Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

Od letošní postní doby jste 1x za 14 dní ve středu od 19:30 zváni na Biblické hodiny.

Předpokládané termíny:
Domek Kohoutovice: 15. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13. 9., 8. 11., 6. 12.
fara Žebětín: 29. 3., 26. 4., 24. 5., 21. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11.

 

říjen

říjnové čtvrtky od 19h růženec v kapli

4. 10. metodika práce s bibl. postavičkami

8. 10. přednáška P. Pavla Kafky o financování církve, mše sv. v kapli v 10:30 nebude

11. 10. Biblická hodina v Kohoutovicích nebude - otec Jiří je na duchovních cvičeních

13. a 15. 10. Farní dobročinný bazar

19. 10. adorace v kapli nebude, přesouvá se na 26. 10.

22.10. misijní neděle

25. 10. Biblická hodina 19:30 fara

26. 10. adorační den farnosti

listopad

8. 11. Biblická hodina 19:30 Domek

16. 11. adorace v kapli

19. 11. Den Bible

22. 11. Biblická hodina 19:30 fara

prosinec

2. 12. výroba adventních věnců, církevní silvestr

3. 12. latinská mše sv. v 9 a 10:30 s chorálními zpěvy

6. 12. Biblická hodina 19:30 Domek

15. 12. adorace v kapli

více informací >>

Provozní řád Domku

V pravém menu pod záložkou Domek Sv. rodiny najdete nový provozní řád.

Sbor mladých

Sbor mladých zpívá až 22.10.

Foto

Doplněna fotogalerie

Hra Poklady brněnské diecéze

Při příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze připravuje Diecézní katechetické centrum poznávací hru Poklady brněnské diecéze. Hra je určena jednotlivcům nebo skupinám/rodinám bez rozdílu věku. Bude probíhat od 1. června do 31. října 2017.

více informací >>

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Pokyny pro fotografování v kostelech

Pokyny pro zájemce o fotografování v kostele při liturgických akcích

Duchovní cvičení - exercicie 2017

více informací >>

Adorace ve farnosti

Každý pátek je ve farním kostele v Žebětíně od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

V Kohoutovicích každý třetí čtvrtek v měsíci od 20 do 21h L (19 - 20h Z). Výjimky jsou oznámeny v ohláškách.

Nový účet na rekonstrukci Domku

více informací >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně budou vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin,
mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory.
Bude to přednostní čas, ve kterém bude možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci.

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»