Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

Od letošní postní doby jste 1x za 14 dní ve středu od 19:30 zváni na Biblické hodiny.

Předpokládané termíny:
Domek Kohoutovice: 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13. 9., 8. 11., 6. 12.
fara Žebětín: 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11.

 

listopad

5. 11. pobožnost na hřbitově v Žebětíně 15:30

8. 11. Biblická hodina 19:30 Domek

11. 11. brigáda v Domku

16. 11. adorace v kapli

19. 11. Den Bible

22. 11. Biblická hodina 19:30 fara

26. 11. koncert DNA 18:00 Žebětín

28. 11. Kurz alfa - informační schůzka, 18:15 Domek

prosinec

2. 12. výroba adventních věnců, žehnání Domku

3. 12. latinská mše sv. s chorálními zpěvy - 9 Ž, 10:30 K 

6. 12. Biblická hodina 19:30 Domek

9. 12. adventní duchovní obnova s P. Jiřím Jenišem 16:00 Domek

15. 12. adorace v kapli

více informací >>

Koncert DNA

Povídání o Kurzech Alfa

Domek Svaté rodiny, úterý 28. listopadu 18:15 - 19:30

 

Naši farníci, kteří se účastní právě probíhajícího kurzu Alfa u jezuitů v Brně, zvou srdečně všechny zájemce o tuto evangelizační aktivitu na společné setkání. Součástí bude i promítnutí krátkého svědectví MUDr. Marie Svatošové, která vede již dlouhá léta kurz Alfa v Praze-Řepích. 

Výroba adventních věnců

Adventní duchovní obnova 2017

více informací >>

Vánoční bohoslužby

více informací >>

Provozní řád Domku

V pravém menu pod záložkou Domek Sv. rodiny najdete nový provozní řád.

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Adorace ve farnosti

Každý pátek je ve farním kostele v Žebětíně od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

V Kohoutovicích každý třetí čtvrtek v měsíci od 20 do 21h L (19 - 20h Z). Výjimky jsou oznámeny v ohláškách.

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně se konají vždy ve čtvrtek v letním čase od 16:00 do 18:00, v zimním čase od 16:00 do 17:30 hodin, mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory. Je to přednostní čas, ve kterém je možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci. Individuální domluvu telefonem nebo mailem prosím využívejte pouze v případě, kdy pro vás v této době opravdu není možné duchovního správce navštívit. 

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»