republiky bude probíhat od 13. do 20. března 2016 Týden modliteb za mládež. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu tematickou brožuru. Je k dispozici ke stažení na http://tmm.signaly.cz/, zdarma dostupná je také pomocí služby Obchod Play pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.

V sobotu 19. března se uskuteční Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově. Letos setkání začne v 8.30 hodin výjimečně v kostele sv. Jakuba.

Mše v úterý 22. března bude sloužena za oběti tragických událostí posledních měsíců v Kohoutovicích.

Modlitbu a svíčku pro tento postní týden si můžete vzít pod sochou Svaté rodiny, modlitby jsou nachystány také u kropenky.

Dětmi malované „Pohledy pro misie“ jsou ke koupi v poličce pod kůrem. Dobrovolným příspěvkem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Farní dobročinný bazar na podporu nové adoptivní dcery naší farnosti proběhne 8. - 10. dubna. (Louise Gerline Devilus bude mít letos 6 let, žije ve vesnici Baie de Henne na severozápadě Haiti. Chodí do 2. předškolní třídy, která je na Haiti již povinná.)

Pouť na kolech do Chudčic se uskuteční v sobotu 30. dubna. Délka trasy 35km, po absolvování 17 km lze jet zpět lodí z Veverské Bítýšky. Trasa je vhodná i pro zdatnější děti od sedmi let s doprovodem rodičů.

Hnutí pro život pořádá v sobotu 2. dubna 2016 pravidelný Národní pochod pro život. V letošním roce se podařilo domluvit vlak na společnou cestu z Brna do Prahy a zpět. Cena za osobu je 340 Kč a děti do 15 let jedou zadarmo. Registrace cesty vlakem a oběda na www.pochodprozivot.cz.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. března 2016                                                                        4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   13. března    7:30  za dvoje zemřelé rodiče a na poděkování za 80 let života 
                                
10:30  za farníky    

Otec Jiří bude v tomto týdnu na duchovních cvičeních. Mše sv. bude pouze v sobotu v 8 v Žebětíně, ostatní jsou zrušeny. Pro zaopatření či pohřeb se obracejte na farnost Bystrc, kontakty na venkovní nástěnce a na webu. Odpadá také příprava dětí na 1. sv. přijímání.

Dnešní sbírka je určena na podporu účastníků Světových dnů mládeže v Krakově. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

Modlitbu a svíčku pro tento postní týden si můžete vzít pod sochou Svaté rodiny, modlitby jsou nachystány také u kropenky.

V pátek 11. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti. V tento den (11. 3.) mohou děti v Domku od 15:30 do 17:30 malovat Pohledy pro misie.

V pondělí 14. března od 16:45 do ca. 18:30 se uskuteční na faře v Žebětíně setkání ministrantů celé naší farnosti. Bližší informace u vedoucích ministrantů.

Příležitost ke svátosti smíření:
v Domku v sobotu 12. března od
15 do17h - P. Pacner
kostel v Žebětíně v neděli 13. března od 14:30 do 17h - o. Jiří, od 15:30 do 17:00 také P. Koutný.

Sbor mladých zpívá příští neděli 13. března. Zkouška začíná v 8:30 v Domku. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají.

Na pouť do Slavkovic v neděli 3. dubna se přihlásilo 35 farníků, cena bude tedy 160,- Kč na osobu. Čas odjezdu od hájenky 12:20.

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


28. února 2016                                                                       3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    1. března   17:30  na určitý úmysl    
Neděle  6. března    7:30  za farníky    
                             10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče                

Sbírka Haléř sv. Petra vynesla v celé farnosti 20 400,- Kč. Pán ať odplatí všechny Vaše dary. Příští neděli 6. března se uskuteční sbírka na podporu účastníků Světových dnů mládeže v Krakově.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30. Ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Pátek 4. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 6. března bude sloužit mši svatou v 10:30 P. Jan Pacner. Farní kavárna v Žebětíně se v postní době nekoná.

V pátek 11. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Můžete se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti.

Pohledy pro misie mohou děti malovat v Domku v pátek 11. března od 15.30 do 17:30.

V pondělí 14. března od 16:45 do ca. 18:30 se uskuteční na faře v Žebětíně setkání ministrantů celé naší farnosti. Bližší informace u vedoucích ministrantů.

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. Na tuto pouť vypraví naše farnost autobus, pokud jej naplníme. Cena bude 220Kč nebo 130Kč/os. podle počtu přihlášených. Zájemci se mohou zapsat naposledy dnes na arch na nástěnce u východu z kaple.

Výsledky voleb do farní pastorační rady jsou na nástěnce a na webu. Definitivní složení farní pastorační rady bude k dispozici kolem Velikonoc. Děkuji vám všem, kteří jste vyjádřili svůj názor.

Příležitost setkat se v Domku s otcem Jiřím k rozhovoru či ke svátosti smíření bude každé úterý od 17:05 do 17:20 a od 18:15 do 19:00 a každou neděli od 7:00 do 7:20. Přede mší svatou v úterý a neděli bude přednostní čas pro svátost smíření.

Pod sochou Svaté rodiny jsou nachystány k rozebrání svíčky a modlitby jako farní postní aktivita.

Termíny nadcházejících farních akcí najdete na webu a nástěnce.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


21. února 2016                                                                    2. neděle v postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    23. února  17:30  dosud volná
Neděle  28. února   7:30  za Marii Peroutovou a Zdeňka Luckého              
                            10:30  za Jaroslava Stejskala, dvoje rodiče a děti          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 22. února    svátek Stolce svatého Petra

Výtěžek dnešní sbírky - Haléř sv. Petra bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pod sochou Svaté rodiny je nachystána farní aktivita pro letošní postní dobu. Na každý týden si můžete vzít novou svíčku a modlitbu na obecný a farní úmysl.

Tichá adorace bude v kapli tento čtvrtek 25. února od 20 do 21h.

V pátek 11. března se uskuteční mimořádný postní den naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti.
Pohledy pro misie se budou malovat v Domku v pátek 11. března od 15.30 do 17:30.

Na pouť o svátku Božího milosrdenství  do Slavkovic u Nového Města na Moravě v neděli 3. dubna se zapisujte na arch na nástěnce. Cena se bude odvíjet od počtu přihlášených, od ca. 130 do ca. 220 Kč.

Termíny nadcházejících farních akcí najdete na webu a nástěnce.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


14. února 2016                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     16. února   17:30  za Stanislava Pernicu a jeho dceru Šárku a za Marii, Josefa a Ivana Krškovy
Neděle   21. února    7:30  za zemřelé rodiče Gabrielovy a Plškovy
                              10:30  za farníky                      

Příští neděli 21. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Malý průvodce postní dobou je k dispozici v poličce pod kůrem, 5Kč za kus dejte do kasičky u východu z kaple. Pro zařízení se systémem Android lze Průvodce zdarma stáhnout v elektronické verzi přes Obchod Play.

Postní pokladničky – postničky jsou v poličce pod kůrem.

Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30. Ve farním kostele v pátek v 17:30 a v neděli ve 14:30.

Pod sochou Svaté rodiny je nachystána farní aktivita pro letošní postní dobu. Na každý týden si můžete vzít novou svíčku a modlitbu na obecný a farní úmysl.

V pátek 19. a v sobotu 20. února proběhne v naší farnosti Kurs Filip – postní duchovní obnova. Prosíme, zapište se na arch v poličce pod kůrem.

V neděli 21. února proběhnou volby do farní pastorační rady. Volební řád a stanovy jsou na nástěnce a na webu. Pro ty, kdo v neděli 21. 2. nemohou, bude možnost volit již od pondělí 15. února po všech mších svatých ve farnosti -
v sakristii budou volební lístky a schránka.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 25. února od 20 do 21h.

Na pátek 11. března je vyhlášen mimořádný postní den pro naši farnost.

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. Na tuto pouť vypraví naše farnost autobus, pokud jej naplníme. Cena bude 220Kč nebo 130 Kč/os. podle počtu přihlášených. Zájemci se mohou do konce února zapsat na arch na nástěnce u východu z kaple.

O víkendu 8. - 10. dubna se uskuteční letošní farní dobročinný bazar.

Termíny nadcházejících farních akcí najdete na webu a nástěnce.

Komunita Emmanuel zve na víkendové setkání ‚Chodíme spolu-a co dál?‘ pro ty, kteří uvažují o manželství. Uskuteční se v Brně 20. a 21. února, přihlášky na www.emmanuel.cz.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


7. února 2016                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      9. února   17:30  za Aloise Maška a rodinu Maškovu
Středa  10. února             Popeleční středa
                              17:00  za rodiče Žůrkovy a syna
Neděle   14. února   7:30  za Vlastu a Jana Ječmínkovy a celou rodinu
                             10:30  za Moniku Maruškovou

Popeleční středou začíná doba postní. Křížovou cestu se v kapli modlíme vždy v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

Malý průvodce postní dobou je k dispozici v poličce pod kůrem, 5Kč za kus dejte do kasičky u východu z kaple.

V pondělí 8. února se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Svátost pomazání nemocných bude hromadně udělena v Kohoutovicích v úterý 9. února při mši v 17:30, v Žebětíně ve čtvrtek 11. února při mši sv. v 18:00.

Ve čtvrtek 11. února bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h modlitba růžence a svátost smíření.

Příští neděli 14. února:
- při všech mších sv. ve farnosti bude v rámci týdne manželství (8. - 14. 2.) obnova manželských slibů a požehnání manželům. 
Sbor mladých zkouší v Domku v 8:30, zpívá při mši sv. v 10:30.

19. a 20. února proběhne v naší farnosti Kurs Filip. Povzbuzení ve víře a prohloubení osobního vztahu s Bohem věnujeme páteční večer a celou sobotu. Program je na venkovní nástěnce a na webu. Prosíme, zapište se na arch v poličce pod kůrem. Dobrovolný účastnický poplatek bude vybírán až na místě.

V neděli 21. února proběhnou volby do farní pastorační rady. Volební řád a stanovy jsou na nástěnce a na webu.

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. Na tuto pouť vypraví naše farnost autobus, pokud jej naplníme. Cena při 17timístném voze bude asi 220Kč/os., při 45timístném voze asi 130Kč/os. Přihlašování bude možné do konce února, arch je na nástěnce u východu z kaple.

Ke stažení a tisku

Zpráva o hospodaření farnosti

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje

 


31. ledna 2016                                                                4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    2. února   Svátek Uvedení Páně do chrámu
                            17:30  na určitý úmysl    
Neděle  7. února    7:30  za farníky             
                            10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a celou živou rodinu 

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     2. února      svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
Středa   3. února      nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek    5. února      památka sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota  6. února      památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Při Tříkrálové sbírce se v Kohoutovicích vybralo 27.906. Pán Bůh zaplať dárcům za každý dar a také všem koledníkům.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.

V úterý 2. února je slavnost Uvedení Páně do chrámu. Na začátku mše svaté se uskuteční žehnání svící – prosíme, přineste si vlastní. Úterní modlitba chval komunity Emmanuel v Žebětíně začne po skončení mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, tj. asi v 19:30.

Pátek 5. února je první v měsíci.  Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Svátost pomazání nemocných bude hromadně udělena v Kohoutovicích v úterý 9. února při mši v 17:30, v Žebětíně ve čtvrtek 11. února při mši sv. v 18:00.

19. a 20. února proběhne v naší farnosti Kurs Filip. Povzbuzení ve víře a prohloubení osobního vztahu s Bohem věnujeme páteční večer a celou sobotu. Program je na venkovní nástěnce a na webu. Na kurz se můžete přihlásit v poličce pod kůrem. Dobrovolný účastnický poplatek bude vybírán až na místě.

Pouť o svátku Božího milosrdenství v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě bude v neděli 3. dubna. Na tuto pouť vypraví naše farnost autobus, pokud jej naplníme. Přihlašování od příští neděle do konce února. 

Farní pouť ke Svaté bráně do Žďáru nad Sázavou vykonáme v neděli 12. červnabude koncipována pro všechny věkové kategorie i s krátkou pěší poutí a zastávkami na zajímavých místech. Přihlašování během března.

Příští neděli bude v rámci ohlášek přečtena zpráva o hospodaření farnosti za loňský rok.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


24. ledna 2016                                                                 3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    26. ledna   17:30  za zemřelé manžele Ingrovy
Neděle 31. ledna     7:30  za zemřelého Václava, Cecílii a Irenu Hudečkovy, rodinu Hudečkovu a Veselých 
                             10:30  na určitý úmysl                      

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       25. ledna     svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
Úterý           26. ledna     památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek        28. ledna     památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního plesu. Upřímné Pán Bůh zaplať!

19. a 20. února proběhne v naší farnosti Kurs Filip. Povzbuzení ve víře a prohloubení osobního vztahu s Bohem věnujeme páteční večer a celou sobotu. Pořádá společenství Jakubčatá.

Svoje názory na rekonstrukci Domku posílejte do konce ledna mailem otci Jiřímu nebo vhoďte do krabičky v poličce. Rozhodnutí ohledně rekonstrukce Domku bude sděleno začátkem února. 

Ke stažení a tisku

Povolání ke kněžství

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


17. ledna 2016                                                                2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    19. ledna  17:30  dosud volná
Neděle  24. ledna   7:30  za rodiče Jarmilu a Františka Plškovy a jejich tři syny
                            10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 18. ledna    památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Čtvrtek 21. ledna    památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Od 18. do 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Při úterní mši svaté v 17:30 bude kázat farář Církve československé husitské Miroslav Kubíček.

Děkujeme vám, kdo jste podpořili Petici za záchranu křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém východě. Archy byly odeslány Křesťanské mezinárodní solidaritě.

19. a 20. února proběhne v naší farnosti Kurs Filip. Povzbuzení ve víře a prohloubení osobního vztahu s Bohem věnujeme páteční večer a celou sobotu. Pořádá společenství Jakubčatá.

Aktuální situaci ohledně Domku sv. Rodiny si můžete přečíst na nástěnce pod kůrem a na webu. Svoje názory na rekonstrukci Domku posílejte mailem otci Jiřímu nebo vhoďte do krabičky v poličce.

Vstupenky na farní ples prodáváme po mši svaté v Domku. Sál bude v sobotu 23. ledna otevřen od 19:30, ve 20:00 slavnostní zahájení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) je zajištěn dvěma auty. Dovezou Vás po Kohoutovicích až domů.

Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést v pátek 22. ledna mezi 18:30 a 20:00 do Domku. V tuto dobu přivítáme také pomocníky při balení. Stoly a židle v sále Katolického domu chystáme v sobotu 23. ledna v 16h.

Ke stažení a tisku

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


10. ledna 2016                                                                    Svátek Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     12. ledna    17:30 za rodiny Širůčkovu, Skalickou, Jandíkovu, na určitý úmysl a za dar zdraví
Neděle   17. ledna     7:30 za Jana a Vlastu Ječmínkovy a celou rodinu
                               10:30 za farníky   
                                          

Dnes po obou mších svatých proběhne před kostelem Tříkrálová sbírka.

Srdečně zveme na koncert duchovní hudby dnes v 17h do farního kostela.

Duo Lyriko (manželé Graffovi) přednese skladby pro dvoje housle a na závěr pásmo koled.

V pondělí 11. ledna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve čtvrtek 14. ledna bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření.

Aktuální situaci ohledně Domku sv. Rodiny si můžete přečíst na nástěnce pod kůrem a na webu. Svoje názory na rekonstrukci Domku posílejte mailem otci Jiřímu nebo vhoďte do krabičky v poličce.

Petici za záchranu křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém východě můžete podepsat v poličce pod kůrem.

U kropenky si můžete vzít Slovo na rok – biblické citáty.

Vstupenky na farní ples prodáváme po mši svaté v Domku. Sál bude v sobotu 23. ledna otevřen od 19:30, ve 20:00 slavnostní zahájení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) je zajištěn dvěma auty. Dovezou Vás po Kohoutovicích až domů.

Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést po nedělních mších svatých do Domku. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.

Prosím všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email nebo formulářem na webu, uvedli své jméno, datum narození příp. IČO a částku, kterou přispěli. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Příležitost setkat se v Domku s otcem Jiřím k rozhovoru či ke svátosti smíření bude každé úterý od 17:05 do 17:20 a od 18:15 do 19:00 a každou neděli od 7:00 do 7:20. Přede mší svatou v úterý a neděli bude přednostní čas pro svátost smíření. 

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


3. ledna 2016                                                       2. neděle po Narození Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     5. ledna     vigilie slavnosti Zjevení Páně
                              17:30  na určitý úmysl
Neděle 10. ledna      7:30  za Josefa Adolfa   
                              10:30  za rodinu Matyáškovu

Svátky v tomto týdnu:
Středa    6. ledna      slavnost Zjevení Páně

Pozvánka na koncerty duchovní hudby do Žebětína:

dnes v 18h zazpívá žebětínský chrámový sbor výběr ze mší českých autorů a lidové koledy.
Příští neděli 10. ledna v 17h zahraje Duo Lyriko (manželé Graffovi) skladby pro dvoje housle a na závěr pásmo koled.

V úterý 5. ledna:
začíná v 16h v Domku příprava dětí na 1. sv. přijímání. Prosím, aby se pokud možno první schůzky zúčastnili i rodiče.
Při mši svaté v 17:30 - vigilie Zjevení Páně - v kapli zpívají děti z mateřské školy.
Na 19h jste zváni do žebětínského kostela k modlitbě chval, kterou vede komunita Emmanuel.

Příležitost ke svátosti smíření je každou neděli 7:00 – 7:20 a každé úterý 17:00 – 17:20 v Domku.

Vždy v úterý po mši svaté do 19h bude příležitost setkat se v Domku s otcem Jiřím.

Každou 1. neděli v měsíci zde bude sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude po mši sv. v 9h farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Aktuální situaci ohledně Domku sv. Rodiny si můžete přečíst na nástěnce pod kůrem a na webu. Svoje názory na rekonstrukci Domku posílejte mailem otci Jiřímu nebo vhoďte do krabičky v poličce.

Petici za záchranu křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém východě můžete podepsat v poličce pod kůrem.

U kropenky si můžete vzít Slovo na rok – biblické citáty.

Vstupenky na farní ples prodáváme po mši svaté v Domku. Sál bude v sobotu 23. ledna otevřen od 19:30, ve 20:00 slavnostní zahájení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) je zajištěn dvěma auty. Dovezou Vás po Kohoutovicích až domů.
Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést po nedělních mších svatých do Domku. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.

Prosím všechny, kteří v loňském roce přispěli na provoz a aktivity farnosti a budou potřebovat potvrzení o daru pro daňové účely, aby se přihlásili na farní email nebo formulářem na webu, uvedli své jméno, datum narození příp. IČO a částku, kterou přispěli. Vyplněná potvrzení o daru si budete moci vyzvednout v sakristii vždy po nedělní mši svaté.

Prosím vás, kteří máte k proplacení účtenky z farního účtu za loňský rok, abyste je přinesli do neděle 10.1.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


Výroční zpráva o farnosti 2015

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo 24 křtů: 22 z nich bylo uděleno dětem do 1 roku a 2 dětem ve věku od 1 do 7 let.

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 18 dětí.

Biřmování ve farnosti se loni neuskutečnilo; 3 mladí z naší farnosti se připravovali k přijetí této svátosti v jiných farnostech a přijali biřmování ve farnosti Brno-dóm.

K přijetí svátosti křtu a dalších iniciačních svátostí se začali připravovat celkem 3 dospělí, kteří byli přijati liturgickým obřadem do katechumenátu.

Uskutečnilo se 6 sňatků.

Uskutečnilo se celkem 21 pohřebních obřadů, z toho 10 pohřbů do země a 11 rozloučení ke kremaci.

Jedna osoba vystoupila z římskokatolické církve.

Nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybuje celkem okolo 450 osob, přibližně polovina z tohoto počtu v Žebětíně a druhá polovina v Kohoutovicích.

Křesťanskou třídu mateřské školky Bellova navštěvuje 28 dětí, výuku náboženství navštěvuje celkem 76 dětí od první do šesté třídy. Výuka probíhá v osmi skupinách na třech školách: ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a na ZŠ Otevřená v Žebětíně.

Na první pátky navštěvuji celkem 15 osob, které ze zdravotních důvodů nemohou navštěvovat bohoslužby: 7 v Kohoutovicích a 8 v Žebětíně. Pravidelně 1x za měsíc navštěvuji denní stacionář pro postižené Veleta a nepravidelně se koná také mše sv. v Domově s pečovatelskou službou Bellova.

V celé farnosti funguje celkem 15 společenství, není započteno společenství Živého růžence a ministranti, celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství.

Poděkování:

Všem, kteří se starají o provoz kostela sv. Bartoloměje a kaple sv. Rodiny, zejména kostelníkům, dále všem, kteří se starají o květinovou výzdobu a úklid. Díky všem, kteří mají na starosti hudbu a zpěv, především varhaníkům a vedoucím sborů. Děkuji akolytům řádným i mimořádným i všem ministrantům a ministrantským vedoucím.

Díky vám všem, kteří jste v loňském roce přiložili ruku k dílu při všech pracích na kostele i na faře, a to jak při pravidelných pracích, tak při jednorázových brigádách. Děkuji také všem, kteří se starají o údržbu, provoz a úklid Domku svaté rodiny, i o to, jaká bude jeho budoucí podoba.  

Děkuji členům ekonomické rady a všem, kteří se starají o hospodaření farnosti. Děkuji všem, kteří spravují webové stránky farnosti, a děkuji také farní knihovnici. Velmi děkuji pastorační asistentce a katechetkám za jejich obětavou práci a za všechny úspěšně zorganizované farní akce v letošním roce. Děkuji všem, kteří vedou společenství v naší farnosti a všem, kteří se jich účastní.

Nakonec děkuji vám všem ostatním - všichni jste důležití, tvoříme jedno farní společenství, kde každý má své místo. Díky zejména za velmi nenápadné, ale o to důležitější věci – za modlitby a oběti. Pán vám všem odplať!

Ke stažení a tisku


27. prosince 2015                                                           Svátek Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     29. prosince  18:00  za rodinu Dalerovu a Štefkovu a za nemocnou osobu
Čtvrtek  31. prosince  16:00  za rodiče a přátele
Pátek      1. ledna                Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                   7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                  10:30  za Františka Hrabovského
Neděle    3. ledna        7:30  za farníky
                                 10:30  na určitý úmysl    

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    28. prosince   svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků
Čtvrtek    31. prosince   památka sv. Silvestra a poděkování za uplynulý rok a prosba o pomoc do nového roku
Pátek        1. ledna       slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)
Sobota      2. ledna       památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Ve středu 30. 12. se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

O slavnosti Matky Boží Panny Marie bude po mši svaté přečtena krátká zpráva o životě a aktivitách naší farnosti v uplynulém roce 2015. Zpráva o hospodaření farnosti bude přečtena po ukončení účetní uzávěrky začátkem příštího roku.

Od Nového roku zde bude každou 1. neděli v měsíci sloužit mši v 10:30 P. Jan Pacner. V Žebětíně bude v tu dobu farní kavárna, kam jste též srdečně zváni.

Vstupenky na farní ples budou v prodeji od 3. do 17. ledna po obou nedělních mších svatých.

Petici za záchranu křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém východě můžete podepsat v poličce pod kůrem.

Aktuální situaci ohledně Domku sv. Rodiny si můžete přečíst na nástěnce pod kůrem a na webu. Svoje názory na rekonstrukci Domku posílejte mailem otci Jiřímu nebo vhoďte do krabičky v poličce.

Pozvánka na koncerty duchovní hudby do farního kostela sv. Bartoloměje:
3. ledna v 18h zazpívá žebětínský chrámový sbor výběr ze mší českých autorů a lidové koledy.
10. ledna v 17h zahraje Duo Lyriko (manželé Graffovi) skladby pro dvoje housle a pásmo koled.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


20. prosince 2015                                                               4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      22. prosince 17:30  za paní Málkovou, Jarmilu Čučkovou a Františku Herzánovou

Čtvrtek   24. prosince           Štědrý den
                                  16:00  za děti a mládež
                                  22:30  za Annu a Jana Stuchlíkovy

Pátek      25. prosince           Slavnost Narození Páně
                                   7:30  za farníky
                                 10:30  za živou a zemřelou rodinu Doffkovu a Svobodovu

Sobota    26. prosince           Svátek sv. Štěpána
                                  10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy

Neděle    27. prosince           Svátek Svaté rodiny
                                    7:30  za rodiny Šmídkovu, Miškovu a Nečasovu
                                  10:30  za manžele Kolářovy a dceru, živou a zemřelou rodinu Kolářovu a Borošovu
                                            a na určitý úmysl

Novým správcem aktivit v Domku Svaté rodiny byl jmenován Martin Kyselák.

Petici za záchranu křesťanů a ostatních náboženských menšin na Blízkém východě můžete podepsat v poličce pod kůrem.

Po mši sv. můžete přidat svoji stopu na nástěnku „Půjdem spolu do Betléma“.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnce u kropenky.

Vánoční úklid kaple bude ve středu 23. prosince od 14h

Sboru mladých zkouší v pondělí 21. a úterý 22. prosince v 16h, zpívá na Štědrý den v 16h, na Štěpána a 10. ledna v 10:30.

24. a 25. prosince po všech mších sv. bude k dispozici Betlémské světlo. Prosíme, doneste si vlastní lucerny.

Na Hod Boží v poledne vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
V 16h bude ve farním kostele Te Deum a svátostné požehnání.

Příští neděli 27. prosince o svátku Svaté rodiny je zde titulární slavnost. Lze získat plnomocné odpustky.

Aktuální situaci ohledně Domku sv. Rodiny si můžete přečíst na nástěnce pod kůrem a na webu.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


13. prosince 2015                                                               3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. prosince 17:30  za Annu Ševelovou a manžela a na určitý úmysl
Neděle   20. prosince  7:30  za Marii a Antonína Valešovy a celou rodinu              
                                 10:30  za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy, za Ludmilu, Jana a Marii Braunovy
                                           a poděkování za celý rok        

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   14. prosince   památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Pohled pro misie – za celou farnost jsme odeslali 937Kč. Pán ať odplatí Vaše dary.

V pondělí 14. prosince se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05h.

První zkouška Sboru mladých na vánoční zpívání bude v pátek 18. prosince od 16:45 v Domku. Dále v pondělí 21. a úterý 22. prosince v 16h. Termíny jsou na webových stránkách.

Kdo byste chtěli pozvat otce Jiřího na nedělní oběd, můžete se zapsat do seznamu v sakristii.

Příležitost ke svátosti smíření je každou neděli 7:00 – 7:20 a každé úterý 17:00 – 17:20 v Domku.

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnce u kropenky.

Adventní hra „Půjdem spolu do Betléma“ je u sakristie. Svoji stopu mohou přidat děti i dospělí.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


6. prosince 2015                                                                 2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       8. prosince  17:30  za Julii Pospíšilovou
Neděle   13. prosince   7:30  za rodiny Veselých, Hudečkovu, Švarcovu a Kočích
                                  10:30  za rodiny Sobotkovu a Synkovu                        

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  7. prosince   památka sv. Ambrože, biskupa u učitele církve
Úterý     8. prosince   slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

V úterý 8. prosince začíná Svatý rok milosrdenství. V naší diecézi jej zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla a s otevřením Svaté brány. Zahájení v Denisových sadech v 9:00 h. Na dalších čtyřech významných místech v naší diecézi se také otevřou Svaté brány, informace jsou na nástěnkách či na webu biskupství.

Příležitost přijmout svátost smíření před vánočními svátky bude v sobotu 12. prosince od 15 do 17h v Domku Svaté rodiny, zpovídá P. Jan Pacner.

První zkouška Sboru mladých na vánoční zpívání bude v pátek 18. prosince od 16:45 v Domku. Další termíny jsou na webových stránkách.

Pohled pro misie - Dětmi malované pohlednice jsou v poličce pod kůrem. Dobrovolným příspěvkem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Paní katechetka připravila pro letošní advent na nástěnku u sakristie tematickou hru „Půjdem spolu do Betléma“.  Účastnit se mohou děti i dospělí.

Ke stažení a tisku

Kázání otce Jiřího

Ohlášky ve farním kostele sv. Bartoloměje


29. listopadu 2015                                                             1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      1. prosince  17:30  za Františka a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle   6. prosince    7:30  za rodinu Kozlovu, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                                  
10:30  za farníky             
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola
Úterý        1. prosince   nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Čtvrtek     3. prosince   památka sv. Františka Xaverského, kněze

Sbírka z minulé neděle na České katolické biblické dílo a českou biblickou společnost činila 9.800Kč. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.

Dětské mše svaté budou v naší farnosti slouženy ve farním kostele v Žebětíně vždy v pondělí v 17:30h, začínáme zítra - 30. listopadu.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 1. prosince v 19:00 do kostela v Žebětíně

V pátek 4. prosince se uskuteční návštěva nemocných.
V Žebětíně při mši sv. v 18:00 budou přijati do katechumenátu dospělí, kteří se připravují na křest.

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začíná v úterý
5. ledna v Domku Svaté rodiny od 16 do 17h.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili Dne Bible a Pohledu pro misie. Dětmi malované pohlednice jsou ke koupi v poličce pod kůrem. Dobrovolným příspěvkem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Průvodce adventem je v poličce pod kůrem. Za jeden kus vhoďte do kasičky u vchodu 9Kč.

Společenství živého růžence zve mezi sebe nové členy - chybí 5 lidí. Hlásit se můžete paní Libuši Brázdové, kontakt na webu kaple.

Zápis z listopadového jednání ekonomické rady je na nástěnce pod kůrem.

Paní katechetka připravila pro letošní advent na nástěnku u sakristie tematickou hru „Půjdem spolu do Betléma“.  Účastnit se mohou děti i dospělí.

Ke stažení a tisku


22. listopadu 2015                                                            Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    24. listopadu  17:30  dosud volná
Neděle 29. listopadu    7:30  za rodinu Jansovu, Rozboudovu, zesnulé manžele Varyšovy a Jana Raidu 
                                  10:30  za rodinu Rejtorálovu   

Svátky v tomto týdnu:
Úterý    24. listopadu     památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků
Středa  25. listopadu     nezávazná památka sv. Kateřiny alexandrijské, panny a mučednice

Po prozkoumání zájmu o přípravu ke svátosti biřmování v naší farnosti se otec Jiří rozhodl, že příprava začne až v září příštího roku. Podrobnosti dáme včas vědět.

Dětské mše svaté budou v naší farnosti slouženy ve farním kostele v Žebětíně vždy v pondělí v 17:30h, začínáme 30. listopadu.

Příprava k 1. sv. přijímání (týká se dětí ze třetích tříd a starších) začne od 5. ledna v Domku Svaté rodiny v úterý od 16 do 17h.

Dnešní sbírka je podle přání ČBK určena na České katolické biblické dílo
a českou biblickou společnost
.
Na oslavu Dne Bible jste zváni dnes odpoledne do kaple. Od 16 do 18h můžete naslouchat Božímu slovu. Pro děti je ve stejnou dobu v Domku připravena akce Pohled pro misie.

Adventní věnce budeme v domku vyrábět v sobotu 28. listopadu mezi 14 a 17h. Od 18:30 společně prožijeme „církevní silvestr“- rozloučíme se s letošním liturgickým rokem a oslavíme příchod nového. Otec Jiří promítne fotky z Finska, následuje volný program. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení. Plakáty na obě akce jsou na venkovní vývěsce.

Příští neděli 29. listopadu proběhne na obou mších svatých žehnání adventních věnců.

V poličce pod kůrem najdete Průvodce adventem, který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství. Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu.

8. prosince začíná Svatý rok milosrdenství. I v naší diecézi se na pěti významných místech otevřou svaté brány, další informace najdete na nástěnce či na webu biskupství.

Farní ples se bude konat 23. ledna 2016. Vstupenky budou k prodeji začátkem ledna.

Ke stažení a tisku


15. listopadu 2015                                                        33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     17. listopadu 17:30  za Marii Hotárkovou
Neděle   22. listopadu  7:30  za farníky                      
                                  10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče              

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     17. listopadu    památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Sobota   21. listopadu   památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Dnes v 17h bude v Domku schůzka členů Živého růžence. Kdo byste se rádi k této formě modlitby přidali, jste zváni též.

Díky všem za pomoc při sobotní brigádě. Vzhledem k tomu, že se podařily všechny plánované práce, úterní brigáda nebude.

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 v 17:30 bude v katedrále sv. Petra a Pavla sloužena mše svatá za uprchlíky, kteří zemřeli na cestě za lepším životem.  Celebruje o. biskup Vojtěch, pořádá komunita  San´Egidio.

V neděli 22. listopadu bude sloužit mši sv. v 10:30 P. Jan Pacner a zpívat bude Svatomichalská gregoriánská schola.

Sbírka příští neděle 22. listopadu bude podle přání ČBK určena na České katolické biblické dílo a českou biblickou společnost
V tento den, v neděli 22. listopadu oslavíme v naší farnosti Den Bible. Od 16  do18h bude v kapli znít Boží Slovo. Kdo se chcete připojit ke čtení, přihlaste se, prosíme, do pátku 20. listopadu na webu kaple nebo u Petry Doffkové.
Pro děti je ve stejnou dobu v Domku připravena akce Pohled pro misie.

Ve čtvrtek 26. listopadu si připomeneme 967 let od příchodu benediktinů do Rajhradu. Mši svatou s gregoriánským chorálem bude sloužit P. Pavel Haluza. Po mši svaté bude tradiční setkání farníků a přátel kláštera v refektáři. Všechny Vás srdečně zvou benediktini.

Adventní věnce budeme v domku vyrábět v sobotu 28. listopadu mezi 14 a 17h.Od 18:30 společně prožijeme „církevní silvestr“- rozloučíme se s letošním liturgickým rokem a oslavíme příchod nového. Otec Jiří promítne fotky z Finska, následuje volný program. Prosíme, doneste s sebou něco malého k občerstvení. Plakáty na obě akce jsou na venkovní vývěsce.

Manželské ohlášky: 28. listopadu hodlají v kapli v Kohoutovicích uzavřít manželství Naděžda Friedmanová z Kohoutovic a Martin Svrček z Brna-Černých Polí.

Dopis kardinála Duky ke Dni Bible

Ke stažení a tisku


8. listopadu 2015                                                          32. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      10. listopadu  17:30   na určitý úmysl         
Neděle    15. listopadu   7:30   za prarodiče Plškovy, Navrátilovy, Jana Maulera a Jana,
                                               Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče          

                                    10:30   dosud volná                  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
Úterý      10. listopadu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Středa    11. listopadu památka sv. Martina, biskupa
Čtvrtek   12. listopadu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Pátek     13. listopadu památka sv. Anežky České

V pondělí 9. listopadu se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve čtvrtek 12. listopadu bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 12. listopadu od 20 do 21h.

Na sobotu 14. a na úterý 17. listopadu plánujeme brigádu, při které se farní kancelář a archív přestěhují do zadní místnosti, aby mohla přední velká místnost sloužit jako prostor pro setkávání, katecheze a farní kavárnu. Za každou nabídnutou pomoc děkujeme. Začátek oba dny v 9:00, oběd zajištěn. Zájemci se mohou hlásit u Jana Adolfa, kontakt na nástěnce u východu z kaple.  

V neděli 15. listopadu bude v 17h v Domku schůzka členů živého růžence. Kdo byste se rádi k této formě modlitby přidali, jste zváni též.

V neděli 22. listopadu oslavíme Den Bible. Od 16 do 18h bude v kapli čteno Písmo svaté. Během této doby můžete kdykoli přijít i odejít. Přijďte vytvořit společenství naslouchající Božímu slovu. Kdo se chcete připojit ke čtení, přihlaste se, prosíme, na webu kaple nebo u Petry Doffkové.
Pro děti je ve stejnou dobu v Domku připravena akce Pohled pro misie.

O první neděli adventní 29. listopadu zpívá sbor Kůrnice při ekumenické modlitbě se zpěvy z Taizé v kostele na Křenové. Kdo byste se chtěli ke zpěvu přidat, jste zváni na zkoušku dnes, 15. a 22. listopadu vždy od 19 do 20h v Domku. Info též na webu sboru.

V poličce pod kůrem je kasička, kam můžete přispět na projekt „Postavme školu v Africe“.

Ke stažení a tisku


1. listopadu 2015                                                       Slavnost Všech svatých

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   2. listopadu 17:30  za všechny zemřelé
Úterý       3. listopadu 17:30  na určitý úmysl    
Neděle     8. listopadu  7:30  za farníky  
                                  10:30  za Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře a rodiny Zimovu,
                                           Strýčkovu, Damborskou a Velanovu          
                  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   2. listopadu    vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Středa    4. listopadu    památka sv. Karla Boromejského, biskupa


Dnes v 15:30 bude na hřbitově v Žebětíně pobožnost za všechny věrné zemřelé.

V pondělí 2. listopadu o Památce všech věrných zemřelých bude mše sv. v kapli v 17:30.

Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, je možno v následujících dnech získat takto: Dnes odpoledne a zítra po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit se modlitbu Otče náš a Vyznání víry, od 1. do 8. listopadu navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky – svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

Úterní modlitba chval v Žebětíně pro nemoc odpadá.

Pátek 6. listopadu je první v měsíci, uskuteční se návštěva nemohoucích, a od 17:00 adorace Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 22. listopadu oslavíme Den Bible. Od 16 do 18h bude v kapli čteno Písmo svaté. Během této doby můžete kdykoli přijít i odejít. Přijďte vytvořit společenství naslouchající Božímu slovu. Kdo se chcete připojit ke čtení, přihlaste se, prosíme, na webu kaple nebo u Petry Doffkové.
Pro děti je ve stejnou dobu v Domku připravena akce Pohled pro misie, projekt Papežských misijních děl. Děti (jakéhokoli věku) namalují obrázek na prázdné pohlednice, které budou vystaveny k prodeji v kapli. Vybrané peníze poslouží jako podpora pro chudé děti z misií.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby napsali své jméno a kontakt do seznamu v poličce pod kůrem nebo aby se přihlásili elektronicky na webu kaple.

O první neděli adventní 29. listopadu zpívá sbor Kůrnice při ekumenické modlitbě se zpěvy z Taizé v kostele na Křenové. Kdo byste se chtěli ke zpěvu přidat, jste zváni na zkoušku o nedělích 8., 15. a 22. listopadu vždy od 19 do 20h v Domku. Info též na webu sboru.

Sbor mladých zpívá příští neděli 8. listopadu. Zkouška začíná v 8:45 v Domku. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají.

Na sobotu 14. a na úterý 17. listopadu plánujeme brigádu, při které se farní kancelář a archív přestěhují do zadní místnosti, aby mohla přední velká místnost sloužit jako prostor pro setkávání, katecheze a farní kavárnu. Za každou nabídnutou pomoc děkuji.

Ke stažení a tisku


25. října 2015                                                               30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    27. října       17:30  za Amálii Pekárkovou a rodinu Pekárkovu         
Neděle   1. listopadu         Slavnost Všech svatých
                                 7:30  za rodinu Čejkovu a Štěrbovu
                               10:30  za živou a zesnulou rodinu Fuskovu a Kubíčkovu                          

Svátky v tomto týdnu:
Středa        28. října      svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Čtvrtek       29. října      památka blah. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

O minulé – misijní – neděli se v celé farnosti vybralo v kostelní sbírce 24.700 Kč a při akci Misijní koláč 19.750 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať - zvlášť děkujeme nejmenovaným dárcům, kteří přispěli větší částkou. Děkuji také skautům za přípravu Misijního koláče. Výnos kostelní sbírky byl odeslán na děkanství, výnos z Misijního koláče přímo na účet Papežských misijních děl.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

Ve čtvrtek 29. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 19h v kapli.

V sakristii jsou ke koupi kalendáře na příští rok. Nově přibyl kalendář Svědkové víry, jehož koupí přispějete na stavbu kostela blah. Restituty Kafkové v Brně – Lesné.

V pondělí 26. října je adorační den farnosti. Jednotlivé farnosti naší diecéze mají přiděleny dny v roce, ve kterých se uskutečňuje celodenní výstav Nejsvětější svátosti, aby se v diecézi konala během roku neustálá adorace Pána v Eucharistii (i mimo kostela svaté Maří Magdaleny v Brně, kde je adorace každý den) Kaple bude otevřená od 9 do 19h. Děkuji všem, kteří se napsali do seznamu, a všechny ostatní srdečně zvu, aby se podle možnosti alespoň na chvíli přišli ztišit a poklonit před Pánem. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce pod kůrem.

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby napsali své jméno a kontakt do seznamu v poličce pod kůrem nebo aby se přihlásili elektronicky na webu kaple.

2.11. o Památce všech věrných zemřelých bude mše sv. v kapli  v 17:30.

Sbor mladých bude zpívat v neděli 8. listopadu. Zkouška začíná v 8:45 v Domku, zpíváme při mši sv. v 10:30. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají.

Ke stažení a tisku


18. října 2015                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      20. října     17:30  za zesnulého Miloše Chmelíka
Neděle    25. října       7:30  za Boženu a Františka Dalerovy                
                                10:30  za Petra a Vladimíra Fialovy, manžele Styborovy a Jaroslava Horského   

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   22. října      nezávazná památka sv. Jana Pavla II. papeže

Dnes je celosvětový misijní den, výtěžek sbírky z kasičky (v kapli i před kaplí) poputuje na papežské misijní dílo. Po obou mších svatých se před kaplí (v Domku – podle počasí) uskuteční akce Misijní koláč - spolu se skauty srdečně zveme. Pán ať odplatí Vaše dary.

Ve čtvrtek 22. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 19h v kapli.

V sakristii jsou ke koupi kalendáře na příští rok.

Bylo spuštěno přihlašování na Světové dny mládeže 2016 V Krakově. Zájemci se mohou přihlásit online na www.krakov2016.signaly.cz.

V pondělí 19. října od 17 hodin koná se v Domku Svaté rodiny koná beseda s kohoutovickou rodačkou, herečkou Gabrielou Vránovou. Všichni jste srdečně zváni.

V pondělí 26. října je adorační den farnosti. Kaple bude otevřená od 9 do 19h. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl.

Ke stažení a tisku


11. října 2015                                                               28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     13. října     17:30  za rodiny Doležalovu a Spurnou      
Neděle   18. října      7:30  za manžele Mokrých, manžele Kramářovy, manžele Hodkovy a Albínu Vikovou
                               
10:30  za farníky                      

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   15. října    památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek     16. října    nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice
                             a sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Sobota   17. října    památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 

V pondělí 12. října se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve čtvrtek 15. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 19h v kapli.

Příští neděli 18. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého.

V sakristii jsou ke koupi kalendáře na příští rok.

Bylo spuštěno přihlašování na Světové dny mládeže 2016 V Krakově. Zájemci se mohou přihlásit online na www.krakov2016.signaly.cz.

Kdo byste rádi pozvali otce Jiřího na nedělní oběd, zablokujte si termín na seznamu v sakristii.

Oproti původnímu plánu budou vstupenky na hlavní mši sv. Národního Eucharistického kongresu vydávány přímo na místě – tedy v sobotu 17. října od 8:00 na náměstí Svobody.

V pondělí 26. října je adorační den farnosti. V kaple bude otevřená od 9 do 19h. Prosíme, zapište do seznamu v poličce pod kůrem, aby v kostele po celý tento čas někdo byl. 

Ke stažení a tisku


4. října 2015                                                                 27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       6. října       17:30  za živou a zesnulou rodinu Chmelíkovu, Sedlaříkovu a Maděrovu      
Neděle   11. října         7:30  za Jana a Marii Adolfovy a živou rodinu;
                                           
za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru; 
 
                               10:30  za zesnulou rodinu Boráňovu, Kolaříkovu, Vávrovu a Mikuláškovu                                                      

Svátky v tomto týdnu:
Středa         7. října        památka Panny Marie Růžencové

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 6. října v 19:00 do kostela v Žebětíně.

Ve čtvrtek 8. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 19h v kapli.

Sbor mladých bude letos zpívat každou druhou neděli v měsíci. Zkouška bude příští neděli 11. října od 8:45 v Domku, zpíváme při mši sv. v 10:30. Svačina je zajištěna. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají. (www.sbor.kaplekohoutovice.cz)

Vstupenky na Národní eucharistický kongres si můžete vyzvednout v sakristii nebo v případě potřeby u pastorační asistentky Petry Doffkové. K dispozici by měly být příští neděli (11. října). Doprava na hlavní mši kongresu bude individuální.

Za 14 dní - v neděli 18. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny. Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého.

V sakristii jsou ke koupi kalendáře na příští rok. Kdo máte zájem o týdeník Světlo, zapište se do seznamu v poličce pod kůrem.

Bylo spuštěno přihlašování na Světové dny mládeže 2016 V Krakově. Zájemci se mohou přihlásit online na www.krakov2016.signaly.cz.

Zápis z prvního zasedání ekonomické rady farnosti je k nahlédnutí na nástěnce.

Ke stažení a tisku


27. září 2015                                                                 26. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   28. září             Slavnost svatého Václava
                               7:30  za Václava Gabriela, jeho rodiče a sourozence
Úterý       29. září   17:30  za rodinu Křížovu a na určitý úmysl
Neděle      4. října    7:30  za farníky                      
                              10:30  na určitý úmysl                       

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   28. září    slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Úterý      29. září    svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa    30. září    památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Čtvrtek     1. října   památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek       2. října   památka sv. andělů strážných

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

Ve čtvrtek 1. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 19h v kapli.

V pátek 2. října se uskuteční návštěva nemohoucích.

Zveme malé děti na Sboreček - nedělní zpívání při druhé mši svaté. Scházíme se každou neděli v 10 hodin v Domku Svaté rodiny; nacvičíme jednu písničku, kterou pak při mši zazpíváme. První setkání je v neděli 4. října v 10h v Domku.

Sbor mladých bude letos zpívat každou druhou neděli v měsíci. První setkání bude 11. října. Zkouška začíná v 8:45 v Domku, zpíváme při mši sv. v 10:30. Svačina je zajištěna. Srdečně zveme všechny, kdo rádi zpívají. 
www.sbor.kaplekohoutovice.cz 

Žebětínská skautská družina Tučňáků mezi sebe příjme nové členy. Tučňáci jsou družinkou, která je určená postiženým dětem. Máte-li zájem či víte o někom ve vašem okolí, kontaktuje vedoucí Alenu Zrnečkovou. Telefonní číslo v sakristii.

V sakristii jsou ke koupi kalendáře na příští rok.

Do ekonomické rady farnosti byli jmenováni tito farníci:
za Žebětín David Vošmera a Pavel Šalomon, za Kohoutovice Jiří Doffek a Jaroslav Suchý. Děkuji jmenovaným za ochotu přijmout spoluzodpovědnost za budoucí hospodaření farnosti a vyprošuji Boží požehnání. 

Ke stažení a tisku


20. září 2015                                                                 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     22. září       17:30  za zesnulou Marii Vávrovu a Mlčkovu      
Neděle   27. září        7:30  za farníky             
                               10:30  za dar života a víry děkuje své matce syn dr. Sobotka                      

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  21. září       svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Středa    23. září       památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Na potřeby děkanství bylo ze sbírky z minulé neděle za celou farnost odesláno 15.100Kč. Pán ať odplatí Vaše dary.

Děkujeme všem, kdo se zapojili do organizace farního víkendu.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 24. září od 20 do 21h.

O slavnosti svatého Václava v pondělí 28. září bude v kapli sloužena mše sv. v 7:30.

Zveme malé děti na Sboreček - nedělní zpívání při druhé mši svaté. Scházíme se každou neděli v 10 hodin v Domku Svaté rodiny, nacvičíme jednu písničku, kterou pak při mši zazpíváme. První setkání je v neděli 4. října v 10h v Domku.

Manželské ohlášky: dne 3. 10. hodlají uzavřít církevní sňatek Monika Tichá a Petr Příkazský, oba z Kohoutovic.

Ke stažení a tisku


13. září 2015                                                                 24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     15. září   17:30  za rodinu Širůčkovu
Neděle   20. září    7:30  za rodiče Kremplovy a Gabrielovy
                           10:30  za rodinu Matyáškovu                                                    

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   14. září       svátek Povýšení svatého kříže
Úterý      15. září       památka Panny Marie bolestné
Středa    16. září       památka sv. Ludmily, mučednice

Dnešní sbírka je určena na potřeby děkanství. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí 14. září bude v Radiu Proglas místo růžence mše svatá.

Rozvrh výuky náboženství je na nástěnce a na webu. Začíná se učit od pondělí 14. září.

Kontakty na vedoucí všech farních aktivit najdete na nástěnce u kropenky a na webových stránkách.

Dnes odpoledne se sejdeme farním dni. Začínáme ve 14:30 požehnáním ve farním kostele.

Celoroční hra pro děti - „žebřík do nebe" - je připravená na nástěnce u sakristie.

Ke stažení a tisku


6. září 2015                                                                   23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       8. září    17:30  za Annu Minářovou a syna
Neděle   13. září      7:30  za farníky
                             10:30  za Jiřího Doležala

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       8. září     svátek Narození Panny Marie

Příští neděli bude sbírka na potřeby děkanství. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Chcete-li prostřednictvím Diecézní charity pomoci uprchlíkům, informace jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet dnes od 19:00 v Domku. Zveme mezi sebe nové členy. Minimální věk je 10 let.

Zveme všechny, komu je 14 let a víc, do Mládežáckého spolča každé úterý od 19 do 20:45 v Domku Svaté rodiny. První setkání 8. září.

Společenství děvčat od 1. do 9. třídy bude každý čtvrtek v Domku. První setkání máme ve čtvrtek 10. září v 17h. Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend.
V sobotu 12. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v poličce pod kůrem. Pěší pouť s otcem Jiřím: sraz ve 14:15 na konečné v Útěchově. Spojení je na plakátě a na webu.
Farní den v neděli 13. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele.

Výuka náboženství začne od pondělí 14. září. Přesný rozvrh je ještě v řešení, změny budou na webu kaple. Omlouváme se za komplikace a prosíme o trpělivost.

V sobotu 19. září hodlají uzavřít sňatek tito snoubenci:
ve farním kostele v Žebětíně Marta Nováková a Hynek Roštínský; oba z Kohoutovic
v kostele sv. Tomáše Magdaléna Chmelíková z Kohoutovic a Carl von Jagwitz z Cách v Německu

Celoroční hra pro děti - „žebřík do nebe" - je připravená na nástěnce u sakristie.

Ke stažení a tisku


30. srpna 2015                                                              22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       1. září   17:30  za školáky a studenty      
Neděle    6. září     7:30  dosud volná          
                           10:30  za rodiny Holíkovu a Házovu a za zesnulé rodiče;
                                     za Petra Fialu, rodiče Braunovy, syna Františka a Boží ochranu pro žijící rodinu         

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   3. září     památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

V pátek 4. září se uskuteční návštěva nemohoucích.

Zveme všechny holky od 1. do 9. třídy na spolčo, které bude každý čtvrtek v Domku. První setkání máme ve čtvrtek 10. září v 17h. Pro bližší informace se obracejte na Veroniku Hrabovskou nebo Barboru Palátovou.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 6. září v 19:00 v Domku. Zveme mezi sebe nové členy. Minimální věk je 10 let.

Rozvrh výuky náboženství a přípravy na 1. sv. přijímání je na nástěnce a na webu.

Kontakty na vedoucí všech farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

Pokud se chcete účastnit hlavní bohoslužby Národního eucharistického kongresu 17. 10. 2015 v 10:30 na Náměstí Svobody v Brně, dnes je poslední možnost zapsat se do archu v poličce pod kůrem. Kdo byste chtěli sloužit při této mši jako akolyté nebo ministranti, napište ke svému jménu poznámku (akolyta, ministrant).

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend.
V sobotu 12. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os.
Farní den v neděli 13. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Další informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Ke stažení a tisku


23. srpna 2015                                                              21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle      30. srpna      7:30  za farníky             

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí     24. srpna    svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Čtvrtek      27. srpna    památka sv. Moniky
Pátek        28. srpna    památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Sobota      29. srpna    památka umučení sv. Jana Křtitele

Kontakty na kněze, kteří zastoupí otce Jiřího při zaopatřování a pohřbech, jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Dnes jsou v Žebětíně hody. V 15:30 požehná chase jáhen Ivan Synek.

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se koná v sobotu 29. srpna.
Od 9 do 16h je připraven bohatý program pro celou rodinu.

5. září 2015 v kostele sv. Augustina budou oddáni pan Pavel Zrnečko z naší farnosti a slečna Anna Kiliánová z farnosti Starý Lískovec.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 12. a 13. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Ke stažení a tisku


16. srpna 2015                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle      23. srpna    7:30  za Stanislava Pernicu

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek      20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Pátek        21. srpna    památka sv. Pia X., papeže
Sobota      22. srpna    památka Panny Marie Královny

V neděli 23. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00, celebruje P. Jiří Cajzl, v 15:30 požehná chase jáhen Ivan Synek.

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se koná v sobotu 29. srpna.
Od 9 do 16h je připraven bohatý program pro celou rodinu.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 12. a 13. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Pokud se chcete účastnit hlavní bohoslužby Národního eucharistického kongresu 17. 10. 2015 v 10:30 na Náměstí Svobody v Brně, zapište se do archu
v poličce pod kůrem. Kdo byste chtěli sloužit při této mši jako akolyté nebo ministranti, napište ke svému jménu poznámku (akolyta, ministrant).

Kontakty na kněze, kteří zastoupí otce Jiřího při zaopatřování a pohřbech, jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Ke stažení a tisku


9. srpna 2015                                                                19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    16. srpna      7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče                                                                  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí    10. srpna     svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Úterý       11. srpna     památka sv. Kláry, panny
Pátek      14. srpna     památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Sobota    15. srpna     slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Kontakty na kněze, kteří zastoupí otce Jiřího od 10. do 29. srpna při zaopatřování a pohřbech, jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Ke stažení a tisku


2. srpna 2015                                                                18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    9. srpna    7:30  za farníky                                                           

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      4. srpna      památka sv. Jana Vianeye, kněze
Čtvrtek   6. srpna      svátek Proměnění Páně
Sobota   8. srpna      památka sv. Dominika, kněze

V pátek 7. srpna se uskuteční návštěva nemohoucích.

Pokud se chcete účastnit hlavní bohoslužby Národního eucharistického kongresu 17. 10. 2015 v 10:30 na Náměstí Svobody v Brně, zapište se do archu v poličce pod kůrem.

Oslavy Dne Brna na památku 370. výročí úspěšné obrany města Brna proti Švédům proběhnou 15. a 16. srpna. 
V sobotu 15. srpna slouží v 18 hodin mši sv. v bazilice na Starém Brně brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
V neděli 16. srpna slouží v 10:30 mši sv. v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla arcibiskup pražský Dominik Duka.

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se koná v sobotu 29. srpna.
Od 9 do 16h je připraven bohatý program pro celou rodinu.

Ke stažení a tisku


26. července 2015                                                         17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   2. srpna    7:30  za Antonína a Marii Valešovy a celou rodinu;
                    
                  za Jiřího a Růženu Pávkovy, rodiče Lahodovy a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   27. července     památka sv. Gorazda a druhů
Středa    29. července     památka sv. Marty
Pátek     31. července     památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Sobota     1. srpna          památka sv. Alfonse Maria z Liguori, kněze a učitele církve

Národní eucharistický kongres vyvrcholí v sobotu 17. října 2015. V Brně na náměstí Svobody bude v 10:30 hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo např. při papežské návštěvě. Pokud máte zájem, zapište se na arch v poličce pod kůrem, přihlášku budeme podávat za celou farnost.

Od 1. srpna je administrátorem naší farnosti P. Jiří Bůžek.

Ke stažení a tisku


19. července 2015                                                         16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   26. července       7:30     na úmysl dárce                                                            

Svátky v tomto týdnu:
Středa   22. července        památka sv. Marie Magdalény
Čtvrtek  23. července        svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Sobota  25. července        svátek sv. Jakuba, apoštola

Tradiční mše svatá u Helenčiny studánky, kterou pořádá společenství farností Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice, se koná ve středu 22. července v 17:00. Pouze v případě velmi špatného počasí by se bohoslužba konala v kostele ve Veverských Knínicích. Mapa je na venkovní vývěsce.

Národní eucharistický kongres vyvrcholí v sobotu 17. října 2015.
V Brně na náměstí Svobody bude v 10:30 hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky, podobně, jako tomu bylo např. při papežské návštěvě. Pokud máte zájem, zapište se na arch v poličce pod kůrem, přihlášku budeme podávat za celou farnost.

Ke stažení a tisku


12. července 2015                                                         15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle   19. července      7:30     za farníky                                                                   

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     14. července      památka blah. Hroznaty, mučedníka
Středa   15. července      památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Čtvrtek  16. července      památka Panny Marie Karmelské

Dnes nebude v Žebětíně eucharistická adorace.

Ke stažení a tisku


5. července 2015                                            Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    12. července     7:30   za Františka Sojku; za Blaženu, Stanislava a Nepomucenu Dvořáčkovy

Svátky v tomto týdnu:
Sobota    11. července      svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

Katolická charismatická konference se koná od 8. do 12. července. Účast je možná i bez předchozího přihlášení -  registrace probíhá u vstupu G2, zastávka tramvaje Výstaviště-vstup G2. Program najdete na nástěnce.

Dnes v 10:30 vysílá ČT bohoslužbu na Velehradě.

Ke stažení a tisku


28. června 2015                                                            13. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      30. června    17:30  za stálé zdraví a boží pomoc pro Lucii Synkovou a celou rodinu Synkovu
Neděle   5. července            Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
           
                        7:30  na určitý úmysl  

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí 29. června     slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů naší diecéze
Pátek     3. července  svátek sv. Tomáše, apoštola
Sobota   4. července  památka sv. Prokopa, opata

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činila 3.200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 v Domku Svaté rodiny.

Návštěva nemohoucích se uskuteční v pátek 3. července.

O prázdninách bude v kapli jen jedna mše svatá v neděli v 7:30.

Přihlášky do náboženství jsou u kropenky.

Přehled některých poutí ke sv. Cyrilu a Metodějovi a primičních mší najdete na nástěnce u východu z kaple.

Po mši svaté si mohou děti přijít pro odměnu za celoroční cestu do božího srdce.

Ke stažení a tisku


21. června 2015                                                            12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     23. června   17:30  za zesnulého o. Ladislava Vybírala, Ladislava Rosenbergera a manželku
Neděle   28. června    7:30  za farníky                      
                                10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa   24. června     slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Dnes po obou mších dostanou děti malou odměnu za celoroční cestu do božího srdce.

Přihlášky do náboženství jsou u kropenky, vyplněné prosíme, odevzdejte do sakristie. Jsou k dispozici také na webu kaple.

Táborák pro rodiny s malými dětmi se koná ve středu 24. června od 16:30 na zahradě Domku.

Po mši sv. je v 8:45  v domku ministrantská schůzka.

Ke stažení a tisku


14. června 2015                                                            11. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      16. června  17:30  na určitý úmysl    
Neděle    21. června   7:30  na určitý úmysl                       
                                10:30  za Helenu Drápalovou a rodiče Jelínkovy a Drápalovy

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  15. června  památka sv. Víta, mučedníka
Pátek    19. června  památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Na příští neděli 21. června je vyhlášena Sbírka na bohoslovce.

Dnes od 16 do 19h můžete přijít do Domku vyrobit hračku pro děti z Ukrajiny.

Ve čtvrtek 18. června bude v kapli od 20 do 21h tichá adorace.

Příští neděli 21. června zveme všechny kluky od 6ti let na poslední ministrantskou schůzku, která se bude konat v Domku Sv. rodiny v době mezi 1. a 2. mší svatou. Začátek zhruba v 8:45h. Snídaně je zajištěna. Bližší informace u Pavla Zrnečka.

Táborák pro rodiny s malými dětmi se koná ve středu 24. června od 16:30 na zahradě Domku.

Křesťanský multižánrový festival Kefasfest se koná 26. - 28. června v Dolních Kounicích.

Dnes po obou mších dostanou děti malou odměnu za celoroční cestu do božího srdce.

Přihlášky do náboženství na ZŠ Pavlovská a Chalabalova pro příští školní rok jsou u kropenky, vyplněné odevzdejte do sakristie. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit. Předběžný rozvrh je na nástěnce. Přihláška i rozvrh jsou také na webu kaple.

Ke stažení a tisku


7. června 2015                                                              10. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       9. června    17:30  dosud volná
Neděle   14. června     7:30  za Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče
                                 
10:30  za farníky                             

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   11. června  památka sv. Barnabáše, apoštola
Pátek     12. června  svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Sobota   13. června  památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Dnešní sbírka poslouží na zajištění příprav Národního eucharistického kongresu. Pán ať odplatí vaše dary.

Slavnost Těla a krve Páně bude slavena dnes v 15:30 v kostele sv. Janů (u minoritů). Po mši vyjde z kostela eucharistický průvod městem do katedrály sv. Petra a Pavla, kde bude od cca 18:00 do 18:30 hodin adorace, kterou povede brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V pondělí 8. června se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

K výrobě látkových měkkých hraček pro děti z Ukrajiny jste zváni do Domku ve středu 10. června a v neděli 14. června. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít. Čím více hraček se nám povede vyrobit, tím více radosti uděláme. Bližší informace na venkovní nástěnce a na webu.

Od 11. do 14. června se v Náměšti nad Oslavou koná festival křesťanské kultury – Náměšťfest. Plakát je na nástěnce.

Přihlášky do náboženství na ZŠ Pavlovská a Chalabalova pro příští školní rok jsou u kropenky, vyplněné odevzdejte do sakristie. Přihlášku je třeba vyplnit pro každé dítě, které se má výuky účastnit. Předběžný rozvrh je na nástěnce. Přihláška i rozvrh jsou také na webu kaple.

Příští týden ve čtvrtek 18. června bude v kapli od 20 do 21h tichá adorace.

Farní víkend letos proběhne v sobotu 12. září (pouť na Vranov) a v neděli 13. září (farní den). Prosíme, rezervujte si tento termín v kalendářích.

Ke stažení a tisku


31. května 2015                                                                 Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      2. června    17:30  na úmysly dárce
Neděle   7. června      7:30  za zemřelého syna Davida                
                                10:30  za Annu a Vladimíra Nakládalovy, snachu Janu a celou rodinu

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   1. června    památka sv. Justina, mučedníka
Středa    3. června    památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Čtvrtek   4. června    Slavnost Těla a Krve Páně
Pátek     5. června    památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sobota   6. června    památka sv. Norberta, biskupa

Ve dnech 3. - 5. června navštíví kostel u sv. Janů (minoritů) v Brně kopie slavné sochy sv. Archanděla Michaela z Gargana.

V neděli 7. června zveme všechny  ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. V kostele sv. Janů (u minoritů)začíná mše svatá v 15.30hod. Hlavním celebrantem bude provinciál jezuitů o. Josef Stuchlý. Liturgii svým zpěvem doprovází Schola brněnské mládeže. Po mši svaté půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály, kde bude od cca. 18.00 do 18.30 hod. adorace, kterou povede brněnský o. biskup Vojtěch Cikrle. 

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle činila 2300 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Za celou farnost odešleme 11.000Kč.

Májová pobožnost s mariánskými zpěvy bude dnes v 19h v rámci Klubu křesťanských seniorů. Pravidelné setkání seniorů v 17h v Domku se nekoná.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 2. června v 19:00 do kostela v Žebětíně.

Ve čtvrtek 4. června o slavnosti Těla a Krve Páně bude sloužena mše sv. v Žebětíně v 18:30.

V pátek 5. června se uskuteční návštěva nemohoucích.

Formou celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na neděli 7. června pro všechny farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle a podle svých možností podílet na zajištění nutných praktických příprav Národního eucharistického kongresu a přispět tak k jeho zdárnému průběhu.

K výrobě látkových měkkých hraček pro děti z Ukrajiny jste zváni ve středu 10. června a v neděli 14. června. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít. Čím více hraček se nám povede vyrobit, tím více radosti uděláme. Bližší informace na venkovní nástěnce a na webu.

Ke stažení a tisku


24. května 2015                                                         Seslání Ducha Svatého

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     26. května     17:30  na určitý úmysl
Neděle   31. května              Slavnost Nejsvětější Trojice   
                                   7:30  za Annu a Františka Brázdovy a sourozence                
                                 10:30  za farníky

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      26. května  památka sv. Filipa Neriho, kněze
Sobota   30. května  památka sv. Zdislavy

Milé sestry, milí bratři, v letošním roce si v Brně  připomínáme  nejen 70. výročí  ukončení druhé světové války, ale 30. května uplyne rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání německy mluvícího obyvatelstva
z Brna. Vedení města se rozhodlo důstojně uctít památku všech obětí a vyhlásilo rok 2015 Rokem smíření.

Stalo se již tradicí, že 30. května organizují občanské iniciativy vzpomínkový pochod z Brna do Pohořelic. Letošní vzpomínkový pochod, "Pouť smíření", bude symbolicky otočen, trasa povede  z Pohořelic do Brna. Po zahájení v 9.00  hodin následuje  v 9.30 hodin u Pamětního kříže v Pohořelicích  ekumenická modlitba za oběti pochodu. Po ní se účastníci vydají na  cestu do Brna. Asi v 17.00 hodin připutují ke klášteru Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici, kde se k nim připojí řada čestných hostů z České republiky i ze zahraničí a společně ve vzpomínkovém pochodu dorazí k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Zde bude v 17.30 hodin pochod završen pietním aktem u památníku v zahradě augustiniánského kláštera, při kterém se po městě rozeznějí kostelní zvony.
V neděli 31. května 2015 v 11.00 hodin bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně otec biskup Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě s prosbou za smíření, na kterou jste všichni také zváni.

Dnešní sbírka je určena na charitativní účely. Pán Bůh Vám odplať Vaše dary.

Májové pobožnosti jsou každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

Noc kostelů proběhne letos v pátek 29. května. Naše kaple se od 19 do 21h zapojí krátkou komentovanou prohlídkou a malým občerstvením.

1. sv. přijímání bude v kapli příští neděli 31. května při mši sv. v 10:30.
Zpívá Sbor mladých.

K výrobě látkových měkkých hraček pro děti z Ukrajiny jste zváni ve středu 10. června a v neděli 14. června. Půjde o skutečně jednoduchou výrobu, nebojte se přijít. Čím více hraček se nám povede vyrobit, tím více radosti uděláme. Bližší informace na venkovní nástěnce a na webu.

Ke stažení a tisku


17. května 2015                                                             7. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      19. května    17:30  na určitý úmysl
Neděle    24. května             Slavnost Seslání Ducha Svatého     
                                   7:30  za rodiny Dvořáčkovu, Havlíčkovu a Pitkovu             
                                 10:30  za Ladislava Mejzlíka a živou a zesnulou rodinu z obou stran;

                                           za rodinu Holíkovu, Házovu a zesnulé rodiče                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa     20. května    památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Dnes zde druhá mše nebude; v Rajhradě bude od 15h májová, od 15:15 poutní mše. Objednaný autobus pojede od hájenky ve 14:15.

Do dózy v poličce pod kůrem můžete ještě dnes po mši napsat svoje anonymní poděkování nebo prosby, které poneseme v obětním průvodu v Rajhradě. Informace o pouti najdete na nástěnce pod kůrem a na webu.

Májové pobožnosti jsou každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá. Dnes bude májová v Rajhradě, zde ne.

Svatodušní novénu se modlíme každý den do soboty 23. května vždy ve 20:30 v kapli.

Dnes po mši sv. je v Domku ministrantská schůzka.

Sbírka na charitativní účely je vyhlášená na příští neděli 24. května.

Otec Pavel všechny zdraví a děkuje za modlitby. Kontakty na zástupy pro naléhavé případy jsou na webu, nástěnce u kropenky a na kapli. 

Ke stažení a tisku


10. května 2015                                                             6. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      12. května  17:30  na poděkování za 80 let života, 56 roků lásky zemřelé manželky a Boží pomoc
                                         a milosrdenství pro živou 
a zemřelou rodinu
Čtvrtek   14. května            Slavnost Nanebevstoupení Páně
             
                  17:00  na určitý úmysl
Neděle   17. května    7:30  za  rodiče Adolfovy a syny               

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   14. května  slavnost Nanebevstoupení Páně
Sobota   16. května  památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Otec Pavel všechny zdraví a děkuje za modlitby. Kontakty na zástupy pro naléhavé případy jsou na webu, nástěnce u kropenky a na kapli.

Májové pobožnosti jsou každý den v 19h kromě úterý a čtvrtka, kdy je mše svatá.

V pondělí 11. května se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 14. května zde bude sloužena mše svatá v 17h.

Svatodušní novéna bude probíhat od pátku 15. května do soboty 23. května vždy ve 20:30 v kapli. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se dnes po mši u p. Doffkové.

Sbor mladých zve všechny, kteří mají chuť, na nácvik písní k prvnímu svatému přijímání. První zkouška bude v pátek 15. května v 16:45 v Domku. Zváni jsou všichni od 1. třídy výš.

V neděli 17. května vykoná naše farnost jarní děkovnou pouť do opatského kostela v Rajhradě, též vykonáme v 15h májovou pobožnost ke cti Rajhradské Panny Marie, v 15:15 mše sv.
Od hájenky ve 14:15 pojede objednaný autobus. Zájemci se mohou zapsat na seznam pod kůrem.
Mše svatá bude v kapli pouze v 7:30.

Přes formulář na webu kaple nebo zde do dózy v poličce pod kůrem můžete do 17. května napsat svoje anonymní poděkování nebo prosby, které při poutní mši sv. v Rajhradě poneseme v obětním průvodu. Informace o pouti najdete na nástěnce pod kůrem a na webu.

Zveme všechny kluky od 6ti let příští neděli 17. května po ranní mši do Domku Svaté rodiny na ministrantskou schůzku. Snídaně je zajištěna. Bližší informace u Pavla Zrnečka.

U kropenky jsou blahopřání ke svátku matek, tak si je, maminky, rozeberte.

Ke stažení a tisku


3. května 2015                                                               5. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý        5. května  17:30 za Vlastimila Zemana a dvoje rodiče;
                                         
za živou a zemřelou rodinu Chlubnou a za dar víry
Neděle   10. května    7:30  za Josefu a Jaroslava Gábrovy a za zemřelou přízeň 
                     
           10:30 na určitý úmysl                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa         6. května    památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Na farním dobročinném bazaru se vybralo 12.700Kč. Na vzdělání adoptovaného Florvila použijeme 6.500Kč, zbylých 6.200Kč bylo odesláno přes účet Charity Znojmo na pomoc Ukrajině. Díky všem, kdo jste přispěli i vám, kdo jste se zapojili do organizace.

Poděkování Charity za postničky z naší farnosti najdete na venkovní nástěnce.

Májové pobožnosti jsou každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 5. května v 19:00 do kostela v Žebětíně.

V pondělí 11. května si můžete mezi 8 a 15h v nemocnici na Žlutém kopci nechat zdarma zkontrolovat mateřská znaménka v rámci Evropského dne melanomu.

Svatodušní novéna začíná 15. května. Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se do neděle 10. května u p. Doffkové.

Sbor mladých zve děti od první třídy a starší na zkoušku v pátek 15. května v 16:45 v Domku. Připravujeme program na první svaté přijímání, které bude 31. května.

V neděli 17. května vykoná naše farnost jarní děkovnou pouť do opatského kostela v Rajhradě, též vykonáme v 15h májovou pobožnost ke cti Rajhradské Panny Marie. Od hájenky ve 14:15 pojede objednaný autobus. Zájemci se mohou zapsat na seznam pod kůrem. Mše svatá bude s nedělní platností, takže kdo pojedete do Rajhradu, nemusíte se účastnit zdejší dopolední mše svaté v 7:30. Druhá mše zde nebude.

Přes formulář na webu kaple nebo zde do dózy v poličce pod kůrem můžete do 17. května napsat svoje anonymní poděkování nebo prosby, které při poutní mši sv. v Rajhradě poneseme v obětním průvodu. Informace o pouti najdete na nástěnce pod kůrem a na webu. 

Ke stažení a tisku


26. dubna 2015                                                              4. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      28. dubna    17:30 za zesnulé Jarmilu Čučkovou a Františku Herzánovou
Neděle     3. května      7:30 za Emilii a Viléma Gabrielovy, sourozence a rodiče
                                  10:30 za farníky                           

Svátky v tomto týdnu:
Středa    29. dubna    svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Sobota     2. května   památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Dnes se naposledy sešel Sboreček malých dětí. Ve zpívání bude pokračovat od října.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 v Domku Svaté rodiny.

V sakristii se sešlo 14 postniček pro Charity. V kasičce Pohled pro misie bylo 807Kč. Za celou farnost bude Misijním dílům odesláno 2000Kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary.

Dnes do 13h můžete navštívit farní dobročinný bazar. Na vás, kdo byste chtěli pomoci s balením, se těšíme po 13h.

Návštěva nemohoucích se uskuteční v pátek 1. května.

Májové pobožnosti jsou každý den v 19h kromě úterý, kdy je mše svatá.

V neděli 17. května vykoná naše farnost jarní děkovnou pouť do opatského kostela v Rajhradě, též vykonáme v 15h májovou pobožnost ke cti Rajhradské Panny Marie. Od hájenky ve 14:15 pojede autobus. Zájemci se mohou zapsat na seznam pod kůrem. Bližší informace jsou na vývěsce. Mše svatá bude s nedělní platností, takže kdo pojedete do Rajhradu, nemusíte se účastnit zdejší dopolední mše svaté v 7:30. Druhá mše zde nebude. 

Ke stažení a tisku


19. dubna 2015                                                             3. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. dubna  17:30  dosud volná
Neděle   26. dubna   7:30  za Stanislava a Boženu Dvořáčkovy                 
                              10:30  za na poděkování za dar života a pět let manželství                             

Svátky v tomto týdnu:
Úterý          21. dubna   památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Čtvrtek       23. dubna   svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze
Pátek         24. dubna   památka sv. Jiří, mučedníka
Sobota       25. dubna   svátek sv. Marka, evangelisty

Papírové pokladničky – postničky můžete odevzdat ještě dnes do sakristie. Budou odvezeny do charity.

Pohlednice, které malovaly děti z naší farnosti v rámci projektu Pohled pro misie, jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek v poličce pod kůrem. Svým darem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Farní dobročinný bazar se koná 24.-26. dubna. Přijímáme oblečení, obuv, hračky nebo věci do domácnosti. Podrobné informace jsou na lístcích u kropenky. Jste zváni také na malé občerstvení, které připravila děvčata se spolča. Potřebujeme vybrat 6.500Kč, tím na jeden rok zajistíme vzdělávání adoptovaného Florvila z Haiti. Pokud se vybere víc, pošleme peníze přes účet Oblastní charity Znojmo na Ukrajinu. Všem dárcům předem děkujeme!

Ke stažení a tisku


12. dubna 2015                                                              2. neděle velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      14. dubna    17:30  za živou rodinu Kremplovu
Neděle    19. dubna     7:30  za farníky
                                 10:30  za rodinu Matyáškovu a na určitý úmysl                            

Vzhledem k nemoci pana faráře se dnes volby do farní pastorační rady nekonají. Další termín voleb bude vyhlášen, až se pan farář uzdraví.

V pondělí 13. dubna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Papírové pokladničky – postničky můžete odevzdat do neděle 19. dubna do sakristie. Budou odvezeny do charity.

Příští neděli 19. dubna se bude konat v době mezi první a druhou mší sv. ministrantská schůzka v Domku Svaté rodiny. Začátek bude v 8:45. Všichni kluci od 6ti let jsou srdečně zváni. Bližší informace u Pavla Zrnečka.

Příští neděli zpívá při mši sv. v 10.30 sbor Kůrnice.

Farní dobročinný bazar se bude konat 24.-26. dubna. Přijímáme oblečení, obuv, hračky nebo věci do domácnosti. Podrobné informace jsou na lístcích u kropenky. Jste zváni také na malé občerstvení, které pro bazar připraví děvčata se spolča. Potřebujeme vybrat 6.500Kč, tím na jeden rok zajistíme vzdělávání adoptovaného  Florvila z Haiti. Pokud se vybere víc, pošleme peníze přes účet Charity na Ukrajinu. 

Ke stažení a tisku


5. dubna 2015                                                                Boží hod velikonoční

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí  6. dubna    7:30  na poděkování za 90 let života
Úterý      7. dubna  17:30  na poděkování za dar života
Neděle  12. dubna            Neděle božího milosrdenství  
                               7:30  za zesnulé manžele Vdolečkovy                   
                             10:30  za Rudolfa Schöna, Gizelu Schönovou, 
                                       
Jaroslava Mrkose a všechny oběti holocaustu
 

Dnes je ve farním kostele ve 14:30 Te Deum a svátostné požehnání.

Papírové pokladničky – postničky můžete odevzdat do neděle 19. dubna do sakristie. Budou odvezeny do charity.

V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme „Raduj se, Královno nebeská“, v kancionále číslo 006.

„Víra ve válce“ je název osobního vyprávění Michala Kislického, který pomáhal jako dobrovolník v ukrajinském Donbasu. Do domku Svaté rodiny jste zváni v úterý 7. dubna od 18:30. Plakát je na venkovní nástěnce.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 7. dubna v 19:00 do kostela v Žebětíně.

V pátek 10. dubna se uskuteční návštěva nemohoucích, pokud bude otec Pavel zdravý.

Volba nové farní pastorační rady (FPR) kohoutovické části farnosti proběhne v neděli 12. dubna po obou mších svatých. Celkový počet členů FPR bude 12, z toho 4 z titulu funkce a 3 jmenovaní farářem – jména těchto členů FPR jsou na nástěnce pod kůrem a na webu kaple spolu s podrobnými informacemi o průběhu voleb. Zbylých 5 volených členů bude doplněno podle počtu získaných hlasů na hlasovacích lístcích.  Každý farník starší 18ti let má právo zapsat na volební lístek až 6 jmen farníků starších 18ti let, kteří se účastní bohoslužeb v kapli.
Pokud nebudete 12. 4. zde a chtěli byste volit, kontaktujte od 7. 4. pastorační asistentku p. Doffkovou.

Farní dobročinný bazar proběhne o víkendu 24.-26. dubna. Vybranou částkou podpoříme vzdělání chlapce Florvila z Haiti, o kterého se naše společenství stará v projektu „Adopce na dálku“. Další informace jsou na webu a nástěnce.

Připomínáme „jarní pouť farní“ do Rajhradu v neděli 17. května.

Požehnané velikonoce vám všem přeje otec Pavel.

Ke stažení a tisku


29. března 2015                                                                        Květná neděle

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      31. března  17:30  za manžele Hanákovy
Neděle     5. dubna            Slavnost Zmrtvýchvstání Páně       
                                 7:30  za požehnání pro celou rodinu                            
                               10:30  za farníky                             

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 17:00 v Domku Svaté rodiny.

Dnes je od 14:30 křížová cesta v Žebětíně s příležitostí ke svátosti smíření. Po ní mohou přijít děti do sakristie farního kostela malovat  pohledy pro misie. Hotové pohlednice jsou v naší kapli v poličce pod kůrem. Svým darem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

úterý 31. března bude zde v sakristii příležitost ke svátosti smíření od 16:00
a podle potřeby po mši sv. Od 17:00 křížová cesta. Při mši bude udílena svátost pomazání nemocných. Mohou ji za obvyklých podmínek přijmout všichni starší 60ti let a z mladších ti, kdo mají vážné zdravotní potíže.

Svátost smíření je možné přijmout každý všední den od 9 do 16:30h v kostele sv. Maří Magdalény v Brně.

Velikonoční úklid kaple bude ve středu 1. dubna v 16:00h.

Velikonoční bohoslužby ve farním kostele začínají na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18:00, v sobotu bude kostel otevřen k soukromé adoraci od 8h, obřady Bílé soboty začínají v 19:30. Poslední autobusy do Kohoutovic jedou od kostela ve 21:16 a 21:46.

Tradiční klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po obřadech; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 a večer po obřadech; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před začátkem.

Při obou mších svatých na Boží hod budou požehnány pokrmy.

„Víra ve válce“ je název osobního vyprávění Michala Kislického, který pomáhal jako dobrovolník v ukrajinském Donbasu. Do domku Svaté rodiny jste zváni v úterý 7. dubna od 18:30. Plakát je na venkovní nástěnce.

Volba nové farní pastorační rady (FPR) kohoutovické části farnosti proběhne v neděli 12. dubna po obou mších svatých. Celkový počet členů FPR bude 12, z toho 4 z titulu funkce a 3 jmenovaní farářem – jména těchto členů FPR jsou na nástěnce pod kůrem spolu s podrobnými informacemi o průběhu voleb. Zbylých 5 volených členů bude doplněno podle počtu získaných hlasů na hlasovacích lístcích.  Každý farník starší 18ti let má právo zapsat na volební lístek až 6 jmen farníků starších 18ti let, kteří se účastní bohoslužeb v kapli.
Pokud nebudete 12. 4. zde a chtěli byste volit, kontaktujte od 7. 4. pastorační asistentku p. Doffkovou.

Ke stažení a tisku


22. března 2015                                                                      5. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    24. března  vigilie Zvěstování Páně 
                              17:30  za Františku a Štěpána Kozlovy a rodinu Kozlovu
Neděle 29. března   Květná neděle      
                              7:30  za zemřelé rodiče                     
                              10:30  za živou a zemřelou rodinu Širůčkovu a na určitý úmysl                          

V úterý 24. března bude po mši sv. v sakristii zpovídat P. Cajzl.

V neděli 29. března bude od 9:30 a podle potřeby i po mši svaté v Domku zpovídat P. Pacner.

Otec Pavel zpovídá před a po každé mši svaté zde i v Žebětíně.

Upozornění na změnu času: ze soboty na Květnou neděli bude noc o hodinu kratší.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý v 17h a v pátek v 18:30.

Do kostela na Křenové jste srdečně zváni ve středu 25. března v 17h na přednášku akademického sochaře Petra Váni na téma: mariánský sloup na Staroměstském náměstí

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 26. března od 20 do 21 h.

Biskup Vojtěch srdečně zve všechny mladé na diecézní setkání na Petrov v sobotu 28. března od 8:30. Plakát je na vývěsce.

Srdečně zveme kluky od 6ti let a starší na první ministrantskou schůzku, která proběhne v neděli 29. března od 8:45 v době mezi první a druhou mší sv. v Domku Svaté rodiny. Schůzka začne společnou snídaní, která bude zajištěna. Pro více informací kontaktujte prosím Pavla Zrnečka.

Upozorňujeme na farní dobročinný bazar, který se bude konat 24.-26. dubna. Plakát je na vývěsce.

Pohlednice, které malovaly děti z naší farnosti v rámci projektu Pohled pro misie, jsou k dispozici za dobrovolný příspěvek v poličce pod kůrem. Svým darem podpoříte chudé děti z misií. Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

Svíčky k modlitbě za farnost si můžete vzít pod sochou Svaté rodiny.

Povolání ke knežství

Ke stažení a tisku


15. března 2015                                                                      4. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      17. března  17:30  za Drahomíru Šimáčkovou
Čtvrtek   19. března            Slavnost sv. Josefa
                                16:30  na poděkování za 70 let života
Neděle   22. března    7:30  za Boženu a Františka Dalerovy                         
                                10:30  za farníky                             

Pohled pro misie je název projektu, který připravují Papežská misijní díla.
Dnes od 14 do 16:30 zveme všechny děti do Domku, kde mohou malovat obrázek na prázdnou pohlednici. Všechen potřebný materiál je zajištěný. Pohlednice budou
od úterka 17. března vystaveny k prodeji v kapli. Vybrané peníze poslouží jako podpora pro chudé děti z misií.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý v 17h a v pátek v 18:30.

Nový běh kurzu Alfa začíná ve čtvrtek 19. března v 19h v brněnském kostele
u jezuitů.

Sbor mladých zkouší v pátek 20. března od 16.45 v Domku a zpívá při mši svaté v 10:30 v neděli 22. března.

Národní pochod pro život proběhne v Praze na Mariánském náměstí v sobotu
21. března 2015, začátek ve 14:15.

Upozorňujeme na farní dobročinný bazar, který se bude konat 24.-26. dubna. Plakát je na vývěsce.

Svíčky k modlitbě za farnost si můžete vzít pod sochou Svaté rodiny.

Srdečně zveme kluky od 6ti let a starší na první ministrantskou schůzku, která proběhne v neděli 29. března od 8:45 v době mezi první a druhou mší sv. v Domku Svaté rodiny. Schůzka začne společnou snídaní, která bude zajištěna. Pro více informací kontaktujte prosím Pavla Zrnečka.

Povolání ke knežství

Ke stažení a tisku


8. března 2015                                                                        3. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      10. března  17:30  za zesnulou Miladu Pacnerovou        
Neděle    15. března   7:30  za Marii Peroutkovou a Zdeňka Luckého            
                                10:30  na určitý úmysl

V pondělí 9. března se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

Ve čtvrtek 12. března bude v 15:30 sloužena mše svatá v Domě s pečovatelskou službou Libušina třída 8. Od 15h sv. růženec a svátost smíření.

Zveme všechny děti od 1. třídy a starší do Sboru mladých. V pátek 13. a 20. března zkoušíme od 16:45 do 18:15 postní program.

Pohled pro misie je název projektu, který připravují Papežská misijní díla. V neděli 15. března od 14 do 16:30 zveme všechny děti do Domku, kde mohou malovat obrázek na prázdnou pohlednici. Všechen potřebný materiál máme zajištěný. Pohlednice budou vystaveny k prodeji v kapli. Vybrané peníze poslouží jako podpora pro chudé děti z misií.

Pod sochou Svaté rodiny jsou nachystány čajové svíčky. Každou neděli si vezměte jednu domů a kdykoli ji zapálíte, pomodlete se za naši farnost: za požehnání, víru, zdraví a dobré vztahy pro nás všechny a pana faráře... za cokoli, co vnímáte jako potřebné.

Ke stažení a tisku


1. března 2015                                                                        2. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      3. března    17:30  za Růženu Závodskou, rodiče Kozlovy a syna a živou rodinu
Neděle   8. března      7:30  za farníky    
                                10:30  za Jiřího Gabriela a dvoje rodiče;
                                          
na poděkování za 55 let manželství s prosbou o další ochranu
                                          a za rodiny našich dětí, za zemřelé rodiče 
a sourozence z obou stran

Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla 5.300 Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

V postní době se ve farním kostele každou neděli modlíme křížovou cestu od 14:30. Eucharistická adorace není.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 3. března v 19:00 do kostela v Žebětíně.

Návštěva nemohoucích se uskuteční v pátek 6. března.

Produkty od sester trapistek jsou v k vyzvednutí v sakristii.

Od pátku 13. března zkouší od 16:45 do 18:15 Sbor mladých postní program. Zveme všechny děti od 1. třídy a starší.

Příští neděli 8. března zpívá při mši sv. v 10:30 sbor Kůrnice.

"Pohled pro misie" je název projektu, který připravují Papežská misijní díla. V neděli 15. března zveme všechny děti od 14 do 16:30 do Domku, kde mohou malovat obrázek na prázdnou pohlednici. Všechen potřebný materiál máme zajištěný. Pohlednice budou od úterka 17. března vystaveny k prodeji v kapli. Vybrané peníze poslouží jako podpora pro chudé děti z misií.

Aktivita pro postní dobu 2015
Pod sochou Svaté rodiny jsou nachystány čajové svíčky. Každou neděli si vezměte jednu domů a kdykoli ji zapálíte, pomodlete se za naši farnost: za požehnání, víru, zdraví a dobré vztahy pro nás všechny a pana faráře... za cokoli, co vnímáte jako potřebné.

Ke stažení a tisku


22. února 2015                                                                       1. neděle postní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      24. února   17:30  na určitý úmysl
Neděle    1. března    7:30  za Stanislava Pernicu, Ivana Kršku a jeho rodiče Marii a Josefa
                               10:30  na poděkování za Boží ochranu rodiny Sobotkovy 
                                          s prosbou o dary Boží lásky i nadále

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Dnes se koná setkání Klubu křesťanských seniorů. Začátek je v 16:00 v Domku Svaté rodiny.

Po mši svaté je možnost přijmout popelec.

Produkty od sester trapistek jsou v k vyzvednutí v sakristii.

V postní době je ve farním kostele každou neděli od 14:30 pobožnost křížové cesty. Eucharistická adorace není.

Křížovou cestu se v kapli modlíme v úterý od 17h a v pátek od 18:30.

V poličce pod kůrem jsou k rozebrání papírové pokladničky - postničky.

Průvodce postní dobou je ke stažení na webu Pastoračního střediska brněnského biskupství. Lze si jej vytisknout nebo stáhnout jako aplikaci Android do mobilu.

Aktivita pro postní dobu 2015

Pod sochou Svaté rodiny jsou nachystány čajové svíčky. Každou neděli si vezměte jednu domů a kdykoli ji zapálíte, pomodlete se za naši farnost: za požehnání, víru, zdraví a dobré vztahy pro nás všechny a pana faráře... za cokoli, co vnímáte jako potřebné.

Ke stažení a tisku

Pastýřský list biskupa Vojtěcha k postní době


15. února 2015                                                               6. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      17. února   17:30  na úmysl dárce
Středa    18. února   Popeleční středa, den přísného postu        
                                 7:30  na úmysly dárce
                               17:30  na úmysly dárce
Neděle   22. února     7:30  za farníky
                               10:30  za Jaroslava Stejskala, dvoje rodiče a děti                             

Upozorňujeme na pořad „Mariánské poutní místo Filipov“, který vysílá Radio Proglas v pondělí 16. února v 9:30.

Na popeleční středu bude od 6:45 v Domku zpovídat otec Pavel, poté bude sloužit mši svatou v 7:30.
Od 17h bude v Domku zpovídat P. Cajzl, který bude sloužit mši svatou v 17:30.

Od pátku 20. února se začínáme pravidelně modlit křížovou cestu v kapli. Začátky v 18:30 hodin.

Příští neděli 22. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Pán Bůh zaplať za každý dar. Po obou mších svatých bude ještě možnost přijmout popelec.

Průvodce postní dobou bude od popeleční středy ke stažení na webu Pastoračního střediska brněnského biskupství.

V poličce pod kůrem jsou k rozebrání papírové pokladničky - postničky

Ke stažení a tisku


8. února 2015                                                                 5. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      10. února   17:30  za zemřelého Pavla Chlubného
Neděle    15. února    7:30  za Vlastu a Jana Ječmínkovy a celou rodinu za rodiče Gabrielovy a Plškovy
                                         a zesnulou přízeň        

                               10:30  za manžele Krausovy a čtyři děti, manžele Tasovských,
                                         rodinu Šmejkalovu a nemocnou osobu, tři děti a jejich rodiny a rodinu Královu
         

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     10. února   památka sv. Scholastiky, panny
Středa   11. ledna   svátek Panny Marie Lurdské; světový den nemocných

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou nabízejí sušenky a mléčné krémy. Nabídkový list a seznam pro zájemce najdete v poličce pod kůrem. Sestry si nejen takto vydělávají za živobytí, ale také podporují chudé.

V pondělí 9. února se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve čtvrtek 12. února bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8. Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 15. února bude na obou mších svatých zpívat Svatomichalská gregoriánská schola. První mše svatá bude latinská.

Díky všem, kdo se jakkoli zapojili do příprav farního plesu.

Ke stažení a tisku


1. února 2015                                                                  4. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   2. února      Svátek Uvedení Páně do chrámu
                                  16:30  za Aloise Maška a rodinu Maškovu
Úterý       3. února      17:30  na úmysly dárce
Neděle     8. února       7:30  za farníky     
                                  10:30  za Růženu a Jiřího Pávkovy a živou rodinu                          

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       2. února       svátek Uvedení Páně do chrámu
Úterý           3. února       památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Čtvrtek        5. února       památka sv. Agáty, panny a mučednice
Pátek          6. února       památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 3. února v 19:00 do kostela v Žebětíně.

V pátek 6. února se uskuteční návštěva nemohoucích.

Sestry trapistky z kláštera Naší Paní nad Vltavou nabízejí sušenky a mléčné krémy. Nabídkový list a seznam pro zájemce najdete v poličce pod kůrem. Sestry si nejen takto vydělávají za živobytí, ale také podporují chudé.

Děkujeme skupině mladých, kteří uklízejí Domek Svaté rodiny.

Po mši svaté je poslední možnost koupit si vstupenky na farní ples. Sál bude v sobotu 7. února bude otevřen od 19:30, ve 20:00 slavnostní zahájení. Odvoz z plesu (10Kč za osobu) je zajištěn dvěma auty. Dovezou Vás po Kohoutovicích až domů.

Prosíme o pomoc při chystání sálu, především stěhování stolů. Sraz v sobotu
7. února v 16h v Katolickém domě.

Povolání ke kněžství

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Ke stažení a tisku


25. ledna 2015                                                                3. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      27. ledna    17:30  na určitý úmysl
Neděle     1. února      7:30  na úmysly dárce   
                                10:30  na poděkování za 25 let manželství a za rodiče Adolfovy a Košákovy

Svátky v tomto týdnu:
Ponělí         26. ledna    památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Středa         28. ledna    památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Sobota        31. ledna    památka sv. Jana Boska, kněze

Dnes končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

Na webu kaple je odkaz na videa zachycující návštěvu papeže Františka na Srí Lance a Filipínách.

Vstupenky na farní ples prodáváme po mši svaté v Domku. Pro zájemce je zařízen odvoz autem z plesu do Kohoutovic. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést ještě příští neděli po obou mších svatých do Domku. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.

Potvrzení o darech na rekonstrukci Domku pro jejich uplatnění v přiznání k dani z příjmu si můžete vyzvednout dnes po obou mších svatých v Domku.

Ohlášky před sňatkem
Před Bohem a církví si udělí 14. února 2015 v kapli Svaté rodiny v Brně – Kohoutovicích svátost manželství pan Michal Krsek a slečna Jana Suchá.

Ke stažení a tisku


18. ledna 2015                                                                 2. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      20. ledna  17:30  dosud volná
Neděle   25. ledna    7:30  za rodiče Jarmilu a Františka Plškovy a jejich tři syny        
                             
10:30  za farníky                             

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      20. ledna     památka sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků
Středa    21. ledna     památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
Sobota   24. ledna     památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Dnes začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V brněnských kostelích budou slouženy ekumenické bohoslužby. V úterý 20. ledna jste zváni v 19h do kostela sv. Tomáše, sbírka bude věnována na projekt Diecézní charity – Noclehárna pro lidi bez domova na Bratislavské ulici.

K Týdnu modliteb se připojíme tichou adorací v kapli ve čtvrtek 22. ledna od 20 do 21h.

Na Tříkrálovou sbírku se v naší farnosti vybralo celkem 106.609Kč, z toho v Kohoutovicích 34.109Kč. Děkujeme dárcům za každý dar a také všem děvčatům ze spolča a skautům, kteří se zapojili do této sbírky.

V nejbližší době nám pastorační středisko brněnského biskupství nabídne, zda se chceme zúčastnit Noci kostelů, která se bude konat v pátek 29. května 2015. Kdo by měl zájem nějakým programem obsadit určitý časový prostor mezi 18:00 – 21:00 hodinou, nahlaste se s příslušným programem u pastorační asistentky p. Doffkové.

Vstupenky na farní ples prodáváme po mši svaté v Domku. Pro zájemce je zařízen odvoz autem z plesu do Kohoutovic. Kdo byste chtěli věnovat dar do Hry o ceny, můžete jej nezabalený donést po nedělních mších svatých do Domku. Prosíme, darujte takové věci, které byste sami chtěli dostat. Předem děkujeme.

Termín letošní „Jarní pouti farní“ je neděle 17. května.

Potvrzení o darech na rekonstrukci Domku pro jejich uplatnění v přiznání k dani z příjmu budou vydávána příští neděli 25. ledna po obou mších svatých v Domku.

Děti asi od tří let (i s rodiči) zveme do Sborečku. Scházíme se v neděli v 10:00 v Domku. Seznámíme se s textem evangelia a naučíme se písničku, kterou zazpíváme při mši svaté v 10:30 v kapli.

Svoje keramické figurky z betléma si mohou děti po mši sv. vyzvednout u sakristie.

Ke stažení a tisku


11. ledna 2015                                                                                Křtu Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       13. ledna    17:30  za Janu Ingrovou
Neděle     18. ledna     7:30  za Vlastu a Jana Ječmínkovy a celou rodinu       
                                 10:30  za rodinu Malíkovu a Anastázii Ziminovou

Svátky v tomto týdnu:
Úterý       13. ledna      památka sv. Hilária, biskupa a učitele církve
Sobota     17.ledna       památka sv. Antonína, opata

Tříkrálová sbírka proběhne dnes po obou mších svatých. Pán Bůh vám odplať každý dar.

V pondělí 12. ledna se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Ve středu 14. ledna v 19 hodin bude v Domku Sv. rodiny možné se seznámit s projektem rekonstrukce domku. Projekt představí ing. Aleš Taufar, vedoucí stavebního oddělení Biskupství brněnského.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 22. ledna od 20 do 21h.

Díky malým výtvarníkům za krásné figurky do betléma. Dnes po mši svaté si je už můžete vzít domů.

Po mši svaté si můžete v Domku koupit vstupenky na farní ples. Pro zájemce je zařízen odvoz autem z plesu do Kohoutovic.

Ke stažení a tisku


4. ledna 2015                                                       2. neděle po Narození Páně

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      6. ledna    Slavnost Zjevení Páně  
                              17:30  na úmysly dárce
Neděle   11. ledna    7:30  za Josefa Adolfa   
                              10:30  za farníky                           

Svátky v tomto týdnu:
Sobota    6. ledna    Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Rybovu mši vánoční provede dnes v 18h ve farním kostele žebětínský chrámový sbor.

V úterý 6. ledna při mši svaté zpívají děti z mateřské školy a sbor Kůrnice.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 6. ledna v 19:00 do kostela v Žebětíně.

Ve čtvrtek 8. ledna bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8. Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Tříkrálová sbírka proběhne v neděli 11. ledna po obou mších svatých. Koledníci budou nově procházet zástavbou rodinných domů ve Starých Kohoutovicích.

Společenství živého růžencenový rozpis tajemství na nástěnce pod kůrem.

Příští neděli zpívá při mši svaté v 10:30 Sbor mladých.

Přijměte pozvání na farní ples v sobotu 7. února 2015. Vstupenky budou k prodeji od neděle 11. ledna.

Ke stažení a tisku


Výroční zpráva farnosti Brno – Žebětín/Kohoutovice za rok 2014

1. ledna 2014                                                                                                  

Oddány byly 4 manželské páry.

Pokřtěno bylo 28 dětí - 15 chlapců do 1 roku a 12 děvčat do 1 roku a 11-ti letá dívka.
Do věčnosti bylo odvoláno 16 farníků – 5 mužů a 11 žen, průměrný věk mužů 86 roků, žen 85 roků; 9 zemřelých do země a 7 zemřelých zpopelněno, 7 farníků se připravilo na smrt přijetím svatých svátostí (svátost smíření, svátost pomazání nemocných a eucharistie)
O prvním pátku přijímalo 14 nemohoucích farníků svaté svátosti. Pokud by byli zájemci o prvopáteční návštěvu kněze, nahlaste je prosím v sakristii.
Školní výuky náboženství se ve školním roce 2013/14 na třech základních školách I. a II. stupně ve farnosti účastnilo 80 dětí.
K 1. svatému přijímání přistoupilo 16 dětí.
Svatých přijímání bylo podáno v Žebětíně 13.000 a 8.400 v Kohoutovicích.
Nedělních bohoslužeb se v naší farnosti zúčastňuje do 500 věřících. Polovina v Žebětíně a druhá polovina na dvou nedělních bohoslužbách v Kohoutovicích.

Pán Bůh ať odplatí obětavou službu kostelníka pánům Žůrkovi a Plškovi. Poděkování též patří jejich častému spolupracovníkovi panu Aloisi Brázdovi; též panu Františkovi Brázdovi za údržbu prostoru před kaplí v zimním období.
Pán Bůh ať odplatí oběma varhanicím – paním doktorkám Veselé a Jansové; Pán ať žehná v úsilí ovládnout královský nástroj Ondřeji Doffkovi. Pán Bůh ať odplatí všem členkám a členům chrámového sboru, mládežnickému sboru a též sborečku dětí za všechny hodiny nácviku zpěvu a následné obohacení bohoslužeb. Ať vás Pán odmění za všechen čas, který s láskou věnujete nácviku zpěvů.

Pán Bůh ať odplatí našim paním katechetkám, pastorační asistentce, akolytům, předčitatelům Božího slova a ministrantům za jejich službu u oltáře.

Pán ať odplatí vám, kdo pečujete o květinovou výzdobu kaple; vám, kdo se předmodlíváte růženec, vedete pobožnosti křížové cesty a májové; vám, kdo zajišťujete a účastníte se modlitby v Radiu Proglas; vám, kdo se staráte o internetové stránky kaple.

Pán Bůh ať odplatí všem sestrám, které pravidelně konají úklid kaple a domku a také paní Žůrkové za praní kalichového, oltářního a ministrantského prádla.

Pán ať odmění členy farní rady za činnost v jednotlivých sekcích.

Pán ať odplatí všem, kdo jste se jakýmkoli způsobem podíleli na chodu této části farnosti; vám všem, kdo se s vírou účastníte bohoslužeb a modlitbou a zpěvem se podílíte na oslavě Trojjediného Boha a jeho svatých.

Pán ať odplatí vám všem, kdo přispíváte na pokrytí výdajů souvisejících s provozem a údržbou kaple a farního domku.

Naše farnost má na dvou účtech u České spořitelny ke včerejšímu datu 918.000Kč.

Do dnů nového roku L.P. 2015 si přejme slovy žalmu: Ať vám Hospodin žehná po všechny dny vašeho života.
Vánoční poselství zní: Bůh se stal člověkem
Naše novoroční předsevzetí: zůstaň Božím dítětem!

U kropenky jsou v ošatce miniaturní ruličky, které obsahují biblický citát. Kdo z nás má zájem, vezměme si onu ruličku a doma si ji rozviňme; a pokud se nám onen biblický výrok nebude zdát anebo líbit, nezbavujme se ho záhy. Vlepme si ho třeba do kalendáře a časem, v němž budeme Boha prosit o světlo a pochopení, uznáme, že nám má co říci, a Pán nám v něm sdělí cestu do další budoucnosti.

Zdraví a v modlitbě pamatuje duchovní správce otec Pavel Haluza

Ke stažení a tisku


28. prosince 2014                                                           Svátek Svaté rodiny

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    30. prosince  17:30  dosud volná
Středa  31. prosince  16:00  za rodiče a přátele
Čtvrtek   1. ledna       Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                                   7:30  za rodinu Sedláčkovu a Gutovu
                                 10:30  za Františka Hrabovského a za dar víry pro celou rodinu
Neděle   4. ledna         7:30  na úmysly dárce            
                                 10:30  na určitý úmysl a za rodinu Matyáškovu
Svátky v tomto týdnu:
Pátek          2. ledna      památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 15h v Domku Svaté rodiny.

Mariánská pobožnost a svátostné požehnání bude ve farním kostele ve čtvrtek 1. ledna od 14:30.

V pátek 2. ledna se uskuteční návštěva nemohoucích; v Žebětíně od 16:30 pobožnost 1. pátku a příležitost ke svátosti smíření.

Rybovu mši vánoční provede ve farním kostele žebětínský chrámový sbor v neděli 4. ledna v 18h.

V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře za 60Kč a na čtení za 80Kč.

Tříkrálová sbírka proběhne v neděli 11. ledna po obou mších svatých. Koledníci budou nově procházet zástavbou rodinných domů ve Starých Kohoutovicích.

Ke stažení a tisku


21. prosince 2014                                                               4. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Středa    24. prosince   Štědrý den
            
                           16:00  za děti a mládež
           
                            22:30  za Annu a Jana Stuchlíkovy
Čtvrtek   25. prosince   Slavnost Narození Páně
           
                              7:30  za farníky 
   
                                    10:30  za živou a zemřelou rodinu 
Pátek      26. prosince   Svátek sv. Štěpána 
    
                                  10:30  za rodiče Vondráškovy a Kyselákovy 
Neděle    28. prosince   7:30  za rodiny Jansovu, Rozboudovu, Jiskrovu, zesnulé manžele Varyšovy
                                                 a Jana Raidu
  
                                   10:30  za rodinu Chmelíkovu a za zemřelou rodinu Sedlaříkovu                            

Vánoční úklid kaple bude v úterý 23. 12. od 15:00 hodin.

V úterý mše svatá nebude.

Na dětskou půlnoční můžete do betléma donést keramické figurky.

Na Štědrý den po dětské i půlnoční mši svaté si můžete odnést Betlémské světlo
ve vlastních lucernách.

Na Hod Boží v poledne vysílá ČT2 Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.
Ve 14:30 bude ve farním kostele Te Deum a svátostné požehnání.

Na svatého Štěpána slouží mši svatou v 9h Žebětíně i zde v 10:30 P. Ladislav Banďouch SDB a po ní bude udílet novokněžské požehnání. Odpoledne jste zváni na 16:30 do farního kostela na koncert duchovní hudby. Duchovní skladby i koledy hraje Trio od svatého Jakuba. Plakát je na venkovní nástěnce.

Sbor mladých zpívá na dětské půlnoční v 16:00 a na sv. Štěpána v 10:30.
Sbor Kůrnice zpívá na půlnoční ve 22:30 a na Boží Hod v 10:30.

Příští neděli je zde titulární slavnost, je možnost získat plnomocné odpustky.

U kropenky jsou k rozebrání informace o brněnských betlémech.

Irácký patriarcha Luis Rafael Sako v úterý 16. 12. požádal věřící své země o účast v třídenním půstu, modlitbě a pokání před slavností Narození Páně. „Chceme prosit Pána za dar osvobození Mosulu a Ninivské planiny a za návrat tamějších křesťanů.“ Odvolává se na Ježíšova slova v Matoušově podání: „Takový ďábel se nevyžene jinak než modlitbou a postem.“ (Mt. 17,21) Máme tu příležitost jak Pánu vyjádřit svoji solidaritu se svými trpícími bratry a sestrami, kteří prožívají krizovou situaci.

Ke stažení a tisku


14. prosince 2014                                                               3. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      16. prosince   17:30  na úmysly dárce
Neděle   21. prosince     7:30  za Marii a Antonína Valešovy
                                                  a živou a zesnulou rodinu
                                       10:30 za Petra, Vladimíra a Janu Fialovy, 
Ludmilu, Jana a Marii Braunovy
                                                 
a na poděkování za celý rok;
                                       
         za zemřelou Jiřinu Zimovou, Jaroslava Tesaře
          
                                       a zemřelé z rodiny Zimovy, Strýčkovy, Damborské a Velanovy

V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře.

Vypálené figurky z keramiky si můžete rozebrat po mši svaté u sakristie.

Ke stažení a tisku


7. prosince 2014                                                                 2. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Pondělí   8. prosince  16:30  na určitý úmysl
Úterý       9. prosince  17:30  na určitý úmysl
Neděle  14. prosince    7:30  za farníky
                                     
10:30  za živou a zesnulou rodinu Diváckou
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       8. prosince    slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sobota      13. prosince    památka sv. Lucie, panny a mučednice

Skauti a skautky všechny zvou na dnešní mikulášskou besídku, která proběhne v sále Katolického domu od 14h.
Zítra 8. prosince o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie zde bude sloužena mše svatá v 16:30. V Radiu Proglas růženec nebude, místo něj bude také mše svatá.

Ve čtvrtek 11. prosince bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8.
Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Upozorňujeme na Vánoční bazárek 13.12. na Lidické. Výtěžek poslouží na zakoupení invalidního vozíku pro Michaela. Bližší informace na vývěsce pod věží.

Příležitost ke svátosti smíření bude v sobotu 13. prosince: v Domku bude od 15:30 do 18h zpovídat P. Cajzl, v Žebětíně bude od 16:30 do 18h zpovídat P. Fatěna. V neděli 14. prosince bude od 9:30 zpovídat v Domku P. Pacner. 

Ke stažení a tisku


30. listopadu 2014                                                             1. neděle adventní

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      2. prosince  17:30  za Františku a Vojtěcha Pávkovy, syna a snachu
Neděle   7. prosince    7:30  za rodiče Kozlovy a syna, maminku Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu
                                    10:30  na poděkování za 80 let života                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa   3. prosince     památka sv. Františka Xaverského, kněze
Sobota  6. prosince     památka sv. Mikuláše, biskupa

V poličce pod kůrem najdete Průvodce adventem, který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství. Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu. Texty na jednotlivé dny budou uveřejňovány také na webových stránkách Pastoračního střediska.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 2. prosince v 19:00 do kostela v Žebětíně.

V pátek 5. prosince se uskuteční návštěva nemohoucích.

Od pátku 5. prosince zkouší Sbor mladých vánoční program. Zkoušky jsou tři pátky po sobě v Domku od 16:45 do 18:15. Srdečně zveme všechny od 1. třídy a starší.

Chce-li se někdo z vás podílet na vytvářejících se stránkách farnosti Žebětín, adresu najdete na vývěsce pod věží (www.farnostzebetin.cz).

Ke stažení a tisku


23. listopadu 2014                                                            Ježíše Krista Krále

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      25. listopadu      17:30   na úmysly dárce
Neděle   30. listopadu        7:30   za farníky                      
                                           10:30   za Annu Ševelovou a manžela
Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  24. listopadu         památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků
Úterý     25. listopadu         památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

V poličce pod kůrem najdete Průvodce adventem, který pravidelně připravuje Pastorační středisko brněnského biskupství. Cena je 9Kč za jeden kus, příspěvek vhoďte do kasičky u vchodu. Texty na jednotlivé dny budou uveřejňovány také na webových stránkách Pastoračního centra brněnského biskupství.

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit tuto sobotu 29. listopadu mezi 16 a 19h do Domku Svaté rodiny. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Příští neděli 30. listopadu proběhne na obou mších svatých žehnání adventních věnců. Při mši svaté v 10:30 zazpívá komorní sbor Ensemble Versus.

Také do 30. listopadu je nutné přinést k vypálení keramické figurky.

Ke stažení a tisku


16. listopadu 2014                                                        33. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     18. listopadu    17:30  za Julii Pospíšilovou
Neděle   23. listopadu              Slavnost Ježíše Krista Krále  
                 
                         7:30  za Marii Šustrovou, Petra Maresche, Tomáše a Růženu Strmiskovy a živou rodinu
                                        10:30  za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče
                             

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       17. listopadu       památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Pátek          21. listopadu       památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Sobota        22. listopadu       památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Příprava na první svaté přijímání začíná v úterý 18. listopadu v 16:30 v Domku Svaté rodiny.

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit v sobotu 29. listopadu mezi 16 a 19h do Domku Svaté rodiny. Bližší informace jsou na venkovní nástěnce.

Farní ples se bude konat v sobotu 7. února 2015.

Děti i dospělí, kteří chtějí vyrobit keramické figurky do betléma, si po mši svaté u sakristie mohou vzít hlínu.

Po mši svaté proběhne žehnání svatomartinského vína.

Ke stažení a tisku


9. listopadu 2014                                 Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       11. listopadu   17:30  na úmysly dárce
Neděle    16. listopadu     7:30  za prarodiče Plškovy, Navrátilovy, Jana Maulera, 
                                                    Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich rodiče     

                                         10:30  za farníky                             

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí   10. listopadu       památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Úterý       11. listopadu       památka sv. Martina, biskupa
Středa     12. listopadu       památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Čtvrtek    13. listopadu       památka sv. Anežky České, panny


Mimořádná sbírka v rámci kampaně „Nejím, aby mohli jíst“ činila 15.200 Kč. Pán Bůh Vám odplať za Vaše dary.

V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře za 60Kč a na čtení za 85Kč.

V pondělí 10. listopadu se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

Setkání Liturgické sekce Farní rady se bude konat v úterý 11. listopadu 2014 v Domku po mši svaté v 18:30.

Ve středu 12. listopadu zde bude ve 13h pohřeb paní Mgr. Jiřiny Zimové.

Ve čtvrtek 13. listopadu bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8. Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Den Bible si připomeneme v sobotu 15. listopadu. Od 17 do 20h bude v kapli znít Boží slovo. Během této doby můžete kdykoli přijít i odejít. Přijďte vytvořit společenství naslouchající Božímu slovu. Kdo byste chtěli číst, přihlaste se na webových stránkách kaple. Na venkovní nástěnce a na webu najdete také informace o hlídání dětí během akce.

Příští neděli 16. listopadu proběhne po obou mších svatých žehnání Svatomartinského vína s následnou ochutnávkou. Všichni jste srdečně zváni.

Příprava na první svaté přijímání začíná v úterý 18. listopadu v 16:30 v Domku Svaté rodiny.

Děti i dospělí, kteří chtějí vyrobit keramické figurky do betléma, si po mši svaté u sakristie mohou vzít hlínu.

Ke stažení a tisku


2. listopadu 2014                               Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      4. listopadu  17:30  za biskupy a kněze brněnské diecéze
Neděle   9. listopadu    7:30  za trpící křesťany kdekoli na světě                      
                                     10:30  na určitý úmysl    

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      4. listopadu    památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle   9. listopadu    svátek Posvěcení lateránské baziliky

Dnešní mimořádná sbírka bude v rámci kampaně „Nejím, aby mohli jíst“ odeslána Charitě na pomoc trpícím ve světě.

V 15:30 bude na hřbitově v Žebětíně dušičková pobožnost. Po ní jste zváni do farního kostela k adoraci za mír a ukončení utrpení křesťanů.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 4. listopadu v 19:00 do kostela v Žebětíně.

K prosbě českých a moravských biskupů o modlitby za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině se připojíme tichou adorací ve čtvrtek 6. listopadu od 20 do 21h v kapli.

V pátek 7. listopadu se uskuteční návštěva nemohoucích.

Den Bible si připomeneme v sobotu 15. listopadu. Od 17 do 20h bude v kapli znít Boží slovo. Během této doby můžete kdykoli přijít i odejít. Přijďte vytvořit společenství naslouchající Božímu slovu.

Kdo byste chtěli číst, přihlaste se na webových stránkách kaple. Na venkovní nástěnce a na webu najdete také informace o hlídání dětí během akce.

Ke stažení a tisku


26. října 2014                                                                30. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      28. října      17:30   za Nepomucenu Dvořáčkovou, Amálii Pekárkovou a rodinu Pekárkovu;
                                             
na určitý úmysl 
Sobota     1. listopadu         Slavnost Všech svatých 
               
                     9:00   za zesnulé Cecílii Hudečkovou a Karla Veselého 
                                              a za zesnulé z rodin Hudečkových, Veselých, Švarcových a Kočích 
Neděle     2. listopadu         Vzpomínka na všechny věrné zemřelé       
                                     7:30  za farníky 
                                   10:30  na určitý úmysl                              

Svátky v tomto týdnu: 
Úterý           28. října       svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
Středa         29. října       památka blah. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 

Sbírka na misie z minulé neděle činila 13.967 Kč. Celkem ve farnosti bylo vybráno 50.047Kč. Pán Bůh Vám odplať za Vaše dary.

Apoštolská penitenciárie vydala na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů již od 25. října, pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tra­diční době od 1. do 8. listopadu. Podrobné informace najdete na nástěnce pod kůrem.

Dnes je adorační den farnosti a zároveň rok od ukončení lidových misií. Ve farním kostele se koná výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 10h po celý den. Tichá adorace bude zakončena v 18:00 svátostným požehnáním.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 16h v Domku Svaté rodiny.

Růženec se v kapli modlíme ve čtvrtek 30. října v 18:30.

Čeští a moravští biskupové vyhlašují pátek 31. října 2014 dnem postu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině.

V prvním listopadovém týdnu se budou na tento úmysl konat prosebné adorační pobožnosti a v diecézích bude ve spolupráci s Charitou ČR uskutečněna celonárodní sbírka na pomoc lidem v těchto zemích. Připojíme se tichou adorací ve čtvrtek 6. listopadu od 20 do 21h v kapli.

Den Bible si připomeneme v sobotu 15. listopadu. Od 17 do 20h bude v kapli znít Boží slovo. Během této doby můžete kdykoli přijít i odejít. Na venkovní nástěnce a na webu najdete informace pro ty z vás, kdo byste se chtěli připojit ke čtení a také o hlídání dětí během akce. Přijďte vytvořit společenství naslouchající Božímu slovu.

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům

Ke stažení a tisku


19. října 2014                                                               29. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     21. října       17:30  na určitý úmysl
Neděle  26. října         7:30  za Boženu a Františka Dalerovy                         
                                   10:30  za Petra a Vladimíra Fialovy,manžele Styborovy a Jaroslava Horského                         

Svátky v tomto týdnu:
Úterý     21. října      památka blah. Karla Rakouského
Středa   22. října      památka sv. Jana Pavla II., papeže
Čtvrtek  23. října      památka sv. Jana Kapistránského, kněze

Dnešní sbírka je na misie. Po obou mších svatých se před kaplí uskuteční akce „Misijní koláč“, kterou připravili skauti ze 72. oddílu. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

V úterý 21. října při mši svaté zpívají děti z mateřské školy.

Růženec se v kapli modlíme ve čtvrtek 23. října v 18:30.

Příští neděli 26. října je adorační den farnosti a zároveň rok od ukončení lidových misií. Ve farním kostele bude výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní od 10h po celý den. Tichá adorace bude zakončena v 18:30 svátostným požehnáním.

V sobotu 15. listopadu se připojíme k oslavám Dne Bible. Od 17 do 20h bude v kapli znít Boží slovo.

Při sčítání věřících se minulou neděli vybralo 2400Kč. Na první mši sv. odevzdalo sčítací lístky 84 věřících, na druhé 104.

V sakristii jsou kalendáře jak stolní, tak na čtení.

Ve štelářku je k rozebrání brožurka pro snoubence.

Příští neděli 26. října je změna času – bude o hodinu delší noc.

Ke stažení a tisku


12. října 2014                                                               28. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý    14. října       17:30  za rodinu Chmelíkovu a zesnulou Marii Vávrovu
Neděle  19. října        7:30  za Františku a Františka Mokrých, manžele Kramářovy,
                                            Rudolfa Hodka a jeho manželku 
a Albínu Vikovou           
                        
          10:30  za farníky                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa         15. října      památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek        16. října      památka sv. Hedviky, řeholnice
Pátek          17. října      památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Sobota        18. října      památka sv. Lukáše, evangelisty

V pondělí 13. října se pojedeme modlit růženec do Radia Proglas. Sraz je na zastávce Stamicova v 17:05.

V kapli se modlíme růženec ve čtvrtek 16. října v 18:30.

Příští neděli 19. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny.

V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře za 60Kč a na čtení za 85Kč.

Ke stažení a tisku


5. října 2014                                                                 27. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      7. října       17:30  na určitý úmysl
Neděle  12. října        7:30  za Jana a Marii Adolfovy a živou rodinu            
                                 10:30  k poctě sv. Judy Tadeáše, za zesnulé rodiče a celou živou a zesnulou rodinu                             
Svátky v tomto týdnu:
Úterý       7. října        památka Panny Marie Růžencové

Ve farním kostele bude bývat tak jak je tomu zvykem po celý říjen po výstavu Nejsvětější Svátosti Oltářní t.j. v 18:00 růžencová pobožnost. Všichni jste zváni.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi stolní kalendáře, pohlednice kaple a farního kostela.

K modlitbě chval pořádanou komunitou Emmanuel jste zváni v úterý 7. října v 19:00 do kostela v Žebětíně.

Ve čtvrtek 9. října bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8. Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Růženec se v kapli modlíme opět ve čtvrtek 9. října v 18:30.

Stejně jako minulý rok zveme malé děti na nedělní zpívání při druhé mši svaté. Sejdeme se každou neděli v 10 hodin v Domku Svaté rodiny, kde nacvičíme jednu písničku, kterou pak při mši zazpíváme. Tento školní rok začneme v neděli 12. října v 10h v Domku.

V neděli 19. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na papežské misijní dílo. Sbírka bude probíhat po obou mších svatých před kaplí, v případě nepříznivého počasí v Domku Svaté rodiny.

Ke stažení a tisku


28. září 2014                                                                  Slavnost sv. Václava

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý     30. září    17:30  dosud volná
Neděle    5. října     7:30  za Františku a Jaroslava Zedníčkovy a dceru
         
                      10:30  za farníky                            

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  29. září      svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Úterý     30. září       památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Středa    1. října       památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek   2. října       památka sv. andělů strážných
Sobota   4. října       památka sv. Františka z Assisi

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

Dnes opět bude ve farním kostele 16:30 – 18:00 tichá eucharistická adorace.

Ve čtvrtek 2. října jste zváni ke společné modlitbě růžence v 18:30 v kapli.

V pátek 3. října se uskuteční návštěva nemohoucích.

V sobotu 4. října se v Žebětíně uskuteční od 15 do 17h soutěžní odpoledne pro děti - „Krtkolympiáda“.

Všichni jste srdečně zváni na duchovní obnovu v sobotu 4. října od 18 do 21h ve farním kostele. Plakáty s informacemi o obou akcích jsou na nástěnce.

Stejně jako minulý rok zveme malé děti na nedělní zpívání při druhé mši svaté. Sejdeme se každou neděli v 10 hodin v Domku Svaté rodiny, kde nacvičíme jednu písničku, kterou pak při mši zazpíváme. Tento školní rok začneme v neděli 12. října v 10h v Domku.

Ke stažení a tisku


21. září 2014                                                                 25. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý       23. září       17:30  za zesnulé z rodiny Klemových a Charvátových
Neděle    28. září         7:30  za Václava Gabriela, jeho rodiče a zesnulé sourozence
                                   10:30  za zesnulou Marii Chlupovou, syna Vítězslava a rodiny Chlupovu a Šebelovu                         

Svátky v tomto týdnu:
Úterý           23. září       památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Sobota        27. září       památka sv. Vincence z Paula, kněze
Neděle        28. září       slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Sbírka na církevní školství z minulé neděle činila 6500 Kč. Pán Bůh Vám odplať za Vaše dary.

Z důvodu nemoci pana faráře dnes nebude ve farním kostele adorace.

Velké díky všem, kdo se jakkoli podíleli na farním dni a také vám, kdo jste vytvořili krásné společenství celého farního víkendu.

Přednáška P. Kafky „Děti a liturgie“ z farního dne, je k dispozici ve formátu MP3. Informace jsou na webu kaple.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 25. září od 20 do 21h.

Duchovní obnova v naší farnosti proběhne v sobotu 4. října. Plakát je na venkovní nástěnce.

Na poličce pod kůrem jsou ke koupi stolní kalendáře, pohlednice kaple a farního kostela.

Ke stažení a tisku


14. září 2014                                                                 24. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Úterý      16. září       17:30  za rodiče Konečných, Šuterovy a nemocnou dceru
Neděle   21. září         7:30  za zesnulé rodiče Kremplovy a Gabrielovy;
                                  10:30  za farníky                         

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  15. září       památka Panny Marie Bolestné
Úterý      16. září       památka sv. Ludmily, mučednice
Sobota   20. září       památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, 
                                  korejských mučedníků

Dnešní sbírka je určena na církevní školství. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Relikvie svatého Jana M. Vianneye připutuje do Brna ve čtvrtek 18. září 2014. Od 16.15 do 22.00 hodin bude v katedrále na Petrově setkání pro širokou veřejnost. Slavnostní průvod začne v 16:15 h, v 17:30 následuje mše svatá. V sále Petrov 2 bude od 19 do 20 h promítán francouzský film (s českými titulky) o sv. Janu M. Vianneyovi.

Duchovní obnova v naší farnosti proběhne v sobotu 4. října od 18h. Bližší informace budou zveřejněny později.

Kurz Alfa začíná 9. října v 19h v kostele u Jezuitů. Pozvánky pro své hledající přátele a příbuzné si můžete vzít u kropenky.

Pán Bůh vám odplať vaši včerejší účast jako poutníků u Panny Marie na Vranově.

V sakristii si můžete koupit stolní kalendáře za 60Kč.

Kdo máte ještě přihlášky do náboženství, prosíme, odevzdejte je v sakristii.

Celoroční hra pro děti „Putování do Božího srdce“ je na nástěnce u sakristie.

Farní den začíná dnes ve 14:30 ve farním kostele svátostným požehnáním, další program bude v katolickém domě. Prosíme, vezměte dětem přezůvky!

Ke stažení a tisku


7. září 2014                                                                   23. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu: 
Úterý      9. září         17:30  za Annu Minářovou a syna
Neděle 14. září           7:30  za Jiřího Doležala, rodinu Svěrákovu a Doležalovu
            
                     10:30  za rodinu Matyáškovu; 
                                           
za rodinu Širůčkovu, Jandíkovu, Skalickou a Maříkovu a na určitý úmysl                             

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí  8. září    svátek Narození Panny Marie
Sobota 13. září    památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Příští neděli 14.9. bude sbírka na církevní školství. Pán Bůh zaplať za každý dar.

Modlitba růžence v Radiu Proglas v pondělí 8. září nebude.

Nový rozvrh výuky náboženstvípřihlášky jsou u východu z kaple. Obojí je k dispozici také na webových stránkách. Přihlášky prosíme, odevzdejte nejpozději příští neděli.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet dnes v 19:00 v Domku. Zveme mezi sebe nové členy.

Ve čtvrtek 12. září bude v 15:30 hodin sloužena mše svatá v Domově s pečovatelskou službou Libušina tř. 8. Od 15 hodin modlitba růžence a příležitost ke svátosti smíření.

Srdečně zveme na farní víkend 13. a 14. září. V sobotu poutní mše sv. v 16:00 na Vranově, autobus pro přihlášené odjíždí od hájenky ve 14:40. V neděli farní den, začátek ve 14:30. Informace o farním víkendu jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Farní aktivity a kontakty najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

Duchovní obnova v naší farnosti proběhne v sobotu 4. října. Bližší informace budou zveřejněny později.

Stolní kalendáře za 60Kč jsou k dispozici v sakristii.

Celoroční hra pro děti „Putování do Božího srdce“ je na nástěnce u sakristie.

Ke stažení a tisku


31. srpna 2014                                                              22. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu: 
Úterý      2. září       17:30  za školáky a studenty 
Neděle   7. září         7:30  za farníky 
                               10:30  za rodinu Holíkovu a Házovu a zesnulé rodiče;
         
                                za Petra Fialu, rodinu Braunovu a Boží ochranu pro žijící rodinu 
Svátky v tomto týdnu:

Středa     3. září                 památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

V pondělí ve 14:45 bude na Jihlavské kremační rozloučení s manželi Baláčovými.

V pátek 5. září se uskuteční návštěva nemohoucích.

Společenství děvčat od druhé do deváté třídy se bude scházet každý čtvrtek. První setkání je 4. září v 17h v Domku.

Sbor Kůrnice začíná zkoušet v neděli 7. září v 19:00 v Domku. Zveme mezi sebe nové členy.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend.
V sobotu 13. září se sejdeme v 16:00 při poutní mši svaté na Vranově u Brna. Odjezd autobusu na Vranov ve 14:30 ze Žebětína se zastávkou v Kohoutovicích u hájenky, cena je 60Kč/os. Seznam k přihlášení je v poličce pod kůrem.
Farní den v neděli 14. září začne ve 14:30 požehnáním ve farním kostele. Další informace jsou na venkovní vývěsce a na pozvánkách u kropenky.

Přihlášky do náboženství a rozvrh výuky je u kropenky a na webu. Přihlašují se všechny děti, tedy i ty, které se již loni výuky účastnily. Vyplněné prosíme, odevzdejte nejpozději 14. září v sakristii.

Kontakty na vedoucí všech farních aktivit najdete na nástěnce pod kůrem a na webových stránkách.

Příští týden zde budou stolní kalendáře – 60Kč/ks.

6. září 2014 v kostele v Bystrci budou oddáni pan Ondřej Valeš – svobodný římskokatolík a slečna Václava Špačková – svobodná římskokatolička.

Ke stažení a tisku


24. srpna 2014                                                              21. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    31. srpna      7:30  za novomanžele Lukáše a Zlatu, za boží vedení a pomoc
                                           na jejich společné cestě životem
                             

Svátky v tomto týdnu:
Středa       27. srpna    památka sv. Moniky
Čtvrtek      28. srpna    památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Pátek        29. srpna    památka Umučení sv. Jana Křtitele

Dnes je titulární slavnost ve farním kostele sv. Bartoloměje a žebětínské hody. V 15:30 požehnání chase.

V sobotu 30. srpna se ve Žďáru nad Sázavou koná Národní pouť rodin.

Všichni jste srdečně zváni ke společnému prožití farního víkendu 13. a 14. září. Program je na venkovní vývěsce a na webu.
Kdo máte zájem jet na farní pouť na Vranov objednaným autobusem z Kohoutovic od hájenky, zapište se prosím do seznamu v poličce pod kůrem.

Přihlášky do náboženství jsou k dispozici u kropenky a na webu. Přihlašují se všechny děti, tedy i ty, které se již loni výuky účastnily. Vyplněné prosíme odevzdejte nejpozději 14. září v sakristii.

Ke stažení a tisku


17. srpna 2014                                                              20. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle    24. srpna      7:30  za farníky                         

Svátky v tomto týdnu:
Středa         20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Čtvrtek       21. srpna    památka sv. Pia X., papeže
Pátek          22. srpna    památka Panny Marie, královny

Příští neděli 24. srpna je titulární slavnost ve farním kostele sv. Bartoloměje a žebětínské hody.
V 15:30 požehnání chase.

V sobotu 30. srpna se ve Žďáru nad Sázavou koná Národní pouť rodin.

Všichni jste srdečně zváni ke společnému prožití farního víkendu 13. a 14. září. Program je na venkovní vývěsce a na webu.
Kdo máte zájem jet na farní pouť na Vranov objednaným autobusem z Kohoutovic od hájenky, zapište se prosím do seznamu v poličce pod kůrem.

Přihlášky do náboženství jsou k dispozici kropenky a na webu. Přihlašují se všechny děti, tedy i ty, které se již loni výuky účastnily. Vyplněné prosíme odevzdejte nejpozději 14. září v sakristii.

Ke stažení a tisku


10. srpna 2014                                                              19. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle    17. srpna      7:30  za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče; 
 
                                   za Antonína a Marii Valešovy a živou a zesnulou rodinu                       

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí     11. srpna      památka sv. Kláry, panny
Čtvrtek      14. srpna      památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Pátek       15. srpna      Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V pátek 15. srpna je v 18:30 hlavní pouť na Starém Brně.

O víkendu 16. a 17. srpna budou oslavy dne Brna. V neděli v 10:30 v katedrále pontifikální mše sv.

Příští neděli zde slouží mši svatou P. Pacner. Příležitost ke svátosti smíření bude od 7:00 v Domku.

V neděli 24. srpna je titulární slavnost ve farním kostele sv. Bartoloměje a žebětínské hody.

Všichni jste srdečně zváni ke společnému prožití farního víkendu 13. a 14. září.
Kdo máte zájem jet na farní pouť na Vranov objednaným autobusem z Kohoutovic od hájenky, zapište se prosím do seznamu v poličce pod kůrem.

Bližší informace o všech akcích najdete na nástěnce a na webu.

Ke stažení a tisku


3. srpna 2014                                                                18. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle      10. srpna       7:30  za farníky                            

Svátky v tomto týdnu:
Pondělí       4. srpna       památka sv. Jana Maria Vianeye
Středa        6. srpna       svátek Proměnění Páně
Pátek         8. srpna       památka sv. Dominika, kněze
Sobota       9. srpna       svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Ke stažení a tisku


27. července 2014                                                         17. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    3. srpna        7:30  za Jiřího a Růženu Pávkovy, rodiče Lahodovy a celou zesnulou rodinu; 
             
                               za rodiče Kozlovy a syna, Růženu Závodskou, prarodiče a živou rodinu                             

Svátky v tomto týdnu:
Úterý      29. července      památka sv. Marty
Čtvrtek    31. července      památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Pátek       1. srpna           památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

V pátek 1. srpna se uskuteční návštěva nemohoucích.

TV Noe lze nově naladit ve všech krajských městech a jejich okolí také v pozemním digitálním vysílání. Pro sledování TV Noe není tedy potřeba satelitní přijímač nebo kabelová televize.

Ke stažení a tisku


20. července 2014                                                         16. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    27. července  7:30  za farníky                             

Svátky v tomto týdnu:

Úterý       22. července             památka sv. Marie Magdalény
Středa     23. července             svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Pátek      25. července             svátek sv. Jakuba, apoštola
Sobota    26. července             památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Ve středu 23. července v 17:00 jste srdečně zváni na již tradiční bohoslužbu u Helenčiny studánky.

Ke stažení a tisku


13. července 2014                                                         15. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle    20. července   7:30  za Blaženu Dvořáčkovou a Františka Sojku; 
                                              
za Petra Fialu, Jaroslava Horkého, Františka Brauna a duše v očistci
Svátky v tomto týdnu:
Úterý       15. července            památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Ke stažení a tisku


6. července 2014                                                           14. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Neděle      13. července     7:30  za farníky                          

Svátky v tomto týdnu:
Pátek        12. července       svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy


Dnes v 15h bude primiční mše svatá v Deblíně na fotbalovém hřišti.

Katolická charismatická konference začíná mší svatou na Petrově ve středu 10. července v 19:00. Konference se můžete zúčastnit i bez předchozího přihlášení - vše potřebné lze vyřídit přímo na registraci v pavilonu F. Program je na venkovní nástěnce.

Ke stažení a tisku


29. června 2014                                                     Slavnost sv. Petra a Pavla

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:
Sobota    5. července   7:30  na určitý úmysl
Neděle    6. července   7:30  za živou a zesnulou rodinu                           

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek   3. července svátek sv. Tomáše, apoštola
Pátek    4. července památka sv. Prokopa, opata
Sobota  5. července slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle činila 4200 Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

O prázdninách bude v kapli jen jedna mše svatá v neděli v 7:30.

Dnes se koná setkání klubu křesťanských seniorů. Začátek v 17h v Domku Svaté rodiny.

V pátek 4. července se uskuteční návštěva nemohoucích.

sobotu 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude v kapli mše svatá  v 7:30.

Děti, které mají ještě rybu v jezeře, si mohou po mši svaté přijít pro odměnu.

Ke stažení a tisku


22. června 2014                                                            12. neděle v mezidobí

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      24. června   17:30  za zesnulého o. Ladislava Vybírala, zesnulého Ladislava Rosenbergra a manželku
Neděle   29. června            Slavnost sv. Petra a Pavla
                                   7:30  za farníky
                                 10:30  na úmysly dárce

Svátky v tomto týdnu:
Úterý          24. června  slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Pátek          27. června  slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Sobota        28. června  památka Neposkvrněného srdce Panny Marie

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.

Primiční mše svatá saleziána Ladislava Banďoucha bude dnes ve 14:00 v Hruškách u Slavkova.

Slavnost Těla a Krve Páně u minoritů: dnes v 15:30 mše sv., po ní eucharistický průvod městem do katedrály na eucharistickou adoraci.

V pátek na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude od 10h v Žebětíně výstav Nejsvětější svátosti oltářní. V 18:30 mše sv.

Křesťanský festival Kéfasfest se koná od 27. do 29. června v Dolních Kounicích.

Dnes po obou mších svatých dostanou malou odměnu děti, které se po celý rok staraly o svoji rybu v jezeře.

Táborák na závěr školního roku se koná ve středu 25. června od 16:30 na zahradě Domku. Informace najdete na nástěnce a na webu.

Tichá adorace bude v kapli ve čtvrtek 25. června od 20 do 21h.

Biskupské Gymnázium otevírá na Barvičově mateřskou školu a to od 1. září 2014. Zápisy dětí jsou zítra a ve středu. Bližší informace na vývěsce pod věží.

Ke stažení a tisku


15. června 2014                                                  Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Úterý      17. června   17:30  za těžce nemocnou osobu
Neděle   22. června    7:30  za farníky
              
                   10:30  za Helenu Drápalovou, rodiče Jelínkovy a Drápalovy; 
                                          
za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče

Svátky v tomto týdnu:
Sobota        21. června  památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle činila 2960 Kč