Aktuality

Termíny farních akcí

Termíny farních akcí pro najdete také v sekci Kalendář akcí.
Jsou průběžně aktualizovány.

leden 2017

1. 1. vánoční koncert žebětínského chrámového sboru, Žebětín

19. 1. adorace v kapli Svaté rodiny 19 - 20h

20. 1. ekumentická bohoslužba, Kohoutovice

27. - 28. 1. výroba biblických postaviček, Žebětín

únor

11. 2. farní ples, Žebětín

12. 2. benefiční koncert na rekonstrukci Domku Svaté rodiny, Kohoutovice

14. 2. Při mši sv. v 17:30 v Kohoutovicích žehnání:
          těm, co spolu chodí; těm, kdo hledají partnera; těm, co jsou sami.

16. 2. adorace s litaniemi v kapli Svaté rodiny 19 - 20h

20. 2. Den společných  modliteb s arcib. seminářem Olomouc

více informací >>

23. - 28.1.2017

Od pondělí 23. do soboty 28. ledna 2017 se otec Jiří v Kostelním Vydří účastní semináře modlitby za vnitřní uzdravení. Mše sv. se v celé farnosti nekonají, nebude se také konat výuka náboženství ve skupinách o. Jiřího, příprava k 1. sv. přijímání a příprava biřmovanců. 

Pokud byste v tomto týdnu potřebovali domluvit zaopatření či pohřeb, prosím obraťte se na farnost Starý Lískovec: P. Pavel Opatřil, 731402624, opatril@dieceze.cz

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Zveme vás k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2017.
Letošním tématem je „Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)

V kapli bude 20. ledna v 17:00 sloužena ekumenická bohoslužba, přivítáme laického kazatele Církve bratrské pana Josefa Vávru.

Výuka náboženství a příprava na 1. sv. přijímání pro školní rok 2016/17

Příprava na 1. sv. přijímání probíhá
na faře v Žebětíně: úterý 13:15 - 14:00
                               pátek 13:30 - 14:15
v Domku v Kohoutovicích: úterý 16:15 - 17:00

První setkání 10.  (13.) ledna 2017

Termíny slavnosti: 
Kohoutovice 21. května
Žebětín 28. května 2017

více informací >>

Farní ples 2017

Sbor mladých - změna termínu

Sbor mladých bude zkoušet a zpívat v únoru a březnu již první neděli - tedy 5.2. a 5.3.2017.

Prosíme, sledujte web Sboru mladých​.

Benefiční koncert na rekonstrukci Domku

 

Rozhovor s bratry Pacnerovýmí

Rozhovor na idnes.cz

Duchovní cvičení - exercicie 2017

více informací >>

Adorace Žebětín

Každý pátek je ve farním kostele od 17h do začátku mše sv. tichá adorace.

Nový účet na rekonstrukci Domku

více informací >>

Dětské mše svaté

více informací >>

Úřední hodiny

Úřední hodiny ve farní kanceláři v Žebětíně budou vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.30 hodin,
mimo druhého čtvrtku v měsíci, kdy je mše sv. v domově pro seniory.
Bude to přednostní čas, ve kterém bude možné zažádat o křest a další svátosti či vyřídit jiné věci.

Kontakty na farní pastorační radu

více informací >>

Katecheze papeže Františka při generálních audiencích

Katecheze papeže Františka

Stálá zpovědní služba

Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdaleny. Více informací zde.

Archiv aktualit »»»