Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

březen

Od letošní postní doby jste 1x za 14 dní ve středu od 19:30 zváni na Biblické hodiny.

Předpokládané termíny:
Domek Kohoutovice: 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
fara Žebětín: 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11.

15. 3. Biblická hodina 19:30 Domek 

16. 3. adorace se čtením z Písma v kapli Svaté rodiny 19 - 20h

29. 3. Biblická hodina 19:30 fara

duben

12. 4. Biblická hodina 19:30 Domek

13. - 15. 4. ve farním kostele Velikonoční triduum

20. 4. adorace v kapli Svaté rodiny 20 - 21h

26. 4. Biblická hodina 19:30 fara

více informací >>

Malý průvodce postní dobou

Diecézní katechetické centrum letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce postní dobou. Úvodní text a krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek, který v únoru 2017 oslavil své 75. narozeniny.

Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech.

Brožurky Malý průvodce postní dobou jsou již letos rozebrány. Majitelé mobilních zařízení se systémem Android si mohou průvodce zdarma stáhnout prostřednictvím služby "Obchod Play".

Malý průvodce postní dobou v PDF

 

Fotky z farního plesu 2017 jsou ve fotogalerii

Farní pouť do Mariazell 3.6.2017

Informace

Fotky

Velikonoční bohoslužby 2017

Bohoslužby velikonočního tridua probíhají ve farním kostele sv. Bartoloměje v Žebětíně.

 

13.4. Zelený čtvrtek

18:00 mše sv. na památku Večeře Páně, po mši sv. adorace ‚v Getsemanech‘
 

14.4. Velký pátek

18:00 bohoslužba slova a uctívání kříže
 

15.4. Bílá sobota

od 8:00 kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu

20:00 velikonoční vigilie

 

16.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  7:30 Kohoutovice

  9:00 Žebětín

10:30 Kohoutovice
 

17.4. pondělí velikonočního oktávu

7:30 Kohoutovice

9:00 Žebětín

Výuka náboženství a příprava na 1. sv. přijímání pro školní rok 2016/17

Příprava na 1. sv. přijímání probíhá
na faře v Žebětíně: úterý 13:15 - 14:00
                               pátek 13:30 - 14:15
v Domku v Kohoutovicích: úterý 16:15 - 17:00

První setkání 10.  (13.) ledna 2017

Termíny slavnosti: 
Kohoutovice 21. května
Žebětín 28. května 2017

více informací >>

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Milosrdenstvím zaplavíme svět

Celoroční hra "Milosrdenstvím zaplavme svět" je v polovině. Zaplavujeme pěkně :-)
Co myslíte, zvládneme do prázdnin opravdu celý svět?

Duchovní cvičení - exercicie 2017

více informací >>

Adorace Žebětín

Každý pátek je ve farním kostele od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

Nový účet na rekonstrukci Domku

více informací >>

Dětské mše svaté

více informací >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně budou vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin,
mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory.
Bude to přednostní čas, ve kterém bude možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci.

Kontakty na farní pastorační radu

více informací >>

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»