Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

Od letošní postní doby jste 1x za 14 dní ve středu od 19:30 zváni na Biblické hodiny.

Předpokládané termíny:
Domek Kohoutovice: 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
fara Žebětín: 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11.

květen

4. 5. modlitba chval s komunitou Emmanuel, Žebětín

10. 5. Biblická hodina 19:30 Domek

13. 5. biřmování

18. 5. adorace v kapli Svaté rodiny 20 - 21h

21. 5. první sv. přijímání dětí, Kohoutovice

24. 5. Biblická hodina 20:00 fara

28. 5. první sv. přijímání dětí, Žebětín

červen

3. 6. farní pouť do Mariazell

7. 6. Biblická hodina 19:30 Domek

9. 6. Noc kostelů, Kohoutovice

10. 6. Mladé hody, Kohoutovice

15. 6. adorace s písněmi z Taizé v kapli Svaté rodiny 20 - 21h

21. 6. Biblická hodina 19:30 fara

červenec a srpen

2. - 9. 7. chaloupka ministrantů

29. 7. - 4. 8. chaloupka děvčat

více informací >>

Nanebevstoupení Páně 25.5.

Mše sv. v kapli o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude v 17:00.

Biblická hodina 24.5. - změna

Ve středu 24. května bude mše sv. ve farním kostele v 19.00 a biblická hodina na faře až od 20:00. 

Farní pouť do Mariazell 3.6.2017

Informace

Fotky

Výuka náboženství a příprava na 1. sv. přijímání pro školní rok 2016/17

Příprava na 1. sv. přijímání probíhá
na faře v Žebětíně: úterý 13:15 - 14:00
                               pátek 13:30 - 14:15
v Domku v Kohoutovicích: úterý 16:15 - 17:00

První setkání 10.  (13.) ledna 2017

Termíny slavnosti: 
Kohoutovice 21. května
Žebětín 28. května 2017

více informací >>

Katolická charismatická konference 2017

více informací >>

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Milosrdenstvím zaplavíme svět

Celoroční hra "Milosrdenstvím zaplavme svět" je v polovině. Zaplavujeme pěkně :-)
Co myslíte, zvládneme do prázdnin opravdu celý svět?

Duchovní cvičení - exercicie 2017

více informací >>

Adorace Žebětín

Každý pátek je ve farním kostele od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

Nový účet na rekonstrukci Domku

více informací >>

Dětské mše svaté

více informací >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně budou vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin,
mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory.
Bude to přednostní čas, ve kterém bude možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci.

Kontakty na farní pastorační radu

více informací >>

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»