Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

Od letošní postní doby jste 1x za 14 dní ve středu od 19:30 zváni na Biblické hodiny.

Předpokládané termíny:
Domek Kohoutovice: 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
fara Žebětín: 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11.

červen

3. 6. farní pouť do Mariazell

7. 6. Biblická hodina 19:30 Domek

9. 6. Noc kostelů, Kohoutovice

10. 6. Mladé hody, Kohoutovice

21. 6. Biblická hodina 19:30 fara

22. 6. adorace s písněmi z Taizé v kapli Svaté rodiny 20 - 21h

červenec a srpen

2. - 9. 7. chaloupka ministrantů

29. 7. - 4. 8. chaloupka děvčat

září

9. - 10. 9. farní víkend - pouť na Vranov, farní den

více informací >>

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

více informací >>

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

více informací >>

Foto

Do fotogalerie v poslední době přibylo mnoho fotek - podívejte se.

Katolická charismatická konference 2017

více informací >>

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Duchovní cvičení - exercicie 2017

více informací >>

Adorace ve farnosti

Každý pátek je ve farním kostele v Žebětíně od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

V Kohoutovicích každý třetí čtvrtek v měsíci od 20 do 21h L (19 - 20h Z). Výjimky jsou oznámeny v ohláškách.

Nový účet na rekonstrukci Domku

více informací >>

Dětské mše svaté

více informací >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně budou vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin,
mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory.
Bude to přednostní čas, ve kterém bude možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci.

Kontakty na farní pastorační radu

více informací >>

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»